biomedicina slovenica


"BIBLIOMETRICS" : 59

 1. Železnik Danica; Blažun Helena; Kokol Peter
  A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015
  2017
 2. Kokol Peter; Blažun Helena; Vermeulen Joeri
  Exploring an unknown territory: Sleeping Beauties in the nursing research literature
  2017
 3. Završnik Jernej; Kokol Peter
  A tale of a pediatric urology Sleeping Beauty
  2016
 4. Batagelj Vladimir; Korenjak-Černe Simona; Kejžar Nataša; Zaveršnik Matjaž
  Construction and analysis of bibliographic networks
  2006
 5. Pahor Dušica; Gračner Tomaž; Gračner Bojan
  Contribution of Alpe-Adria countries to research in ophthalmology during the last 19 years (1991-2009)
  2009
 6. Oštrbenk Anja; Poljak Mario; Klavs Irena; Bartol Tomaž
  Analiza mikrobioloških objav in citiranosti revije Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica v letih 1992-2008
  [Analysis of microbiological publications and citation analysis of the Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica years 1992-2008]
  2011
 7. Galsworthy Michael J; Hristovski Dimitar; Lusa Lara; Ernst Kelly; Irwin Rachel; Charlesworth Kate; Wismar Matthias; McKee Martin
  Academic output of 9 years of EU investment into health research
  2012
 8. Pečlin Stojan; Južnič Primož
  Research in the fileds of medicine in Slovenia - research potential, funding, and publications
  [Raziskave na področjih medicinskih ved v Sloveniji - kadrovska in finančna moč ter znanstvena produkcija]
  2012
 9. Grubič Zoran
  Raziskave na področjih medicinskih ved v Sloveniji
  [Research in the field of medical sciences in Slovenia]
  2012
 10. Pečlin Stojan; Južnič Primož; Blagus Rok; Čižek-Sajko Mojca; Stare Janez
  Effects of international collaboration and status of journal on impact of papers
  2012
 11. Pohar-Perme Maja; Stare Janez; Žaucer Rok; Žaucer Matjaž
  Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes
  2012
 12. Pahor Dušica
  Mednarodna publicistična dejavnost slovenskih oftalmologov (2000-2010)
  [International publishing activity of Slovene ophthalmologists (2000-2010)]
  2011
 13. Grubič Zoran
  Ocenjevanje znanstvenega dela na biomedicinskem področju v Sloveniji včeraj in danes
  [Evaluation of scientific production in the field of biomedicine in Slovenia in the past and nowadays]
  2011
 14. Turk Nana
  Citation impact of Open access journals
  2008
 15. Miholič Petruša
  Bibliometrijska analiza člankov in citatov revije Zdravstveno varstvo: 2003-2009
  [Bibliometric analysis of the journal Zdravstveno varstvo]
  2010
 16. Novaković Srdjan
  Raziskovanje in izobraževanje
  [Research and education]
  2008
 17. Dornik Ema
  Bibliometrični pregled Obzornika zdravstvene nege
  [Bibliometric survey of the Slovenian nursing association journal]
  2007
 18. Adamič Štefan
  Analiza citiranosti in njene pasti
  2005
 19. Miholič Petruša
  Bibliometrijska analiza člankov in citatov revije Zdravstveno varstvo: 1992-2003
  [Bibliometrical analysis of articles and citation sources in the journal "Zdravstveno varstvo": 1992-2003]
  2005
 20. Dornik Ema; Vidmar Gaj; Žumer Maja
  Nursing education in Slovenia and its impact on nurses publishing in their professional journal
  2005
 21. Dornik Ema; Adamič Štefan
  Kategorizacija znanstvenih člankov: spremembe in posledice
  2004
 22. Hudomalj Emil
  Analiza bibliografskih zbirk podatkov z orodji za sprotno analitsko obdelavo: primer zbirke Biomedicina Slovenica
  2003
 23. Dornik Ema; Vidmar Gaj; Žumer Maja
  Analiza citiranih virov Obzornika zdravstvene nege
  2003
 24. Dornik Ema; Žumer Maja
  Bibliometrična analiza avtorstva Obzornika zdravstvene nege
  [Bibliometric analysis of the authors of the Journal of Slovenian nursing association]
  2003
 25. Musek Matjaž; Oven Marjeta; Južnič Primož
  Ten years of the journal Radiology and oncology: some bibliometric evaluation
  [Deset let revije Radiology and oncology: nekaj bibliometrijskih izmer]
  2003
 26. Dornik Ema
  Vpliv informacijskih virov na objavljanje medicinskih sester v njihovem strokovnem glasilu
  2003
 27. Hudomalj Emil; Vidmar Gaj
  OLAP and bibliographic databases
  2003
 28. Dornik Ema; Vidmar Gaj
  Impact of nursing education in Slovenia on nurses' publishing in their professional journal
  2003
 29. Vidmar Gaj; Stare Janez
  Bibliometrične študije statističnih metod na področju biomedicine kot podpora načrtovanju pedagoškega procesa
  [Bibliometric research on statistical methods in biomedicine as an aid to curriculum development]
  2003
 30. Musek Matjaž
  Kdo pa bere to revijo?: kazalci, ki odločajo o odpovedovanju/naročanju strokovnih revij na papirnem mediju v specialnih in visokošolskih knjižnicah
  2002
 31. Osterman Franc; Tavčar Rok
  Pojavnost in odmevnost raziskovalcev raziskovalne skupine Psihiatrične klinike Ljubljana v mednarodni strokovni literaturi: bibliometrična ocena obdobja od leta 1991 do 2001
  2003
 32. Dornik Ema
  Vpliv sprememb v izobraževanju medicinskih sester v Sloveniji na objavljanje v njihovem strokovnem glasilu
  2002
 33. Oven Marjeta
  Neznosna lahkotnost citiranja: primerjalna analiza citiranja raziskovalcev Onkološkega inštituta v reviji Radiology and Oncology in revijah, ki so zastopane v Science Citation Indexu
  [The unbearable lightness of citing: the comparative analysis of citations of researchers in Institute of Oncology (Ljubljana) in journal Radiology and Oncology and journals indexed in Science Citation Index]
  2002
 34. Grubič Zoran; Sketelj Janez
  Podpora IBMI pri ocenjevanju raziskovalne uspešnosti
  2002
 35. Dornik Ema; Stare Janez
  25 let delovanja Inštituta za biomedicinsko informatiko
  2002
 36. Grecs-Smole G
  Slovenski veterinarski zbornik in njegovo uveljavljanje
  [Slovenian veterinary research and its development]
  2001
 37. Adamič Štefan
  Raziskovalni dosežki kot pomemben element pri ocenjevanju kvalitete visokošolskih ustanov
  2001
 38. Ihan Alojz
  Moč besede
  2000
 39. Adamič Štefan; Dornik Ema
  Citiranost medicinskih avtorjev v dveh verzijah SCI
  2001
 40. Svetina Saša
  O razvijanju znanstvenih področij na univerzi. Primer: medicina
  2000
 41. Gogala Matija
  Znanstvenoraziskovalna dejavnost v slovenski biologiji
  2000
 42. Adamič Štefan; Dular Janez; Kaučič Venčeslav; Miklavčič Damijan; Nekrep Franc V; Splichal Slavko
  Vrednotenje raziskovalne uspešnosti v Sloveniji: poročilo o projektni nalogi
  1999
 43. Adamič Štefan; Hristovski Dimitar; Rožič-Hristovski Anamarija; Dimec Jure
  Citiranost biomedicinskih revij, ki izhajajo v Sloveniji
  [Citation of biomedical journals published in Slovenia]
  1999
 44. Drinovec Jože; Janko Martin
  O pisanju, njegovi vrednosti in Zdravniškem vestniku
  1998
 45. Adamič Štefan; Hristovski Dimitar; Rožić-Hristovski Anamarija; Dimec Jure
  Znanstvene publikacije v biomedicini
  1998
 46. Drinovec Jože; Janko Martin
  O pisanju, njegovi vrednosti in Zdravniškem vestniku
  [Medical publishing, its role and responsibility and Zdravniški vestnik]
  1998
 47. Adamič Štefan
  Ocenjevanje raziskovalne uspešnosti v medicini
  1998
 48. Adamič Štefan; Dimec Jure; Hristovski Dimitar; Rožić-Hristovski Anamarija
  Poskus ocene raziskovalne uspešnosti na Medicinski fakulteti
  [An evaluation attempt of the research efficiency at the Medical faculty]
  1997
 49. Adamič Štefan
  Citiranost publikacij in faktor vpliva revij
  1997
 50. Hristovski D; Rožić-Hristovski A; Adamič Š
  Using Oracle to build a decision support system for medical project proposals evaluation
  1996
 51. Hristovski D; Rožić-Hristovski A; Adamič Š
  A decision support system for biomedical research evaluation
  1996
 52. Adamič Štefan; Rožić-Hristovski Aana; Hristovski Dimitar; Dimec Jure
  Sistem za podporo pri ocenjevanju uspešnosti raziskovalnega in razvojnega dela v slovenski medicini
  [A system for research and development evaluation support in Slovenian medicine]
  1996
 53. Južnič P
  Analiza citiranja objav raziskovalcev Slovenije
  1994
 54. Adamič Š
  Citiranje kot mera kakovosti znanstvene publikacije: njen doseg in omejitve
  1993
 55. Južnič P
  Informacijska podpora za evalvacijo in optimizacijo raziskovalnega dela: podatkovna zbirka Citiranost raziskovalcev iz Slovenije
  1992
 56. Grubič Z
  Biomedicinske raziskave na Slovenskem in njihov pomen - predstavitev naših mednarodno najbolj odmevnih člankov iz obdobja 1979 do 1988
  [Biomedical research in Slovenia and it's significance - representation of our most cited articles in 1979 through 1988]
  1992
 57. Južnič P
  Koordinacija, selekcija in financiranje nabave primarnih dokumentov v osrednjih in specialnih knjižnicah
  [Co-operation, selection and financing the acquisition of primary documents in central and special libraries]
  1990
 58. Grubič Z; Stare J; Stegnar M; Funduk N; Rudolf Z; Kenda R; Marin J
  Mednarodna odmevnost raziskovalnega dela na biomedicinskem področju v Sloveniji
  1991
 59. Stegnar M
  Rezultati ocenjevanja raziskovalnega dela v Univerzitetnem kliničnem centru za obdobje 1985-1989
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics