biomedicina slovenica


"BIBLIOTHERAPY" : 6

 1. Rus-Makovec Maja; Furlan Marja; Smolej Tina
  Experts on comparative literature and addiction specialists incooperation
  2015
 2. Zalokar-Divjak Zdenka
  Osebnost vzgojitelja z vidika logoterapije
  [Pre-school teachers personality from the viewpoint of logotherapy]
  1997
 3. Zalokar-Divjak Z
  Ob leposlovni knjigi smo odkrili tudi hrano za strokovno delo
  1988
 4. Dolenc I; Kernel I
  Bolnišnične splošnoizobraževalne knjižnice in njihova terapevtska vloga v procesu zdravljenja
  [Hospital public libraries and their therapeutic role in the treatment process]
  1989
 5. Zalokar-Divjak Z
  Vloga in pomen leposlovja pri prebujanju in poglabljanju doživljanja pri zdravljenih alkoholikih in njihovih svojcih - rezultati raziskave
  [The role and significance of literature at the awakening and deepening of exepriencing in treated alcoholism and their relatives - the results of the research]
  1988
 6. Zalokar-Divjak Z
  Vloga in pomen leposlovja pri prebujanju in poglabljanju doživljanja pri zdravljenih alkoholikih in njihovih partnerjih
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics