biomedicina slovenica


"BIODEGRADATION" : 39

 1. Dobeic Martin; Ocepek Matjaž; Kožuh Eržen Nevenka; Pintarič Štefan; Cerkvenik Vesna; Gobec Ivan
  Doramectin degradation and bacterial community during sheep manure composting
  2013
 2. Kavkler Katja; Gunde-Cimerman Nina; Zalar Polona; Demšar Andrej
  Structural changes of artificially aged textiles after inoculation with the selected museum fungi
  2011
 3. Zalar P; Lesar-Kikelj M; Kramar S; Mladenovič A; Padovnik A; Gunde-Cimerman N
  Investigations of fungi on wall paintings from a 16th century Lutheran cellar from Slovenia
  2011
 4. Sterflinger Katja; Pinar Guadalupe
  IBBS-15. Abstract Book of the 15th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium; 2011 Sep 19-24; Vienna
  2011
 5. Vidic Iztok; Sepčić Kristina; Pohleven Franc
  Liquid medium selection for fungal biodegradation of lindane and sodium pentachlorophenolate
  2007
 6. Perc Andrej
  Osnove gospodarjenja z nevarnimi odpadki
  2003
 7. Heath Ester; Bricelj Mihael; Leskovšek Hermina
  Toxicity of fluoranthene and its biodegradation metabolites to aquatic organisms
  2003
 8. Plohl Karmen; Leskovšek Hermina; Bricelj Mihael
  Biological degradation of motor oil in water
  2002
 9. Schneider Reinhold; Šostar-Turk Sonja
  Good quality printing with reactive dyes using guar gum and biodegradable additives
  2003
 10. Žgajnar-Gotvajn A; Zagorc-Končan J
  Biodegradation and bioaccumulation of substances and their relevance in toxicology
  2002
 11. Kocijan Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  The influence of complexing agent and proteins on the corrosion of stainless steels and their metal components
  2003
 12. Wissiak Katarina Senta; Vrtačnik Margareta; Šket Boris
  The impact of the type and position of the halogen atom on the biodegradation of halosubstituted benzyl alcohols
  1998
 13. Anonymous ;
  Bioremediation and phytoremediation of organic pollutants and nutrients. International short-course series; 2001 Oct 22-23; Nova Gorica
  2001
 14. Vrhovšek Marjana; Vrhovšek Danijel
  Uporaba rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje določenih industrijskih voda: zaključno poročilo o razvojno raziskovalni fazi projekta
  2001
 15. Dekleva Nadja; Petrovič Uroš; Plemenitaš Ana; Trebše Polonca
  Mikrobiološka razgradnja organofosfatov
  2000
 16. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Komorsky-Lovrić Šebojka
  Voltametrija trdnih mikro delcev, imobiliziranih na površini grafitne elektrode
  [Voltammetry of solid microparticles immobilized on an electrode surface]
  2000
 17. Minovič Aleksandra; Milošev Ingrid; Pihlar Boris
  Vpliv kompleksantov in proteinov na korozijo nerjavnega jekla in njegovih komponent
  [Effect of complexing agents and proteins on corrosion of stainless steel and its components]
  1999
 18. Ðonlagić Jelka; Levec Janez
  Does the catalytic wet oxidation yield products more amenable to biodegradation: letter
  1998
 19. Bulc Tjaša; Licht Louis A; Macarol Bogdan; Ajdič Mladen
  Možnost čiščenja izcednih voda iz komunalne deponije na Barju s pomočjo rastlinske čistilne naprave: končno poročilo
  [The possibility on landfill leachate treatment at the Ljubljana marsh with constructed weatland - final report]
  1996
 20. Toman MJ; Roš M
  Biodegradation and concomitant biocenosis development in a fluidised bed reactor
  [Biokemijska razgradnja in razvoj spremljajoče združbe v reaktorju s fluidizirano biomaso]
  1999
 21. Allemann Eric
  Drug loaded biodegradable nanoparticles - from technology to in vivo studies
  1996
 22. Plohl Karmen; Leskovšek Hermina; Bricelj Mihael
  Determination of the biodegradation efficiency of motor oil using GC/MS
  1999
 23. Šepič E; Bricelj M; Leskovšek H
  Degradation of fluoranthene by Pasteurella sp. IFA and Mycobacterium sp. PYR-1: isolation and identification of metabolites
  1998
 24. Bricelj Mihael; Heath Ester; Leskovšek Hermina
  Biodegradacija fluorantena z bakterijama Mycobacterium sp. PYR-1 in Pasteurella sp. IFA
  1998
 25. Faganeli J
  Mikrobni biogeokemični procesi razgradnje sedimentirane organske snovi v Tržaškem zalivu
  [Microbial degradation of sedimentary organic matter in the Gulf of Trieste (northern Adriatic)]
  1998
 26. Družina B; Bukovec P
  Monitoring of content of certain types of carcinogenic substances and pesticides in drinking water in Slovenia and attempts at biodegradation with fermented cereal
  1998
 27. Družina B; Bukovec P
  Monitoring of the content of certain types of carcinogenic substances and pesticides in drinking water in Slovenia and attemps at biodegradation with "kanne brottrunk" fermented cereal
  1999
 28. Maeder Karsten
  Monitoring drug release and polymer erosion from therapeutically used biodegradable drug carriers by EPR and MRI in vitro and in vivo
  [Ugotavljanje sproščanja zdravil in erozije polimerov s tehnikami EPR in MRI iz biološko razgradljivih prenašalcev zdravil]
  1998
 29. Čarman Irena
  Izolacija in uporaba gliv za razgradnjo oksitetraciklina v micelijski pogači
  [Isolation and utilisation of fungi for degradation of oxytetracycline in a mycelial cake]
  1997
 30. Šepič E; Bricelj M; Leskovšek H
  Biodegradation studies of polyaromatic hydrocarbons in aqueous media
  1997
 31. Bricelj Mihael; Šepič Ester; Leskovšek Hermina
  Toksičnost fluorantena i produkata njegove bakterijske razgradnje
  [Toxicity of fluoranthene and its bacterial degradation products]
  1997
 32. Družina Branko
  Od energetsko intenzivnih k ekstenzivnim tehnologijam sanacije kontaminiranih zemljin in voda
  1997
 33. Šepič E; Leskovšek H; Bricelj M
  Aerobic bacterial degradation of polyaromatic hydrocarbons in aqueous media
  1997
 34. Babnik D
  Some environmental effects on relationships between in sacco degradability of protein and dry matter and chemical composition of Italian ryegrass
  1995
 35. Ipavec R
  Acetogeneza in metanogeneza pri anaerobnem čiščenju odpadnih voda
  [Acetogenesis and methanogenesis in anaerobic purification of effluvial waters]
  1996
 36. Kompare Boris
  Activity prediction of drugs using artificial intelligence tools
  1995
 37. Yang DJ; Byun HS; Kuang LR; Yamashita Y; Moult RG; Tansey W; Wright KC; Wallace S
  Properties of biodegradable polymers for 5-fluorouracil and tamoxifen microcapsules
  1992
 38. Gojmerac T; Kniewald J
  Atrazine biodegradation in rats: a model for mammalian metabolism
  1989
 39. Herman S
  Selekcija mikroorganizmov, ki razgrajujejo PCB in poskus opredelitve njihovih genetskih elementov
  [Selection of PCB-degrading microorganisms and identification of their genetic elements]
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics