biomedicina slovenica


"BIOETHICS" : 27

 1. Mimić Alenka; Simonič Anja; Skela-Savič Brigita
  Razumevanje koncepta umiranja z dostojanstvom pri medicinskih sestrah v paliativni oskrbi
  ['Dying with dignity' - the palliative care nurse's awareness of this concept]
  2013
 2. Komel Radovan
  Ethical and safety issues with recent developments in genomic and biotechnology
  2011
 3. Trontelj Jože
  Impact of the oviedo convention and its protocols on legislation and practices in Slovenia
  2009
 4. Glasa J
  Proceedings of the council of Europe regional conference "Oviedo convention in central and eastern European countries", 2009 Sep 24-25; Bratislava
  2009
 5. Klemenc-Ketiš Zalika; Ojsteršek Janja; Kersnik Janko
  Vpliv specializacije iz družinske medicine na zaznavanje in reševanje etičnih dilem
  [Influence of specialistic training in family medicine on detection and management of ethical dilemmas]
  2009
 6. Kobe JM
  Pravila deontologije in bioetike v laboratorijski medicini
  [The rules of deontology and bioethics in laboratory medicine]
  2008
 7. Trontelj Jože
  Bioetika, raziskovanje na človeku in nevarnost zlorabe
  [Bioethics, research on human beings, and risks of misuse]
  2007
 8. Janeska Biljana; Stankov Aleksandar
  Book of abstracts of the 5th congress of the Balkan academy of forensic sciences; 2007 Jun 3-7; Ohrid
  2007
 9. Dimec Jure; Leskošek Branimir
  Building co-operative bibliographic databases in European bioethics: a contribution from EU new member states
  2007
 10. Lah-Turnšek Tamara
  Biotehnologija in genetika ter sonaravno uravnoteženi razvoj Slovenije
  2005
 11. Zwitter Matjaž
  Bioethics and elderly patients with cancer
  2004
 12. Trontelj Jože
  O bioetiki: kaj je prav, kaj je spodobno, kaj je lepo?
  2004
 13. Brkič Daniel
  Protestantski vidik do bioetike
  2004
 14. Trontelj Jože
  Spoštovanje človekovega dostojanstva v zvezi z biomedicino: mednarodni dokumenti in slovenski pravni red
  [Respect for human dignitiy in connection with bioethics: international documents and Slovenian legal order]
  2004
 15. Verčkovnik Tatjana
  Etična vprašanja pri pouku biologije
  2004
 16. Trontelj Jože
  O delu Usmerjevalnega odbora za bioetiko
  2003
 17. Stričević Jadranka
  Bioethich principals in nursing research
  2002
 18. Komel Radovan
  Znanost o življenju in bioetika
  2001
 19. Trontelj Jože
  Ethics committees in Slovenia
  2000
 20. Glasa J
  Present state and perspectives for the 21st century. Proceedings of the international bioethics conference Ethics committees in Central and Eastern Europe; 2000 Oct 26-27; Bratislava
  2000
 21. Trontelj Jože V
  European trends in bioethics: medical research on persons unable to consent
  2000
 22. Trontelj Jože V
  European trends in bioethics: medical research on persons unable to consent
  1999
 23. Gregorič A
  Predsimptomatska genetska diagnostika pri otrocih: etične dileme
  [Presymptomatic genetic testing in children: ethical dilemmas]
  1998
 24. Trontelj Jože
  Ethical questions in life sciences - bioethics in Europe
  1997
 25. Trontelj Jože
  Slovenija je 4. aprila 1997 podpisala Konvencijo Sveta Evrope o varovanju človekovih pravic in človekovega dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine
  1997
 26. Trontelj Jože
  Etična vprašanja ob uporabi genske tehnologije na človeku: mednarodni standradi in dokumenti Sveta Evrope
  [Ethical questions regarding the application of gene technology in man: international standards and documents of the Council of Europe]
  1997
 27. Rainer S
  Slovenska bioetika skozi čas
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics