biomedicina slovenica


"BIOFILMS" : 37

 1. Sretenović Simon; Stojković Biljana; Dogša Iztok; Kostanjšek Rok; Poberaj Igor; Stopar David
  An early mechanical coupling of planktonic bacteria in dilute suspensions
  2017
 2. Stojković Biljana; Sretenović Simon; Dogša Iztok; Poberaj Igor; Stopar David
  Micro and macro-rheology study of DNA-levan mixtures
  2016
 3. Steenackers H.; Peeters E.; Robijns S.; Krona Annika; Fröhlich Mirjam; Hooyberghs G.; Kucharíková So&x148;a; De Brucker Katrijn; Dijck Patrick; Thevissen K.
  A covalent anti-biofilm coating for orthopedic implants
  2015
 4. Final program and abstracts
  2015
 5. Mulec Janez; Oarga Andreea; Tomazin Rok; Matos Tadeja
  Characterization and fluorescence of yellow biofilms in karst caves, southwest Slovenia
  2015
 6. Fink Rok
  Hygienically relevant biofilms
  2015
 7. Florjanič Maja; Kristl Julijana
  Proučevanje razkužilnega učinka ozona na planktonske in biofilmske mikroorganizme v prečiščeni vodi v dinamičnem laboratorijskem in industrijskem okolju
  [Investigation of ozon disinfection effect on planctonic and biofilm microorganisms in purified water in dynamic laboratory and industrial environment]
  2010
 8. Erman Andreja; Lakota Katja; Mrak-Poljšak Katjuša; Blango Matthew G; Križan-Hergouth Veronika; Mulvey Matthew A; Sodin-Šemrl Snežna; Veranič Peter
  Uropathogenic escherichia coli induces serum amyloid A in mice following urinary tract and systemic inoculation
  2012
 9. Uršič Viktor
  Možnosti tvorbe biofilma in virulentnih dejavnikov pri proti meticilinu odporni bakteriji Staphylococcus aureus
  2009
 10. Razinger J; Mušćet B; Zrimec A; Lapanje A
  Fluctuations in the pumping regime decrease the stability of biofilm in highly perforated dolomite aquifers
  2009
 11. Kopinč R; Mušćet B; Brenčič M; Matoz T; Zrimec A; Lapanje A
  Identification of attached and unattached bacterial populations on dolomite bedrock
  2009
 12. Anonymous ;
  EUROBIOFILMS 2009. Programme and abstract book of the 1st European congress on microbial biofilms; 2009 Sep 2-5; Rome
  2009
 13. Potočnik I
  Vloga biofilma pri endodontskem zdravljenju
  [The role of microbial biofilms in endodontic treatment]
  2009
 14. Cvetko E; Skalerič U
  Indikacije za sistemsko antibiotično zdravljenje parodontalne bolezni
  [Indications for systemic antibiotic treatment of periodontal disease]
  2008
 15. Lapanje Aleš; Kovač Manca; Mušćet Barbara; Zrimec Alexis
  Mikroorganizmi v ekoremediacijskih tehnologijah
  [Microorganisms in ecoremediation technology]
  2007
 16. Uršič Viktor; Tomič Viktorija; Košnik Mitja
  Effect of different incubation atmospheres on the production of biofilm in methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) grown in nutrient-limited medium
  2008
 17. Anonymous ;
  Bacterial adaptation mechanisms: biofilms, hypermutability and antibiotic resistance (BAMBHAR). Abstracts book of the international symposium 43rd ESCMID post-graduate course; 2007 Nov 7-9; Palma de Mallorca
  2007
 18. Uršič Viktor; Tomič Viktorija
  Effect of different incubation atmospheres on the production of biofilm in methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) grown in nutrient limited medium
  2007
 19. Lapanje Aleš; Drobne Damjana; Zrimec Alexis; Toplak Nataša; Rupnik Maja; Horvat Milena
  Use of freshwater bacterial biofilms for detection of mercury pollution sources
  2007
 20. Militarov Anže; Gubina Marija; Smrke Dragica
  Okužbe umetnih sklepov
  [Prosthetic joint infections]
  2006
 21. Cerk Kristina; Gašperšič ;
  Vpliv biofilma Staphylococcus epidermis na občutljivost za antibiotika vankomicin in teikoplanin
  1995
 22. Dragaš Ana Zlata; Mueller-Premru Manica; Grosek Štefan; Derganc Metka; Vidmar Ivan; Primožič Janez; Babnik Janez; Pokrajac Tatjana; Gubina Marija; Škerl Marjeta
  Infekcije implantantov: zaključno poročilo o rezultatih znanstveno raziskovalnega dela na področju bazičnega raziskovanja
  1997
 23. Ihan-Hren Nataša
  Okužbe pri zobnih implantatih
  [Infections with dental implants]
  2004
 24. Trebše Rihard; Pišot Venčeslav; Trampuž Andrej; Levašič Vesna
  Rezultati zdravljenja okužb ortopedskih vsadkov s ciljanim antibiotičnim zdravljenjem in ohranitvijo vsadka
  [Outcome of device-associated infections with antimicrobial treatment and implant retention]
  2004
 25. Trebše Rihard; Faganeli Nataša; Levašič Vesna
  Antibiotiki v kostnem cementu
  [Antibiotics in bone cement]
  2004
 26. Trampuž Andrej
  Izboljšanje diagnostike okužb, povezanih s tvorbo biofilmov
  [Improvement of the diagnosis of infections, associated with the formation of biofilms]
  2004
 27. Mueller-Premru Manica
  Povzročitelji okužb vsadkov in njihove posebnosti
  [Microorganisms involved in implant infections]
  2004
 28. Gubina Marija
  Bakterije zunaj telesa in v njem
  2004
 29. Garaventa P; Falmali M; Sepčić K; Geraci S
  Laboratory analysis of antimicrofouling activity of poly-aps extracted from Reniera sarai (Porifera: Demospongiae)
  2003
 30. Trampuž Andrej; Kavčič Martina; Grmek-Košnik Irena; Trebše Rihard
  Comparison of culture of synovial fluid, periprosthetic tissue and prosthesis sonicate for the diagnosis of knee prosthesis infection
  [Primerjava kulture sinovialne tekočine, obproteznega tkiva in sonikata proteze v diagnostiki okužb kolenskih protez]
  2003
 31. Rodenacker Karsten; Hausner Martina; Kuehn Martin; Wuertz Stefan; Purkayastha Sumitra
  Depth intensity correction of biofilm volume data from confocal laser scanning microscopes
  2001
 32. Grošelj D
  Dentalni plak - dio oralnog biofilma
  2003
 33. Koren Srečko; Ihan Alojz; Gubina Marija
  Patogeneza in širjenje bakterijskih okužb
  2002
 34. Faimali M; Sepčić K; Garaventa F; Turk T; Geraci S
  Antifouling activity of polymeric 3-alkylpyridinium salts isolated from the marine sponge Reniera sarai
  2002
 35. Rodenacker Karsten; Bruehl Andreas; Hausner Martina; Kuehn Martin; Liebscher Volkmar; Wagner Michael; Winkler Gerhard; Wuertz Stefan
  Quantification of biofilms in multi-spectral digital volumes from confocal laser-scanning microscopes
  2000
 36. Mueller-Premru Manica; Gubina Marija; Kaufmann Margareth E; Primožič Janez; Cookson Barry D
  Use of semi-quantitative and quantitative culture methods and typing for studying the epidemiology of central venous catheter-related infections in neonates on parenteral nutrition
  1999
 37. Žnidarič I; Klemenc F; Gubina M
  Bakterijski biofilm - stalna nevarnost infekcije v turbinskem kolenčniku
  [Bacterial film in the dental turbine - a constant hazard of infection]
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics