biomedicina slovenica


"BIOPHARMACEUTICS" : 11

 1. Kos Janko
  Analytics of biopharmaceutics in multiparticulate systems
  2008
 2. Peternel Špela; Liović Mirjana
  Production of recombinant proteins in bacteria: the inclusion bodies formation and their use in biomedicine
  2010
 3. Mavsar-Najdenov Brigita; Koder Barbara; Grabnar Iztok; Mrhar Aleš
  Analiza učinkovitosti in varnosti zdravljenja z vankomicinom
  [Vancomycin treatment: analysis of efficacy and safety]
  2007
 4. Mavsar-Najdenov Brigita; Kozjek Franc; Čižman Milan; Grabnar Iztok
  Poraba protimikrobnih zdravil v Splošni bolnišnici Jesenice v obdobju od 1998 do 2004
  [Use of antibacterial drugs in Jesenice general hospitač in years 1998 to 2004]
  2007
 5. Smilović Vanja
  Razvoj celične linije za določanje biološke aktivnosti interferonov
  [Development of cell line suitable for the determination of biological activity of interferons]
  2006
 6. Štrukelj Borut
  Novosti na področju biotehnologije
  2001
 7. Trejtnar F; Lazničkova A; Lazniček M
  Use of the perfused rat kidney model in biopharmaceutics studies
  1999
 8. Vrečer F; Kramar A
  Study of pentoxifylline release from matrix tablets based on cellulose ethers
  1995
 9. Anonymous ;
  Proceedings of the 1st world meeting on pharmaceutics, biopharmaceutics, pharmaceutical technology, 7th international conference on pharmaceutical technology, 41st annual congress of APV; 1995 May 9-11; Budapest
  1995
 10. Kozjek F
  Od zamisli do zdravila
  [From an idea to a new drug]
  1994
 11. Pečar S
  Citostatiki: kemobiodinamični mehanizmi delovanja
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics