biomedicina slovenica


"BLEOMYCINS" : 16

 1. Jarm T; Miklavčič D; Karba R; Serša G
  Matematično modeliranje rasti tumorjev in različnih oblik terapije
  [Mathematical modelling of tumor growth and different therapies]
  1993
 2. Rudolf Z; Štabuc B; Čemažar M; Miklavčič D; Vodovnik L; Serša G
  Electrochemotherapy with bleomycin: the first clinical experience in malignant melanoma patients
  1995
 3. Sekulič A
  Senzibilizacijski vpliv vinblastina na protitumorsko delovanje citostatikov cisplatina in bleomicina
  [The sensibilisation effect of vinblastine to antitumor activity of cytostatics cisplatin and bleomycin]
  1996
 4. Rozman Damjana
  Heterologna transformacija in steroidni metabolizem filamentozne glive Cochliobolus lunatus
  1993
 5. Serša G; Čemažar M; Miklavčič D; Mir LM
  Electrochemotherapy: variable anti-tumor effect on different tumor models
  1994
 6. Štabuc B
  Imunopotenciacija s citotoksičnimi zdravili in interferonom alfa pri bolnikih z melanomom
  1993
 7. Serša G; Novakovič S; Miklavčič D
  Potentiation of bleomycin antitumor effectiveness by electrotherapy
  1993
 8. Rozman D; Komel R
  Transformation of Cochliobolus lunatus with pUT 720 changes the steroid hydroxylating ability of the fungus
  1992
 9. Pavelić K
  Calmodulin antagonist W 13 prevents DNA repair after bleomycin treatment of human urological tumor cells growing on extracellular matrix
  1987
 10. Roth A
  Combination of chemotherapy and irradiation: a new approach in the treatment of locally advanced esophageal cancer
  1988
 11. Šoba-Podobnik E
  Zdravljenje lokoregionalno razširjenega raka hipofarinksa s komibiniranim zdravljenjem (kemoterapijo in obsevanjem) v primerjavi s samim obsevanjem
  1991
 12. Jančar Br; Šuštaršič J; Mačkovšek M
  Vloga scintigrafije s 57 Co-Bleomycinom v odkrivanju in zamejitvi planocelularnih rakov
  [Rhe role of scintigraphy with 57 Co-Bleomycin in the detection and staging of planocellular carcinomas]
  1990
 13. Clemm C; Salat C; Ehrhart H; Wilmanns W
  Treatment of the malignant germ cell tumor
  1990
 14. Šuštaršič J; Jančar B; Mačkovšek M; Erjavec M; Movrin T
  57Co-bleomycin scintigraphy for the preoperative detection and staging of lung tumors
  1989
 15. Auersperg M; Us-Krašovec M; Lamovec J; Erjavec M; Benulič T; Porenta-Vraspir O
  Chemotherapy - a new approach to the treatment of verrucous carcinoma
  1989
 16. Auersperg M; Pompe F; Bergant D; Zorc-Pleskovič R
  Cis-platinum-based combined intraarterial chemotherapy of head and neck tumors
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics