biomedicina slovenica


"BOHINJ" : 260

 1. Benković Adrijana; Žorž Gojimir; Švab Igor; Rotar-Pavlič Danica
  Motnje spanja pri starejših obiskovalcih ambulantne družinske medicine
  2015
 2. Čok Marina; Šumer Irena
  Kakovostna zdravstvena nega v zobozdravstvu od otroka do starostnika, 21. strokovni seminar, Bohinj, 12. in 13. april 2013
  2013
 3. Mori Nataša; Leskošek Tina; Bertoncelj Irena; Žibrat Uroš; Brancelj Anton
  Linking lake shorezone functionality index (SFI) and interstitial invertebrate assesmblages from the littoral zone of the Alpine lake Bohinj (NW Slovenia)
  2014
 4. Zupan Branko; Dakskobler Igor
  Leontodon hispidus L. subsp. brumatii (Schiede ex Reichenb.) T. Wraber
  2013
 5. Zupan Branko; Anderle Brane; Dakskobler Igor
  Inula britannica L.
  2013
 6. Germ Mateja; Simčič Tatjana
  Vitality of aquatic plants and microbial activity of sediment in an oligotrophic lake (Lake Bohinj, Slovenia)
  2011
 7. Vičič-Ravnik Martina
  Seznanjenost laikov z znaki srčnega zastoja in temeljnimi postopki oživljanja v Bohinju: specialistična naloga
  2012
 8. Leskošek Tina; Mezek Tadej; Bertoncelj Irena; Brancelj Anton
  Bohinjsko jezero
  2012
 9. Ozbič Polona
  Intrapsihična dinamika posameznika z neizžalovano izgubo ob smrti bližnje osebe in njeno izžalovanje
  2010
 10. Cvetek Robert
  Zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju. Zbornik povzetkov 1. kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije; 2010 jan 30; Bohinjska Bistrica
  2010
 11. Vogelnik Urška
  Kako izboljšati laično prvo pomoč v Bohinju?
  2010
 12. Ravnik Stanka
  Ob 50-letnici Zdravstvenega doma Bohinj
  2009
 13. Oder Martina; Fink Rok; Grafenauer Bratož Boža; Lebe Sonja Sibila; Poklar Vatovec Tamara
  Vpliv odpadnih voda iz doline Sedmerih jezer na Bohinjsko jezero
  [Influence of sawage from the valley Sedmera jezera on Bohinj lake]
  2010
 14. Fležar M
  High Co2 atmosphere exercise performance and ventilation in coal-mine workers
  2009
 15. Ušaj Anton
  Book of abstracts of the 4th international symposium High altitude influence on human performance: science and praxis 4; 2009 Sep 8-13; Bohinjska Bela
  2009
 16. Magjar Manca
  Prehrana rib v Bohinjskem jezeru in uporabnost rezultatov za ribogojstvo
  2009
 17. Gale Ivanka
  Prisotnost nekaterih kemičnih snovi v kopalni vodi
  2005
 18. Anonymous ;
  Zbornik predavanj Kakovost kopalne vode '05; 2005 apr 14-15, Bohinjska Bistrica
  2005
 19. Mezek Tadej; Arts Michael T; Vovk Irena; Brancelj Anton
  Seasonal dynamic of lipid classes in zooplankton species of glacial lake Bohinj, Slovenia
  2007
 20. Urbanič G; Remec-Rekar Š; Kosi G; Germ M; Bricelj M; Podgornik S
  Tipologija jezer v Sloveniji
  [Typology of lakes in Slovenia]
  2007
 21. Brancelj Anton
  Kaj vemo o Bohinjskem jezeru?
  2007
 22. Oder Martina; Brancelj Anton
  Koliformne bakterije fekalnega izvora v Bohinjskem jezeru
  [Fecal coliform bacteria in Lake Bohinj]
  2007
 23. Toman Mihael J; Urbanič Gorazd; Tavzes Branka
  Macroinvertebrate assemblages of the inflow, the outflow and the upper littoral zone of the prealpine Lake Bohinj, Slovenia
  2005
 24. Urbanc-Berčič Olga
  Changes of macrophytes in Lake Bohinj
  2005
 25. Pušavec Tadej; Kolbl Rafael
  O gorniških vozilih malo za pokušino
  2004
 26. Kostanjšek Boštjan
  Vrvi, pomožne vrvice in razni trakovi, ki jih uporabljamo pri plezanju in reševanju
  2004
 27. Posavec Anton
  Zbornik predavanj Strokovni seminar Tehnično reševanje v predbolnišničnem okolju - reševanje z višine in globine; 2004 apr 5-6 in 9-10; Bohinjska Bela
  2004
 28. Bricelj Mihael
  Kvaliteta vode v Blejskem, Bohinjskem, Cerkniškem, Šmartinskem, Slivniškem, Perinškem in Lendavskem jezeru ter akumulacijah Klivnik in Mol(j)a: kratko poročilo za leto 2004
  2005
 29. Bergant Martina; Jeras Matjaž
  Assessment of phenotype characteristics and T cell stimulatory capacities of APC in vitro
  2004
 30. Bartel Detlef; Vidan-Jeras Blanka
  Fully automated molecular typing, antibody screening and antibody identification for HLA class I and class II
  2004
 31. Jeras Matjaž; Bergant Martina
  Potential use of dendritic cells as cellular vaccines and modulators of immune responses
  2004
 32. Čurin-Šerbec Vladka
  Antigenic properties of prion peptides
  2004
 33. Vidan-Jeras Blanka
  HLA associated diseases in Slovenians
  2004
 34. Rožman Primož
  Advances and challenges in immunohaematology
  2004
 35. Bohinjec Mateja; Vidan-Jeras Blanka
  Clinical immunogenetics and cell therapy. Book of abstracts of the 3rd international postgraduate school of immunogenetics in transfusion medicine; 2004 Jun 6-9; Ljubljana
  2004
 36. Vrtačnik D; Križaj D; Mali T; Čašar B; Resnik D; Aljančič U; Možek M; Amon S
  Influence of radiation on characteristics of FOXFET biased silicon microstrip detector
  2001
 37. Vrtačnik D; Casar B; Resnik D; Aljančič U; Možek M; Amon S
  Radiation hardness of composite nitride-oxide films
  2001
 38. Smole F; Topič M; Šorli I
  Proceedings of the 37th international conference on microelectronics, devices and materials and the workshop on optoelectronic devices and applications; 2001 Oct 10-12; Bohinj
  2001
 39. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 40. Bricelj Mihael
  Kvaliteta vode v Blejskem, Bohinjskem, Cerkniškem, Šmartinskem in Lendavskem jezeru ter akumulacijah Klivnik in Mola: kratko poročilo za leto 2003
  2004
 41. Vidan-Jeras Blanka
  Vpliv polimorfizma in vezavnega neravnovesja genov HLA na humoralno imunsko odzivnost in na nekatere bolezni monogenskega in poligenskega izvora v slovenski populaciji
  [The influence of HLA polymorphism and linkage disequilibrium on humoral immune responsiveness and some monogenic and polygenic deseases in Slovenian population]
  2003
 42. Rožman P; Karas M; Košir A; Labar B; Madrigal A; Middleton D; Navarrete C; Oudshoorn M; Schemmach H; Vitek A; Bohinjec M
  Are human platelet alloantigens (HPA) minor transplantation antigens in clinical bone marrow transplantation?
  2003
 43. Bohinjec Mateja; Rožman Primož
  Editorial
  2002
 44. Rožman P; Dovč-Drnovšek T; Ficko T; Bohinjec M
  The influence of human platelet antigens (HPA) compatibility on the incidence of GVHD in patients receiving a bone marrow transplantation from a HLA identical sibling
  2002
 45. Arnež Zoran; Brecelj Aleš; Kersnič Milenko; Berčič-Urbanc Olga; Rott Tomaž; Eder Egon; Brčič Arsen; Čokl Barbara; Repše Stane; Pegan Vladislav; Gadžijev Eldar; Pleskovič Lojze; Jelenc Franc; Bučar Aleksandra; Matičič Marjana; Koselj Mira; Medvešček Marko; Kandus Aljoša; Bohinjec Mateja; Juteršek Mirko; Cerar Anton; Plesničar Stojan; Sever Marko; Korošec Lado
  Srce in ožilje: kirurgija srca in ožilja: poročilo o delu za leto 1990
  1990
 46. Arnež Zoran; Brecelj Aleš; Kersnič Milenko; Berčič-Urbanc Olga; Rott Tomaž; Eder Egon; Šolinc Matjaž; Brčič Arsen; Čokl Barbara; Pegan Ladislav; Gadžijev Eldar; Pleskovič Lojze; Jelenc Franc; Bučar S; Matičič Marjana; Repše Stane; Koselj M; Medvešček M; Kandus A; Bohinjec M; Juteršek A; Cerar A
  Kirurgija srca in ožilja: poročilo o delu za leto 1989
  1989
 47. Bricelj Mihael
  Monitoring kakovosti jezer v letu 2002. Kvaliteta vode v Blejskem, Bohinjskem in Cerkniškem jezeru: kratko poročilo za leto 2002
  2003
 48. Bohinjec J
  Definition und Therapie der Blastenkrise chronicher myeloischer Leukaemien
  1976
 49. Bohinjec J
  Zytochemie der Blasten beim Blastenschub der chronichen myeloischen Leukaemie und der Osteimyelosklerose
  1976
 50. Bohinjec J; Est M; Lenče P
  Der Einfluss der intravenoes injizierten knochenmakzell-suspension der Ratte auf die Lebensdauer der mit einer steigenden menge von Stickstofflost behandelten Maeuse
  1959
 51. Bohinjec J
  Naša iskustva u lečenju idiopatske trombocitopenije
  1974
 52. Bohinjec J
  Temelji ocenjevanja delozmožnosti bolnikov z notranjimi boleznimi
  1960
 53. Bohinjec J
  Kritična uporaba vitaminov v interni medicini
  1960
 54. Bohinjec J
  Odsev jetrnih obolenj v krvi
  1965
 55. Bohinjec J
  Plasmazellulaere Leukaemie mit leukaemischen Hautinfiltraten
  1962
 56. Bohinjec J
  Aussergewoehnliche Veraenderung der Erythroblastenkerne bei einer akuten dyserythropoetisch-haemolytischen Anaemie
  1968
 57. Bohinjec Jože
  O indikacijah in doziranju polsintetičnega vitaminskega preparata hidroksikobalamina (OHB12)
  1978
 58. Bohinjec Jože
  Test funkcije kostnega mozga z deksametazonom: njegov pomen pri diferencialni diagnozi in prognozi nekaterih bolezni krvotvornih organov
  1971
 59. Bohinjec Jože
  Uticaj lokalne primene hidrokortizon-acetata na tok eksudativnog pleurita
  1956
 60. Bohinjec Jože
  Indikacije za transfuziju krvi i krvnih derivata i posttransfuzijske komplikacije
  1976
 61. Bohinjec J
  Današnja shvatanja etiologije i patogeneze aktualnih leukemija
  1976
 62. Bohinjec Jože
  Škodljivi učinki zdravil na kostni mozeg in celice periferne krvi
  1973
 63. Bohinjec Jože
  Sodobno zdravljenje akutne levkemije odraslih
  1971
 64. Bohinjec J
  Avtoimunske bolezni v hematologiji
  1969
 65. Bohinjec J
  Extramedullaere geschwulstartige Rueckfaelle der akuten Leukaemie
  1973
 66. Bohinjec Jože
  Schlusswort
  1957
 67. Bohinjec Jože
  Die Behandlung der chronisch-myeloischen Leukaemien mit Myleran
  1957
 68. Bohinjec Jože
  Simptomatske anemije
  1972
 69. Bohinjec J
  Splošni pregled organizacije zdravstvene službe in zdravstvenega stanja prebivalstva v Etiopiji
  1963
 70. Šebek Slava; Bohinjec-Plavšak Mateja; Dolar Pavel; Plesničar Stojan
  Vrednosti serumskih imunoglobulinov pri vzorcu populacije v Sloveniji
  1972
 71. Bavcon Jože
  Kojniška in bohinjska perunika
  2002
 72. Krajnc Uroš; Toman Mihael J; Vodopivec Radoslav; Oberžan Tomaž
  Programi sanacije kakovosti Blejskega jezera in Save Bohinjke
  2001
 73. Domanović Dragoslav; Novosel-Sever Marjeta; Rožman Primož
  Case of a prolonged neonatal alloimmune thrombocytopenia
  2001
 74. Dolžan Vita; Vidan-Jeras Blanka; Preželj Janez; Breskvar Katja
  CYP21 gene mutations in Slovenian population - associations with HLA antigens and disease phenotypes
  2001
 75. Vidan-Jeras Blanka
  HLA polymorphism in Slovenians: an application to the search for highly matched bone marrow donors
  2001
 76. Jeras Matjaž
  Selection of related HLA mismatched donors by functional tests
  2001
 77. Rožman P
  Plateled antigens. The role of human platelet alloantigens (HPA) in blood transfusion and transplantation
  2001
 78. Bohinjec Mateja
  Immunogenetics in transfusion medicine
  2001
 79. Bohinjec Mateja; Rožman Primož
  Molecular and cellular basis of immunity and alloimmunity. Book of abstracts of the 2nd international postgraduate school of immunogenetics in transfusion medicine; 2001 Sep 23-26; Ljubljana
  2001
 80. Rožman Primož
  Vpliv trombocitnih aloantigenov HPA na presaditev alogenskega kostnega mozga
  2001
 81. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Muck Peter; Vrhovšek Danijel; Anzeljc Darko; Rebolj Dušan
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za Savo Bohinjko na področju odvzema vode za HE Soteska
  2001
 82. Vidan-Jeras B; Jurca B; Dolžan V; Jeras M; Breskvar K; Bohinjec M
  Caucasian Slovenian normal
  1998
 83. Gaberščik Alenka; Germ-Jogan Mateja; Urbanc-Berčič Olga; Bavcon Jože; Brancelj Anton
  Report of the 1st annual UVAQTER consortium meeting; 1998 Jun 5-8; Bohinj
  1998
 84. Mrhar Aleš
  Basic principles of pharmacoeconomics
  2001
 85. Bohinjec Jože
  Paroksizmalna nočna hemoglobinurija
  1974
 86. Bohinjec Jože
  Aplastična anemija (pancitopenija) po zdravljenju s kloramfenikolom
  1973
 87. Bohinjec Jože
  Pridobljena (idiopatska) refraktarna sideroblastna anemija: obravnava 4 primerov
  1973
 88. Bohinjec J
  Dr. Mitji Del Cottu v spomin!
  1972
 89. Bohinjec J
  Diseminirana intravaskularna koagulacija
  1972
 90. Bohinjec Jože; Kralj Jana
  Test rekalcifikacije plazme s celitom: naše izkušnje
  1971
 91. Bohinjec Jože
  Razpoznava bolezenskih nagnjenj h krvavitvam: II. Klinični znaki in laboratorijske preiskave
  1970
 92. Bohinjec Jože
  Prelevkemično obdobje akutne levkemije
  1970
 93. Bohinjec Jože
  Razpoznava bolezenskih nagnjenj h krvavitvam (I.)
  1969
 94. Bohinjec Jože
  Mieloproliferativna obolenja
  1968
 95. Bohinjec Jože
  Sodobno zdravljenje hemofilije
  1968
 96. Bohinjec Jože
  Indikacije za transfuzijo krvi v interni medicini
  1967
 97. Bohinjec J
  Intestinalna shistosomiaza
  1963
 98. Bohinjec J; Zalokar V
  Flokulacijski test po Jirglu in njegov klinični pomen pri diferencialni diagnozi med obstrukcijskim in hepatocelularnim ikterusom
  1961
 99. Bohinjec J
  Levkemija
  1960
 100. Bohinjec J
  Kronične splenomegalije in indikacije za splenektomijo
  1959

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics