biomedicina slovenica


"BRADYCARDIA" : 128

 1. Škafar Mojca; Grenc Damjan; Koželj Gordana; Brvar Miran
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom v Ljubljani med letoma 2000 in 2014
  [Gamma-hydroxybutirate poisoning in Ljubljana between the years 2000 and 2014]
  2016
 2. Böhm Michael; Borer Jeffrey S.; Camm A. John; Ford Ian; Lloyd Suzanne M.; Komajda Michel; Tavazzi Luigi; Talajic Mario; Lainščak Mitja; Reil Jan-Christian; Ukena Christian; Swedberg Karl
  Twenty-four-hour heart rate lowering with ivabradine in chronic heart failure: insights from the SHIFT Holter substudy
  2015
 3. Zupanič Slavec Zvonka; Neudauer Urban
  Marcus Gerbezius (1658-1718) in njegov prvi opis simptomatike popolnega atrioventrikularnega srčnega bloka
  [Marcus Gerbezius (1658-1718) and his first description of a complete atrioventricular block]
  2015
 4. Kanič Zlatka
  Varijacije normalnog srčanog ritma u djece
  2007
 5. Locatelli Igor
  Časovni potek resnih neželenih učinkov verapamila
  [Time course of serious adverse effects of verapamil]
  2013
 6. Kaplan Petra
  Srčne aritmije
  [Heart arrhythmias]
  2014
 7. Tavazzi Luigi; Swedberg Karl; Komajda Michel; Böhm Michael; Borer Jeffrey S.; Lainščak Mitja; Ford Ian
  Efficacy and safety of ivabradine in chronic heart failure across the age spectrum
  2013
 8. Reberšek Matej
  Ko srce izgubi takt
  2011
 9. Pehnec Zlatko; Svenšek Franc
  Značilnosti bolnikov s srčnim spodbujevalnikom v ambulantni praksi
  [Characteristics of patients with pacemaker in outpatient practice]
  2013
 10. Bombek Mirko
  Uporabnost enokanalnega prenosnega EKG monitorja v klinični praksi
  [Usefulness of single chanell [i. e. channel) portable ECG monitor in clinical practice]
  2012
 11. Pavlović Miloš D; Adamič Metka
  Oralni propranolol u lečenju visokorizičnih hemangioma odojčadi
  [Oral propranolol in the treatment of high-risk infantile hemangiomas]
  2011
 12. Lainščak Mitja; Podbregar Matej; Kovačič Dragan; Rozman Janez; von Haehling Stephan
  Differences between bisoprolol and carvedilol in patients with chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial
  2011
 13. Wolfram O; Jentsch-Ullrich K; Wagner A; Hammwohner M; Steinke R; Franke A; Zupan I; Klein HU; Goette A
  G-CSF-induced mobilization of CD34(+) progenitor cells and proarrhythmic effects in patients with severe coronary artery disease
  2007
 14. Pehnec Zlatko
  Začasna elektrostimulacija srca
  [Temporary cardiac pacing]
  2011
 15. Gubina Martina; Komidar Luka; Sok Mihael; Novak-Jankovič Vesna
  Hemodynamic effects of epidural clonidine at patients undergoing lung surgery
  2011
 16. Dungen Hans Dirk; Apostolović Svetlana; Inkrot Simone; Lainščak Mitja
  Titration to target dose of bisoprolol vs. carvedilol in elderly patients with heart failure: the CIBIS-ELD trial
  2011
 17. Gilotta Irene; Brvar Miran
  Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum)
  2010
 18. Ažman-Juvan Katja; Zupet Petra
  Elektrokardiogram športnikov
  [The athlete's electrocardiogram]
  2010
 19. Kamenik Borut
  Nujno zdravljenje bradikardnih motenj srčnega ritma
  [Urgent treatment for bradyarhythmia]
  2009
 20. Cerar-Kornhauser Lilijana; Scirica Christina V; Štucin-Gantar Irena; Osredkar Damjan; Neubauer David; Kinane Bernard T
  A comparison of respiratory patterns in healthy term infants placed in car safety seats and beds
  2009
 21. Vokač Damijan
  Pomen in zdravljenje supraventrikularnih aritmij pri bolnikih po prebolelem miokardnem infarktu
  2007
 22. Hren Tatjana; Grmec Štefek
  Initial bradycardia in hypotensive (hemorrhagic) patients in a prehospital setting - does it have a prognostic value?
  2006
 23. Gaber Brane
  Zastoj srca in motnje srčnega ritma, ki ogrožajo življenje
  2006
 24. Ploj Tom
  Urgentna elektrostimulacija srca - kdaj jo uporabimo predbolnišnično?
  [Emergency cardiac pacing - when to use it prehospitaly?]
  2006
 25. Gričar Marko
  Urgentna transkutana elektrostimulacija srca
  [Emergency transcutaneous cardiac pacing]
  2006
 26. Štajer Dušan
  Urgentna elektrostimulacija srca: obravnava bolnika na urgentnem oddelku
  [Emergency cardiac pacing - management in the emergency department]
  2006
 27. Kamenik Borut
  Motnje srčnega ritma, ki spremljajo srčni zastoj - pogled v nova priporočila evropskega reanimacijskega sveta
  [Periarrest arrhythmias and the new ERC guidelines]
  2006
 28. Zupan Igor
  Srčni spodbujevalnik in vsadni kardioverter defibrilator - novosti in aktualnosti
  2005
 29. Nedog Viljemka
  Farmakološko in nefarmakološko zdravljenje motenj srčnega ritma
  2005
 30. Kornhauser-Cerar Lilijana
  Pogoste težave nedonošenčkov
  2005
 31. Šimat David
  Vloga reševalca pri transkutani elektrostimulaciji srca na terenu
  [Transcutaneous cardiac pacing in the prehospital setting and the role of medical technician]
  2005
 32. Hren Tatjana; Grmec Štefek
  Ali ima začetna bradikardija pri bolnikih v hemoragičnem šoku v predbolnišničnem okolju prognostično vrednost?
  [Does initial bradycardia in patients with haemorrhagic shock in the prehospital setting have a prognostic value?]
  2005
 33. Brvar Miran; Možina Hugon; Bunc Matjaž; Možina Martin
  Zdravljenje zastrupitev z zaviralci kalcijevih kanalčkov
  [The treatment of calcium channel blocker poisoning]
  2005
 34. Voga Gorazd
  Motne srčnega ritma
  2005
 35. Bunc Matjaž; Možina Hugon; Brvar Miran
  Insulin as adjunctive therapy for calcium channel blocker toxicity
  [Zdravljenje z inzulinom pri zastrupitvi z zaviralci kalcijevih kanalčkov]
  2005
 36. Pal Emil; Strle Franc; Avšič-Županc Tatjana
  Hemorrhagic fever with renal syndrome in the Pomurje region of Slovenia - an 18-year survey
  2005
 37. Kamenik Borut
  Možnosti uporabe trajnega srčnega spodbujevalnika pri paroksizmih atrijske fibrilacije
  [Posibilities of cardiac pacemaker use in paroxysmal atrial fibrilation]
  2005
 38. Pehnec Zlatko
  Pregled elektrostimulacije srca v Splošni bolnišnici Maribor od leta 1972 do danes
  [Review of cardiac pacing at Maribor teaching hospital since 1972]
  2005
 39. Brvar Miran; Možina Hugon; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Zastrupitve z zaviralci kalcijevih kanalčkov
  [Calcium channel blocker poisoning]
  2005
 40. Gričar Marko
  Nevarnosti zaradi zdravil, ki jih uporabljamo pri oživljanju in v urgentni kardiologiji
  2004
 41. Bunc Matjaž; Rozman Janez; Brvar Miran; Vidmar Alenka; Strupi-Šuput Jerneja; Šuput Dušan
  In vivo cholinergic effects in the rat of head-to-tail- 3-alkylpiridinium polymers isolated from the marine sponge Reniera sarai
  2004
 42. Adamič Katja; Gorjup Vojka
  Uporaba zunanjega srčnega spodbujevalnika pri bradikardni motnji ritma ob hudi hiperkaliemiji
  [The use of external pacemaker in case of bradycardia triggered by severe hyperkaliemia]
  2004
 43. Šarc Lucija
  Mehanizem letalnih učinkov poly APS, toksina izoliranega iz morske spužve Reniera sarai
  2003
 44. Gleščič Gregor; Makor Mateja
  Vloga medicinske sestre pri urgentni zunanji elektrostimulaciji srca
  2003
 45. Perković-Benedik Mirjana
  Primerjava diagnostičnih postopkov za ugotavljanje pretirane vagusne vzdraženosti pri otrocih z afektnimi napadi
  2003
 46. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Motnje srčnega ritma pri zastrupitvah z zdravili
  2001
 47. Kamenik Borut
  Motnje srčnega ritma - akutna predbolnišnična obravnava
  [Heart arrhythmias - acute prehospital management]
  2003
 48. Kržišnik-Zorman Simona; Okrajšek Renata
  Bolečina v prsnem košu pri pljučni emboliji
  [Chest pain in pulmonary embolism]
  2002
 49. Mažič Matej; Kešpert Branko
  Motnje srčnega ritma ob srčnem zastoju in uporaba antiaritmikov
  [Peri-arrest arrhytmias and antiarrhytmic drugs]
  2003
 50. Režek Primož; Andoljšek Danijel; Škufca Mateja
  Transkutana elektrostimulacija srca
  [Transcutaneous hearth electrostimulation]
  2003
 51. Kovačič Bojan; Marčič Boštjan; Grmec Štefek
  Reševanje obešenca - predstavitev primera
  [Rescuing the patient after suicide attempt by hanging - a case report]
  2003
 52. Gradišek Primož; Visočnik Božidar; Pernat Andrej
  Nezavest - posledica poškodbe glave ali motnje ritma? - Prikaz primera
  [Unconsciousness - caused by head injury or rhythm disturbance? - Case report]
  2003
 53. Lainščak Mitja; Horvat Štefan
  Huda iatrogena hiperkalemija po zdravljenju hipokalemije
  [Severe iatrogenic hyperkaliemia after treatment of hypokalemia]
  2003
 54. Brvar Miran; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Živčni strupi
  [Nerve agents]
  2003
 55. Vidmar Ivan; Mazič Uroš
  Zdravila in postopki pri urgentnih motnjah ritma srca
  [Drugs and algorrhythms in severe arrhythmias]
  2003
 56. Magdič J; Sinkovič A
  Cardiocirculatory collapse in a patient with primary brain tumor - a case report
  2003
 57. Gradišek P; Visočnik B; Pernat A
  Unconsciouness - caused by head injury or rhythm disturbance?
  2003
 58. Kermavnar Melita K; Grad Anton; Meglič Bernard
  Razmerje med aktivnostjo simpatika in parasimpatika pri testu z nagibno mizo
  [The ratio between sympathetic and parasympathetic activity during head-up tilt table test]
  2003
 59. Gaber Brane
  Motnje srčnega ritma, ki ogrožajo življenje
  2002
 60. Vesel S; Završnik T; Podnar T
  Successful outcome in a fetus with an extremely low heart rate due to isolated complete congenital heart block
  2003
 61. Brvar Miran; Grenc Damjan; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom, gama-butirolaktonom in 1,4-butandiolom
  [Poisoning with gamma-hydroxybutyrate, gamma-butyrolactone and 1,4-butandiol]
  2002
 62. Bulc Mateja
  Odkrivanje, vodenje in zdravljenje motenj srčnega ritma
  2002
 63. Bulc Mateja
  Ishemična bolezen srca
  2002
 64. Vidmar Ivan
  Motnje srčnega ritma pri kritično bolnem otroku
  2002
 65. Vidmar Ivan; Pogorelc-Erjavec Andreja; Derganc Metka
  Arrhythmias in critically ill children
  2002
 66. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Zastrupitev z gama-hidroksibutiratom
  [Poisoning with gamma-hydroxybutyrate]
  2002
 67. Završnik J
  Kardiološki pregled športnika
  [Cardiac examination of athletes]
  2002
 68. Šinkovec M; Zorman S
  Vasovagal-type response after reopening of right coronary artery (RCA) in acute myocardial infarction
  2002
 69. Kermavnar Melita T
  Razmerje med aktivnostjo simpatika in parasimpatika pri testu z nagibno mizo
  2001
 70. Kermavnar Melita T
  Motnje srčnega ritma pri testu z nagibno mizo in nitroglicerinom
  [Arrhythmias in head-up tilt table test]
  2000
 71. Gaber Brane
  Motnje srčnega ritma, ki ogrožajo življenje
  2001
 72. Bunc Matjaž; Strupi-Šuput Jerneja; Vodovnik Aleksander; Šuput Dušan
  Toxic effects of head-to-tail 3-alkylpyridinium polymers isolated from the marine sponge Reniera sarai in rat
  2002
 73. Štivan-Robar S; Vintar N
  Bradikardija in srčni zastoj med spinalno anestezijo
  2001
 74. Štivan-Robar Sabina; Vintar Neli
  Bradycardia and cardiac arrest during spinal anesthesia
  2001
 75. Grmec Štefek
  Nenadno zboleli ali poškodovani otrok na terenu in zdravnik družinske medicine
  2001
 76. Šinkovec Matjaž; Grad Anton; Rakovec Peter
  Role of endogenous adenosine in vasovagal syncope
  2001
 77. Šubic Tjaša; Kovačič Ladislav; Horvat Matija; Noč Marko
  Bradikardija in začetni kardiogeni šok po začetku zdravljenja s kombinacijo verapamila in trandolaprila
  [Bradycardia and initial cardiogenic shock after beginning of treatment with verapamil and trandolapril]
  2001
 78. Gričar Marko
  Novosti v zdravljenju motenj srčnega ritma ob zastoju srca
  [Advances in management of peri-arrest arrhythmias]
  2001
 79. Kamenik M
  Bradycardia after spinal anaesthesia - case series
  2001
 80. Kamenik Mirt
  Anesteziološki vzroki za nastanek motenj srčnega ritma
  2001
 81. Šinkovec Matjaž
  Motnje srčnega ritma - zdravljenje
  2001
 82. Zupan Igor
  Vsadni defibrilatorji
  [Implantable defibrillators]
  2000
 83. Kamenik Borut
  Nove indikacije za trajno elektrostimulacijo srca
  [New indications for permanent cardiac pacing]
  2000
 84. Poles Janez
  Aritmije pri srčnem popuščanju v regionalni bolnišnici
  [Arrhythmias in patients with heart failure in regional hospital]
  2000
 85. Vodopivec Vesna
  Motnje srčnega ritma v internistični kardiološki ambulanti
  [Heart rhythm disturbances in a cardiological outpatient office]
  2000
 86. Bunc Matjaž; Sepčić Kristina; Turk Tom; Šuput Dušan
  In vivo effects of head-to-tail 3-alkylpiridium polymers isolated from the marine sponge Raniera sarai
  2000
 87. Žmavc Andrej
  Interna medicina
  2000
 88. Rakovec Peter
  Zdravljenje motenj srčnega ritma
  1999
 89. Horvat Matija
  Zdravila pri srčnem infarktu (AMI)
  1999
 90. Kamenik Borut
  Vpliv implantiranega elektrostimulatorja srca na diagnostiko in zdravljenje starostnikov
  [The effect of implanted cardiac electrostimulators on diagnosis and treatment of the elderly]
  2000
 91. Jin Xiaohua; Pernat Andrej; Bisera Joe
  Electrical causes of cardiac arrest and their management
  1999
 92. Kalan G; Škofljanec A; Primožič J; Derganc M
  Bronhoskopija v pediatrični enoti za intenzivno terapijo
  [Bronchoscopy in paediatric intensive care]
  2000
 93. Bratanič Nevenka; Uršič-Bratina Nataša; Žerjav-Tanšek Mojca; Brecelj-Kobe Mojca; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej
  Somatske značilnosti otrok in mladostnikov z anoreksijo nervozo - 10 letno obdobje
  [Somatic characteristics of children and adolescents with anorexia nervosa - 10-years follow-up]
  2000
 94. Pehnec Zlatko
  Urgentno električno spodbujanje srca
  1999
 95. Gabršček Lucija; Podbregar Matej; Voga Gorazd; Krivec Bojan; Skale R; Parežnik Roman
  Bradikardija ob hipoglikemiji - prikaz primera
  [Bradycardia accompanying hypoglycemia - a case report]
  1999
 96. Kanič Z; Todorovič-Guid M; Roškar Z; Žic L; Bračič K
  Motnje srčnega ritma pri otrocih, sprejetih na Klinični oddelek za pediatrijo v Mariboru v petletnem obdobju (1993-1997)
  [Cardiac arrhythmias in children admitted to the Maribor teaching hospital department of paediatrics in five-year period (1993-1997)]
  1998
 97. Krevs N
  Nadprekatne tahikardije pri otrocih
  [Paediatric supraventricular tachycardias]
  1998
 98. Vesel S
  Različice normalnega srčnega ritma pri otroku
  [Variations of normal cardiac rhythm in children]
  1998
 99. Vokač D; Veble A; Gulič F; Bombek M; Lobnik A; Kanič V; Tripkovič M; Golob T; Kotnik M
  Prepoznavanje motenj srčnega ritma
  [Identification of cardiac arrhythmia]
  1993
 100. Velich-Stefanovska Vesna; Rakovec Peter
  Nekaj epidemioloških podatkov o motnjah srčnega ritma
  1999

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics