biomedicina slovenica


"BREAST" : 2623

 1. Gennari Alessandra; Sun Z.; Hasler-Strub U.; Colleoni Marco; Moos Roger von; Cortes Jorge; Walshe J.; Ribi K.; Bernhard Jürg; Borštnar Simona
  A randomized phase II study evaluating different maintenance schedules of nab-Paclitaxel in the first-line treatment of metastatic breast cancer
  2018
 2. Murko Eva; Miroševič Špela; Bajt Maja; Kukec Andreja
  Vpliv na čuječnosti osnovanih intervencij na kakovost življenja pri bolnicah z rakom dojk
  [Effect of mindfulness based interventions on the quality of life in breast cancer female patients]
  2018
 3. Ratoša Ivica; Žnidarič Tanja; Marinko Tanja; Gojkovič Andreja
  Breast cancer and brain metastases in women under 45 years of age
  2018
 4. Offersen Birgitte V.; Boersma Liesbeth J.; Kirkove Carine; Hol Sandra; Aznar Marianne C.; Sola Albert Biete; Kirova Youlia M.; Pignol Jean-Philippe; Remouchamps Vincent; Verhoeven Karolien; Marinko Tanja
  ESTRO consensus guideline on target volume delineation for elective radiation therapy of early stage breast cancer
  2016
 5. Ribnikar Domen; Goldvaser Hadar; Ocaña Alberto; Templeton Arnoud J.; Šeruga Boštjan; Amir Eitan
  Reporting of randomized trials in common cancers in the lay media
  2018
 6. Kubatka Peter; Zubor Pavol; Busselberg Dietrich; Kwon Taeg Kyu; Adamek Mariusz; Petrovič Danijel; Opatrilova Radka; Gazdikova Katarina; Caprnda Martin; Rodrigo Luis; Danko Jan; Kruzliak Peter
  Melatonin and breast cancer
  2018
 7. Balabanič Damjan; Krivograd-Klemenčič Aleksandra
  Endocrine-disrupting chemicals and male reproductive health - a review
  [Kemični povzročitelji endokrinih motenj in reproduktivno zdravje pri moških - pregled literature]
  2018
 8. Novak Jerica; Bešić Nikola; Dzodić Radan; Gazić Barbara; Vogrin Andrej
  Pre-operative and intra-operative detection of axillary lymph node metastases in 108 patients with invasive lobular breast cancer undergoing mastectomy
  2018
 9. Pakiž Maja; Kozar Nejc; Takač Iztok
  Abstract book
  2018
 10. Šegedin Barbara
  Recurrent cervical carcinoma
  2018
 11. Merlo Sebastjan
  Clinical case of a large abdominal tumor mass in a 27 year old nuliparous woman
  2018
 12. Pan Hongchao; Gray Richard James; Braybrooke Jeremy; Davies Christina; Taylor Carolyn; McGale Paul; Peto Richard; Pritchard Kathleen I.; Bergh Jonas; Dowsett Mitch; Čufer Tanja
  20-year risks of breast-cancer recurrence after stopping endocrine therapy at 5 years
  2017
 13. Mičetić-Turk Dušanka; Turk Eva; Šikić Pogačar Maja
  Historical overview of breastfeeding in Slovenia
  [Dojenje skozi zgodovino v Sloveniji]
  2017
 14. Trivedi Poonam; Saloranta-Simell Tiina; Maver Uroš; Gradišnik Lidija; Prabhakar Neeraj; Smått Jan-Henrik; Mohan Tamilselvan; Gericke Martin; Heinze Thomas; Fardim Pedro
  Chitosan-cellulose multifunctional hydrogel beads
  2018
 15. Posadzki Paul; Mastellos Nikolaos; Ryan Rebecca; Gunn Laura H; Felix Lambert M; Pappas Yannis; Gagnon Marie-Pierre; Julious Steven A; Xiang Liming; Oldenburg Brian; Car Josip
  Automated telephone communication systems for preventive healthcare and management of long-term conditions
  2016
 16. Skale Cvetka; Njenjić Gordana; Vettorazzi Renata; Greif Polona
  Praktično delo
  2017
 17. Skale Cvetka
  Neprekinjena podpora doječim materam
  2017
 18. Skale Cvetka; Bratanič Borut
  Kako porodnišnica (p)ostane novorojencem prijazna
  2017
 19. Šircelj Teja; Stanek Zidarič Tita
  Občutki neizmerne tesnobe med dojenjem
  [Feelings of immense anxiety during breastfeeding]
  2017
 20. Sonnenblick Amir; Agbor-Tarh Dominique; Bradbury Ian; Cosimo Serena Di; Azim Hatem A.; Fumagalli Debora; Sarp Severine; Andersson Michael; Kroep Judith; Čufer Tanja
  Impact of diabetes, insulin, and metformin use on the outcome of patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive primary breast cancer
  2017
 21. Blatnik Ana; Krajc Mateja; Strojnik Ksenija
  Cancer genetic counselling
  2017
 22. Ravnik Maja; Škof Erik
  Slovenian experiences with olaparib in ovarian cancer treatment
  2017
 23. Žgajnar Janez
  Surgical treatment of BRCA positive breast cancer patients
  2017
 24. Borštnar Simona
  PARP inhibitors in breast cancer
  2017
 25. Novaković Srdjan
  HBOC
  2017
 26. Borštnar Simona; Kovač Anja
  What¼s new in the management of Brca positive ovarian and breast cancer patients
  2017
 27. Milenković Jana; Dalmiş Mehmet Ufuk; Žgajnar Janez; Platel Bram
  Textural analysis of early-phase spatiotemporal changes in contrast enhancement of breast lesions imaged with an ultrafast DCE-MRI protocol
  2017
 28. Cigoj Mateja; Čop Katja; Lebar Blaž; Kotnik Urška; Fecková Barbora; Solár Peter; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Characterization of erythropoietin and estrogen receptors in breast cancer cell lines by western, far-western and double blotting
  2017
 29. Planinšek Ručigaj Tanja; Tlaker Žunter Vesna
  Lymphedema after breast and gynecological cancer
  2015
 30. Jensterle Sever Mojca
  Zaščita kost pri bolnicah z rakom dojke
  [Protection of bone in women with breast cancer]
  2017
 31. Campana Luca Giovanni; Wichmann Matthiessen Louise; Snoj Marko; Serša Gregor
  Electrochemotherapy of breast cancer
  2017
 32. Veronesi Umberto
  Breast cancer
  2017
 33. Goldvaser Hadar; Barnes Tristan A.; Šeruga Boštjan; Cescon David W.; Ocaña Alberto; Ribnikar Domen; Amir Eitan
  Toxicity of extended adjuvant therapy with aromatase inhibitors in early breast cancer
  2018
 34. Žinkovič Maja; Šantl-Letonja Marija; Prelec Egon
  Primerjava dozne obremenitve pacientk pri digitalni mamografiji v primerjavi z digitalno tomosintezo dojk
  [Radiation doses received by patients in digital mammography in comparison with digital breast tomosynthesis]
  2017
 35. Arko Darja; Čas-Sikošek Nina; Kozar Nejc; Sobočan Monika; Takač Iztok
  The value of ultrasound-guided surgery for breast cancer
  2017
 36. Brčan Anja; Kebe Maruša; Pintar Maša; Starc Andrej
  The mammography efficiency in breast cancer detection in women under 50 years of age
  2017
 37. Goldvaser Hadar; Ribnikar Domen; Fazelzad Rouhi; Šeruga Boštjan; Templeton Arnoud J.; Ocaña Alberto; Amir Eitan
  Influence of non-measurable disease on progression-free survival in patients with metastatic breast cancer
  2017
 38. Verbančič Jure; Ratoša Ivica; Šljivić Željko; Grabec Daša; Gojkovič Andreja; Golo Danijela; Gugić Kevo Jasenka; Marinko Tanja
  Improvement in cardiac and lung dosimetric metrics with deep inspiration breath hold in left-sided early breast cancer radiation therapy
  2017
 39. Žnidarič Tanja; Ratoša Ivica; Marinko Tanja; Gojkovič Andreja
  Radiation therapy of breast cancer brain metastases in young women
  2017
 40. Tomasello G.; De Azambuja Evandro; Dinh P.; Snoj Šarvari Nataša; Piccart Martine
  Jumping higher: is it still possible?
  2008
 41. Ratoša Ivica; Jenko Aljaša; Hudej Rihard; Kos Franc; Gojkovič Andreja; Golo Danijela; Marinko Tanja; Paulin-Košir Marija Snežna; Gugić Kevo Jasenka
  Locoregional treatment of breast cancer with IMRT
  2017
 42. Ratoša Ivica
  Delno obsevanje dojke
  [Partial breast irradiation]
  2017
 43. Ilkovičová Lenka; Trošt Nina; Szentpéteriová Erika; Solár Peter; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Overexpression of the erythropoietin receptor in RAMA 37 breast cancer cells alters cell growth and sensitivity to tamoxifen
  2017
 44. Stacey Andrew; Lavrič Alenka; Thaung Caroline; Siddiq Samreen; Sagoo Mandeep
  Solitary iris plasmacytoma with anterior chamber crystalline deposits
  2017
 45. Ribnikar Domen; Ratoša Ivica; Perhavec Andraž; Amir Eitan
  General overview and treatment recommendations for young women with breast cancer
  2017
 46. Sant Milena; Primic-Žakelj Maja
  Survival of women with cancers of breast and genital organs in Europe 1999-2007
  2015
 47. Plos Ajda; Ličen Sabina; Sansoni Julita; Lamot Jolanda; Avdylaj Liridon; Batas Renata; Crismancich Orél Rocco; Čendak Liljana; Dovgan Patricija; Kavšak Aleksandra; Levstik Jašarevič Debora; Loboda Katja; Rebolj Anja; Srdarev Marjeta; Vihtelič Sabina; Zver Mihelj Vesna
  Izzivi partnerstva ob diagnozi raka dojke: pregled literature
  [The challenges of the partnership at diagnosis of breast cancer: aliterature review]
  2017
 48. Fokter Dovnik Nina; Arko Darja; Čas-Sikošek Nina; Takač Iztok
  Survival of node-negative breast cancer patients treated at the University Medical Centre Maribor in the period 2000-2009
  [Preživetje bolnic z rakom dojk brez zasevkov v bezgavkah, zdravljenih v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v obdobju od leta 2000 do leta 2009]
  2017
 49. Gregori Dario; Rosato Rosalba; Ciccone Giovannino; Lusa Lara
  Parameterized link functions in generalized linear random effect models
  2005
 50. Rordorf Tamara; Hassan Azza Adel; Azim Hamdy; Alexandru Eniu; Er Ozlem; Gokmen Erhan; Güral Zeynep; Mardiak Jozef; Minchev Velko; Peintinger Florentia; Takač Iztok
  Bone health in breast cancer patients
  2014
 51. Harris Michael; Frey Peter; Esteva Magdalena; Gašparović-Babić Svjetlana; Marzo-Castillejo Mercè; Petek Davorina; Petek Šter Marija; Thulesius Hans
  How the probability of presentation to a primary care clinician correlates with cancer survival rates
  2017
 52. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Lokar Katarina; Jarm Katja; Ivanuš Urška; Žagar Tina
  Cancer burden in Slovenia with the time trends analysis
  2017
 53. Matos Erika; Zakotnik Branko
  Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojk na dopolnilnem zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom
  2016
 54. Fokter Dovnik Nina; Takač Iztok
  Prognostic significance of uPA/PAI-1 level, HER2 status, and traditional histologic factors for survival in node-negative breast cancer patients
  2017
 55. Spronk Inge; Korevaar Joke C; Burgers Jako S; Albreht Tit; Schellevis François G
  Review of guidance on recurrence risk management for general practitioners in breast cancer, colorectal cancer and melanoma guidelines
  2017
 56. Kovatcheva Roussanka; Zaletel Katja; Vlahov Jordan; Stoinov Julian
  Long-term efficacy of ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound treatment of breast fibroadenoma
  2017
 57. Ribnikar Domen; Sousa Berta; Čufer Tanja; Cardoso Fatima
  Extended adjuvant endocrine therapy
  2017
 58. Bradač Metka; Šumer Mayer Pija; Frangež Tomaž; Čas-Sikošek Nina
  Slikovne diagnostične metode za prikaz mucinoznega karcinoma dojke
  [Imaging modalities for mucinous breast carcinoma]
  2016
 59. Pohar-Marinšek Živa; Klopčič Ulrika; Gašljević Gorana
  Ki-67 index on fine needle aspiration and surgical biopsy samples from breast carcinoma
  2016
 60. Deandrea Silvia; Molina-Barceló A.; Uluturk A.; Moreno J.; Neamtiu Luciana; Peiró-Pérez R.; Saz-Parkinson Z.; Lopez-Alcalde J.; Lerda D.; Salas D.; Jarm Katja; Krajc Mateja; Primic-Žakelj Maja
  Presence, characteristics and equity of access to breast cancer screening programmes in 27 European countries in 2010 and 2014
  2016
 61. Stražišar Branka; Bešić Nikola
  How to relieve pain after immediate breast reconstruction with sub muscular tissue expander
  2016
 62. Ropret Sandra; Pungerčar Jože; Križaj Igor
  Vpliv amoditina L in njegove encimsko aktivne mutante na rast celic raka dojke
  2012
 63. Bober Peter; Alexovic Michal; Talian Ivan; Tomkova Zuzana; Viscorova Zuzana; Benckova Maria; Andrasina Igor; Ciccocioppo Rachele; Petrovič Danijel; Adamek Mariusz; Kruzliak Peter; Sabo Jan
  Proteomic analysis of the vitamin C effect on the doxorubicin cytotoxicity in the MCF-7 breast cancer cell line
  2017
 64. Gačnik Uroš; Peterlin Primož; Grabec Daša
  Zmanjšanje prejete doze na področju glave nadlahtnice pri obsevanju leve in desne dojke
  [Dose reduction to humeral head in left and right breast radiotherapy]
  2016
 65. Fokter Dovnik Nina; Dovnik Andraž; Čas-Sikošek Nina; Ravnik Maja; Arko Darja; Takač Iztok
  Prognostic role of HER2 status and adjuvant trantuzumab treatment in lymph node-negative breast cancer patients - a retrospective single center analysis
  2016
 66. Fewtrell Mary; Bronsky Jiri; Campoy Cristina; Domellöf Magnus; Embleton Nicholas; Fidler Mis Nataša; Hojsak Iva; Hulst Jessie; Indrio Flavia; Lapillonne Alexandre; Molgaard Christian
  Complementary Feeding
  2017
 67. Meretoja Tuomo J.; Žgajnar Janez; Perhavec Andraž; Gazić Barbara
  International multicenter tool to predict the risk of four or more tumor-positive axillary lymph nodes in breast cancer patients with sentinel node macrometastases
  2013
 68. Bratanič Borut
  Dojenje
  [Breastfeeding]
  2016
 69. Cardoso Fatima; Bogaerts Jan; Slaets L.; Viale Giuseppe; Delaloge S.; Pierga J.-Y.; Brain E.; Causeret S.; DeLorenzi M.; Matos Erika
  70-gene signature as an aid to treatment decisions in early-stage breast cancer
  2016
 70. Bonnefoi Herve; Jacot W.; Saghatchian M.; Moldovan C.; Venat-Bouvet L.; Zaman Khurshid; Matos Erika; Petit T.; Bodmer A.; Quenel-Tueux N.; Chakiba C.
  Neoadjuvant treatment with docetaxel plus lapatinib, trastuzumab, or both followed by an anthracycline-based chemotherapy in HER2-positive breast cancer
  2015
 71. Matos Erika; Jug Borut; Blagus Rok; Zakotnik Branko
  A prospective cohort study on cardiotoxicity of adjuvant trastuzumab therapy in breast cancer patients
  2016
 72. Jarm Katja; Kadivec Maksimiljan; Hertl Kristijana
  Izkušnje in novosti v slovenskem presejalnem programu za raka dojk Dora
  [Experiences and newness in Slovenian breast cancer screening programme Dora]
  2016
 73. Bacchi Carlos E.; Wludarski Sheila C.; Lamovec Janez; Ben Dor David; Ober Elisa; Salviato Tiziana; Zaconati Fabrizio; De Maglio Giovanna; Pizzolitto Stefano; Sioletic Stefano; Falconieri Giovanni
  Lipophyllodes of the breast. A reappraisal of fat-rich tumors of the breast based on 22 cases integrated by immunohistochemical study, molecular pathology insights, and clinical follow-up
  2016
 74. Bregant Tina; Gabrovec Nataša; Zupet Petra
  Rast in razvoj zdravih dojenčkov
  [Growth and development in healthy infants]
  2016
 75. Vrdoljak Eduard; Bodoky Gyorgy; Jassem Jacek; Popescu Razvan A.; Mardiak Jozef; Pirker Robert; Čufer Tanja; Beslija Semir; Eniu Alexsandru; Todorović Vladimir
  Cancer Control in Central and Eastern Europe
  2016
 76. Šmigoc Tomaž; Velnar Tomaž; Kšela Urša; Ravnik Maja; Lanišnik Boštjan; Bunc Gorazd; Ravnik Janez
  Metastatski tumorji hipofize
  [Metastatic tumours to the pituitary gland]
  2016
 77. Trošt Nuša; Stojan Jure; Fon Tacer Klementina; Križaj Igor
  Vloga proteina [gama]-Klotho v signalni poti fibroblastnega rastnega dejavnika 19 in njegov vpliv na preživetje ter proliferacijo rakavih celic
  [The role of [gamma]-Klotho protein in the signaling pathway of fibroblast growth factor 19 and its effect on survival and proliferation of cancer cells]
  2016
 78. Cigoj Mateja; Kotnik Urška; Košenina Sara; Komel Radovan; Debeljak Nataša
  Normalization of erythropietin and estrogen receptors detection in breast cancer cell lines
  2016
 79. Cokan Andrej; Dovnik Andraž; Žebeljan Ivan; Mujezinović Faris; Bujas Tatjana; Marko Pij B.
  Pyoderma gangrenosum in a caesarean wound following ceasarean section with late occurrence of pyoderma gangrenosum of the breast
  2016
 80. Krajc Mateja; Novaković Srdjan; Žgajnar Janez; Blatnik Ana; Škof Erik; Vrečar Alenka; Klopčič Natalija; Duratović Konjević Amela
  Dedni rak dojk in/ali jajčnikov
  2016
 81. Leede E. M. de; Sibinga Mulder B. G.; Bastiaannet E.; Poston Graeme J.; Sahora K.; Van Eycken E.; Valerianova Zdravka; Mortensen M. B.; Dralle H.; Primic-Žakelj Maja
  Common variables in European pancreatic cancer registries
  2016
 82. Tekauc-Golob Andreja
  Zdravo dojenje
  2011
 83. Sedmak Marjeta; Homan Matjaž; Brecelj Jernej; Orel Rok; Kržišnik Ciril; Battelino Tadej; Bratanič Borut; Avčin Tadej; Vesel Tina; Fidler Mis Nataša; Širca-Čampa Andreja; Mičetić-Turk Dušanka; Bigec Martin; Plevnik-Vodušek Vesna
  Smernice za prehrano dojenčkov v Sloveniji
  2010
 84. Templeton Arnoud J.; Díez-González Laura; Vera-Badillo Francisco Emilio; Tibau Martorell Ariadna; Goldstein Robyn; Šeruga Boštjan; Srikanthan Amirrtha; Pandiella Atanasio; Amir Eitan; Ocaña Alberto
  Interaction between hormonal receptor status, age and survival in patients with BRCA1/2 germline mutations
  2016
 85. Yao Christie; Rich Jill B.; Tannock Ian; Šeruga Boštjan; Tirona K. M.; Bernstein Lori J.
  Pretreatment differences in intraindividual variability in reaction time between women diagnosed with breast cancer and healthy controls
  2016
 86. Krajc Mateja; Šval Cveto; Purić Firdeusa; Kadivec Maksimiljan; Hertl Kristijana; Briški Vesna; Primic-Žakelj Maja
  Klinična pot
  2012
 87. Zdešar Urban
  Klinična pot
  2012
 88. Krajc Mateja; Šval Cveto; Purić Firdeusa; Kadivec Maksimiljan; Hertl Kristijana; Briški Vesna; Ramovš Andreja
  Klinična pot poteka dela v presejalno-diagnostičnem centru programa DORA
  2012
 89. Lamovec Janez
  Case 3
  2010
 90. Zakotnik Branko
  Vloga sistemskega zdravljenja pri preživetju bolnikov z rakom
  2010
 91. Hertl Kristijana; Kadivec Maksimiljan; Krajc Mateja
  Kontrola kakovosti v organiziranem presejanju za raka dojk
  2010
 92. Borštnar Simona
  Pomen določanja hormonskih receptorjev pri raku dojk
  2010
 93. Matos Erika
  Pomen določanja HER2 statusa pri raku dojke
  2010
 94. Frković-Grazio Snježana
  Določanje statusa hormonskih receptorjev in HER2
  2010
 95. Čufer Tanja
  Hormonsko zdravljenje raka
  2005
 96. Mlaker Suzana; Kovač Suzana
  V skrbi za lastno zdravje - zdrave dojke
  [In concern for our helath [i. e. health] - healthy breasts]
  2009
 97. Pušnik Danijela
  Predaja pacienta - pomemben element zagotavljanja varne in kakovostne kontinuirane zdravstvene nege
  [Nursing handoff - an important element to provide safe and quality continuous nursing]
  2009
 98. Gačnik Uroš; Peterlin Primož; Grabec Daša
  Zmanjšanje prejete doze na področju glave nadlahtnice pri obsevanju leve in desne dojke
  [Dose reduction to humeral in left and right breast radiotherapy]
  2016
 99. Rajh Maruša; Dolinar Klemen; Miš Katarina; Pavlin Mojca; Pirkmajer Sergej
  Medium renewal blocks anti-proliferative effects of metformin in cultured MDA-MB-231 breast cancer cells
  2016
 100. Rajh Maruša; Dolinar Klemen; Miš Katarina; Kešar Urša; Pavlin Mojca; Pirkmajer Sergej
  Glucose availability modulates anti-cancer action of metformin in MDA-MB-231 breast cancer cells
  2015

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics