biomedicina slovenica


"BRONCHOPNEUMONIA" : 10

 1. Limbaeck-Stokin Clara; Glavač Damjan; Popović Mara
  A case of haemangioblastoma of the fourth ventricle presenting with depression
  2009
 2. Debevec Lučka; Cesar Rok; Kern Izidor
  Triple synchronous cancers: a medical and ethical problem
  [Trojni sočasni rak: medicinski in etični problem]
  2007
 3. Kert Suzana; Tušek-Bunc Ksenija
  Vzajemna oskrba bolnika: bolečina v križu, bolezni venskega sistema, bronhopnevmonija. Zbornik 4. mariborski kongres družinske medicine; 2006 nov 24-25; Maribor
  2006
 4. Guzej Žare
  Sepsa s smrtnim izidom po odstranitvi psevdociste vranice: prikaz primera
  [Death due to septicemia after splenectomy for splenic pseudocyst: case report]
  2004
 5. Zdovc Irena; Švara Tanja; Juntes Polona; Kotnik Tina; Ocepek Matjaž; Černe Manica; Pogačnik Milan
  The role of Aeromonas hydrophila bacterium as a causative agent of septicaemia in dogs
  [Vloga bakterije Aeromonas hydrophila kot povzročiteljice septikemije pri psih]
  2004
 6. Ocepek Andreja; Skok Pavel; Tošovič Zdravko
  Akutna dispneja zaradi pljučne trombembolije pri bolniku z bronhopnevmonijo in prirojenim pomanjkanjem proteina C
  [Acute dyspnea due to pulmonary thromboembolism in a patient with bronchopneumonia and protein C deficiency]
  2003
 7. Weirich Gregor; von Bubnoff Nikolas; Langer Rupert; Rudelius Martina; Peschl Christian; Hoefler Heinz
  Molecular diagnosis of hereditary hemochromatosis
  2003
 8. Kocijančič Igor
  Radiološka diagnostika pljučnic
  1996
 9. Zver Samo; Keše Darja; Pajk Bojana
  Pljučnica in akutni hemoragični perikarditis, povzročena z okužbo Chlamydia pneumoniae
  [Pneumonia and acute haemorrhagic pericarditis caused by Chlamydia pneumoniae infection]
  1997
 10. Gregorič A; Kaplar-Vučevac M
  Primerjava učinkovitosti sekvencijske uporabe amoksicilina s klavulansko kislino in cefuroksima/cefuroksim-aksetila pri bakterijskih infekcijah pri otrocih
  [Comparative efficacy of sequential administration of amoxicillin/clavulanic acid combination versus cefuroxime/cefuroxime axetil in the treatment of bacterial infections in children]
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics