biomedicina slovenica


"BUDGETS" : 9

 1. Vrdoljak Eduard; Bodoky Gyorgy; Jassem Jacek; Popescu Razvan A.; Mardiak Jozef; Pirker Robert; Čufer Tanja; Beslija Semir; Eniu Alexsandru; Todorović Vladimir
  Cancer Control in Central and Eastern Europe
  2016
 2. Barbaric Jelena; Sekerija Mario; Agius Dominic; Coza Daniela; Dimitrova Nadya; Demetriou Anna; Safaei Diba Chakameh; Eser Sultan; Gavrić Živana; Primic-Žakelj Maja
  Disparities in melanoma incidence and mortality in South-Eastern Europe
  2016
 3. Čufar Andreja
  Vloga lekarniškega farmacevta pri generičnem predpisovanju zdravil
  [The role of the community pharmacist at the generic prescribing medicines]
  2010
 4. Posega Alenka
  Vpliv bruto družbenega proizvoda na nekatere kazalnike zdravstvenega stanja v državah Evropske unije
  2006
 5. Posega Alenka
  Ekonomska moč države v povezavi z nekaterimi kazalniki zdravstvenega stanja v državah Evropeske unije
  2006
 6. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 7. Kansky A
  Excessive use of drugs and adverse events: epidemiologic and pathogenetic aspects
  2003
 8. Uran Bojan
  Informacijska podpora materialnemu poslovanju z limitiranjem izdaj s pomočjo plana na SPS Interna klinika Kliničnega centra Ljubljana
  2002
 9. Ciraj Marta
  Varna odstranitev starih pesticidov in kemikalij
  [Safe removal of old pesticides and chemicals]
  2001



New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics