biomedicina slovenica


"BUPROPION" : 14

 1. Fay JoAnna; Meunier Sara; Kejžar Jan; Novak Šarotar Brigita
  Bupropion (atipični antidepresiv)
  [Bupropion]
  2017
 2. Štuhec Matej
  Pregled zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
  [A review of medications used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder]
  2013
 3. Kravos Matej
  Bupropion-Associated Premature Ejaculation
  2010
 4. Štuhec Matej; Munda Barbara; Švab Vesna; Locatelli Igor
  Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis with focus on bupropion
  2015
 5. Locatelli Igor
  Pomen farmakokinetike pri napovedovanju kliničnih učinkov antidepresivov in antipsihotikov
  [Influence of pharmacokinetic properties of antidepressants and antipsychotics on their clinical effects]
  2014
 6. Tavčar Rok
  Mesto bupropiona v klinični praksi
  2008
 7. Čakš Tomaž
  Raba tobaka - nevarnosti za zdravje in načini preprečevanja te odvisnosti
  2006
 8. Čakš Tomaž
  Raba tobaka nevarnosti za zdravje in načini preprečevanja te odvisnosti
  2006
 9. Novak-Mlakar Dominika
  Metode odvajanja od kajenja
  2004
 10. Košnik Mitja
  Obravnava bolnika s KOPB in nove možnosti zdravljenja
  [Patient with COPD and new chalanges in treatment]
  2004
 11. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 12. Čakš Tomaž
  Opustite kajenje in zmagajte: oris pomoči pri odvajanju od kajenja
  2004
 13. Košnik Mitja
  Zdravljenje KOPB z zdravili
  [Treatment of COPD with medication]
  2003
 14. Čakš Tomaž
  Razlogi za odvajanje od kajenja in vrste pomoči
  2002New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics