biomedicina slovenica


"BUTORPHANOL" : 11

 1. Lukanc B; Seliškar A; Pečar J; Butinar J
  Primerjava halotanske in kombinirane intravenske anestezije z midazolamom in butorfanolom pri psih
  [Halothane anaesthesia in comparison with combined intravenous anaesthesia by midazolam and butorphanol in dogs]
  2002
 2. Kruljc P
  Možganski valovi beta, alfa, teta in delta ter njihova medsebojna razmerja med anestezijo s ketaminom in halotanom pri konjih
  [Beta, alpha, theta and delta brain waves and their proportions during ketamine- and halothane-induced anaesthesia in horses]
  2001
 3. Kruljc P
  Možganski valovi beta, alfa, teta in delta ter njihova medsebojna razmerja med sedacijo in nevroleptanalgezijo pri konjih
  [Beta, alpha, theta and delta brain waves and their proportions during sedation and neuroleptanalgesia in horses]
  2001
 4. Mok MS
  NEW ANALGESICS : BUTORPHANOL AND NEFOPAM
  1977
 5. Kruljc P
  Uporaba butorfanol tartrata pri konjih
  [Use of butorphanol tartrat in horses]
  1995
 6. Žerdoner D; Fludernik S
  Vrednost blokade cervikalnega ganglija pri obrazni bolečini
  [Blocking of cervical ganglion in treatment of facial pain]
  1992
 7. Butinar J; Petrun-Ulaga M; Cestnik V; Pavlica Z; Frantar B
  Evaluation of combined intravenous anesthesia with midazolam and butorphanol in small animal clinical practice
  1991
 8. Petrun-Ulaga M; Hribar-Habinc M
  Butorphanol as analgetic in ambulatory anaesthesia
  1991
 9. Hribar-Habinc M
  Butorfanoltartrat (moradol) v ambulantni anesteziji
  1989
 10. Hribar-Habinc M; Cokić M
  Uporaba butorfanola (moradol) kot analgetika v ambulantni anesteziji
  [Butorphanol tartrate (moradol) as analgetic agent in out-patients' anesthesia]
  1990
 11. Kmet D
  Farmakokinetika in farmakodinamika analgetikov
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics