biomedicina slovenica


"Bandages" : 111

 1. Planinšek Ručigaj Tanja; Huljev Dubravko
  Postavljanje kompresijske terapije
  [Setting of compression therapy]
  2013
 2. Uršič Helena; Mežik-Veber Marija
  Prevez črevesne izločalne stome
  2010
 3. Mertelj Oti; Kramar Zdenka; Uršič Helena
  Zdravstvena nega pacienta z rano
  2010
 4. Maver Tina; Smrke Dragica; Stana-Kleinschek Karin
  Priprava naprednih medicinskih materialov z vključenimi protibolečinskimi zdravilnimi učinkovinami za boljše celjenje povrhnjih dermalnih ran
  [Preparation of advanced wound dressing materials with incorporated pain reducing drugs for improved healing of surface dermal wounds]
  2015
 5. Videnšek Simona
  Oskrba ran in dekubitusov z Ligasano materialom
  2005
 6. Meeusen Romain; van der Veen Philip; Harley Stef
  Cold and compression in the treatment of athletic injuries
  2001
 7. Jarh Liljana; Gričnik Nataša
  Kinesio taping v procesu rehabilitacije
  2009
 8. Krebs Bojan
  Obvezovanje ran s povoji
  2008
 9. Horvat Matjaž
  Povezovanje ran s trikotno ruto
  2008
 10. Kecelj-Leskovec N; Pavlović MD; Lunder T
  A short review of diagnosis and compression theapy of chronic venous insufficiency
  2008
 11. Cegnar Mateja; Baumgartner Saša; Kristl Julijana
  Vlažna oskrba rane s sodobnimi oblogami
  [Moist wound care using advanced dressings]
  2007
 12. Vujičič Slavica
  Preprečevanje in zdravljenje razjed zaradi pritiska
  2006
 13. Debelak Adrijana
  Vloga zdravstvene nege pri oskrbi kronične rane
  2006
 14. Peneš Irena; Kastelic Štefka
  Vloga izvajalcev ZN pri oskrbi akutne rane
  2006
 15. Vilar Vanja
  Oskrba RZP
  2006
 16. Malovrh Tomaž
  Obveze in imobilizacija
  2006
 17. Parač Zlatko; Triller Ciril; Smrke Dragica
  Sodobne obloge za rane
  2006
 18. Sluga Boštjan
  Akutna rana
  2006
 19. Kecelj-Leskovec Nada
  Pressure and stiffnes with Proguide and Rosidal sys bandages
  2006
 20. Faganeli Nataša
  Farmacevtska skrb pri oskrbi rane
  2006
 21. Zver Greta
  Kakovostna zdravstvena nega kirurške rane
  2000
 22. Ehrenreich M; Ruszczak Z
  Tissue-engineered temporary wound coverings. Important options for the clinician
  2006
 23. Kmecl Tanja; Arzenšek Jože; Benedičič Ana
  Primarni dedni linfedem - klinični primer
  2005
 24. Planinšek-Ručigaj T; Košiček M
  Causes of thrombophlebitis and effectiveness of two-layer short-stretch bandages in management of thrombophlebitis
  [Tromboflebitis - etiologija in kompresijsko zdravljenje]
  2004
 25. Kecelj-Leskovec N; Planinšek-Ručigaj T; Godić A
  Compression theories about long-stretch and short-stretch bandages in practie and pressures under short-stretch bandages in immobile patients
  [Teorije o dolgo in kratko-elastičnih kompresijskih povojih v praksi in pritiski pod kratkoelastičnimi povoji pri nepokretnih bolnikih]
  2004
 26. Kecelj-Leskovec N; Planinšek-Ručigaj T; Godić A
  Compression theories about long-stretch snd short-strecth bandages in practice
  2004
 27. Planinšek-Ručigaj T; Kecelj-Leskovec N
  Compression theories about long-stretch bandages in practice
  2004
 28. Skaza Alenka; Eržen Ivan
  Možnost okužbe ran z obkladki in raztopinami
  2003
 29. Parač Zlatko; Alikadič Nadja; Smrke Dragica
  Uporaba sodobnih oblog pri oskrbi kirurške rane
  2003
 30. Brešan Martina
  Prednosti prekrivanja operativnega polja z materiali za enkratno uporabo
  2003
 31. Somrak Justina
  Kompresijsko zdravljenje in pravilno nameščanje povojev
  2002
 32. Dvoršak-Majcen Suzana
  Sodobna oskrba ran - zakaj in kako?
  [Modern wound healing - why and how?]
  2004
 33. Kralj Boris
  Sodobno zdravljenje bolnika z golenjo razjedo
  [Management of patient with leg ulcer]
  2004
 34. Parač Zlatko; Triller Ciril; Smrke Dragica
  Sodobni pristopi zdravljenja okužb kirurške in kronične rane
  [Wound dressing with modern materials]
  2004
 35. Smrke Dragica; Triller Ciril
  Sindrom dibetičnega stopala: etiologija - diagnoza - zdravljenje
  2004
 36. Planinšek-Ručigaj Tanja; Košiček Metoda
  Prednosti kompresijskega zdravljenja s kratkoelastičnimi povoji
  [Advantages of short-stretch compression therapy]
  2004
 37. Ključevšek Darinka
  Oskrba bolnika z opeklino ob sprejemu v opeklinski center
  2004
 38. Majcen-Dvoršak Suzana
  Sodobna oskrba ran - zakaj in kako?
  2004
 39. Planinšek-Ručigaj T; Košiček M
  Management of thrombophlebitis with two-layer short-stretch bandages
  2003
 40. Mertelj Oti
  Uporaba V.A.C.-a pri zdravljenju kronične rane in razjede
  2004
 41. Peric Helena Kristina
  Smernice Evropske zveze za oskrbo ran za bolečine
  2004
 42. Prešeren Matjaž
  Klasifikacija sodobnih oblog za oskrbo ran
  2004
 43. Lah Amadej
  Osnovne smernice za oskrbo kronične rane
  2004
 44. Parač Zlatko
  Uporaba sodobnih oblog pri oskrbi kronične rane
  [The use of modern coating material in the management of chronic wounds and ulcers]
  2004
 45. Rajtmajer Milan
  Potovalna lekarna - želje popotnikov in naša priporočila
  2004
 46. Kotnik Ksenija
  Predstavitev programa URGO za oskrbo golenje razjede in ran, nastalih zaradi pritiska
  2004
 47. Fištravec Bojana
  Patronažna zdravstvena nega golenje razjede na terenu in problematika
  2004
 48. Kralj Liljana
  Standard negovalne intervencije: prevez razjede goleni
  2004
 49. Urbančič Vilma
  Diabetična noga. (2)
  2003
 50. Hočevar Mojca
  Prva pomoč: doma, na delu in v prostem času
  1993
 51. Gabrovšek Albina
  Primerjalna analiza gaze in netkanega materiala v Splošni bolnišnici Celje
  2002
 52. Strahovnik Andrej; Hostnik Bernarda
  Nega operiranca z zunanjim fiksatorjem
  [Nursing the patient with an external fiksator]
  2001
 53. Ahčan U; Janežič T
  Management of aplasia cutis congenita in a non-scalp location
  2002
 54. Zrimšek Jerica; Kokalj Branka; Nikolič Janja
  Zdravstvena nega in preveza ran
  2003
 55. Urbančič-Rovan Vilma
  Zdravljenje diabetičnega stopala: temeljna načela
  2003
 56. Škerjanc Ester
  Tehnike prevezovanja kirurške rane
  2003
 57. Peric Helena Kristina
  Bolečine pri prevezovanju ran
  2003
 58. Prešeren Matjaž; Babič-Antonič Doris; Dujc Marko; Kregar Mojca; Kramarič Milan; Novak Milojka; Peric Helena; Ppderžaj Roberta; Savič Slavica; Vodičar Andreja
  Sodobni medicinski pripomočki za oskrbo ran
  2003
 59. Lyder Courtney H
  Preprečevanje in zdravljenje preležanin
  [Pressure ulcer prevention and management]
  2003
 60. Kramar Zdenka; Mertelj Oti
  Vloga medicinske sestre pri oskrbi razjede na diabetični nogi s sistemom V.A.C. in zdravljenje bolečine
  2003
 61. Perič Helena Kristina
  Vpliv pripomočkov za pokrivanje operacijskega polja na nastanek pooperativnih okužb
  2003
 62. Košiček Metoda
  Načela dermatološkega zdravljenja mešanih razjed na spodnjih udih
  [Principles of dermatological treatment of mixed ulcers of the lower extremities]
  2003
 63. Kramar Zdenka; Dornik Sonja
  Uvajanje negovalnih standardov v Splošni bolnišnici Jesenice
  2000
 64. Djekić Bernarda
  Sodobni materiali pri oskrbi kirurških ran
  2002
 65. Piskar Francka
  Lastnosti, prednosti in uporabnost sanitetnih izdelkov iz netkane vlaknovine
  2002
 66. Majcen-Dvoršak Suzana
  Sodobna oskrba ran - zakaj in kako?
  2002
 67. Ivašković Daroslav
  Rehabilitacija in kompresijska terapija bolnikov s kroničnim venskim popuščanjem
  2002
 68. Peric Helena Kristina
  Sodobne obloge za oskrbo ran
  [Advanced dressings in wound management]
  2002
 69. Ravljen Mirjam
  Perioperativna zdravstvena nega: načela in postopki za štetje in kontrolo obvezilnega materiala
  2002
 70. Petkovšek-Gregorin Romana
  Higiena krna in oskrba ran
  2002
 71. Peric Helena Kristina
  Pripomočki za oskrbo rane
  2001
 72. Bajželj Petra
  Poznavanje izdelkov za prekrivanje operacijskega polja
  2001
 73. Hrovat Magdalena; Marin Karmen
  Težave pri prekrivanju operativnega polja z materiali za enkratno prekrivanje v kardiovaskularni operacijski sobi
  2001
 74. Vlaj Robertina
  Sterilno pokrivanje v oftalmologiji
  2001
 75. Košič Tanja
  Pokrivanje operativnega polja z "zaslonom" na ekstenzijski mizi
  2001
 76. Hribar Jana
  Pokrivanje operativnega polja pri abdominalnih operacijah v Bolnici dr. Petra Držaja
  2001
 77. Pirnat Katarina; Jenko Romana
  Izkušnje pri prekrivanju operativnega polja z materiali za enkratno uporabo v nevrokirurgiji
  2001
 78. Brešan Martina
  Izkušnje pri delu z materiali za pokrivanje operativnega polja za enkratno uporabo v otroški operacijski sobi
  2001
 79. Kostevc-Ferenčak Andreja
  Pokrivanje operativnega polja
  2001
 80. Prešeren Matjaž
  Tehnologija izdelave in lastnosti materialov (netkanih tekstilij ali vlaknovin - nonwoven) za enkratno operacijsko prokrivanje
  2001
 81. Klopčič M
  Fizioterapija pri bolnikih s kroničnim otekanjem udov zaradi bolezni ven
  [Physiotherapy with patients suffering from chronic swelling of lower extremities due to venous diseases]
  2001
 82. Arhar Darja
  Polivalentna partonažna dejavnost
  [Community nursing and home care]
  2000
 83. Mlačak Blaž
  Krčne žile
  [Varicose veins]
  2000
 84. Kotar Tadeja
  Potovalna lekarna
  [Travel medical kit]
  2000
 85. Zrimšek Jerica
  Naloge medicinske sestre pri oskrbi in previjanju ran
  1998
 86. Katanec Darja; Komadina Radko
  Problemi medicinske nege pri zdravljenju z zunanjim fiksatorjem
  [Pin site care]
  2000
 87. Prešern-Štrukelj Metka; Erjavec Tatjana
  Fizikalno zdravljenje venske tromboze in potrombotičnega sindroma
  [Physical theapy of deep vein thrombosis and postthrombotic syndrome]
  2000
 88. Poredoš Pavel; Peternel Polona
  Preprečevanje venske tromboze in pljučne embolije
  [Prevention of venous thrombosis and pulmonary embolism]
  2000
 89. Brus-Kovač Boža; Krbavčič Aleš
  Obvezilni in sanitetni material ter problematika z vidika njegove kakovosti
  [Surgical dressings and problems regarding their quality]
  1999
 90. Brus-Kovač Boža; Krbavčič Aleš
  Alginantna vlakna in alginatne obloge kot sanitetni in obvezilni material
  [Alginate fibres and alginate wound dressings as surgical dressings]
  1999
 91. Uršič H; Šalehar A
  Use of alginate dressings in the care of chronic wound
  1999
 92. Urbančič-Rovan V; Slak M; Sonc M; Vrhovnik M
  Efficacy and cost of different dressings in diabetic foot ulcers
  1999
 93. Koselj Miha
  Predpisovanje obvezilnega materiala in ortopedske obutve
  1997
 94. Vilar Vanja
  Pooperativna oskrba rane in materiali za oskrbo rane
  1998
 95. Kramberger Darja
  Funkcionalni TAPE ovoji - taping
  [Functional TAPE bandages - taping]
  1997
 96. Kop M
  Sodobni pripomočki za oskrbo rane
  1997
 97. Arnež Zoran M; Prezelj Božidar; Kidrič Urška
  Preveze ran
  1999
 98. Parač Zlatko; Rakovec Slavko
  Obloge za pospeševanje celjenja razjed na diabetični nogi
  1999
 99. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  1998
 100. Skaza-Maligoj Alenka
  Možnosti okužbe ran z obkladki in ob prevezi
  [Possibility of wounds infections with compresses and solutions]
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics