biomedicina slovenica


"Barva" : 124

 1. Skok Pavel; Knehtl Maša
  Whipplova bolezen
  [Whipple's disease]
  2017
 2. Kerenčič Maruša; Pišek Aljaž; Zorec Robert; Lasič Eva; Gnidovec Lidija; Udovč Knežević Nada; Terkov Mihaela
  Optimizacija barvanja in preučevanje morfologije astrocitov v kulturi z barvilom DiD
  2017
 3. Kloboves-Prevodnik Veronika
  Triaža žensk s pozitivnim izvidom presejalnega testa HPV s testom p 16/Ki-67
  2017
 4. Šekoranja Daja; Repše-Fokter Alenka
  Triaging atypical squamous cells - cannot exclude high-grade squamous intraepithelial lesion with p16/Ki67 dual stain
  2017
 5. Pohlen Boštjan; Hawlina Marko; Šober Katja; Kopač Igor
  Tooth shade-matching ability between groups of students with different color knowledge
  2016
 6. Pohlen Boštjan; Kopač Igor; Hawlina Marko
  Uspešnost določanja barvnih odtenkov zob pri ljudeh z različnimi motnjami barvne prepoznave
  2016
 7. Pohlen Boštjan
  Spremenil bom način izbora barve zob
  2015
 8. Butara Polonca; Petelin Milena; Pohar-Marinšek Živa
  Primerjava vpliva alkohol-etra in Delaunay fiksativa na obarvanost celic v citoloških vzorcih barvanih s Papanicolaou metodo
  1987
 9. Jež Mojca
  Kameleon se s spreminjanjem barve tudi greje in hladi
  2015
 10. Jež Mojca
  Želvovinaste mačke - kako barva dlake kaže inaktivacijo kromosoma X pri mačkah
  2015
 11. Konda Grega; Podgornik Helena
  Vrednotenje avtomatiziranega sistema za izdelavo, barvanje in mikroskopski pregled krvnega razmaza
  [Evaluation of automated system for smearing, staining and microsopic examination of blood examination of blood smears]
  2014
 12. Čizmarevič Bogdan; Lanišnik Boštjan; Debevc David; Levart Primož
  Natančna določitev statusa vratu s serijskimi rezi in imunohistokemijskimi barvanji varovalne bezgavke
  [Determining neck status with serial cuts and immunohistochemical staining of the sentinel lymph node]
  2012
 13. Pohlen Boštjan
  Kvalitet odredjivanja nijanse boje zuba. Znanje ili iskustvo?
  2014
 14. Žalar Aleksandra; Leskovšek Evita
  Spolna vzgoja v srednjih šolah
  [Sex education in secondary schools]
  2013
 15. Zaletel Polona; Bilban Marjan; Lunder Tomaž
  Poklicna izpostavljenost alergenom v oksidativnih barvah za lase
  [Occupational exposure to allergens in oxidative hair dyes]
  2013
 16. Čebašek Vita
  Kemično označevanje mišičnih vlaken kot pomoč pri oceni mehanskih lastnosti skeletne mišice
  2012
 17. Gregorič Kumperščak Hojka
  Shizofrenija z zgodnjim začetkom
  [Early-onset schizophrenia]
  2013
 18. Berke Lidija; Jež Mojca; Knez Katja; Konečnik Petra; Levart Katarina; Mihelčič Jasmina; Nemet Irina; Tajnšek Urška
  Rdečkasta obarvanost koruze: šala ali problem?
  2006
 19. Dermastia Marina
  Skrivnosti narave: Hrastov gobar, Hrošč moškatnik in barva pokrovk pri hroščih
  2012
 20. Pajnič Manca; Mihelič-Zajec Andreja
  Mednarodno obarvana jesen na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani
  2012
 21. Pirih Primož; Wilts Bodo; Stavenga Doekele Gerben
  Combined pigmentary-iridescent colouration in the eyes of conspecific butterflies
  [Kombinirana pigmentna in strukturna obarvanost kril v o eh metuljskih sovrstnikov]
  2012
 22. Čižek-Sajko Mojca; Kovačič Borut; Vlaisavljević Veljko
  Akrosomska reakcija pri morfološko različnih tipih človeških semenčic
  [Acrosome reaction in morphologically different types of human spermatozoa]
  2011
 23. Dermastia Marina
  Skrivnosti narave: Mrest španskih plesalcev, Kaj nam obarva lase, Skrivnostni predmet
  2010
 24. Ogorevc Jernej; Prpar Sonja; Dovč Peter
  Preučevanje molekularnih interakcij med gostiteljem in patogenom pri infekciji epitelnih celic mlečne žleze koze z bakterijo Mycoplasma agalactiae (Preliminarni rezultati)
  [Molecular host-pathogen interactions as revealed by the in vitro goat mammary gland model after infection with Mycoplasma agalactiae (Preliminary results)]
  2010
 25. Kreft Samo; Kreft Marko
  Zeleno-rdeča barva bučnega olja
  2009
 26. Hitij T; Fidler A; Rode M
  Vpliv staranja, beljenja, zabarvanja in poliranja na fluorescenco plombirnih materialov
  [Effect of ageing, bleaching, staining, and polishing on dental material fluorescence]
  2009
 27. Fišer Žiga; Pirih Primož; Leertouwer Hein; Belušič Gregor; Stavenga Doekele G
  Strukturna obarvanost in vizualno signaliziranje pri modrem pleščavcu (Calopteryx virgo)
  [Structural coloration and visual signalling in the damselfly Calopteryx virgo]
  2009
 28. Kreft Samo; Kreft Marko
  Ali obstaja zeleno-rdeča barva?
  2007
 29. Drobne Damjana; Pipan Živa; Lešer Vladka; Valant Janez; Gunde-Cimerman Nina; Remškar Maja
  Metoda za določanje vplivov nanodelcev (TiO2) na celice in tkiva v strupenostnem testu in vivo
  [Assessing the effects of nanoparticles (TiO2) on cells and tissues by the in vivo toxicity test]
  2007
 30. Čižek-Sajko Mojca
  Jedrne nepravilnosti nedozorelih in neuspešno oplojenih človeških jajčnih celic po zorenju v pogojih in vitro
  [Nuclear abnormalities of immature and unsuccessfully fertilized human oocytes after in vitro maturation]
  2007
 31. Kovačevič Katerina; Budefeld Tomaž; Majdič Gregor
  Reduced seminiferous tubule diameter in mice neonatally exposed to perfume
  [Zmanjšan premer semenskih cevk pri miših, izpostavljenih parfumu ob rojstvu do odstavitve]
  2006
 32. Perdan Katja; Pirkmajer Sergej
  Vpliv nevrotrofina NT-3 na funkcionalne sposobnosti motonevronov v kokulturi s človeško mišico?
  [The effect of neurotrophin NT-3 on functional capabilities of motoneurons in cocultures with human muscle]
  2006
 33. Jermol Urška; Gartner Urška
  Izražanje encimov ciklooksgenaza-1 in cikloksigenaza-2 v zdravem srcu in v srčnem infarktu pri človeku
  [Expression of cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 enzymes in normal heart and in myocardial infarction]
  2006
 34. Kopač M
  Zastrupitve s strupenimi rastlinami pri otrocih
  [Ingestion of toxic plants in children]
  2006
 35. Krofel Miha
  First record of albino Aesculapian snake (Elaphe longissima) in Slovenia
  [Prva najdba albinističnega osebka navadnega goža (Elaphe longissima) v Sloveniji]
  2004
 36. Klemenc Franek; Kogoj-Rode Mirela
  Študija klinične uporabnosti z ormocero izboljšanega adheziva in kompozita
  [Clinical evaluation of an ormocer-based adhesive and composite]
  2006
 37. Franko Artur; Holjar-Erlić Izidora; Miletić Damir; Petrović Oleg
  Lhermitte-Duclos disease and pregnancy
  [Lhermitte-Duclosova bolezen in nosečnost]
  2006
 38. Nerad Ivana
  Barvanje in ocena alkalne fosfataze granulocitov
  1999
 39. Popovič Peter
  Racionalna slikovna diagnostika mezenterične ishemije
  [Rational imaging in mesenteric ischaemia]
  2005
 40. Stefanovič Milan
  Endoskopsko ugotavljanje in zdravljenje zgodnjega raka želodca
  [Endoscopic diagnosis and treatment of early gastric cancer]
  2005
 41. Tome Davorin
  O mavrično pisanih in dolgočasno obarvanih pticah
  2005
 42. Bratanič N; Kosem R; Žerjav-Tanšek M; Uršič-Bratina N; Stopar-Obreza M; Kržišnik C; Battelino T
  Osteogenesis imperfecta in spremembe zobovja
  [Osteogenesis inperfecta and dental aberrations]
  2005
 43. Škoro I; Jan J
  Ordinacijsko notranje beljenje zabarvanega avitalnega zoba: prikaz primerov
  [Bleaching non-vital teeth: case reports]
  2005
 44. Ogulin Mateja; Jamar Breda
  Annular pancreas causing extrahepatic biliary obstruction
  [Anularni pankreas, vzrok izvenjetrne zapore: prikaz primera]
  2004
 45. Vučković Joško
  Diagnostična uporabnost barvanja po Feulgenu v hematologiji
  2003
 46. Glavač Sabina
  Barvanje DNK po Feulgenu
  2003
 47. Kobe Jasna Modrica
  Malarija: laboratorijska diagnostika, hitri testi
  [Malaria: laboratory diagnosis, rapid diagnostic tests]
  2004
 48. Logar Jernej; Šoba Barbara
  Laboratorijska diagnostika parazitskih bolezni pri popotnikih
  [Laboratory diagnosis of parasitic diseases among travellers]
  2004
 49. Besednjak-Kocijančič L
  Zastrupitve s fluorom in preprečevanje zobne gnilobe
  [Fluoride poisoning and caries prevention]
  2004
 50. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Ralca Simon; Recek Dejan; Majaron Boris
  Lasersko zdravljenje benignih kožnih žilnih nepravilnosti
  [Laser treatment of benign cutaneous vascular lesions]
  2004
 51. Juntes Polona; Demšar Matej
  Morphometrical analysis of gastrin cells in the gastric mucosa of three-week-old pigs (Sus scrofa domesticus) and a comparison with other gastric enteroendocrine cells
  [Morfometrična analiza gastrinskih celic v želodčni sluznici tri tedne starih prašičev (Sus scrofa domesticus) ter primerjava z nekaterimi drugimi enteroendokrinimi celicami v želodcu]
  2004
 52. Petrusevska Gordana; Ilievska-Poposka Biljana; Banev Sašo; Smickova Snežana; Spirovski Zoran
  Immunohistochemical expression of HER-2/neu in patients with lung carcinoma and its prognostic significance
  [Napovedni pomen imunohistokemičnega določevanja HER-2/neu pri bolnikih s pljučnim rakom]
  2004
 53. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 54. Vučković Joško; Pavlič Rok; Grat Mateja; Žuran Ivan; Krivec Štefka
  Image DNA analysis of bone marrow megakaryocytes in differential diagnosis of thrombocytosis
  [Slikovna analiza DNK megakariocitov kostnega mozga v diferencialni diagnozi trombocitoze]
  2004
 55. Pajič Tadej; Ljutić Elvira; Černelč Peter
  Prepoznavanje značilnih kromosomskih prireditev z reagenčnim kompletom mDx HemaVision pri bolnikih z levkemijo
  [Detection of specific chromosomal rearrangement in leukemia patients by mDx HemaVision kit]
  2004
 56. Bavcon Jože
  Žafrani obarvajo pomlad
  2004
 57. Osredkar Joško
  Dihalni test s sečnino - njegovo mesto v diagnostiki
  [Urea breath test - its role in diagnostics]
  2004
 58. Lakkawar AW; Nair MG; Varshney KC; Sreekrishnan R; Rao VN
  Pathology of canine monocytic ehrlichiosis in a German shepherd dog
  [Patologija pasje monocitne erlihioze pri nemškem ovčarju]
  2003
 59. Petelin M; Pogačnik A; Pavlica Z
  Primerjava celjenja rane na dlesni po uporabi gingivalne obveze ali brez nje pri psu pasme beagle
  [Comparison of gingival wound healing with and without dressing in the beagle dog]
  2003
 60. Klemenc F
  Izpiranje koreninskega kanala, možni zapleti, njihovo preprečevanje in zdravljenje
  [Root canal irrigation, possible complications, their prevention and treatment]
  2003
 61. Jevnikar N
  Patohistološka zgradba periapikalnega granuloma bolečih in nebolečih zob ter koreninsko zdravljenih in nezdravljenih zob
  [Pathohistological analysis of the structure of periapical granulomas with reference to clinical symptoms and endodontic status of the affected tooth]
  2003
 62. Nemeth L; Štiblar-Martinčič D
  Kvantitativna analiza odziva zobne pulpe na preparacijo in jedkanje kavitete pri podganah
  [Quantitative analysis of dental pulp response to cavity and acid etching in rats]
  2003
 63. Vozelj Nataša; Petrovič Nataša; Pompe-Novak Maruša; Tušek Magda; Mavrič Irena; Ravnikar Maja
  Najpogostejši virusi na izbranih okrasnih rastlinah in vrtninah v Sloveniji
  [The most frequent viruses on selected ornamental plants and vegetables in Slovenia]
  2003
 64. Špiclin Polona; Gašperlin Mirjana
  Vitamin C in koža
  [Vitamin C and the skin]
  2001
 65. Tomič Viktorija; Seme Katja
  Pomen mikrobioloških preiskav pri okužbah na spodnjih dihalih
  [The role of microbiological diagnostic methods in lower respiratory tract infections]
  2003
 66. Serša Gregor; Čemažar Maja; Miklavčič Damijan
  Tumor blood flow modifying effects of electrochemotherapy: a potential vascular targeted mechanism
  [Učinki elektrokemoterapije na pretok krvi v tumorjih in njeni možni mehanizmi delovanja ciljani na žilje tumorja]
  2003
 67. Berkmen Ferhat
  Malignant lymphomas of the testis
  [Maligni limfom testisov]
  2003
 68. Plut-Podvršič Milena
  Refleksna masaža stopal in terapija z barvami
  2002
 69. Strojan-Fležar Margareta; Us-Krašovec Marija
  Slikovna citometrija v onkologiji
  [Image cytometry in oncology]
  2002
 70. Urbančič Dina
  Indeks nege po barvah na Inštitutu za gerontologijo in geriatrijo v Ljubljani
  1969
 71. Vrabič Erik; Arnež Zoran M; Šparaš Karel; Barvar Marjan; Fuchs Erika; Lončarevič Dara; Šparaš Bojan
  Rekonstrukcije s prostimi režnji
  2002
 72. Tomič Viktorija; Šorli Jurij
  Diagnostična vrednost razmaza sputuma in endotrahealnega aspirata, obarvanega po Gramu
  [Diagnostic value of sputum and endotracheal aspirate Gram stain]
  2002
 73. Smrkolj Tomaž
  Morfometrična analiza sinaptičnih jedrnih skupkov v posamičnih vlaknih hitre in počasne skeletne mišice
  [A morphometric analysis of synaptic nuclear clusters in isolated fibers of fast and slow skeletal muscle]
  2001
 74. Marinko Petra; Byrne-Habič Barbara B; Cvelbar Martina; Krbavčič Aleš
  Optimisation of polycrylamide gel electrophoresis as a method for the identifiaction and purity determination of recombinant human interferon alpha2 in pharmaceutical products
  [Optimizacija metode poliakrilamidne gelske elektroforeze za identifikacijo in določanje čistoče rekombinantnega človeškega interferona alfa2 v farmacevtskih izdelkih]
  2000
 75. Šinigoj-Gačnik K
  Analitika polietrskih antibiotikov (salinomicina, monensina, lasalocida) v kokošjih jajcih
  [Analysis of polyether antibiotics (salinomycin, monensin, lasalocid) in eggs]
  2001
 76. Osredkar Joško
  Diagnostične metode za odkrivanje infekcije s Helicobacter pylori
  [Diagnostic methods for detection of Helicobacter pylori infection]
  1998
 77. Tepeš Bojan
  Diagnostika okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
  [Diagnostics of the Helicobacter pylori infection]
  1998
 78. Poniž N
  Hitro barvanje razmazov periferne krvi po metodi Boroviczeny in njen prispevek k diferenciranju limfocitov pri raznih patoloških stanjih
  1964
 79. Štefančič M
  Barva las in kombinacija barve las in oči pri otrocih iz Ljubljane
  1984
 80. Štefančič M
  Barva iride pri otrocih iz Ljubljane
  1982
 81. Rusek R; Pilih R
  VITALNO BARVANJE IN UPORABA GENTAMICIN KROGLIC PRI TRETIRANJU OSTEITISA
  1982
 82. Kobe M
  METODE BARVANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA
  1979
 83. Kobe M
  METODE BARVANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA
  1979
 84. Breskvar B; Ralić B; Sedej R; Vodopivec F
  MIKROANALITIčNE RAZISKAVE ZABARVANIH POVRŠIN PROTETIčNIH KONSTRUKCIJ
  1978
 85. Kljun A; Dobranovič D
  AVTOMATSKO BARVANJE HISTOLOŠKIH PREPARATOV (HE) - KOMPARACIJA S KLASIčNO METODO
  1978
 86. Gregorc A
  Effects of American foulbrood disease on honey bee (Apis mellifera) larvae (immunohistochemical methods in honeybee biology and pathology)
  [Delovanje hude gnilobe čebelje zalege na ličinko čebele (Apis mellifera) (imunohistokemične metode v biologiji in patologiji čebel)]
  2000
 87. Kobe Jasna Modrica
  Laboratorijska diagnostika malarije
  [Laboratory diagnosis of malaria]
  2000
 88. Piskar Majda
  Določanje retikulocitnih parametrov na hematološkem analizatorju Coulter GEN S
  [Evaluation of reticulocyte parameters on the Coulter GEN S hematology analyzer]
  2000
 89. Pajič Tadej; Poje Mateja; Komel Radovan; Černelč Peter
  Ugotavljanje specifičnega cDNA-segmenta za BCR-ABL mRNA-prepis z načinom obratnega prepisovanja in verižne reakcije s polimerazo pri bolnikih s kronično mieloično levkemijo
  [Detection of specific BCR-ABL mRNA transcript in chronic myeloid leukemia patients by the reverse trancriptase and polymerase chain reaction]
  2000
 90. Trampuš-Bakija Alenka; Stegnar Mojca; Stojan Jure
  Amidolitična metoda za merjenje aktivnosti trombina: primerjava klasične encimske analize in analize progresivnih krivulj
  [Amidolytic assay for thrombin activity determination: comparison of classical enzyme analysis and progress curves analysis]
  2000
 91. Pajič Tadej; Rebernik Veronika; Mali Polona; Žontar Darja; Černelč Peter
  Ugotavljanje specifičnih BCR-ABL mRNA-zaporedij z načinom obratnega prepisovanja in verižne reakcije s polimerazo pri bolnikih z akutno limfoblastno levkemijo
  [Detection of specific BCR-ABL mRNA sequences in acute lymphoblastic leukaemia patients by the reverse trancriptase and polymerase chain reaction]
  2000
 92. Viale Giuseppe
  The intraoperative examination of axillary sentinel nodes
  [Odkrivanje stražarskih alksilarnih bezgavk med operacijo]
  2000
 93. Urbanc Tončka; Dolen Saša; Kern Izidor
  Uporaba imunohistološkega barvanja na citoblokih (P29)
  2000
 94. Štiblar-Martinčič Draga
  Morfološke značilnosti Langerhansovih celic
  [Morphological characteristics of Langerhans cells]
  2000
 95. Kobe Jasna Modrica
  Osnovni pregled vzorca blata na črevesne zajedalce v kliničnem laboratoriju
  [The basic examinations of stool samples for intestinal parasites in clinical laboratories]
  2000
 96. Zagorac A; Kokalj-Vokač N; Medica I
  Parcialna trisomija končnega dela dolgega kraka kromosoma 10: prikaz primera
  [A case of partial trisomy 10qter]
  2000
 97. Anderluh Franc; Čavlek Mihael
  Obravnava bolnika z zlatenico po vrnitvi iz tropov
  [Approach to the patient with the jaundice returning from the tropics]
  1999
 98. Kobe Jasna Modrica
  Laboratorijska diagnostika malarije
  [Laboratory diagnosis of malaria]
  1999
 99. Kranjc Pavel
  Pogled bolnika z multiplo sklerozo na vodenje zdravstvene obravnave
  [How a patient with multiple sclerosis sees the management of medical treatment]
  1998
 100. Čižman Milan; Mueller-Premru Manica
  Mikrobiološka analiza likvorja pri gnojnem meningitisu in možne napake
  1999

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics