biomedicina slovenica


"Benzodiazepines" : 137

 1. Premuš Marušič Alenka; Petrovič Danijel; Mrhar Aleš; Locatelli Igor
  Polypharmacotherapy and blood products as risk factors for venous thromboembolism in postsurgical patients
  2017
 2. Meglič Dušanka; Miksić Mirjana; Županić Melanija; Štelcar Andreja; Pogorevc Robert; Burmas Ante
  Zastrupitve z zdravili pri otrocih
  [Drug poisoning in children]
  2013
 3. Ošep Anka; Rener-Primec Zvonka; Perković-Benedik Mirjana
  Zunajbolnišnično zdravljenje prolongiranih epileptičnih napadov in epileptičnih statusov pri otrocih in mladostnikih z rektalno aplikacijo diazepama in bukalno aplikacijo midazolama
  2015
 4. Vučičević Katarina; Miljković Branislava; Pokrajac Marija; Prostran M.; Martinović Žarko; Veličković Ružica; Grabnar Iztok
  Assessment of benzodiazepines-valproic acid pharmacokinetic interaction in adult epileptic patients: population approach
  2010
 5. Omerović Metin; Prosen Gregor
  Kako visoki odmerki benzodiazepinov so potrebni pri zastrupitvi z ekstazijem? Prikaz primera
  [Proper dosage of benzodiazepines in exctasy poisoning? A case report]
  2015
 6. Leban Vid; Brvar Miran
  Zastrupitve z zdravili
  [Drug poisoning]
  2015
 7. Špendl Joland Barbara; Rašić Jure; Skela-Savič Brigita; Bregar Branko
  Odnos med odvisnostjo od alkohola in odvisnostjo od prepovedanih drog in primernost za napovedovanje uspešnosti zdravljenja
  2015
 8. Brvar Miran
  Klinično pomembne razlike, prepoznava in ukrepi pri predoziranju benzodiazepinov
  [Clinical features, diagnosis and treatment of benzodiapine overdose]
  2014
 9. Kastelic Andrej; Šegrec Nuša
  Priporočila za uporabo in ukinjanje benzodiazepinov pri bolnikih, vključenih v substitucijske (z zdravili podprte) programe zdravljenja odvisnosti od opioidov v Republiki Sloveniji
  [Recommendations for benzodiazepine use and detoxificationfor patients in medication-assisted (substitution) treatmentprogrammes for opioid addiction in the Republic of Slovenia]
  2013
 10. Korošec Jagodič Helena; Lunder Dušan; Jagodič Klemen; Parežnik Roman
  Primer bolnika z rezistentnim alkoholnim delirijem
  [Resistent alcohol withdrawal]
  2012
 11. Šubelj Maja; Vidmar Gaj; Švab Vesna
  Time trends in prescribing habits of anxiolytics and antidepressants in Slovenian family practices (with emphasis on elderly patients)
  2012
 12. Klemenc-Ketiš Zalika; Hladnik Žiga; Kersnik Janko
  A cross sectional study of sex differences in self-medication practices among university students in Slovenia
  2011
 13. Ostrovršnik Jaka; Cvirn Anina; Peterlin-Mašič Lucija
  Amfetamin in metamfetamin: mehanizem delovanja, učinki, zastrupitev in diagnostika
  [Amphetamine and methamphetamine: mechanism of action, effects, poisoning and diagnostics]
  2011
 14. Šubelj Maja; Vidmar Gaj; Švab Vesna
  Prescription of benzodiazepines in Slovenian family medicine: a qualitative study
  2010
 15. Šubelj Maja; Vidmar Gaj; Švab Vesna
  Prescribing of benzodiazepines among slovenian family physicians
  [Predpisovanje benzodiazepinov med slovenskimi zdravniki družinske medicine]
  2009
 16. Magdič Jožef
  Epileptični napad in epileptični status
  [Status epilepticus and epilepsy]
  2009
 17. Korošec-Jagodič Helena; Jagodič Klemen; Pregelj Peter
  Obravnava bolnika z delirijem
  [Management of delirium]
  2009
 18. Šarc Lucija; Jamšek Marija
  Zastrupitve z antiepileptiki
  [Poisoning with Antiepileptic Drugs]
  2009
 19. Grenc Damjan
  Zastrupitve s psihotropnimi zdravili
  [Poisoning with psychotropic drugs]
  2009
 20. Fürst Jurij; Samaluk Vita; Fürst-Koren Tita
  Analiza predpisov opioidnih analgetikov in benzodiazepinov v Sloveniji
  [Use of opioid analgesics and benzodiazepines in Slovenia]
  2008
 21. Vodopivec Jamšek Vlasta
  Kaj mora zdravnik družinske medicine upoštevati pri predpisovanju benzodiazepinov?
  [What should GP consider while prescribing benzodiazepines?]
  2008
 22. Rus-Makovec Maja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Co-occurring mental and somatic diagnoses of alcohol dependent patients in relation to long-term aftercare alcohol abstinence and well-being
  2008
 23. Ambrožič J; Bunc M; Osredkar J; Brvar M
  S100B protein in benzodiazepine overdose
  2008
 24. Brvar Miran; Možina Martin
  Zastrupitve z zdravili v Sloveniji
  [Drug poisoning in Slovenia]
  2008
 25. Kopčavar-Guček Nena; Švab Igor; Kolšek Marko; Petek Marija
  Benzodiazepines: can the pattern of prescribing be improved?
  2007
 26. Perne Damjan; Kocmur Marga; Nedog Kristjan; Pregelj Peter
  Medikamentozno (predhospitalno) zdravljenje akutne psihotične motnje
  [Pharmacological pre-hospital treatment of acute psychotic disorders]
  2007
 27. Štrukelj Katarina Barbara
  Benzodiazepini in starostniki - (ne)uporaba
  [Benzodiazepines and the elderly - (not) to use]
  2005
 28. Zorec-Karlovšek Majda
  Droge, njihovi učinki na psihofizične sposobnosti in možnosti dokazovanja njihove uporabe
  [Drugs, their effects on human performance and detection of drugs consumption]
  2006
 29. Zorec-Karlovšek Majda
  Zdravila in psihofizične sposobnosti
  [Medicinal drugs and human performance]
  2006
 30. Billiard M; Bassetti C; Dauvilliers Y; Dolenc-Grošelj L; Lammers GJ; Mayer G; Pollmaecher T; Reading P; Sonka K
  EFNS guidelines on management of narcolepsy
  2006
 31. Živec Matej; Sova Matej; Brunskole Mojca; Lenaršič Roman; Lanišnik-Rižner Tea; Gobec Stanislav
  New inhibitors of fungal 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase based on the (1,5)-benzodiazepine scaffold
  2007
 32. Tušek-Bunc K; Kokalj N; Kersnik J
  Long-term use of benzodiazepines in general practice
  2006
 33. Hrobat Sonja; Čebašek-Travnik Zdenka
  Benzodiazepini in druga psihotropna zdravila v lekarni
  2005
 34. Kores-Plesničar Blanka
  Dolgotrajna uporaba benzodiazepinov - pro et contra
  2005
 35. Fuerst Jurij; Peklar Jure; Samaluk Vita
  Poraba anksiolitikov ter hipnotikov in sedativov v Sloveniji
  [Use of anxiolytics, hypnotics and sedatives in Slovenia]
  2006
 36. Halužan Bernarda
  Odvisnost od benzodiazepinov v ambulanti družinskega zdravnika: klinične smernice
  2003
 37. Šarc Lucija; Švigelj Viktor; Grenc Damjan; Jamšek Marija
  Zastrupitev z antiepileptiki
  [Poisoning with antiepileptic drugs]
  2006
 38. Novak Brigita; Milčinski Metka; Grmek Marko; Kocmur Margareta
  Early effects of treatment on regional cerebral blood flow in first episode schizophrenia patients evaluated with 99Tc-ECD-SPECT
  2005
 39. Lovrečič Mercedes
  Problematika nevropsihofarmakoterapije zasvojenih s heroinom s pridruženo duševno motnjo
  2006
 40. Flisar Dušan
  Sindrom nemirnih nog
  [Restless legs syndrome]
  2006
 41. Iljaž Rade; Kramar Milka
  Ali lahko napovemo čas vzdrževalnega zdravljenja z metadonom? Pregled 10-letnega dela Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPOZD) Brežice
  [Can we predict tenure in methadone maintance treatment? Initial ten years of services provided by the Brežice Centre for prevention and treatment of illicit drug addiction]
  2006
 42. Melik Živa; Cankar Ksenija
  Diazepam augments gender differences in cutaneous LD flux response to local cooling
  2005
 43. Švigelj Viktor
  Zdravljenje epileptičnega statusa pri odraslih
  2005
 44. Kvaternik-Jenko Ines; Sever Maja
  Main characteristics and patterns of use from non-treatment sources
  2005
 45. Auer Vladimir
  Mejna osebnost: viharnost, nihanja razpoloženja, izbruhi besa, strah pred osamljenostjo
  2005
 46. Borovšak Zvonko
  Sedacija bolnika med mehansko ventilacijo
  2005
 47. Grmec Štefek; Lah Katja
  Pogled na problematiko drog z vidika prehospitalne enote (PHE) Maribor
  2005
 48. Fuerst Jurij
  Predpisovanje zdravil na področju depresije in demence, astme ter protibolečinskih in protivnetnih zdravil
  [Prescribing of antidepressants, drugs for dementia, asthma medications, and analgesics]
  2005
 49. Maremmani Icro; Pacini Matteo; Lubrano Sonia; Lovrečič Mercedes
  Il trattamento metadonico nel paziente poliabusatore
  2005
 50. Kogoj A; Darovec J; Velikonja I; Kocmur M; Denišlič M; Muršec M; Pišljar M; Troha-Jurekovič D
  Regulatory issues concerning behavioural and psychological symptoms of dementia in Slovenia: guidelines
  2004
 51. Radovanović Mirjana
  Zdravstveni delavci in odvisnost od benzodiazepinov
  2004
 52. Kogoj Aleš
  Varna uporaba psihotropnih zdravil pri starejših
  2004
 53. Kuhar Irma
  Varno predpisovanje psihotropnih substanc v adolescenci
  2004
 54. Kuraja Antonela
  Izpostavljenost drogam udeležencev v cestnem prometu v Republiki Sloveniji v letih 1999/2000
  [The incidence of drugs among apprehended traffic participations in Republic of Slovenia in years 1999/2000]
  2001
 55. Zorec-Karlovšek Majda; Lokar Jože
  Epidemiological study of the incidence of psychotropic substance use among road users in Slovenia
  1988
 56. Zorec-Karlovšek M
  Illegal drugs-related fatalities in Slovenia
  2004
 57. Kozmelj Rajko; Pirkovič Ljubo; Žigon Darko; Šušteršič Zlatan; Goltnik Mojca; Drobne Manca; Lovrečič Mercedes
  Seizures
  2004
 58. Dernovšek Mojca Zvezdana; Rogač-Cvetko Cvetka
  Report on the audit of the National supervision commission in the CPTDA in 2003
  2004
 59. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara; Dernovšek Mojca Z; Tavčar Rok; Maremmani Icro
  Unreported double frequency of heroin addicts visiting psychiatric services and addiction treatment services
  2004
 60. Erznožnik-Lazar Anka
  Uporaba zdravil pri zdravljenju odvisnosti od alkohola
  2004
 61. Dolenc-Grošelj Leja; Demarin Vida; Kocemba Jozef; Vodušek David B
  Evaluation and treatment of insomnia in the elderly
  2004
 62. Meštrovič A; Popovič K; Vučajnk L
  Zastrupitve z zdravili pri otrocih in mladostnikih
  [Drug poisoning in children and adolescents]
  2004
 63. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Bunc Matjaž; Možina Martin
  Zdravljenje zastrupitev s halucinogenimi gobami in rastlinami
  [Management of poisonings with hallucinogenic mushrooms and plants]
  2004
 64. Renko-Diallo Doroteja
  Benzodiazepini
  [Benzodiazepins]
  2004
 65. Čebular Boštjan
  Epileptični napad in epileptični status
  2003
 66. Kocmur Marga
  Kdaj zares potrebujemo anksiolitike, antidepresive in hipnotike
  2003
 67. Rus-Makovec Maja
  Varno predpisovanje in uživanje zdravil, ki lahko povzročajo zasvojenost - idealiziranje ali realna pričakovanja: (uvodne besede)
  2003
 68. Rebolj Vojko
  Uporaba anksiolitikov in antidepresivov pri srčnožilnih bolnikih
  2003
 69. Gantar-Žura Lili
  Sedacija in analgezija
  2003
 70. Dolenc-Grošelj Leja
  Nespečnost
  2003
 71. Tavčar R; Dernovšek MZ; Novak-Grubič V; Kocmur M; Darovec J; Ličina M; Dzarmati A; Lajlar D; Frangež-Žigon V; Mitrović E; Žmitek A
  Slovenian guidelines for management of violence in psychiatric hospitals
  2002
 72. Urbančič Hinko; Bavcon-Možgan Jožica
  Prikazi primerov zastrupljenih bolnikov s psihofarmaki
  [Reports of different cases by psyhopharmaceutics poisoned patients]
  2003
 73. Šarc Lucija; Jamšek Marija; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Najpogostejše zastrupitve s psihofarmaki, antidoti in možni zapleti
  [Commonest psychopharmaca poisonings, antidotes and complications]
  2003
 74. Radan Ivan; Urbančič-Rovan Vilma; Možina Martin; Bručan Andrej
  Serotoninski sindrom - prikaz primera
  [Serotonin syndrome - case report]
  2003
 75. Pregelj Peter
  Nevrobiološki vidiki sindroma odvisnosti
  2003
 76. Mušič Ema
  Diagnostika preobčutljivosti pred splošno anestezijo
  2003
 77. Zabavnik Zoran
  Anestezija nosečnic za kirurške posege
  2003
 78. Kores-Plesničar Blanka
  Raba in zloraba benzodiazepinov
  2002
 79. Bulc Mateja
  Bolečina v križu v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Low back pain in family practitioner's office]
  2002
 80. Zorec-Karlovšek M; Koželj G; Kuštrin-Samba A; Pezdir T
  Drugs and driving in Slovenia - epidemiological studies
  2002
 81. Voga Gorazd
  Sedacija na intenzivnem oddelku
  2001
 82. Kmetec Vojko; Kozjek Franc
  Correlation approaches for stability prediction of some 1,4-benzodiazepines in aqueous solution
  [Korelacijski pristopi k napovedovanju stabilnosti nekaterih 1,4-benzodiazepinov v vodni raztopini]
  2000
 83. Zorec-Karlovšek Majda; Štefanič Borut
  Drugs and road safety - the Slovenian approach
  2001
 84. Kogoj Aleš; Pišljar Marko; Troha-Jurekovič Daša; Žmitek Andrej
  Vpliv nekaterih psihotropnih zdravil na spoznavne sposobnosti
  2001
 85. Dolinšek Tatjana
  Droge so med nami
  2000
 86. Grad Anton
  Smernice za zdravljenje epileptičnega statusa pri odraslih
  [Guidelines for treatment of status epilepticus in adults]
  2000
 87. Krčevski-Škvarč N
  Sedation of agitated critically ill patient without an artificial airway
  2000
 88. Drinovec Jože; Ivanuša Marijan; Pečar Milka
  Farmakoepidemiološki in farmakoekonomski vidiki zdravljenja duševnih bolezni
  [Pharmacoepidemiologic and pharmacoeconomic aspects of mental illness treatment]
  2000
 89. Kogoj Aleš
  Obravnava bolnika z demenco
  [Treatment of dementia patients]
  2000
 90. Kogoj Aleš
  Vznemirjen bolnik z demenco
  1999
 91. Pečar Slavko; Marc Gašper; Sollner Marija; Kikelj Danijel; Urleb Uroš; Krbavčič Aleš; Hadži Dušan
  Nove N-(1,2,4,5-tetrahidro-3H-(1,4)-benzodiazepin-2,5-dion-1(ali 4)-ilacil-aminokisline in -dipeptidi, njihovi derivati, postopki za njihovo pripravo in farmacevtski pripravki, ki jih vsebujejo
  1998
 92. Marc Gašper; Pečar Slavko
  High yield phase transfer N-alkylation of some benzodiazepines by esters of omega-halo acids
  1998
 93. Pišljar Marko
  Simptomatska terapija
  [Symptomatic therapy]
  1998
 94. Hribar-Habinc Miša
  Uporaba sedativa ob analgetiku pri neintubiranem bolniku
  [Conscious sedation]
  1998
 95. Kuhar Irma
  Nespečnost in njeno zdravljenje
  1998
 96. Vrečer Franc
  Zdravilni pripravki s kontroliranim sproščanjem
  1992
 97. Vrečer Franc
  Zdravilni pripravki s kontroliranim sproščanjem
  1993
 98. Kocmur Marga
  Nevrotske motnje in vozniška sposobnost
  1998
 99. Zorec-Karlovšek Majda; Koželj Gordana; Kuštrin-Samba Alenka
  Droge in prometna varnost v Sloveniji
  [Drugs and traffic safety in Slovenia]
  1998
 100. Dolenc Leja
  Nespečnost
  1997

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics