biomedicina slovenica


"Beverages" : 108

 1. Pivač Sanela; Skela-Savič Brigita
  Factors associated with greater potential for alcohol misuse among the students of the Gorenjska region
  [Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji]
  2016
 2. Raspor Peter
  How much Slovenia contributed to European food and nutrition heritage?
  2008
 3. Fidler Mis Nataša
  Učinek pijač z dodanim sladkorjem na zdravje
  2012
 4. Fidler Mis Nataša; Benedik Evgen; Hribar Maruša; Kobe Helena; Bratanič Borut; Bogovič Matijašić Bojana; Rogelj Irena
  Consumption of sugar-sweetened beverages (SSB) among Slovenian adolescents, pregnant and lactating women
  2014
 5. Rotovnik-Kozjek Nada
  Povečanje telesne zmogljivosti
  2011
 6. Scagnetti Nina; Gabrijelčič Blenkuš Mojca; Gregorič Matej; Lesnik Tina
  Stališča različnih deležnikov v zvezi s trženjem živil in pijač otrokom
  [Attitude of different stakeholders in marketing food and beverages to children]
  2013
 7. Fidler Mis Nataša
  Negative effects of sugar-sweetened beverages
  [Neugodni učinki pijač z dodanim sladkorjem]
  2013
 8. Fidler Mis Nataša; Beja Nina; Kobe Helena; Benedik Evgen; Ding Eric L.
  Alarming high intake of shugar-sweetened beverages in Slovenian adolescents
  2013
 9. Fidler-Mis Nataša; Beja Nina; Kobe Helena; Benedik Evgen
  Alarming high intake of sugar-sweetened beverages in slovenian adolescents
  2011
 10. Bratina Nataša; Hadžić Vedran; Battelino Tadej; Pistotnik Borut; Pori Maja; Šajber Dorica; Žvan Milan; Škof Branko; Jurak Gregor; Kovač Marjeta; Dervišević Edvin
  Slovenske smernice za telesno udejstvovanje otrok in mladostnikov v starostni skupini od 2 do 18 let
  [Slovenian guidelines for physical activity in children and adolescents in the age group 2-18 years]
  2011
 11. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Žalar Aleksandra
  Dnevni vnos vode in pijač v Sloveniji
  [Daily water and beverages intake in Slovenia]
  2011
 12. Conklin Daniel J; Prough Russell A; Juvan Peter; Režen Tadeja; Rozman Damjana; Haberzettl Petra; Srivastava Sanjay; Bhatnagar Aruni
  Acrolein-induced dyslipidemia and acute-phase response are independent of HMG-CoA reductase
  2011
 13. Fidler-Mis Nataša; Kobe Helena; Benedik Evgen; Beja Nina
  Pitje pijač z dodanim sladkorjem pri slovenskih mladostnikih
  [Consumption sugar - sweetened beverages in Slovenian adolescents]
  2011
 14. Zupanič-Slavec Zvonka
  Alkoholizem kot družbeni in zdravstveni problem od starih civilizacij do danes
  [Alcoholism as a social and health problem from ancient civilizations to the present]
  2010
 15. Ludwig David S
  Umetno sladkane pijače: razlog za skrb
  [Artificially sweetened beverages. Cause for concern]
  2010
 16. Ločniškar Lilijana
  Odkrivanje čezmernega pitja v ambulanti splošne medicine
  [Identification of excessive drinking of alcoholic beverages in a general healthcare clinic]
  2000
 17. Rotovnik-Kozjek Nada
  Več kot spijemo, boljši smo: zakaj nam vse kvihtanje nič ne pomaga, če ob tem ne pijemo (3. del)
  2001
 18. Masneuf Isabelle; Hansen Jorgen; Groth Casper; Piškur Jure; Dubourdieu Denis
  New hybrids between Saccharomyces sensu stricto yeast species found among wine and cider production strains
  1998
 19. Štimec Matevž; Fidler-Mis Nataša; Smole Katarina; Širca-Čampa Andreja; Kotnik Primož; Zupančič Mirjana; Battelino Tadej; Kržišnik Ciril
  Iodine intake of Slovenian adolescents
  2007
 20. Rotovnik-Kozjek Nada
  Kaj jesti in piti? Kaj dati v torbico s prvo pomočjo?
  2006
 21. Rotovnik-Kozjek Nada
  Zadnja večerja pred Sežano
  2006
 22. Rotovnik-Kozjek Nada
  Ergogene snovi: drugič, pogled z olimpijskih iger
  2006
 23. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Hafner Alenka; Stergar Eva
  Razširjenost tobaka, alkohola in drugih drog med gorenjskimi mladostniki na podlagi raziskave RSPAD
  [ESPAD survey on the use of tobacco, alcohol and other drugs among adolescents in the Gorenjska region]
  2006
 24. Gabrijelčič-Blenkuš Mojca
  Prehrana in pitje
  2005
 25. Čebašek-Travnik Zdenka; Zaletel-Kragelj Lijana; Hovnik-Keršmanc Marjetka
  Epidemiologija odvisnosti od alkohola
  2004
 26. Šešok Janja
  Alcohol consumption and indicators of alcohol-related harm in Slovenia, 1981-2002
  2004
 27. Lobnik-Zorko Alenka
  Zdrava hrana je zdravilna
  2004
 28. Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan
  Regionalne razlike v zdravju in dejavnikih tveganja za nenalezljive bolezni: dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije: rezultati raziskave. 4. del. Alkohol
  2002
 29. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: alkohol
  2002
 30. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: prehranske navade. 4. del. Pogostost uživanja jedi in pijač, navade soljenja hrane, spreminjanje prehranskih navad
  2002
 31. Marin Karmen
  Alkoholizem mladih kot zdravstveno negovalni problem
  2004
 32. Abramson Charles I; Kandolf Andreja; Sheridan Audrey; Donohue Darius; Božič Janko; Meyers Julia E; Benbassat Danny
  Development of an ethanol model using social insects: III. preferences for ethanol solutions
  2004
 33. Bilban Marjan
  Vpliv alkohola na vozniško zmožnost
  [Influence of alcohol on driving ability]
  2004
 34. van Elteren Johannes T; Stibilj Vekoslava; Šlejkovec Zdenka
  Speciation of inorganic arsenic in some bottled Slovene mineral waters using HPLC-HGAFS and selective coprecipitation combined with FI-HGAFS
  2002
 35. Šešok Janja
  Ob sprejetju zakona o omejevanju porabe alkohola
  [After the adoption of the law on limiting alcohol consumption]
  2003
 36. Zorec-Karlovšek Majda
  The story of Šmarnica: (in memory of prof. Wolfgang Bonte and his work on congeners)
  2001
 37. Rotovnik-Kozjek Nada
  Liter in pol znoja na uro
  2002
 38. Rotovnik-Kozjek Nada
  Več kot spijemo, boiljši smo: zakaj nam vse kvihtanje nič ne pomaga, če ob tem ne pijemo. (1. del)
  2001
 39. Rotovnik-Kozjek Nada
  Kaj deluje? Športna prehrana za dolgotrajni napor
  2001
 40. Rotovnik-Kozjek Nada
  Več kot spijemo, boljši smo: zakaj nam vse kvihtanje nič ne pomaga, če ob tem ne pijemo (2. del)
  2001
 41. Vouk-Grbac Lilijana
  Morska hrana kot funkcionalno živilo
  [Seafoods as functional foods]
  2001
 42. Ušaj A; Lojen S; Kandare F
  How nutritional (drinking) intervention influence endurance performance and metabolism
  2002
 43. Lainščak M; Drinovec J
  Comparison of two beverages during the long distance running
  2000
 44. Jan Nataša
  Čajčki za zdrav vsakdan: zdravilne rastline za srce in ožilje
  2000
 45. Pokorn Dražigost
  Zdrava prehrana in njen vpliv na preprečevanje sodobnih socialnih bolezni
  2000
 46. Šikovec Mateja; Kožar-Logar Jasmina; Franko Mladen; Veber Marjan
  Spektrometrija s termičnimi lečami kot detekcijska tehnika za določevanje karotenoidov v sadnih sokovih in njihovih koncentratih
  2001
 47. Bevc-Stankovič Mojca
  Projekt Zdrave šole in pomen zdrave prehrane ter hidracije
  2000
 48. Mavsar Bojana
  O vinu, medu in vodi za zdravje: pogovor s dr. Petrom Kapšem, zdravnikom in pisateljem
  2000
 49. Lainščak Mitja
  Primerjava dveh napitkov ob teku na dolge proge
  [Comparrison of two beverages during the long distance run]
  1998
 50. Čebašek-Travnik Zdenka
  Mladi in alkohol
  [Young people and alcohol]
  2001
 51. Lovše-Perger Eva
  Šolski otroci in brezalkoholne pijače
  2000
 52. Lovše-Perger Eva
  Šolski otroci in brezalkoholne pijače
  2000
 53. Perne Julijana
  Novo pojmovanje naravne mineralne vode in načina njenega pridobivanja
  2000
 54. Debenak Zvonka
  Voda - gasila bo žejo in umivala zobe
  2000
 55. Čoh Aljaž; Čoh Vlado
  Naravna mineralna voda Donat Mg
  2000
 56. Čebašek-Travnik Zdenka; Hovnik-Keršmanc Marjetka
  Pivske navade pri Slovencih
  2000
 57. Trampuž Andrej; Pikelj Franjo
  Driske, povezane s potovanjem
  [Travel-related diarrhea]
  2000
 58. Hovnik-Keršmanc Marjetka; Čebašek-Travnik Zdenka; Grobovšek-Opara Sonja; Vegnuti Miljana; Trdič Jana; Belec Miran
  Razširjenost rabe alkohola med prebivalci Republike Slovenije, starimi 18 let in več (Poročilo I)
  1999
 59. Perharič Lucija; Shaw Debbie; Colbridge Mark; House Ivan; Leon Christine; Murray Virginia
  Toxicological problems resulting from exposure to traditional remedies and food supplements
  1994
 60. Lainščak Mitja
  Primerjava dveh napitkov ob teku na dolge proge
  [Comparison of two isotonic beverages drunk during a long-distance run]
  1999
 61. Turk Josip
  Prehrana v strategiji proti boleznim srca in ožilja
  [The role of nutrition in the strategy of cardiovascular disease prevention]
  1997
 62. Vrhovšek Urška; Mattivi Fulvio
  Specific substances in wine for the prevention of coronary artery disease
  1998
 63. Pohar Majda; Kikel Alice
  Rezultati ankete o prehrani osmošolcev na Gorenjskem
  [Results of a questionnaire on nutrition among primary school pupils in the Gorenjska region]
  1998
 64. Prunk-Franetič Breda
  Pojavljanje zasvojenosti pri mladih
  [Occurence of addiction among young people]
  1998
 65. Bregar Renata
  Kemijske spremembe v sestavi mineralnih vod
  1996
 66. Drinovec Jože; Bagar-Povše Majda
  Mineralne vode in zdravje
  [Minreal waters and health]
  1997
 67. Simčič Marjan; Pokorn Dražigost; Turk Josip
  Pijače
  1997
 68. Logar Dušan
  Vpliv mesne prehrane na razvoj protina
  1997
 69. Trampuž Andrej; Turk Karl
  Preprečevanje in zdravljenje potovalne driske
  [Prevention and treatment of traveler's diarrhea]
  1997
 70. Režek Nataša
  Zakaj živa bitja potrebujejo vodo?
  1998
 71. Pokorn D
  Pomen prehrane v zgodnjem življenjskem obdobju za preprečevanje bolezni srca in ožilja
  [Dietetic prevention of cardiovascular diseases in the early period of life]
  1996
 72. Stergar E
  Razširjenost kajenja med slovenskimi mladostniki
  [Prevalence of smoking among slovene teenagers]
  1996
 73. Nolimal D
  Proizvodnja in potrošnja alkoholnih pijač v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji
  1986
 74. Otorepec P
  Nekateri higienski vidiki kvalitete pitne vode v Ljubljani in Kopru, posledične razlike v navadah uživanja tekočin ter možni vplivi in zdravje
  [Some hygienic aspects of water quality in Ljubljana and Koper (R Slovenia), consecutive differences in drinking habits and possible influence on health]
  1995
 75. Pokorn D
  Poulična prehrana
  [Street nutrition]
  1995
 76. Pokorn D; Kveder M
  A preliminary report on the effect of chronic wine ingestion on gastric emptying of glucose in experimental rats
  1990
 77. Ravnik I; Vodušek DB; Štrukelj M; Maček V; Dekleva A; Čuk J
  Non-epileptic paroxysmal events triggered by cold drinks in a child with Schwartz-Jampel syndrome
  1989
 78. Nolimal D; Premik M
  Nekateri socialno-medicinski vidiki pitja alkoholnih pijač
  1994
 79. Pokorn D
  Prehrana pri boleznih zgornjih prebavil
  [Diet therapy in the treatment of upper gastrointestinal tract diseases]
  1994
 80. Vidmar J
  Kaj naj bi športnik vedel o živilsko-farmacetvskih pripravkih za športnike?
  [What should the athlete know about pharmaceutical food supplements?]
  1994
 81. Modonutti GB; Bergamini PR; Pertot E
  Use of alcoholic beverages and the new road code: prospectives for prevention in accordance with the research carried out by the local medical commision for driving licences in Trieste
  1993
 82. Nolimal D; Premik M
  Nekateri socialnomedicinski vidiki pitja alkoholnih pijač
  [Some socio-medical viewpoints concerning drinking of alcoholic beverages]
  1994
 83. Ramovš J
  Zmerno pitje vina v luči epidemiološke problematike alkoholizma v Sloveniji
  [Moderate wine drinking in the light of epidemiologic problematics of alcoholism in Slovenia]
  1994
 84. Kolšek M
  Alcohol consumption among junior high school students in the community of Litija, Slovenia
  1994
 85. Šimunić M
  Preventiva kroničnih nenalezljivih bolezni pri pivcih alkoholnih pijač
  [Prevention non-infectious chronic diseases in excessive consumers of alcohol]
  1994
 86. Primic-Žakelj M
  Nevarnostni dejavniki in možnosti preprečevanja raka
  [Risk factors and primary cancer prevention]
  1993
 87. Primic-Žakelj M
  Etiologija in primarna preventiva raka
  [Etiology and primary cancer prevention]
  1993
 88. Čebašek-Travnik Zdenka
  Mladostniki in alkohol
  1992
 89. Ramovš J; Jakopič J; Polajner B
  Indikatorji za redno epidemiološko spremljanje alkoholizma v Sloveniji
  [Indicators for regular epidemiologic monitoring of alcoholism in Slovenia]
  1992
 90. Stergar E
  Razširjenost pitja alkoholnih pijač in kajenja cigaret med slovenskimi srednješolci - rezultati mnenjske raziskave
  [The spread of drinking alcohol and smoking cigarettes among Slovene secondary school pupils - results of opinion research]
  1992
 91. Nolimal D
  Razširjenost zlorabe alkohola, tobaka in drugih drog v Sloveniji
  [The extent of alcohol, tobacco and other drug abuse in Slovenia]
  1992
 92. Bagar-Povše M; Bohar F; Drinovec J
  Mineralna voda, kot napitek za športnike
  [Mineral water as a beverage for athletes]
  1991
 93. Nolimal D
  Preprečevanje zlorabe alkohola, tobaka in drugih drog v Sloveniji danes
  [Prevention of alcohol, tobacco and other drug abuse in Slovenia]
  1991
 94. Lokar J; Zorec-Karlovšek M
  Koncentracija alkohola v pivih
  [Concentration of alcohol in different beers]
  1991
 95. Zorec-Karlovšek M
  Računanje koncentracije alkohola v krvi
  1990
 96. Nolimal D
  Epidemiologija in kultura slovenskega pitja
  [Epidemiology and the culture of Slovene drinking]
  1990
 97. Pokorn D
  Napitki za hitro nadomeščanje tekočin pri vrhunskih športnikih
  [Rapid fluid replacement in top athletes]
  1988
 98. Vogrin S
  Alkoholizem - sindrom odvisnosti od alkohola
  1989
 99. Kolar P
  Titrimetrična določitev askorbinske kisline s tetrafluoro 1,4 benzokinonom
  [Titrimetric determination of ascorbic acid by tetrafluoro 1,4 benzoquinone]
  1988
 100. Zidarič M; Brumen S; Lobnik S
  Problematika zdravstvene neoporečnosti alkoholnih pijač
  1987

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics