biomedicina slovenica


"Biography" : 675

 1. Jereb Berta
  V spomin na dr. Igorja Vetra
  2009
 2. Jereb Berta; Kobal Edvard
  Pionirsko delo na področju otroške onkologije
  2007
 3. Golouh Rastko
  Poletni pogovor s prof. dr. Mirkom Tošem
  2006
 4. Goldschmid Richard Benedict
  In and out of the ivory tower
  1960
 5. Jaunig Senta; Zupanič-Slavec Zvonka
  Akademik Bogdan Brecelj in njegov prispevek k razvoju službe medicinske rehabilitacije v Sloveniji
  [Academician Bogdan Brecelj and his contribution to the development of medical rehabilitation in Slovenia]
  2012
 6. Brecelj Aleš
  Prof. dr. Miro Košak, dr. med. (1919-2010): in memoriam
  2012
 7. Neubauer-Potočnik Tončka
  Jožica Vrečko, dr. med. spec
  2012
 8. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Ivo Pirc (1891-1967) in razvoj javnega zdravja na Slovenskem (1923-1941)
  [Dr. Ivo Pirc (1891-1967) and development of public health in Slovenia (1923-1941)]
  2011
 9. Konjajev Zora
  95-let dr. Nika Sadnikarja: Sapienti a etas condimentum (Plavt) /Starost je začimba za modrijana/
  2011
 10. Košir Branko
  prim. Jože Marolt, dr. med.
  2011
 11. Lukanovič Adolf
  Mirko Ðurić, dr. med. (1927-2011)
  2011
 12. Zupanič-Slavec Zvonka; Slavec Ksenija
  Mednarodno pionirsko protialkoholno delo (1834) F. V. Lipiča (1799-1845)
  [Lipič's international pioneering anti-alcohol work]
  2011
 13. Cvetko Erika
  Jubilanti: prim. dr. Velimir Vilikić - zobozdravnik in pisatelj - osemdesetletnik
  2011
 14. Zupanič-Slavec Zvonka
  Prof. dr. Peter Borisov: (1921-2011)
  2011
 15. Čeplak-Štivan Milica; Zupanič-Slavec Zvonka
  Marij Avčin (1913-1995) - pediater in literat
  2011
 16. Zupanič-Slavec Zvonka; Slavec Ksenija
  Prof. dr. Bojan Pirc (1901-1991), mednarodno uveljavljeni zdravstveni statistik - ob 110-letnici rojstva
  [Dr. Bojan Pirc (1901-1991), an internationally recognized medical statistician: on the 110th anniversary of his birth]
  2011
 17. Zupanič-Slavec Zvonka
  Anesteziolog dr. Stojan Jeretin 80-letnik
  2011
 18. Pavšič I; Farčnik F; Ovsenik M
  Prof. dr. Jože Rant, prvi predstojnik Katedre za zobno in čeljustno ortopedijo Univerze v Ljubljani
  2010
 19. Zupanič-Slavec zvonka; Slavec Ksenija
  Franjo Radšel (1899-1987), organizator boja proti tuberkulozi v severovzhodni Sloveniji v letih 1936 do 1976: Za 110-letnico rojstva
  [Franjo Radšel (1899-1987), leader of the fight against tuberculosis in northeast Slovenia from 1936 to 1976: 110 years since his birth]
  2010
 20. Borko Elko; Pivec Gregor; Matela Jože; Takač Iztok
  Ob 130-letnici rojstva dr. Benjamina Ipavca, ginekologa in prvega predstojnika rentgenološkega zavoda SBM
  2009
 21. Drnovšek-Olup Brigita; Kolar Gorazd
  In memoriam prof. dr. Carmen Dereani-Bežek
  2009
 22. Bavdek Srdan V
  Delovanje Dr. Janeza Bleiweisa in njegova osebnost
  [The work of Dr. Janez Bleiweis and his personality]
  2008
 23. Bavdek Srdan V
  Zapis ob 200-letnici rojstva dr. Janeza Bleiweisa: nekaj preudarkov o osebnosti in delovanju očeta slovenskega naroda
  [On the occasion of 200th anniversary of the birth of Dr. Janez Bleiweis : some reflections on the figure and work of the father of the Slovene nation]
  2008
 24. Kralj Božo
  Prof. dr. Marko Kolenc
  2008
 25. Rudolf Zvonimir
  In memoriam: prof. dr. Božena Ravnihar, dr.med: 1914-2002
  2002
 26. Potočnik Marjeta
  Prof. dr. Ljerka Glonar - ob življenskem jubileju
  2007
 27. Golouh Rastko
  Poletni pogovor s prof. dr.Mirkom Tošem
  2006
 28. Zupanič-Slavec Zvonka
  Prof. dr. Ljudevit Merčun (1900-1954)
  2006
 29. Kornhauser Pavle
  Rentgenolog prim. Marko Demšar, ki je v življenju nadpovprečno uspešen, karkoli počne
  2006
 30. Takač Iztok
  In memoriam asist. mag. Dunja Zukanović, dr. med., spec. ginekologije in porordništva 20.6.1957 - 7.10.2006
  2006
 31. Avžner Jože
  In memoriam prim. Janez Jenšterle 1922-2006
  2006
 32. Vidmar Ludvik
  Prof. dr. Vladimir Brinovec, dr. med. 1941-2006
  2006
 33. Kanič Vojko
  Dr. Marjana Ujčič Navotnik: v spomin
  2006
 34. Stare Janez
  Zaslužni profesor dr. Štefan Adamič 80-letnik
  2006
 35. Štolfa Franc
  Primarij magister znanosti Zoran Arnež, dr. med., spec. stomatologije, 80-letnik
  2006
 36. Urlep France
  Petinosemdeset let profesorja dr. Janka Lešničarja
  2006
 37. Borin Peter
  In memoriam: prim. Ivo Mihev, dr. med.
  2006
 38. Herman Srečko
  Stoletnica rojstva in dvajsetletnica smrti akademika prof. dr. Bogdana Breclja (1906-1986)
  2006
 39. Kobilica Nina
  Pogovor: doc. dr. Mirt Kamenik, dr. med
  2006
 40. Golob Milan
  Vaš utrip, prim., dr. sci. Rado Žic, dr. med., specialist otorinolaringolog
  2006
 41. Kornhauser Pavle
  Portret mag. Alenke Žagar Slana, dr. med.: zdravnice, predsedniške kandidatke, žene znanega slikarja
  2006
 42. Kolar Gorazd
  Svojemu učitelju in kolegu doc. dr. Eriku Ankerstu v spomin: 30.9.1910 - 5.1.2006
  2006
 43. Lešničar Janko
  Dr. Janez Kmet, dr. med. (1916-2003)
  2004
 44. Kmet Dragica; Kolonić Višnja
  Dr. Andreja Suhadolc-Pipp, specialist anesteziolog: 1931-2005
  2006
 45. Bizjak Igor; Komadina Radko
  In memoriam doc. dr. Zvonimir Šušteršič: 1912-2006
  2006
 46. Lešničar Janko; Urlep France
  Prof. dr. Mirko Jung pri osemdesetih še poln delovnega elana
  2006
 47. Švab Igor
  Meet professor Igor Svab: WONCA Europe region president
  2005
 48. Štolfa Franc
  Spomin na dentista Jožeta Čeha
  2006
 49. Kristofič Miroslav
  Prim. Bojan Predan, dr. med.
  2006
 50. Kralj Božo
  Prof. dr. Stojan Plesničar, dr. med.: 80-letnik
  2006
 51. Gorenjak Maksimiljan
  Jože Fras
  2006
 52. Crnjac Anton
  Dr. Janko Pihlar
  2006
 53. Grom Igor
  Mag. Lovro Korsič, dr. med.: 18.3.1936 - 29.7.2005
  2006
 54. Grom Igor
  Ludvik Čepar, dr. med.: 8.12.1940 - 21.7.2005
  2006
 55. Zupanič-Slavec Zvonka
  Dr. Ivo Pirc (1891-1967) - utemeljitelj javnega zdravstva na slovenskem
  2005
 56. Zupanič-Slavec Zvonka
  Zdravnik Fritz (Friderik) Pregl, Nobelov nagrajenec za kemijo slovenskega rodu
  [Doctor Fritz (Friderik) Pregl of Slovene descent, Nobel prize winner for chemistry]
  2005
 57. Miljković Jovo
  Profesor dermatovenerologije Aleksej Kansky - osemdesetletnik
  2005
 58. Schwartz RA; Godić A
  Profesor Aleksej Kansky: a tribute on the occasion of his 80th birthday
  2005
 59. Ocepek Ivan
  Ferdo Kutnik, dr. med., spec. kirurg, 1945-2005
  2005
 60. Kralj Božo
  Prim. dr. Josip Cindro
  2005
 61. Kotnik Vladimir
  Profesor dr. Stanko Banič, dr. med., specialist, mikrobiolog
  2005
 62. Kostnapfel Janko
  Prof. dr. Bazilija Pregelj, 85-letnica
  2005
 63. Bavcon Jože
  200 letnica rojstva Andreja Fleischmanna
  2005
 64. Drnovšek-Olup Brigita
  Prim. Ciril Zupan, dr. med
  2005
 65. Kornhauser Pavle
  Profesorica Zora Konjajev: zdravnica, raziskovalka, pedagoginja in borka za boljšo družbo
  2005
 66. Košir N
  Prim. Hinko Franken (1928-2005)
  2005
 67. Kansky AA
  In memoriam prof. dr. Peter Oblak (1929-2005)
  2005
 68. Felc Jože
  In memoriam Liljana Markočič, psihiatrinja
  2005
 69. Pahor Dušica
  In memoriam Batrić Jovović, dr. med., specialist oftalmolog (1946-2005)
  2005
 70. Repše-Fokter Alenka
  V spomin prim. Anton Homan, dr. med., specialist patologije in sodne medicine
  2005
 71. Cibic Boris; Kenda Miran F; Fras Zlatko
  Marko Gerbec (Marcus Gerbezius) - Slovene physician who was the first describe symptoms of complete atrioventricular block
  [Marko Gerbec (Marcus Gerbezius) - znameniti slovenski zdravnik, ki je prvi opisal kompletni atrioventrikularni blok]
  2005
 72. Downs-Rigaut Angela
  Notes and anecdotes on the professional life and work of Jean Paul Rigaut, 1944-2005
  2005
 73. Murko Ana; Zamuda Tilen
  Pogovor s prof. Radovanom Hojsom
  2005
 74. Golob Milan
  Vaš utrip, prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., višji svetnik, predstojnik oddelka za žilno kirurgijo
  2005
 75. Starc Vito
  Prof. dr. Gojmir Južnič: 23.11.1918 - 18.2.2005
  2005
 76. Brecelj Aleš
  Prof. dr. Anton Jagodic
  2005
 77. Brecelj Aleš
  Prof. dr. Miro Košak
  2005
 78. Konjajev Zora
  Ob visokem življenskem jubileju prim. dr. Pavle Jerina-Lah
  2005
 79. Klun Boris
  Prof. dr. Berta Jereb, dr. med.
  2005
 80. Kralj Božo; Weber Vladimir
  In memoriam prim. doc. dr. Alojzu Peterlinu, dr. med., spec. za ginekologijo in porodništvo: (1928-2004)
  2005
 81. Zelič Zdenko
  V spomin mag. Janez Vrhovec, dr. med., specialist oftalmologije
  2005
 82. Potočnik Marko
  Janez Fettich: 1921-2004
  2005
 83. Potočnik Marko
  Janez Fettich (1921-2004)
  2005
 84. Felkar Jože
  Anica Gregorc-Kastelic, dr. med. 30.5.1924-4.1.2005
  2005
 85. Borko Elko
  80-letnica prof. dr. Viljema Brumca
  2005
 86. Planinc Jožica
  100. letnica rojstva se je iztekla: Bogomir Magajna - pisatelj in zdravnik
  2005
 87. Kržišnik C
  90. letnica rojstva prof. dr. Leva Matajca
  2004
 88. Zupanič-Slavec Zvonka
  Friderik Pregl, nobelovec slovenskega rodu
  2004
 89. Žibrat Elvira
  Ob devetdesetletnem življenjskem jubileju delovno in z načrti: 90 let Davorina Valentija
  2005
 90. Mušič Ema
  Doktorju Tinetu Veselu v spomin
  2004
 91. Golob Milan
  Vaš utrip, primarij Zlatan Turčin, specialist pediater
  2004
 92. Kostnapfel Janko
  Ljudje
  2004
 93. Zorčič Stanislava
  Dr. Marija Jež 4.8.1920-26.8.2004
  2004
 94. Kržan Mojca
  Našemu profesorju v slovo
  2004
 95. Gale Nina
  Akademik profesor dr. Dušan Ferluga - sedemdesetletnik in dobitnik Zoisove nagrade za življenjsko delo
  2004
 96. Glaser Edvard
  Zdravstveni svetnik dr. Davorin Valenti - ob življenjskem jubileju 30. 9. 2004
  2004
 97. Kržišnik Ciril
  Ob 90 letnici rojstva prof. dr.Leva Matajca (1914-2004)
  2004
 98. Gale Nina
  Akademik profesor dr. Dušan Ferluga - dobitnik Zoisove nagrade za življenjsko delo
  2005
 99. Zorec-Karlovšek Majda
  In memoriam dr. Tatjani Robljekovi, dipl. ing. kem., višji znanstveni sodelavki na Inštitutu za sodno medicino v pokoju
  1998
 100. Šuligoj Ljubica
  Prim. dr. Aleksander Kuehar (1893-1971)
  2004

1 101 201 301 401 501 601  



New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics