biomedicina slovenica


"Biomedicina" : 86

 1. Skitek Milan; Černe Darko; Podgornik Helena; Repič-Lampret Barbka; France Štiglic Alenka
  Raziskovalni dnevi laboratorijske biomedicine
  2017
 2. Videtič Paska Alja
  Eksperimentalna epigenetika
  2018
 3. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 4. Videtič Paska Alja
  Molekularna analiza in samomorilno vedenje
  2018
 5. Homšak Evgenija; Meško-Brguljan Pika; Možina Barbara; Kozmelj Mojca; Božnar Alič Elizabeta
  Končni program
  [Final programme]
  2016
 6. Summit on translational bioinformatics
  2017
 7. Kos Špela; Blagus Tanja; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Safety aspects of atmospheric pressure helium plasma jet operation on skin
  2017
 8. Kos Špela; Čemažar Maja; Filipič Gregor; Serša Gregor; Cvelbar Uroš
  Safety aspects of atmospheric pressure helium plasma jet operation on mouse skin
  2017
 9. Zupančič Tina; Serša Gregor; Törmä Hans; Ellen Birgitte Lane; Herrmann Harald; Komel Radovan; Liović Mirjana
  Keratin gene mutations influence the keratinocyte response to DNA damage and cytokine induced apoptosis
  2017
 10. Ropret Sandra; Pungerčar Jože; Križaj Igor
  Vpliv amoditina L in njegove encimsko aktivne mutante na rast celic raka dojke
  2012
 11. Hristovski Dimitar; Kastrin Andrej; Rindflesch Thomas C.
  Orodje za priporočanje raziskovalnega sodelovanja med različnimi biomedicinskimi področji
  [Cross-domain collaboration recommendation in biomedicine]
  2016
 12. Hensel Karol
  Book of abstracts
  2016
 13. Meško-Brguljan Pika; Homšak Evgenija; Krivec Štefka; Božnar Alič Elizabeta
  Zbornik strokovnih prispevkov
  [Abstract book]
  2016
 14. 5th Slovenian Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Portorož, Slovenia September 30 - October 1, 2016
  [Abstracts]
  2016
 15. Markelj Tilen
  Research is the backbone of medicine - RIBOM
  2016
 16. Veranič Peter; Bošnjak Dragica; Hudoklin Samo
  Pol stoletja intenzivnega proučevanja človeške celice
  2016
 17. Komel Radovan
  Gene therapy and the Slovenian draft law on biomedicine
  2016
 18. Erhatič Širnik Romana; Jarh Orest; Jarm Tomaž; Magjarević Ratko; Miklavčič Damijan; Reberšek Stanislav; Šuhel Peter; Zupanič Slavec Zvonka; Zazula Damjan; Divjak Matjaž; Krašovec Iko; Mušič Jože; Smerke Marjan; Renko Neža; Silič Melita
  Biomedicinska tehnika v Sloveniji
  [Biomedical engineering in Slovenia]
  2015
 19. Koselj Jure; Reberšek Matej; Miklavčič Damijan
  DC-DC converter with digital setting of the output for charging output amplifiers of electroporator
  2007
 20. Stupnišek Mirjana
  Uloga laboratorijske medicine u biosigurnosti i biozaštiti pučanstva
  [The role of biomedical laboratory science in global biosecurity and biosafety]
  2015
 21. Anticancer drug action and drug resistance
  2015
 22. Serša Gregor
  Biomedical applications of electroporation
  2015
 23. Klampfer Friderik; Kučić Lenart J.
  Do Hipokratove prisege imam podoben odnos kot do Božjih zapovedi
  2011
 24. Vrbič Vitomir
  Zobozdravstveni preventivni program v SR Sloveniji
  1980
 25. Vrbič Vitomir
  Vpliv elementov v sledovih na zobni karies: I. faza
  1969
 26. Vrbič Vitomir
  Redukcija kariesa pri šolski mladini v SR Sloveniji po topikalni aplikaciji fluora : I. faza : poročilo o rezultatih raziskovalne naloge v letu 1970
  1970
 27. Vrbič Vito
  Elektronsko mikroskopska preiskava skleninske povrsine po topikalni aplikaciji fluoridov: I. faza
  1973
 28. Vrbič Vito
  Redukcija kariesa pri šolski mladini v SR Sloveniji po topikalni aplikaciji NAF :II. faza
  1971
 29. Vrbič Vitomir
  Redukcija kariesa pri šolski mladini v SR Sloveniji po topikalni aplikaciji NAF : III. faza
  1971
 30. Vrbič Vitomir
  Elektronsko mikroskopska preiskava skleninske povrsine po topikalni aplikaciji fluoridov: II. faza
  1974
 31. Vrbič Vitomir
  Vpliv elementov v sledovih na zobni karies: druga faza
  1977
 32. Unger Tanja; Srebotnik-Kirbiš Irena; Sekulič Fo Mojca; Munda Miha; Kavalar Rajko; Posavec Simona
  Laboratorijske tehnike v patologiji
  2013
 33. Šutuš Temovski Tamara; Černe Darko; Trebušak Podkrajšek Katarina
  Vloga genetskih variant promotorske regije gena DEPTOR pri razvoju debelosti in inzulinske rezistence
  [The role of genetic variants in promoter region of DEPTOR gene in obesity and insulin resistance development]
  2014
 34. Obrul Suvajac Matjaž; Marc Janja; Mlakar Vid
  Prikaz transkripcijskega dejavnika SRY v osteoblastih in njegov vpliv na izražanje proteina RANKL
  [Presence od transcriptional factor SRY in osteoblasts and its effect on protein RANKL expression]
  2014
 35. Čas Teja; Jeras Matjaž; Maličev Elvira
  Uvedba in vrednotenje nove metode za določanje prisotnosti plodovih eritrocitov v materini krvi
  [Implementation and evaluation of a new method for determination of the presence of fetal red blood cells in maternal blood]
  2014
 36. Švec Tinka; Božič Borut; Kveder Tanja
  Uvedba metode za določanje protiteles proti dvojnoverižni DNA z uporabo neradioaktivnih reagentov
  [Implementation of a nonradioactive method for determination of autoantibodies against doublestranded DNA]
  2014
 37. Uhan Kastelic Simona; Kloboves-Prevodnik Veronika
  Zanesljivost diagnosticiranja patoloških sprememb na žleznih celicah v brisih materničnega vratu
  2014
 38. Bošnjak Dragica; Komel Radovan
  S spočetjem otroka treh staršev nad nevarne dedne bolezni
  2015
 39. Žerovnik Vesna; Peterlin-Mašič Lucija; Mlakar Vid
  Preučevanje izražanja genov RUNX2, ID1, ID3, LRP5, COL1A2 in TNFRSF11B v človeških osteosarkomskih celicah, izpostavljenih bisfenolom A, S in AF
  [The study of RUNX2, ID1, ID3, LRP5, COL1A2 and TNFRSF11B gene expression in human osteosarcoma cells exposed to bisphenol A, S and AF]
  2014
 40. Bratož Saša; Meško-Brguljan Pika
  Quality of medical laboratories
  2012
 41. Župunski Vera; Rogelj Boris
  Nucleo-cytoplasmic trafficking of TDP-43
  2011
 42. Rogelj Boris
  RNA binding proteins in ALS/FTLD spectrum of diseases
  2011
 43. Serša Gregor
  Biomedical applications of electroporation
  2014
 44. Hudej Rosana; Miklavčič Damijan; Čemažar Maja; Todorović Vesna; Serša Gregor; Bergamo Alberta; Sava Gianni; Martinčič Anže; Ščančar Janez; Keppler Bernhard K.; Turel Iztok
  Modulation of activity of known cytotoxic ruthenium(III) compound (KP418) with hampered transmembrane transport in electrochemotherapy in vitro and in vivo
  2014
 45. Černe Darko
  6. Jesenovčevi dnevi
  2014
 46. Rijavec Vesna; Reberšek Gorišek Jelka; Flis Vojko
  Razprave o medicini in pravu v Mariboru
  [Discussing medicine and law in Maribor]
  2011
 47. Jež Mojca
  Pajkova svila v biomedicini
  2014
 48. Bio-medical materials and engineering
  1991
 49. Miholič Petruša; Marušič Dorjan
  Pisanje (znanstvenih) člankov
  [Writing (scientific) articles]
  2009
 50. Proceedings of the 35nd Annual international conference of the IEEE EMBS, Osaka, Japan, 3 -7 July, 2013
  2013
 51. 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in conjuction with the 52nd Annual Conference of Japanese Society for Medical and Biological Engineering (JSMBE)
  2013
 52. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, October 9-13, 2010, Vienna, Austria
  2010
 53. Janžekovič Boža; Milinović Zorica
  Dostopi do biomedicinskih virov informacij na Univerzi v Mariboru
  2014
 54. Tesio Luigi
  Man as biological machine
  [Človek kot biološki stroj]
  2013
 55. Tao Dacheng
  ICMLA 2012
  2012
 56. Passamonti Sabina; Novič Marjana; Legname Giuseppe; Franko Mladen; Borgna Caterina; Bandiera Franca; Klemenc Matjaž; Ugo Paolo; Braidot Enrico; Not Tarcisio; Čurin-Šerbec Vladka; Milošev Ingrid; Čemažar Maja
  TRANS2CARE
  2013
 57. Petrovič Danijel; Kuhar Marjeta
  Analiza podiplomskega študijskega programa Biomedicina na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani v letih 1995-2010
  [Analysis of PhD study at the Medical Faculty, University of Ljubljana, in the years 1995-2010]
  2012
 58. Koželj Mateja
  Vpliv visoko avidnih protiteles proti beta 2-glikoproteinu I na izločanje vnetnih molekul iz človeških endotelijskih celic koronarne arterije: [magistrski študij laboratorijska biomedicina]
  [Effects of high avidity anti ß2-glycoprotein I antibodies on expression of inflammatory molecules from human coronary artery endothelial cells]
  2012
 59. Šimenc Jana; Lipovec-Čebron Uršula
  Program simpozija in povzetki referatov Medicinska antropologija in biomedicina v sodelovanju?
  [Programme of the symposium and abstracts Medical anthropology and biomedicine in colaboration?]
  2009
 60. Kersnik Janko
  Teaching and learning about community orientations in family medicine
  2009
 61. Klemenčič Eva; Leskošek Branimir
  Kritičen pogled na prosto dostopne zdravstvene informacije na spletu
  [Critical view of free access health information on the world wide web]
  2006
 62. Križmarić Miljenko
  Centralna dogma medicinske informatike
  [The central dogma of medical informatics]
  2006
 63. Klemenčič Eva; Leskošek Brane
  Zdravstvene informacije na medmrežju
  [Health information on the internet]
  2006
 64. Kreft Marko
  Študijsko gradivo za predmet Optična mikroskopija visoke ločljivosti: podiplomski študij Biomedicina
  2005
 65. Miholič Petruša
  Znanstveno publiciranje v slovenskem prostoru
  [Scientific publication in Slovenia]
  2005
 66. Klemenčič Eva
  Smernice Evropske unije glede poenotenja medicinske informatike na medmrežju
  2004
 67. Hudomalj Emil
  Analiza bibliografskih zbirk podatkov z orodji za sprotno analitsko obdelavo: primer zbirke Biomedicina Slovenica
  2003
 68. Hudomalj Emil; Vidmar Gaj
  OLAP and bibliographic databases
  2003
 69. Vidmar Gaj; Stare Janez
  Bibliometrične študije statističnih metod na področju biomedicine kot podpora načrtovanju pedagoškega procesa
  [Bibliometric research on statistical methods in biomedicine as an aid to curriculum development]
  2003
 70. Kansky A
  Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica at the occasion of 10th anniversary
  2002
 71. Adamič Š; Gregorič V; Jakopin P; Klemenčič E
  BIOMEDICINA SLOVENICA SLOVENSKI ZNANSTVENO-STROKOVNI INFORMACIJSKI BILTEN ZA PODROčJE BIOMEDICINE
  1977
 72. Rodošek Ljubica
  Podiplomska biomedicina
  2000
 73. Anonymous ;
  Biomedicina: univerzitetni znanstveni podiplomski študij
  1999
 74. Anonymous ;
  Biomedicina: univerzitetni znanstveni podiplomski študij
  1999
 75. Adamič Štefan; Hristovski Dimitar; Rožič-Hristovski Anamarija; Dimec Jure
  Citiranost biomedicinskih revij, ki izhajajo v Sloveniji
  [Citation of biomedical journals published in Slovenia]
  1999
 76. Hristovski Dimitar; Rožić-Hristovski Anamarija
  Biomedicina Slovenica on the World Wide Web
  1999
 77. Rožić-Hristovski Anamarija; Hristovski Dimitar
  Evaluation of Biomedicina Slovenica acces on the World Wide Web
  1998
 78. Hristovski Dimitar; Rožič-Hristovski Anamarija
  Organizing Slovene medical bibliography on the World Wide Web
  1997
 79. Hristovski Dimitar; Rožić-Hristovski Anamarija
  Organizing Slovene medical bibliography on the World Wide Web
  1997
 80. Hristovski Dimitar; Rožić-Hristovski Anamarija
  Postavitev Biomedicine Slovenice na Internetu
  [Organizing Biomedicina Slovenica on the Internet]
  1997
 81. Rožić-Hristovski Anamarija; Hristovski Dimitar
  Biomedicina Slovenica na WWW: http://unimed.mf.uni-lj.si/bs/bs_start.html
  1997
 82. Klemenčič E
  Pomoč moderne tehnologije pri obdelavi dokumentov
  [Help modern technology for document content analysis]
  1996
 83. Klemenčič E
  Uporaba bibliografskih zbirk podatkov pri raziskovalnem delu
  [Application of bibliographic databases in research work]
  1996
 84. Inštitut za biomedicinsko informatiko ;
  Navodila za delo na podatkovni zbirki Biomedicina Slovenica
  1993
 85. Dimec J
  ISIS-BI, Verzija 3.0: programska oprema za vnos in popravljanje podatkov za bibliografsko zbirko Biomedicina
  1993
 86. Adamič Š
  Biomedicina Iugoslavica: Index Medicus Iugoslavicus: stanje i program razvoja
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics