biomedicina slovenica


"Biotransformacija" : 10

 1. Skok Pavel
  Vrste in mehanizmi jetrne okvare povzročene z zdravili
  [Types and mechanism of drug-induced liver injury]
  2010
 2. Vajdič Tadeja; Gruden Kristina
  Uporaba oksidoreduktaz v biotransformacijskem postopku pri pretvorbi naravnega intermediata v sintezi rosuvastatina
  2014
 3. Novak Metka; Komel Radovan; Bohlmann Joerg
  Cytochromes P450 from blue-stain fungi involved in monoterpene biotransformation
  [Citokromi P450, vključeni v biološko pretvorbo monoterpenov pri nitastih glivah modrivkah]
  2014
 4. Malc Karin
  Biotransformacija progesterona s halofilno črno kvasovko Hortaea werneckii
  [Biotransformation of progesterone with halophilic black yeast Hortaea werneckii]
  2001
 5. Markovič S
  Biotransformacija zdravil v jetrih in njeni škodljivi učinki
  1985
 6. Markovič S
  Biotransformacija i nuspojave lekova
  1985
 7. Ulrich V
  BIOTRANSFORMACIJA HALOTHANA U JETRI
  1977
 8. Čarman-Kržan M
  BIOTRANSFORMACIJA ZDRAVIL V TELESU
  1977
 9. Kozjek F; Novakovič V
  BIOTRANSFORMACIJA ZDRAVILNIH UčINKOVIN. 2.
  1977
 10. Vitas Marko
  Biotransformacija steroidov z glivo Cochliobolus lunatus in kvasovko Saccharomyces cerevisiae
  1999New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics