biomedicina slovenica


"Bleomycin" : 164

 1. Tozon Nataša; Lampreht Tratar Urša; Žnidar Katarina; Serša Gregor; Teissie Justin; Čemažar Maja
  Operating procedures of the electrochemotherapy for treatment of tumor in dogs and cats
  2016
 2. Grošelj Aleš; Kosjek Tina; Kržan Matevž; Čemažar Maja; Bošnjak Maša; Kranjc Simona; Serša Gregor
  Bleomycin pharmacokinetic in in head and neck cancer patients treated with electrochemotherapy
  2016
 3. Dolinšek Tanja; Prosen Lara; Čemažar Maja; Potočnik Tjaša; Serša Gregor
  Electrochemotherapy with bleomycin is effective in BRAF mutated melanoma cells and interacts with BRAF inhibitors
  2016
 4. Bertino Giulia; Serša Gregor; De Terlizzi Francesca; Occhini Antonio; Plaschke Christina Caroline; Grošelj Aleš; Langdon Cristobal; Grau Juan J.; McCaul James A.; Heuveling Derrek; Čemažar Maja; Strojan Primož; De Bree Remco; Leemans C. Renè; Wessel Irene; Gehl Julie; Benazzo Marco
  European research on electrochemotherapy in head and neck cancer (EURECA) project
  2016
 5. Boltežar Lučka; Pintarić Karlo; Jezeršek Novaković Barbara
  Fertility in young patients following treatment for Hodgkin's lymphoma
  2016
 6. Grošelj Aleš; Kržan Mojca; Kosjek Tina; Bošnjak Maša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Bleomycin pharmacokinetics of bolus bleomycin dose in elderly cancer patients treated with electrochemotherapy
  2016
 7. Čemažar Maja
  Electropermeabilisation in treatment of cancer
  2007
 8. Čemažar Maja
  Electropermeabilisation in treatment of cancer
  2004
 9. Kranjc Simona; Tevž Gregor; Kamenšek Urška; Vidic Suzana; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Radiosensitizing effect of electrochemotherapy in fractionated radiation regime on murine sarcoma and carcinoma tumor models
  2009
 10. Žargi Miha; Šmid Alojz; Budihna Marjan; Zakotnik Branko; Strojan Primož; Šoba Erika; Lešničar Hotimir; Fajdiga Igor
  Postoperative concomitant chemoradiation in advanced head and neck carcinoma
  2007
 11. Mali Barbara; Jarm Tomaž; Snoj Marko; Serša Gregor; Miklavčič Damijan
  Antitumor effectiveness of electrochemotherapy
  2013
 12. Čemažar Maja; Todorović Vesna; Ščančar Janez; Lampreht Urša; Štimac Monika; Kamenšek Urška; Kranjc Simona; Cör Andrej; Serša Gregor
  Adjuvant TNF-a therapy to electrochemotherapy with intravenous cisplatin in murine sarcoma exerts synergistic antitumor effectiveness
  2015
 13. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Gašljević Gorana; Marolt-Mušič Maja; Gorjup Vojka; Mali Barbara; Jarm Tomaž; Kos Bor; Pavliha Denis; Grčar-Kuzmanov Biljana; Čemažar Maja; Snoj Marko; Miklavčič Damijan; Gadžijev Eldar; Serša Gregor
  The first clinical experience with electrochemotherapy of the colorectal liver metastases
  2014
 14. Campana Luca Giovanni; Mali Barbara; Serša Gregor; Valpione Sara; Giorgi Carlo A.; Strojan Primož; Miklavčič Damijan; Rossi Carlo Riccardo
  Electrochemotherapy in non-melanoma head and neck cancers
  2014
 15. Čemažar Maja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Tozon Nataša
  Electrogene therapy in veterinary oncology
  2014
 16. Tozon Nataša; Pavlin Darja; Serša Gregor; Dolinšek Tanja; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy with intravenous bleomycin injection: an observational study in superficial squamous cell carcinoma in cats
  2014
 17. Serša Gregor
  Electrochemotherapy and electrogene therapy in treatment of cutaneous and deep seated tumors
  2010
 18. Strojan Primož; Budihna Marjan; Zakotnik Branko; Šmid Alojz
  The prognostic value of nodal ratio (NR) in locally advanced operable squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)
  2008
 19. Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Gašljević Gorana; Marolt-Mušič Maja; Gorjup Vojka; Mali Barbara; Jarm Tomaž; Kos Bor; Pavliha Denis; Grčar-Kuzmanov Biljana; Čemažar Maja; Snoj Marko; Miklavčič Damijan; Gadžijev Eldar; Serša Gregor
  Intraoperative electrochemotherapy of colorectal liver metastases
  2014
 20. Serša Gregor
  Summary of preclinical data on electrochemotherapy with beomycin and with cisplatin
  2012
 21. Miklavčič Damijan; Mali Barbara; Kos Bor; Heller Richard; Serša Gregor
  Electrochemotherapy: from the drawing board into medical practice
  2014
 22. Serša Gregor
  Clinical electrochemotherapy
  2013
 23. Čemažar Maja
  Electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2013
 24. Gehl Julie; Serša Gregor
  Clinical perspectives with drug and gene electrotransfer
  2013
 25. Markelc Boštjan; Bellard Elisabeth; Serša Gregor; Pelofy Sandrine; Teissie Justin; Golzio Muriel; Čemažar Maja
  #The #effects of electric pulses used for electrochemotherapy in combination with bleomycin on normal and tumour bood vessels
  2013
 26. Meulenberg Cecil J; Todorovič Vesna; Čemažar Maja
  Differential cellular effects of electroporation and electrochemotherapy in monolayers of human microvascular endothelial cells
  2012
 27. Čemažar Maja; Pavlin Darja; Serša Gregor; Tozon Nataša
  Electrogene therapy in veterinary oncology
  2012
 28. Hudej Rosana
  Elektrokemoterapija z rutenijevimi spojinami in vitro in in vivo: doktorska disertacija
  [Electrochemotherapy with ruthenium complexes in vitro and in vivo: doctoral dissertation]
  2012
 29. Todorović Vesna; Serša Gregor; Mlakar Vid; Glavač Damjan; Čemažar Maja
  Assessment of the tumourigenic and metastatic properties of SK-MEL28 melanoma cells surviving electrochemotherapy with bleomycin
  [Določitev tumorigenih in metastatskih lastnosti melanomskih celic SK-MEL28 po preživetju elektrokemoterapije z bleomicinom]
  2012
 30. Todorović Vesna
  Vpliv elektrokemoterapije in elektrogenske terapije na zmožnost metastaziranja celic humanega malignega melanoma in vitro
  2011
 31. Serša Gregor; Čemažar Maja; Gadžijev Eldar; Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Snoj Marko
  Biomedical application of electroporation: electrochemotherapy and electrogene therapy in treatment of cutaneous and deep seated tumors
  2011
 32. Serša Gregor; Čemažar Maja
  Vascular-disrupting action of electrochemotherapy: mode of action and therapeutic implications
  2011
 33. Serša Gregor; Gehl Julie; Garbay Jean-Remy; Soden Declan M.; O'Sullivan Gerald C.; Matthiessen Louise W.; Snoj Marko; Mir Lluis Maria
  Electrochemotherapy of small tumors: the experience from the ESOPE (European Standard Operating Procedures for Electrochemotherapy) group
  2011
 34. Jeromel Miran; Pavčnik Dušan
  Intrahepatic cauda/inferior vena cava interruption with azygos/hemiazygos continuation. Vascular anomaly in swine
  [Odsotnost spodnje vene kave z nadaljevanjem poteka vene azygos/hemiazygos. Žilna nepravilnost pri prašičjem živalskem modelu]
  2010
 35. Serša Gregor; Kranjc Simona; Čemažar Maja
  Combined modality therapy: electrochemotherapy with tumor irradiation
  2010
 36. Serša G; Kranjc S; Scancar J; Kržan M; Čemažar M
  Electrochemotherapy of mouse sarcoma tumors using electric pulse trains with repetition frequencies of 1 Hz and 5 kHz
  2010
 37. Gadžijev Eldar; Edhemović Ibrahim; Brecelj Erik; Jančar Janez; Miklavčič Damijan; Serša Gregor
  Electrochemotherapy for colorectal liver metastases
  2010
 38. Meulenberg Cecil JW; Čemažar Maja; Coer Andrej
  Electrochemotherapy of cultured human microvascular endothelial cells in vitro
  2010
 39. Todorović Vesna; Serša Gregor; Mlakar Vid; Glavač Damjanž; Flisar Karel; Čemažar Maja
  Metastatic potential of melanoma cells is not affected by electrochemotherapy
  2011
 40. Serša Gregor
  Clinical electrochemotherapy
  2009
 41. Serša Gregor
  Electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2009
 42. Serša Gregor
  Electrochemotherapy in treatment of cutaneous tumors
  2010
 43. Serša Gregor; Čemažar Maja; Snoj Marko
  Vascular disrupting action of electrochemotherapy
  2009
 44. Kranjc Simona; Tevž Gregor; Kamenšek Urška; Vidic Suzana; Čemažar Maja; Serša Gregor
  Radiosensitizing effect of electrochemotherapy in a fractionated radiation regimen in radiosensitive murine sarcoma and radioresistant adenocarcinoma tumor model
  2009
 45. Todorović Vesna; Serša Gregor; Flisar Karel; Čemažar Maja
  Enhanced cytotoxicity of bleomycin and cysplatin after electroporation in murine colorcetal carcinoma cells
  2009
 46. Serša Gregor
  Clinical electrochemotherapy
  2007
 47. Todorović Vesna; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Enhanced cytotoxicity of bleomycin and cisplatin after electroporation in murine colon carcinoma cells
  2009
 48. Serša Gregor
  Electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2007
 49. Gehl J.; Serša Gregor; Garbay J.R.; Soden D.; Rudolf Zvonimir; Marty Michel; O'Sullivan Gerald C.; Geertsen P.F.; Mir Lluis Maria
  Results of the ESOPE (European Standard Operating Procedures on Electrochemotherapy) study: efficient, highly tolerable and simple palliative treatment of cutaneous and subcutaneous metastases from cancers of any histology
  2006
 50. Čemažar Maja; Kranjc Simona; Grošel Alenka; Šentjurc Marjeta; Serša Gregor
  Increased radiosensitization of bleomycin and cisplatin by electroporation of cells and tumors in mice
  2005
 51. Serša Gregor; Jarm Tomaž; Kotnik Tadej; Cör Andrej; Podkrajšek Maja; Šentjurc Marjeta; Miklavčič Damijan; Kadivec Maksimiljan; Kranjc Simona; Šečerov Ajra; Čemažar Maja
  Vascular disrupting action of electroporatin and electrochemotherapy with bleomycin in murine sarcoma
  2008
 52. Zakotnik Branko; Budihna Marjan; Šmid Alojz; Šoba Erika; Strojan Primož; Fajdiga Igor; Žargi Miha; Oblak Irena; Lešničar Hotimir
  Patterns of failure in patients with locally advanced head and neck cancer treated postoperatively with irradiation or concomitant irradiation with Mitomycin C and Bleomycin
  2007
 53. Serša Gregor
  The state-of-the-art of electrochemotherapy before the ESOPE study : advantages and clinical uses
  2006
 54. Mir Lluis Maria; Gehl J; Serša Gregor; Collins Christopher G.; Garbay JR; Billard Valérie; Geertsen PF; Rudolf Zvonimir; O'Sullivan Gerald C; Marty Michel
  Standard operating procedures of the electrochemotherapy : instructions for the use of bleomycin or cisplatin administered either systemically or locally and electric pulses delivered by the Cliniporator TM by means of invasive or non-invasive electrodes
  2006
 55. Coer A; Legan M; Štiblar-Martinčič D; Čemažar M; Serša G
  Comparison of two hypoxic markers: pimonidazole and glucose transporter 1 (Glut-1)
  2007
 56. Serša Gregor; Čemažar Maja; Miklavčič Damijan; Rudolf Zvonimir
  Electrochemotherapy of tumours
  [Elektrokemoterapija tumorjev]
  2006
 57. Kadivec Maksimiljan; Budihna Marjan; Zakotnik Brane; Podkrajšek Maja; Marolt-Mušič Maja; Hertl Kristijana; Lešničar Hotimir
  Morfološke spremembe na vratnih žilah po kombiniranem zdravljenju karcinomov glave in vratu
  2006
 58. Šoba-Podobnik Erika
  Nekateri klinični in biološki napovedni dejavniki pri bolnikih z neoperabilnim karcinomom ustnega žrela zdravljenih s sočasno radiokemoterapijo
  2005
 59. Kranjc Simona; Čemažar Maja; Grošel Alenka; Šentjurc Marjeta; Serša Gregor
  Radiosensitising effect of electrochemotherapy with bleomycin in LPB sarcoma cells amd tumors in mice
  2005
 60. Serša Gregor
  Application of electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2005
 61. Strojan Primož; Šoba Erika; Budihna Marjan; Auersperg Marija
  Radiochemotherapy with vinblastine, methotrexate, and bleomycin in the treatment of verrucous carcinoma of the head and neck
  2005
 62. Tozon Nataša; Kodre Veronika; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Effective treatment of perianal tumors in dogs with electrochemotherapy
  2005
 63. Budihna M; Šoba E; Šmid L; Zakotnik B; Strojan P; Čemažar M; Fajdiga I; Žargi M; Župevc A; Lešničar H
  Inoperable oropharyngeal carcinoma treated with concomitant irradiation, mitomycin C and bleomycin - long term results
  2005
 64. Kranjc S; Čemažar M; Grošel A; Serša G
  Increased radiosensitizing effect of bleomycin or cisplatin on LPB sarcoma tumor cells and tumors with localy drug delivery method, electroporation
  2004
 65. Šentjurc Marjeta; Čemažar Maja; Serša Gregor
  EPR oximetry of tumors in vivo in cancer therapy
  2004
 66. Kadivec Maksimiljan; Zakotnik Brane; Šmid Lojze; Podkrajšek Maja; Marolt-Mušič Maja; Lešničar Hotimir
  Spremembe na skupni vratni arteriji po kombiniranem zdravljenju karcinomov glave in vratu
  [Changes in the common carotid artery following combined treatment of the head and neck carcinomas]
  2004
 67. Šmid Lojze; Budihna Marjan; Zakotnik Branko; Strojan Primož; Šoba Erika; Fajdiga Igor; Žargi Miha; Župevc Avgust; Lešničar Hotimir
  Vloga konkomitantne radiokemoterapije pri pooperacijskem zdravljenju napredovalega karcinoma glave in vratu
  [Postoperative concomitant radiochemotherapy for advanced head and neck cancer]
  2004
 68. Budihna Marjan; Šoba Erika; Šmid Lojze; Zakotnik Branko; Strojan Primož; Fajdiga Igor; Župevc Avgust; Žargi Miha; Lešničar Hotimir
  Klinični napovedni dejavniki pri neoperabilnem raku ustnega žrela, zdravljenim z obsevanjem in sočasno kemoterapijo
  [Clinical prognostic factors in inoperable oropharyngeal carcinoma treated with concomitant radiochemotherapy]
  2004
 69. Oblak I; Strojan P; Zakotnik B; Budihna M; Šmid L
  Hemoglobin as a factor influencing the outcome in inoperable oropharyngeal carcinoma treated by concomitant radiochemotherapy
  2003
 70. Kodre Veronika; Tozon Nataša; Serša Gregor; Čemažar Maja
  Electrochemotherapy with cisplatin or bleomycin: clinical experience in dogs with perianal tumors
  2003
 71. Serša Gregor; Čemažar Maja; Rudolf Zvonimir
  Application of electroporation in electrochemotherapy of tumors
  2003
 72. Šmid Lojze; Budihna Marjan; Zakotnik Branko; Šoba Erika; Strojan Primož; Fajdiga Igor; Žargi Miha; Oblak Irena; Dremelj Marta; Lešničar Hotimir
  Postoperative concomitant irradiation and chemotherapy with mitomycin C and bleomycin for advanced head-and-neck carcinoma
  2003
 73. Kranjc Simona
  Vpliv elektroporacije na radiosenzibilizirajoči učinek bleomicina in cisplatina pri sarkomskih celicah in tumorjih LPB
  2003
 74. Aleman Berthe MP; Raemaekers John MM; Tirelli Umberto; Bortolus Roberto; van't Veer Mars B; Lybeert Marnix LM; Keuning Jo J; Carde Patrice; Tomšič Radka; Vovk Marjeta
  Involved-filed radiotherapy for advanced Hodgkin's lymphoma
  2003
 75. Kandušer Maša; Fošnarič Miha; Šentjurc Marjeta; Kralj-Iglič Veronika; Haegerstrand Henry; Iglič Aleš; Miklavčič Damijan
  Effect of surfactant polyoxyethylene glycol (C12E8) on electroporation of cell line DC3F
  2003
 76. Kranjc S; Čemažar M; Serša G
  Effect of electroporation on radiosensitizing effect of bleomycin on mouse LPB sarcoma tumour cells, in vitro and in vivo
  2003
 77. Serša Gregor; Čemažar Maja; Rudolf Zvonimir
  Electrochemotherapy: advantages and drawbacks in treatment of cancer patients
  2003
 78. Mekid H; Tounekti O; Spatz A; Čemažar M; El-Kebir FZ; Mir LM
  In vivo evolution of tumour cells after the generation of double-strand DNA breaks
  2003
 79. Kotnik Tadej; Maček-Lebar Alenka; Miklavčič Damijan; Mir Luis M
  Evaluation of cell membrane electropermeabilization by means of a nonpermeant cytotoxic agent
  2000
 80. Miklavčič D; Pucihar G; Mir LM; Puc M; Flisar K; Maček-Lebar A; Mali M; Serša G; Kranjc S; Čemažar M; Petkovšek M; Nastran J
  Increased pulse repetition frequency for effective and less painful electrochemotherapy
  2003
 81. Serša Gregor; Čemažar Maja; Miklavčič Damijan
  Tumor blood flow modifying effects of electrochemotherapy: a potential vascular targeted mechanism
  [Učinki elektrokemoterapije na pretok krvi v tumorjih in njeni možni mehanizmi delovanja ciljani na žilje tumorja]
  2003
 82. Serša Gregor; Miklavčič Damijan; Čemažar Maja; Rudolf Zvonimir
  Principles and experience in electrochemotherapy
  2002
 83. Lacković I; Magjarević R; Kovačič D; Serša G; Miklavčič D
  Assessment of tumor tissue electroporation in vivo using electrical impedance
  2002
 84. Šmid Lojze; Šoba Erika; Budihna Marjan; Zakotnik Branko; Lešničar Hotimir; Strojan Primož; Žargi Miha; Fajdiga Igor
  Radiochemotherapy for advanced head and neck carcinoma - Ljubljana experience
  [Kombinirano zdravljenje napredovalega karcinoma glave in vratu - ljubljanska izkušnja]
  2002
 85. Maček-Lebar Alenka; Serša Gregor; Kranjc Simona; Grošelj Alenka; Miklavčič Damijan
  Optimisation of pulse parameters in vitro for in vivo electrochemotherapy
  2002
 86. Costa Silvano; Terzano Patrizia; Bovicelli Alessandro; Martoni Andrea; Angelelli Bruna; Santini Donatella; Ceccarelli Claudio; Lipponen Pertti; Eržen Mojca; Syrjaenen Stina
  CD44 isoform 6 (CD44v6) is a prognostic indicator of the response to neoadjuvant chemotherapy in cervical carcinoma
  2001
 87. Geršak Borut; Lakić Nikola; Gorjup Vojka; Gulić Tanja; Berden Pavle; Šuligoj-Černič Nataša
  Right ventricular metastatic choriocarcinoma obstructing inflow and outflow tract
  2002
 88. Serša Gregor
  Electrochemotherapy
  2001
 89. Mekid H; Spatz A; Tounekti O; Čemažar M; El-Kebir F; Mir L
  Bleomycin develivered to B16 murine melanoma by means of permeabilizing electric pulses causes two types of cell death
  2001
 90. Šmid Lojze
  Kombinirano zdravljenje napredovalega karcinoma v področju glave in vratu
  [Combined treatment of advanced head and neck cancer]
  2001
 91. Serša Gregor
  Electroporation - electrochemotherapy: experience and future
  2000
 92. Budihna M; Šoba E; Šmid L; Zakotnik B; Lešničar H
  The treatment of advanced, inoperable squamous cell carcinoma of the oropharynx with radiotherapy and concomitant mitomycin C and bleomycin and some prognostic factors
  2000
 93. Čemažar M; Parkins CS; Holder AL; Chaplin DJ; Tozer GM; Serša G
  Electroporation of human microvascular endothelial cells: evidence for an anti-vascular mechanism of electrochemotherapy
  2001
 94. Serša Gregor; Čufer Tanja; Čemažar Maja; Reberšek Martina; Rudolf Zvonimir
  Electrochemotherapy with bleomycin in the treatment of hypernephroma metastasis: case report and literature review
  2000
 95. Furlan L; Auersperg M; Šoba E
  Long-term results of synchronous chemotherapy (vinblastine, methotrexate, bleomycin) and radiotherapy in advanced T3, T4 NO-3 of the oral cavity and oropharynx
  1985
 96. Malešević M; Stefanović LJ; Selir Z
  SCINTIGRAFIJA TUMORA RA"ENA SA TEHNECIJUM BLEOMYCINOM (99M-TC-BLM)
  1979
 97. Pihlar B; Marsel J; Tasič D; Erjavec M
  PREPARATION OF 99M TC-BLEOMYCIN WITH ELECTROGENERATED TIN(2) IONS
  1978
 98. Mohar N
  LIJEčENJE VULGARNIH VERUKA BLEOMYCINOM
  1977
 99. Trontelj Katja; Kandušer Maša; Miklavčič Damijan
  Influence of vinblastine on electroporation of B16F1 cell line
  2000
 100. Reberšek Martina; Čufer Tanja; Rudolf Zvonimir; Serša Gregor
  Electrochemotherapy with cisplatin of breast cancer tumour nodules in male patient
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics