biomedicina slovenica


"Blindness" : 147

 1. Ghasemian Ehsan; Inic-Kanada Aleksandra; Collingro Astrid; Tagini Florian; Stein Elisabeth; Alchalabi Hadeel; Schuerer Nadine; Keše Darja; Babiker Balgesa Elkheir; Borel Nicole; Greub Gilbert; Barisani-Asenbauer Talin
  Detection of Chlamydiaceae and Chlamydia-like organisms on the ocular surface of children and adults from a trachoma-endemic region
  2018
 2. Hytti M.; Andjelić Sofija; Josifovska Natasha; Piippo N.; Korhonen E.; Hawlina Marko; Kaarniranta Kai; Nevalainen Timo J.; Petrovski Goran; Parkkari T.; Kauppinen A.
  CB2 receptor activation causes an ERK1/2-dependent inflammatory response in human RPE cells
  2017
 3. Mashkovskiy Evgeny; Szawarski Piotr; Ryzhkov Pavel; Goslar Tomaž; Mrak Irena
  Fulminant high altitude blindness
  2016
 4. Bonnet Crystel; Riahi Zied; Chantot-Bastaraud Sandra; Smagghe Luce; Fakin Ana; Glavač Damjan; Jarc-Vidmar Martina; Zupan Andrej; Battelino Saba; Hawlina Marko
  An innovative strategy for the molecular diagnosis of Usher syndrome identifies causal biallelic mutations in 93% of European patients
  2016
 5. Pajtler Aleksander; Šega Saša; Zgonc Vid; Roš-Opaškar Tanja; Hawlina Marko
  Bilateral visual loss and paraplegy in a patient with metastaic carcinoma of stomach
  2008
 6. Cahoon Judd M.; Rai Ruju R.; Carroll Lara S.; Uehara Hironori; Zhang Xiaohui; O'Neil Christina L.; Medina Reinhold J.; Das Subrata Kumar; Muddana Santhos K.; Križaj David
  Intravitreal AAV2.COMP-Ang1 prevents neurovascular degeneration in a murine model of diabetic retinopathy
  2015
 7. Pahor Dušica
  Spremembe na očeh velikokrat ne bolijo
  2007
 8. Steele-Stallard Heather B; Stabej Polona; Lenassi Eva; Luxon Linda M.; Claustres Mireille; Roux Anne-Francoise; Webster Andrew R.; Bitner-Glindzicz Maria
  Screening for duplications, deletions and a common intronic mutation detects 35% of second mutations in patients with USH2A monoallelic mutations on Sanger sequencing
  2013
 9. Kavcic Voyko; Triplett Regina L.; Das Anasuya; Martin Tim; Huxlin Krystel R.
  Role of inter-hemispheric transfer in generating visual evoked potentials in V1-damaged brain hemispheres
  2015
 10. Kurent Alma; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Electroretinographic characteristics in children with infantile nystagmus syndrome and early-onset retinal dystrophies
  2015
 11. Porčnik Andrej; Spazzapan Peter; Jugović Domagoj; Prestor Borut
  Partial recovery of sight after the sur - gical decompression of optic chiasm performed 3 days after the onset of total blindness
  2013
 12. Štabuc-Šilih Mirna; Stirn-Kranjc Branka; Herceg Azra; Počkar Saša; Vidovič-Valentinčič Nataša
  Blindness in Slovenia
  2012
 13. Maver Aleš; Hristovski Dimitar; Rindflesch Thomas C.; Peterlin Borut
  Integration of data from omic studies with the literature-based discovery towards identification of novel treatments for neovascularization in diabetic retinopathy
  2013
 14. Ma EY; Lewis A; Barabas Peter; Stearns G; Suzuki S; Križaj David; Brockerhoff SE
  Loss of Pde6 reduces cell body Ca2[sup]+ transients within photoreceptors
  2013
 15. Fakin Ana; Jarc-Vidmar Martina; Glavač Damjan; Bonnet Crystel; Petit Christine; Hawlina Marko
  Fundus autofluorescence and optical coherence tomography in relation to visual function in Usher syndrome type 1 and 2
  2012
 16. Šuštar Maja; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Children with complete or incomplete congenital stationary night blindness:: ophthalmological findings, standard ERGs and ON-OFF ERGs for differentiation between types
  [Otroci s prirojeno stacionarno nočno slepoto: oftalmološke značilnosti, standardni ERG ter ON-OFF ERG razlikovanje med kompletno in nekompletno obliko]
  2012
 17. Beharić Alma; Stirn-Kranjc Branka; Brecelj Jelka
  Elektrofiziološka ocena mrežnice otrok s prirojenim nistagmusom
  [Electrophysiological assessment of the retina in children with congenital nystagmus]
  2012
 18. Andjelić Sofija; Hawlina Marko
  Cataractogenesis
  [Kataraktogeneza]
  2012
 19. Skačej Helena; Gračner Tomaž; Pahor Dušica
  70-letna ženska s postopno izgubo vida levega očesa
  [A 70-year-old woman with gradual left eye visual loss]
  2010
 20. Gilotta Irene; Brvar Miran
  Accidental poisoning with Veratrum album mistaken for wild garlic (Allium ursinum)
  2010
 21. Globočnik-Petrovič Mojca; Urbančič Mojca; Sevšek Davorin
  Smernice za presejanje in zdravljenje diabetične retinopatije
  [Guidelines for screening and treatment for diabetic retinopathy]
  2010
 22. Križaj David; Copenhagen David R
  Calcium regulation in photoreceptors
  2002
 23. Audo Isabelle; Michaelides Michel; Robson Anthony G; Hawlina Marko; Vaclavik Veronika; Sandbach Jennifer M; Neveu Magella M; Hogg Chris R; Hunt David M; Moore Anthony T
  Phenotypic variation in enhanced S-cone syndrome
  2008
 24. Vidovič-Valentinčič N; Kraut A; Hawlina M; Stunf S; Rothova A
  Intermediate uveitis: long-term course and visual outcome
  2009
 25. Ocvirk Janja; Boc Marko; Reberšek Martina; Ros Tanja
  Cisplatin-induced non-convulsive posterior reversible encephalopathy syndrome in a 41-year-old woman with metastatic malignant melanoma
  [Nekonvulzivna posteriorna reverzibilna encefalopatija povzročena s cisplatinom pri 41-letni bolnici z metastatskim malignim melanomom]
  2009
 26. Jaki-Mekjavič Polona
  Starostnik in motnje vida
  [Visual impairment of the elderly]
  2008
 27. Stirn-Kranjc Branka; Cerar-Kornhauser Lilijana; Verdenik Ivan
  Are risk factors for retinopathy of prematurity, blindness, visual impairment in preterm babies any different in this millennium?
  [So dejavniki tveganja za retinopatijo, slepoto, slabovidnost nedonošenčkov v tem tisočletju drugačni?]
  2008
 28. Gašperšič Nataša; Praprotnik Sonja
  Temporalni arteritis: glavobol, ki lahko vodi v slepoto
  [Temporal arteritis: a headache, which may lead to blindness]
  2007
 29. Kocmur M; Vodopivec Z
  Reappearance of catatonia. A case report
  2006
 30. Šuštar Maja; Stirn-Kranjc Branka; Hawlina Marko; Brecelj Jelka
  Photopic ON- and OFF-responses in complete type of congenital stationary night blindness in relation to stimulus intensity
  2008
 31. Stirn-Kranjc Branka; Kornhauser-Cerar Liljana; Verdenik Ivan
  Can ophthalmologists prevent severe ROP and visual impairment? ROP in preterm infants born in Maternity hospital Ljubljana, Slovenia - a comparison of two time periods (1990-1999 VS. 2000-2004)
  2006
 32. Anonymous ;
  Retinopathy of prematurity - is blindness preventable? Final program and abstract book of the world ROP meeting; 2006 Sep 14-16; Vilnius
  2006
 33. Pfeifer Vladimir
  Clinical evaluation of a new aspheric IOL: the Akreos adapt advances optics (AO): one year data from a pilot study
  2007
 34. Pfeifer Vladimir
  Correcting ametropia and presbiopia using MICS and ultra small incision refractive diffractive IOL Acri Lisa
  2007
 35. Anonymous ;
  Program with abstracts of the 3rd Pannonic ophthalmology meeting, 4th south eastern European ophthalmological congress, 2nd conference on prevention of blindness - vision 2020; 2007 Mar 23-25; Novi Sad
  2007
 36. Kavčič Martina; Cetin-Lovšin Irena; Lovšin Boštjan
  Okužbe z gonokoki pri materah in novorojencih
  [Gonococcal infection of mothers and newborns]
  2006
 37. Rekič Andreja
  Nove strukturne in funkcijske preiskavne metode za zgodnje odkrivanje glavkoma
  [New structural and functional tests for the early detection of glaucoma]
  2006
 38. Šuštar M; Stirn-Kranjc B; Hawlina M; Brecelj J
  Elektrofiziološka raziskava kompletne oblike kongenitalne stacionarne nočne slepote
  [Electrophysiological study of complete type of congenital stationray night blindness]
  2006
 39. Stirn-Kranjc B; Cerar-Kornhauser L; Verdenik I
  Retinopatija, slepota in slabovidnost nedonošenčkov
  [Retinopathy of prematurity, blindness and visual impairment]
  2006
 40. Simonič Janja
  Milijon za zdravljenje starostne slepote po novem plača ZZZS
  2003
 41. Medved Nevio
  Pomen konfokalne skenirajoče laserske oftalmoskopije pri diagnosticiranju glavkoma
  2005
 42. Pahor Dušica
  Bilateral optic neuritis in a child following Epstein-Barr virus infection
  2005
 43. Hawlina Marko
  Autofluorescence imaging of the retina in relation to functional tests
  2005
 44. Hawlina Marko
  Harmonisation of education standards within Europe
  2005
 45. Hawlina Marko; Vidovič-Valentinčič Nataša; Kraut Aleksandra
  Cataract surgery in uveitis
  2005
 46. Pfeifer Vladimir
  Complicated cataract surgery cases
  2005
 47. Pfeifer Vladimir
  Clinical evaluation of aspheric IOL's
  2005
 48. Anonymous ;
  Program with abstracts of the 2nd Pannonic ophthalmology meeting and 1st conference on prevention of blindness vision 2020; 2005 Nov 18-20; Novi Sad
  2005
 49. Hawlina Marko; Šket-Kontestabile Alenka; Brecelj Jelka; Holder Graham
  Paraneoplastične retinopatije
  [Paraneoplastic retinopathies]
  2005
 50. Brecelj Jelka; Stirn-Kranjc Branka
  Vidna elektrofiziologija pri otroku
  [Visual electrophysiology in children]
  2005
 51. Rekič Andreja
  Analiza topografije papile vidnega živca pri zdravih osebah
  2004
 52. Cvenkel B
  Bilateral transient amaurosis following Mycoplasma pneumoniae infection: a manifestation of acute disseminated encephalomyelitis
  2003
 53. Pungertnik Sonja
  Ko majhna dejanja postanejo velika
  2004
 54. Kores-Plesničar Blanka; Zalar Bojan; Bundalo-Bočič Maja
  The Charles Bonnet syndrome: a case report
  2004
 55. Globočnik-Petrovič Mojca
  Poškodba očesa: oskrba bolnika z odprto poškodbo očesa
  [Eye trauma: open globe injury management]
  2004
 56. Lang Gabriele E
  New development in the management of age-related macular degeneration
  [Novosti pri obravnavi starostne degeneracije makule]
  2004
 57. Cvenkel Barbara
  Glavkomski bolnik v ambulanti zdravnika družinske medicine
  [Glaucoma patient in the practice of family physician]
  2004
 58. Drnovšek-Olup B
  Postraumatic eyelid reconstruction
  2004
 59. Logar P; Šolar T; Barovič V
  Extreme vitreoretinal surgery as outpatient procedure
  2004
 60. Pfeifer V
  AMO array multifocal IOL for correction of afakia and presbiopia
  2004
 61. Pfeifer V
  AMO sensar SA 40e optiedge intra ocular lens
  2004
 62. Pfeifer V
  Quick chop micro incision cataract extraction through 1.4 mm incision performed with millenium cold phaco
  2004
 63. Hawlina M
  Cataract surgery in glaucoma patients
  2004
 64. Schwarzbartl-Pfeifer M; Zupan M; Pfeifer V
  Management of primary closed - angle glaucoma with cataract extraction
  2004
 65. Anonymous ;
  Final program and abstracts of the 1st international south-east European congress of ophthalmology and 2nd conference on prevention of blindness, vision 2020; 2004 May 6-9; Sarajevo
  2004
 66. Congdon Nathan G; Friedman David S; Lietman Thomas
  Pomembni vzroki okvare vida po svetu v današnjem času
  [Important causes of visual impairement in the world today]
  2004
 67. Rupar Barbka; Rupar Marko
  Delo zdravstveno negovalnega tima v Centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki
  2002
 68. Rupar Barbka; Rupar Marko
  The work of the healthcare team at the Centre for the blind and weak-sighted in Škofja Loka
  2003
 69. Hawlina Marko
  Nenadna izguba vida
  2003
 70. Sevšek Davorin
  Diagnostika in zdravljenje diabetične retinopatije
  [Diagnosis and treatment of diabetic retinopathy]
  2003
 71. Šipek-Dolničar Alenka
  Gigantocelični (temporalni) arteriitis
  2003
 72. Gračner Tomaž
  Mjerenje brzine krvnog protoka u oku i orbiti pomoću obojenog Dopplera u dijabetičkoj retinopatiji
  [Ocular blood flow velocity determined by color Doppler imaging in diabetic retinopathy]
  2003
 73. Bizjak Silva
  Pomoč slepemu bolniku s sladkorno boleznijo
  2003
 74. Šterman Mitja; Štrumbelj Vlasta
  Pregled operacij sive mrene v letih 1998-2001 na Očesnem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota
  [Review of cataract surgery from 1998 to 2001 at the Murska Sobota General hospital eye department]
  2003
 75. Lahe Milica; Železnik Danica
  Komunikacija s slepimi in slabovidnimi
  2003
 76. Hellmann David B
  Temporalni arteritis: kašelj, zobobol in infarkt jezika
  [(Temporal arteritis. A cough, toothache, and tongue infarction)]
  2002
 77. Markovič Vitomirka
  "Šesti čut" slepih
  1995
 78. Koprivnikar Boris; Hafnar Mirjana; Koprivnikar Katjuša
  Programi specialnih znanj in spretnosti za slepe in slabovidne: vseživljenjsko učenje, prilagojeno slepim in slabovidnim
  2002
 79. Pucelj Anka
  Organizacija zdravstvene nege v ambulanti za slepe in slabovidne
  2001
 80. Zorec-Karlovšek Majda
  The story of Šmarnica: (in memory of prof. Wolfgang Bonte and his work on congeners)
  2001
 81. Jaki-Mekjavić Polona
  Kronični očesni bolnik v gorah
  [Individuals with cronic eye disease at altitude]
  2002
 82. Verdenik Ivan
  Večplastni napovedni model prezgodnjega poroda
  [Multilayer prediction model for preterm delivery]
  2002
 83. Stergar Stane; Žel Tone
  Vzroki slepote v SR Sloveniji
  [The causes of blindness in the SR Slovenia]
  1968
 84. Sterle Alenka Tatjana; Vidovič-Valentinčič Nataša
  Kako s fizioterapijo dosežemo boljše počutje slepega in slabovidnega
  [Physiotherapy of blind and low vision individuals]
  2002
 85. Kolar Gorazd
  Pravočasno odkrivanje in sledenje diabetične retinopatije s pomočjo slikanja očesnega ozadja
  [Timely screening and follow for diabetic retinopathy with fundus photography]
  2002
 86. Kovačić M; Gračner T; Gračner B
  Indirect traumatic optic neuropathy - two case report
  2001
 87. Sevšek Davorin
  Diagnostika in zdravljenje diabetične retinopatije
  [Diagnosis and treatment of diabetic retinopathy]
  2001
 88. Vrtovec Matjaž; Urbančič Vilma; Ravnik-Oblak Maja
  Celostna obravnava bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2 - napotki za delo v ambulanti
  [Comprehensive treatment of patients with type 2 diabetes mellitus - out-patient practice recommendations]
  2001
 89. Kačič Marino
  Komunikacija, ravnanje in svetovanje v interakciji s slepimi in slabovidnimi
  2000
 90. Hafnar Mirjana
  Komunikacija, ravnanje in svetovanje v interakciji s slepimi in slabovidnimi
  2000
 91. Slabe Damjan
  Logoterapevtska spoznanja v zdravstveni negi slepih oseb
  2000
 92. Sterle Alenka
  Kako z fizioterapijo dosežemo boljše počutje slepega in slabovidnega
  2000
 93. Šimnic Katarina
  Integracija slepih in slabovidnih otrok v redne osnovne šole
  2000
 94. Stirn-Kranjc Branka
  Oftalmologova vloga pri slepih in slabovidnih otrocih
  2000
 95. Vidovič-Valentinčič Nataša
  Medicinski vidiki slepote in slabovidnosti
  2000
 96. Anonymous ;
  Strokovno srečanje Za prijaznejšo komunikacijo s slepimi in slabovidnimi; 2000 apr 4; Ljubljana
  2000
 97. Mihelič France; Dobrišek Simon; Gros Jerneja; Pavešić Nikola
  HOMER - man-machine interface for blind and visually impaired people
  2001
 98. Matičič Mojca
  Posledice nezdravljene okužbe s C. trachomatis
  [Consequences of untreated infections with C. trachomatis]
  2001
 99. Stirn-Kranjc B
  Pomen otrokovega vida
  [The significance of child's vision]
  2000
 100. Kraut A
  Oko in alergija pri otroku
  [Eye and allergy in children]
  2000

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics