biomedicina slovenica


"Branje" : 19

 1. Germ Julija; Furlan Marja; Hrvat Petra; Keber Jure; Plešec Antonija; Pretnar Polona; Seme Katja
  Digital imaging and reading of disk diffusion antimicrobial susceptibility testing results using Kiestra Total Laboratory Automation system compared to conventional disk diffusion reading
  2016
 2. Kladnik Stabej Katja; Šmid Alojz
  Bralne sposobnosti in zaznavanje glasbe pri od rojstva gluhih otrocih s polževim vsadkom
  2017
 3. Osterman Sonja; Komadina Tanja
  Čitanka 3
  2016
 4. Bačič Martina
  Darilo za babico
  2016
 5. Trako Kemila; Skela-Savič Brigita
  Odnos, znanje in ovire pri uporabi na dokazih podprte zdravstvene nege pri diplomiranih medicinskih sestrah v Splošni bolnišnici Jesenice
  2015
 6. Mali Brigita; Močnik Lara; Skela-Savič Brigita
  Pogled medicinskih sester na napake pri deljenju zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča
  2015
 7. Mihelič Zajec Andreja
  Branje strokovne literature je nujnost
  2007
 8. Bačič Martina; Cerjak Mojca
  Večerno branje
  2011
 9. Rijavec Tomaž
  Genetski sekvenčnik: naprava za branje dednega zapisa
  2011
 10. Čermak M
  Branje misli je branje možganov
  2009
 11. Šavle Majda
  Strokovna angleščina v zdravstveni negi: veščine uspešne komunikacije
  [English for nursing: effective communications skills]
  2008
 12. Brežan Simon
  Branje misli: prihodnost ali znanstvena fantastika?
  2007
 13. Blejc Urša
  Branje očem ne škoduje
  2006
 14. Rotovnik-Kozjek Nada
  Branje - za moške!
  2005
 15. Drinovec Jože
  Medicinsko branje in pisanje
  2004
 16. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 17. Žgur-Černigoj Erna
  Vpliv terapije na branje in pisanje pri otroku s cerebralno paralizo
  [The influence of therapy on reading and writing by children with cerebral palsy]
  2001
 18. Ogrin Maja
  Logopedska obravnava bolnikov s Parkinsonovo boleznijo
  [Logopedic treatment of patients with Parkinson's disease]
  2000
 19. Rutar-Ilc Z
  Drugačno branje transakcijske analize. Transakcijska analiza skozi psihoanalizo
  [Different reading of transactional analysis. Transactional analysis through psychoanalysis]
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics