biomedicina slovenica


"Bronhoskopija" : 70

 1. Terčelj-Zorman Marjeta
  Bronhoskopija
  2014
 2. Terčelj-Zorman Marjeta
  Ne-invazivna mehanska ventilacija - NIMV in bronhoskopija
  2014
 3. Triller Nadja; Rozman Aleš
  Diagnostic & therapeutic bronchoscopy
  2006
 4. Bugalho António; Rozman Aleš
  Endobronchial ultrasound
  2016
 5. Gjergek Tatjana
  Znanje v sodobni endoskopiji
  2016
 6. Košnik Mitja; Marčun Robert
  Personalised medicine in respiratory and immunologic diseases
  2016
 7. Greif Boris; Klokočovnik Tomislav; Štupnik Tomaž
  Kirurško zdravljenje raka pljuč z razširjeno levo pnevmonektomijo in resekcijo dela prsne aorte pri bolnici z masivno hemoptizo
  [Surgical treatment of lung cancer with extended left pneumonectomy and partial resection of the thoracic aorta in a patient with massive hemoptysis]
  2016
 8. Paver-Eržen Vesna; Manohin Aleksander
  Kontinuirano podiplomsko izobraževanje iz anesteziologije (CME)
  2012
 9. Jurca Tomaž
  Je predpriprava bolnika na mehanskem predihavanju sploh potrebna, je potrebna prilagoditev mehanskega respiratorja in medikamentozna predpriprava?
  2013
 10. Jereb Matjaž
  Infekcijski vzroki dihalne odpovedi
  2013
 11. Feigl Georg; Benkhadra Mehdi; Lenfant François; Trouilloud Pierre; Anderhuber Friedrich; Bonniaud Philippe; Fasel Jean H. D.; Nemetz Wolfgang
  Bronhoskopija in krikotirotomija: primerjava Thielove fiksirne metode z ostalimi metodami fiksacije in pri živih
  [Bronchoscopy and cricothyrotomy: results from cadavers embalmed with Thiel's method compared to other embalming methods and living objects]
  2008
 12. Finkšt Tomaž; Tasič Jurij F.; Terčelj-Zorman Marjeta; Zajc Matej
  Autofluorescence bronchoscopy image processing in the selected colour spaces
  2012
 13. Jereb Matjaž
  Zapleti bronhoskopije, ki naj jih pozna vska internist
  2013
 14. Turel Matjaž
  Bronhoskopija in ECMO
  2013
 15. Terčelj-Zorman Marjeta
  Endobronhialni ultrazvok
  2013
 16. Terčelj-Zorman Marjeta
  Ne-invazivna mehanska ventilacija (NIMV) in bronhoskopija
  2013
 17. Turel Matjaž
  Atelektaza pljuč pri bolniku na intenzivnem oddelku
  2013
 18. Turel Matjaž
  Neinfekcijski vzroki dihalne odpovedi
  2013
 19. Jereb Matjaž
  Položaj tubusa in kontrola aspiracije
  2013
 20. Jurca Tomaž
  Vrste bronhoskopov in uporabni pripomočki oziroma kaj v resnici potrebuje intenzivist?
  2013
 21. Harlander Matevž
  Anatomske značilnosti velikih dihalnih poti
  2013
 22. Terčelj-Zorman Marjeta; Jereb Matjaž
  Bronhoskopija na Oddelku za intenzivno zdravljenje
  2013
 23. Prestor Alojzija
  Zbornik predavanj z recenzijo
  2013
 24. Terčel Marjeta
  Bronhoskopija z upogljivim bronhoskopom na intenzivnem oddelku
  2012
 25. Sitar Jernej
  Bronhoskopija: preiskave v pulmologiji
  2010
 26. Košnik Martina; Pešak Slavi
  Hemoptoe in interventna bronhoskopija
  2010
 27. Petrinec-Primožič Marija
  Bronhoskopija z upogljivim bronhoskopom: primerjava potrebe po lokalnem anestetiku pri kadilcih in nekadilcih - predstavitev pilotske raziskave
  2010
 28. Petrinec-Primožič Marija
  Bronhoskopija z upogljivim bronhoskopom: primerjava potrebe po lokalnem anestetiku pri kadilcih in nekadilcih (pilotna raziskava)
  2009
 29. Duh Štefan
  Interventna bronhoskopija
  2008
 30. Debeljak Andrej
  Autofluorescence bronchoscopy
  [Avtofluorescenčna bronhoskopija]
  2008
 31. Jereb Matjaž
  Bronhoskopija na oddelku intenzivne terapije
  2006
 32. Petrinec-Primožič Marija; Duh Štefan; Košnik Martina; Triller Nadja; Eržen Damijan
  Vpliv glasbe med bronhoskopijo na bolnikovo počutje
  [The influence of music on patient's sensations during bronchoscopy]
  2006
 33. Debeljak Andrej
  Interventna bronhoskopija
  2005
 34. Debeljak Andrej
  Avtofluorescenčna bronhoskopija
  2005
 35. Osolnik Katarina
  Bronhoskopija in odvzemi celičnih vzorcev
  2004
 36. Borovšak Zvonko
  Terapijska fiberbronhoskopija u životno ugroženih bolesnika
  2001
 37. Kopriva Silverster; Šorli Jurij; Borinc-Beden Andreja
  Bronhoskopija v diagnostiki obstruktivne pljučne bolezni pri otrocih
  2003
 38. Triller Nadja
  Bronhoskopija skozi stoletje
  2002
 39. Hribar Primož
  Fiberoptična bronhoskopija
  2002
 40. Vesič Tatjana; Pintarič Robert
  Bronhoscopy
  [Bronhoskopija]
  2002
 41. Papler Breda
  Zgodovina bronhoskopije in vloga medicinske sestre
  [History of bronchoscopy and the role of the nurse]
  2002
 42. Triller N
  Bronhoskopija v Sloveniji. Pregled dela bronhoskopistov za leto 2001
  [Bronchoscopy in Slovenia. The standard performance of bronchoscopy in 2001]
  2002
 43. Eržen Damijan; Triller Nadja; Žolnir-Dovč Manca; Zalokar Polona; Šorli Jurij
  Bronhoskopska diagnostika pljučne tuberkuloze
  [Bronchoscopic diagnosis of pulmonary tuberculosis]
  2002
 44. Kecelj Peter
  Bronhoskopija in zamejitev pljučnega raka
  [Bronchoscopy and staging of lung cancer]
  2002
 45. Triller Nadja
  Diagnostični postopki pri perifernih pljučnih tumorjih
  [Diagnostic procedures in peripheral pulmonary tumours]
  2002
 46. Letonja Saša
  Bronhoskopija na intenzivnem oddelku
  [Bronchoscopy in the intensive care unit (ICU)]
  2002
 47. Vidmar Stanko
  Bronhoskopija v kirurgiji
  [Bronchoscopy in surgery]
  2002
 48. Kopriva Silvester; Borinc-Beden Andreja; Maček Vasilija; Šorli Jurij
  Bronhoskopije pri otrocih
  [Bronchoscopy in children]
  2002
 49. Šorli Jurij
  Bronhoskopija na Golniku nekoč in danes
  [Bronchoscopy at the Golnik hospital in perspective]
  2002
 50. Debeljak Andrej; Triller Nadja; Kecelj Peter; Kern Izidor
  Avtofluorescenčna bronhoskopija v diagnostiki preneoplastičnih sprememb in bronhialnega karcinoma
  [Autofluorescence bronchoscopy in the diagnosis of preneoplastic changes and bronchial carcinoma]
  2002
 51. Triller Nadja; Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Žolnir-Dovč Manca; Tomič Viktorija; Kern Izidor; Drinovec Igor; Trinkaus-Leiler Darinka; Fležar Matjaž; Petrinec-Primožič Marija; Koren Igor; Terčelj-Zorman Marjeta; Eržen Janez; Šorli Jurij
  Smernice za bronhoskopijo z upogljivim bronhoskopom
  [Flexible bronchoscopy guidelines]
  2002
 52. Šegota Nikša; Kovačič Dragan; Božanić Vinko; Skale Rafael; Papuga Vesna
  Vloga bronhoskopije v diagnostiki in zdravljenju bolnišničnih pljučnic
  [Bronhoscopy in the diagnosis and therapy of nosocomial pneumonia]
  2001
 53. Debeljak Andrej; Triller Nadja; Kecelj Peter
  Upogljiva bronhoskopija v diagnostiki perifernih pjučnih malignomov
  [Flexible bronchoscopy in the diagnostics of peripheral lung malignant tumours]
  2001
 54. Triller Nadja; Eržen Damjan; Debeljak Andrej; Kecelj Peter; Osolnik Katarina
  Bronhoskopija z upogljivim bronhoskopom: primerjava anestezije skozi delovni kanal bronhoskopa s transkrikoidno lokalno anestezijo z atropinom ali brez v premedikaciji - randomizirana študija
  [Flexible bronchoscopy: transcricoid versus bronhoscopic administration of lidocaine for topical anaesthesia with or without atropine as premedication - a randomized study]
  2001
 55. Debeljak Andrej
  Avtofluorescenčna bronhoskopija za ugotavljanje zgodnjih oblik raka pljuč odkriva tudi spremembe, ki bodo šele postale rakave
  2001
 56. Fortuna M
  Bronhoskopija u pedijatriji
  1984
 57. Šorli J
  BRONHOSKOPIJA V DIAGNOSTIKI BRONHOPULMONALNIH BOLEZNI
  1977
 58. Hribar Primož
  Fiberoptična bronhoskopija
  2000
 59. Kecelj Peter; Debeljak Andrej; Triller Nadja; Kern Izidor; Osolnik Katarina; Žolnir Manca; Tomič Viktorija; Šorli Jurij
  Bronhoskopija in bronhoalveolarni izpirek pri bolnikih s presajenimi organi
  [The bronchoscopy and bronchoalveolar lavage in patients with organ transplantation]
  2000
 60. Kalan G; Škofljanec A; Primožič J; Derganc M
  Bronhoskopija v pediatrični enoti za intenzivno terapijo
  [Bronchoscopy in paediatric intensive care]
  2000
 61. Kopriva Silvester; Šorli Jurij; Borinc-Beden Andreja
  Bronhoskopija v diagnostiki obstruktivne pljučne bolezni pri otrocih
  1999
 62. Šegota Nikša; Mežnar Branko
  Ambulantna diagnostika pljučnega raka
  [Diagnosis of lung cancer in the outpatient setting]
  1999
 63. Triller Nadja; Terčelj Marjeta; Letonja Sašo
  Terapevtska bronhoskopija
  [Therapeutic bronchoscopy]
  1998
 64. Debeljak Andrej; Osolnik Katarina
  Toga bronhoskopija
  [Rigid bronchoscopy]
  1998
 65. Šorli Jurij; Eržen Damijan; Triller Nadja; Papler Breda
  Upogljiva bronhoskopija
  [Flexible bronchoscopy]
  1998
 66. Tomič Viktorija
  Prenos okužb pri bronhoskopijah
  [Transmission of infection at bronchoscopy]
  1997
 67. Debeljak Andrej
  Bronhoskopija
  1996
 68. Orel J
  Bronhoskopija
  1995
 69. Čučević I; Čučević B; Roglić M; Pongrac I
  Bronhoskopija u postterapijskom praćenju bolesnika sa karcinomom bronha
  [Bronchoscopy in posttherapeutic monitoring of patients with bronchogenic carcinoma]
  1990
 70. Tudorić N
  Fiberoptička bronhoskopija i bronhoalveolarna lavaža u bolesnika sa alergijskom astmom
  [Fiberoptic bronchoscopy and bronchoalveolar lavage in patients with allergic asthma]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics