biomedicina slovenica


"Burns" : 262

 1. Bartenjev Igor
  Fizikalne in kemične okvare kože
  2017
 2. Naiman Melissa; Markota Andrej; Hegazy Ahmed; Dingley John; Kulstad Erik
  Retrospective analysis of esophageal heat transfer for active temperature management in post-cardiac arrest, refractory fever, and burn patients
  2018
 3. Stupica Daša
  Opekline kot dejavnik tveganja za okužbo-je profilaksa upravičena?
  [Burns as a risk facto or infection-is there a rational for prophilaxis?]
  2017
 4. Črnej Alja; Paschalis Eleftherios I.; Salvador-Culla Borja; Tauber Allyson; Drnovšek-Olup Brigita; Shen Lucy Q.; Dohlman Claes H.
  Glaucoma progression and role of glaucoma surgery in patients with Boston keratoprosthesis
  2014
 5. Burns Anthony S.; Lanig Indira S.; Grabljevec Klemen; New Peter; Bensmail Djamel; Ertzgaard Per; Nene Anand
  Optimizing the management of disabling spasticity following spinal cord damage
  2016
 6. Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Vrabič Erik; Košutić Damir
  Urgent surgical additional multiple treatment of severely burned patient with life threatening injuries
  2006
 7. Bole Urban; Bregar Branko
  Anxiety levels in employees and students in psychiatric nursing
  [Proučevanje anksioznosti pri zaposlenih in študentih na področju zdravstvene nege v psihiatriji]
  2016
 8. Maver Tina; Maver Uroš; Stana-Kleinschek Karin; Mlinarič-Raščan Irena; Smrke Dragica
  Advanced therapies of skin injuries
  2015
 9. Janežič Tomaž
  Then and now
  1999
 10. Šparaš Bojan; Košutić Damir; Vrabič Erik; Šparaš Karel
  Treatment of severely burned patient with additional multiple life threatening injuries
  2007
 11. Škufca Mateja
  Nujna stanja v pediatriji - opekline
  2015
 12. Flory Egbert; Gasparini Paolo; Jekerle Veronika; Palomäki Tiina; Celis Patrick; Borá&x148; Tomáš; McBlane James W; Borg John Joseph; Kyselovic Jan; Lipnik-Štangelj Metoda
  Regulatory viewpoints on the development of advanced stem cell - based medicinal products in light of the first EU-approved stem cell product
  2015
 13. Franke Heike; Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey; Illes Peter
  Pathophysiology of astroglial purinergic signalling
  2012
 14. Illes Peter; Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey; Franke Heike
  P2X receptors and their roles in astroglia in the central and peripheral nervous system
  2012
 15. Belna Anka; Bergauer Andrej; Cof Darja; Crnjac Anton; Flis Vojko; Frank Aleksander; Fuchs Erika; Reberšek Gorišek Jelka; Horvat Matjaž; Kamenik Mirt; Kobilica Nina; Kolenc Alojzij; Košir Gorazd; Koželj Miran; Krčevski-Škvarč Nevenka; Smonkar Anemarija; Lipovšek Matej; Lončarević Dara; Miksić Kazimir; Pandurovič Dean; Parać Zlatko; Pivec Gregor; Potrč Stojan; Smrke Dragica; Strojnik Tadej; Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Tomažič Jožica; Triller Ciril; Vrabič Erik; Flis Vojko; Miksić Kazimir; Vinter Marko; Bambi Saulo; Sojar Valentin; Gadžijev Eldar; Vrečer Bojan
  Izbrana poglavja iz kirurgije
  2010
 16. Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey
  Biology of purinergic signalling
  2014
 17. Vidmar Jerneja; Urbas Magda; Chingwaru Walter; Vrabič Erik
  Skin bank, its maintenance and quality control in regional university medical centre
  2010
 18. Vidmar Jerneja; Vrabič Erik
  Reconstructive surgical procedures for optimal functionality of a burned hand
  2010
 19. Kocić Hristina; Langerholc Tomaž; Trapečar Martin
  Novel metabolic roles of L-arginine in body energy metabolism and possible clinical applications
  2014
 20. Germ Thomas; Križmarić Miljenko
  Termovizijski dinamični temperaturni profili opreme za preprečevanje hipotermije v prehospitalnem okolju
  [Thermovision dynamic temperature patterns on devices for preventing hypothermia in prehospital settings]
  2012
 21. Burns Richard G.; Slater J. Howard
  Experimental microbial ecology
  1982
 22. Gradišek Primož
  Fluid and elecrtolyte therapy and monitroing of the burned patient
  2012
 23. Anonymous ;
  Abstracts of the Instructional course on burns and fire disasters; 2012 June 28-30; Ljubljana
  2012
 24. Corbisier P; Vincent S; Schimmel H; Kortekaas A-M; Trapmann S; Burns M; Bushell C; Akgoz M; Milavec M; Žel J
  CCQM-K86/P113.1: Relative quantification of genomic DNA fragments extracted from a biological tissue
  2012
 25. Corbisier P; Vincent S; Schimmel H; Kortekaas A-M; Trapmann S; Burns M; Bushell C; Akgoz M; Milavec M; Žel J
  CCQM-K86/P113.1: Relative qunatification of genomic DNA fragments extracted from a biological tissue: final report
  2012
 26. Poredoš Peter; Gradišek P; Testen C; Derganc M
  Severe methemoglobinaemia due to benzocaine-containing 'burn cream': two case reports in an adult and in a child
  2011
 27. Ahčan Uroš; Podobnik Anja; Testen Cvetka
  Ambulatno zdravljenje opeklinskih ran
  [Outpatient treatment of burns]
  2010
 28. Kampič Petra
  Nizkoenergijska polarizirana svetlobna terapija
  [Low-energy polarised light therapy]
  2010
 29. Brvar Miran; Jamšek Marija; Možina Martin
  Prva in nujna medicinska pomoč pri politjih s fluorovodikovo kislino
  [First aid and emergency treatment after hydrofluoric acid splash]
  2010
 30. Arnež ZM; Papa G; Pangos M
  Utilizzo di Versajet hydrosurgery system nella ricostruzione post traumatica dell'arto inferiore
  2008
 31. Arnež ZM; Toffanetti F; Papa G; Ramella V; Renzi N; Panizzo N
  Sostituti cutanei e tessuti omologhi negli ustionati
  2007
 32. Šervicl-Kuchler Darja; Zupan Igor; Geršak Borut
  Kirurška obravnava bolnikov z vstavljenimi srčnimi spodbujevalniki in vsadnimi defibrilatorji
  [Surgery management of patients with implanted pacemakers and cardiocerter defibrillators]
  2009
 33. Košutić Damir; Kisner Karel
  Second-degree chemical burns of the scrotum caused by application of home-made ointment for relief of epididymal pain
  2008
 34. Košutić Damir
  Reply to letter to the editor
  2008
 35. Kermavnar N
  Nurses' role in admission of a child with burns
  2008
 36. Derganc M; Grosek Š; Šarec K; Testen C
  Toxic methemoglobinemia after application of beezocaine countaining cream in a 4.5-y-old boy with 44% TBSA flame burn
  2007
 37. Anonymous ;
  Final programme, abstract book of the ECPB workshop 2007; 2007 Sep 23-25; Castle Seggau, Austria
  2007
 38. Vrabič Erik
  Življenjsko ogrožen pacient zaradi opeklin
  2008
 39. Pavlović Miloš D; Zečević Radoš D
  Cutaneous small-vessel vasculitis with unexpected circulating and in situ bound pemphigus autoantibodies
  2005
 40. Ahčan Uroš
  Poškodbe z električnim tokom in električne opekline - pogled kirurga
  [Electrical injuries and electrical burns - a surgeons perspective]
  2007
 41. Cerović Ognjen
  Opeklina dihal
  [Burns of respiratory tract]
  2007
 42. Kermavnar Nataša; Gros Tina
  Vloga medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri sprejemu poškodovanca z opeklinsko rano in prvi oskrbi opeklinske rane
  [Nurses' role in admission of patients with burns and in initial management of burns]
  2007
 43. Vlahović Dušan
  Oskrba opekline v urgentnem oddelu bolnišnice
  [Management of burns in emergency department]
  2007
 44. Kovač Miha
  Transport poškodovanca z opeklinsko rano
  [Transport of a patient with burn injuries]
  2007
 45. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Rogelj Klemen
  Celostna obravnava opeklinskih poškodb
  [Integral management of burns]
  2007
 46. Hermann Dejan
  Poškodbe mehkih tkiv zgornje okončine
  [Soft tissue injuries of the upper limb]
  2007
 47. Planinšek Franc; Jedlovčnik Teja; Višnar Igor
  Zdravljenje obsežnih opeklin in nekaterih drugih kožnih bolezni s keratinociti vzgojenimi "in vitro"
  [Treatment of severe burns and some other skin diseases with keratinocytes cultured "in vitro"]
  2007
 48. Trapmann S; Burns M; Broll H; Macarthur R; Wood R; Žel J
  Guidance document on measurement uncertainty for GMO testing laboratories
  2007
 49. Mohar Janez; Ahčan Uroš
  Epidemiologija opeklinskih poškodb pri otrocih in pomen sodobnega opeklinskega centra
  [The epidemiology of burn injuries of children and the importance of a modern burn centre]
  2007
 50. Derganc M; Lazar I
  Oligoelementi in vitamini pri kritično bolnih otrocih
  [Trace elements and vitamins in critically ill children]
  2006
 51. Roškar Zdravko; Čretnik Andrej
  Opekline, utopitve in poškodbe z električnim tokom pri otrocih
  2006
 52. Golub Mirjam
  Opekline
  2006
 53. Ahčan Uroš G
  Celostna obravnava opeklinskih poškodb
  2006
 54. Cvenkel Barbara
  Nujna stanja v oftalmologiji
  2006
 55. Rok-Simon Mateja
  Epidemiološki podatki o poškodbah, zastrupitvah in drugih nujnih stanjih
  2006
 56. Urlep-Šalinović Vera
  Patofiziologija, diagnostika in terapija diseminirane intravaskularne koagulacije
  [Pathophysiology, diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation]
  2006
 57. Ahčan Uroš; Derganc Metka
  Opeklinske rane pri otrocih
  2005
 58. Gubina Marija
  Mikrobiologov pogled na akutno in kronično rano
  [View of microbiologists to acute and cronical wounds]
  2006
 59. Ehrenreich M; Ruszczak Z
  Tissue-engineered temporary wound coverings. Important options for the clinician
  2006
 60. Jesenšek-Papež Breda; Turk Zmago; Sužnik Zvezdana; Javornik Renata
  Rehabilitacija bolnikov z opeklinami
  [Rehabilitation of patients with burns]
  2005
 61. Štumberger Ida
  Zdravstvena nega bolnika z obsežno opeklino: negovalna diagnoza - boljša kakovost v procesu zdravstvene nege
  [Nursing care of patients with extensive burns: nursing diagnosis - better quality in the nursing care process]
  2005
 62. Borovšak Zvonko; Pogorevc Matejka Barbara
  Intenzivno zdravljenje opeklin, ki presegajo več kot 20 odstotkov telesne površine, v obdobju od leta 2000-2005
  2005
 63. Janežič Tomaž
  Zdravljenje poškodovancev z obsežnimi opeklinami s kulturami lastnih epitelijskih presadkov
  [Treatment of critically ill burned patients by cultures epithelial autografts]
  2005
 64. Šparaš Karel; Šparaš Bojan
  Kirurško zdravljenje opečencev z globoko dermalnimi in subdermalnimi opeklinami po metodi prof. Z. Janžekovič - naše 40-letne izkušnje
  2005
 65. Vrabič Erik
  Pol stoletja Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v Mariboru
  [The department of plastic and reconstructive surgery in Maribor - in celebration of its 50th anniversary]
  2005
 66. Kobal-Petrišič Mojca
  Izdelava kompresijskih rokavic in skrb za brazgotine
  2005
 67. Gračner Bojan
  Poškodbe očesa
  [Eye injuries]
  2005
 68. Drnovšek-Olup Brigita; Novinec Eva
  Zdravljenje kemičnih poškodb očesa
  [Treatment of chemical burns of the eye]
  2005
 69. Golob Mirjam
  Opekline
  [Burns]
  2005
 70. Arnež Zoran M
  Rekonstrukcije dojke po mastektomiji na Kliničnem oddelku za plastično kirurgijo in opekline Kliničnega centra Ljubljana v letu 2004
  [Breast reconstructions following mastectomy in University department for plastic surgery and burns of the Ljubljana University medical centre in the year 2004]
  2005
 71. Herman Simon
  Indikacije za travmatološko oskrbo poškodovancev
  [Indications for treatment by trauma surgeon]
  2005
 72. Papuga Vesna
  Okužbe kože in mehkih tkiv
  2003
 73. Jelatancev Alina
  Poškodbe očesa
  2005
 74. Špindler Mateja
  Specifičnost oskrbe poškodb pri nosečnici
  2005
 75. Crnjac Anton
  Poškodbe požiralnika pri starostniku
  2004
 76. Čretnik Andrej
  Poškodbe mehkih tkiv pri starostniku
  2004
 77. Krašna Metka
  Razvoj in priprava gojenja človeških avtolognih keratinocitov v ex-vivo za kritje tkivnih vrzeli pri opeklinah
  [Development and preparation of ex-vivo cultivation of human autologous keratinocytes in treatmen of burns]
  2005
 78. Trkaj Tinkara; Zbašnik Tina
  Nemotorični vidiki izklopa pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  2004
 79. Ahčan Uroš
  Tujega nočemo, svojega ne damo: (ob poskusih zmanjšanja in ukinitve opeklinskega oddelka v 1. nadstropju KC)
  2005
 80. Kalan K; Spindler-Vesel A; Diallo-Renko D; Starc B
  Regional anaesthesia for hand surgery at the Clinical department for plastic surgery and burns at the University medical centre in Ljubljana
  2001
 81. Hribar Primož
  Intenzivno zdravljenje opeklin
  2004
 82. Ahčan Uroš; Arnež Zoran M; Trpin Eva; Sancin kristijan Demian
  Nepravilna oskrba amputiranih prstov
  [Incorrent preservation of amputated digits]
  2004
 83. Ključevšek Darinka
  Oskrba bolnika z opeklino ob sprejemu v opeklinski center
  2004
 84. Gros Tina
  Sprejem in oskrba poškodovancev z opeklinami v Urgentnem kirurškem bloku
  2004
 85. Prešern Rozana
  Priprava bolnika z opeklino na transport v drugi zdravstveni center
  2004
 86. Leskovšek Aleš
  Opeklinske poškodbe in začetno zdravljenje
  2004
 87. Božikov Krešimir; Arnež Zoran M
  Zdravljenje kritično opečenega otroka
  2004
 88. Roškar Z; Meglič D; Miksič M; Pogorevc R
  Zaužitve jedkovin pri otrocih
  [Caustic ingestion in children]
  2004
 89. Arnež Zoran
  Možakar je imel "dobre prijatelje"
  2004
 90. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 91. Scheithauer W; McKendrick J; Begbie S; Borner M; Burns WI; Burris HA; Cassidy J; Jodrell D; Koralewski P; Štabuc B
  Oral capecitabine as an alternative to i.v. 5-fluorouracil-based adjuvant therapy for colon cancer: safety results of a randomized, phase III trial
  2003
 92. Vindišar Franci; Vlaović Miodrag
  Zunanji fiksator pri otroških zlomih
  [External fixator by children's fractures]
  2003
 93. Hočevar Mojca
  Prva pomoč: doma, na delu in v prostem času
  1993
 94. Vlaović Miodrag; Vindišar Franci; Komadina Radko
  Zunanji fiksator v otroški travmatologiji
  [External fixation in children's trauma]
  2001
 95. Majaron Boris; Verkruysse Wim; Kelly Kristen M; Nelson J Stuart
  Er:YAG laser skin resurfacing using repetitive long-pulse exposure and cryogen spray cooling: 2. theoretical analysis
  2001
 96. Majaron Boris; Kelly Kristen M; Hyle B Park; Verkruysse Wim; Nelson J Stuart
  Er:YAG laser skin resurfacing using repetitive long-pulse exposure and cryogen spray cooling: 1. histological study
  2001
 97. Radovanović Mirjana
  Uporabnost hitre mikroskopske kvantitativne preiskave v napovedi nastanka sepse iz opeklinske rane
  1991
 98. Janežič Tomaž
  Zdravljenje poškodovancev z obsežnimi opeklinami s kulturami lastnih epitelijskih presadkov
  2003
 99. Derganc Metka
  Novosti pri podpornem zdravljenju hudo opečenih otrok
  2003
 100. Išgum Velimir; Deletis Vedran
  Dangerous high frequency current leakage during neurophysiological intraoperative monitoring
  2003

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics