biomedicina slovenica


"Burns" : 257

 1. Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Vrabič Erik; Košutić Damir
  Urgent surgical additional multiple treatment of severely burned patient with life threatening injuries
  2006
 2. Bole Urban; Bregar Branko
  Anxiety levels in employees and students in psychiatric nursing
  [Proučevanje anksioznosti pri zaposlenih in študentih na področju zdravstvene nege v psihiatriji]
  2016
 3. Maver Tina; Maver Uroš; Stana-Kleinschek Karin; Mlinarič-Raščan Irena; Smrke Dragica
  Advanced therapies of skin injuries
  2015
 4. Janežič Tomaž
  Then and now
  1999
 5. Šparaš Bojan; Košutić Damir; Vrabič Erik; Šparaš Karel
  Treatment of severely burned patient with additional multiple life threatening injuries
  2007
 6. Škufca Mateja
  Nujna stanja v pediatriji - opekline
  2015
 7. Flory Egbert; Gasparini Paolo; Jekerle Veronika; Palomäki Tiina; Celis Patrick; Borá&x148; Tomáš; McBlane James W; Borg John Joseph; Kyselovic Jan; Lipnik-Štangelj Metoda
  Regulatory viewpoints on the development of advanced stem cell - based medicinal products in light of the first EU-approved stem cell product
  2015
 8. Franke Heike; Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey; Illes Peter
  Pathophysiology of astroglial purinergic signalling
  2012
 9. Illes Peter; Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey; Franke Heike
  P2X receptors and their roles in astroglia in the central and peripheral nervous system
  2012
 10. Belna Anka; Bergauer Andrej; Cof Darja; Crnjac Anton; Flis Vojko; Frank Aleksander; Fuchs Erika; Reberšek Gorišek Jelka; Horvat Matjaž; Kamenik Mirt; Kobilica Nina; Kolenc Alojzij; Košir Gorazd; Koželj Miran; Krčevski-Škvarč Nevenka; Smonkar Anemarija; Lipovšek Matej; Lončarević Dara; Miksić Kazimir; Pandurovič Dean; Parać Zlatko; Pivec Gregor; Potrč Stojan; Smrke Dragica; Strojnik Tadej; Šparaš Bojan; Šparaš Karel; Tomažič Jožica; Triller Ciril; Vrabič Erik; Flis Vojko; Miksić Kazimir; Vinter Marko; Bambi Saulo; Sojar Valentin; Gadžijev Eldar; Vrečer Bojan
  Izbrana poglavja iz kirurgije
  2010
 11. Verkhratsky Alexei; Burnstock Geoffrey
  Biology of purinergic signalling
  2014
 12. Vidmar Jerneja; Urbas Magda; Chingwaru Walter; Vrabič Erik
  Skin bank, its maintenance and quality control in regional university medical centre
  2010
 13. Vidmar Jerneja; Vrabič Erik
  Reconstructive surgical procedures for optimal functionality of a burned hand
  2010
 14. Kocić Hristina; Langerholc Tomaž; Trapečar Martin
  Novel metabolic roles of L-arginine in body energy metabolism and possible clinical applications
  2014
 15. Germ Thomas; Križmarić Miljenko
  Termovizijski dinamični temperaturni profili opreme za preprečevanje hipotermije v prehospitalnem okolju
  [Thermovision dynamic temperature patterns on devices for preventing hypothermia in prehospital settings]
  2012
 16. Burns Richard G.; Slater J. Howard
  Experimental microbial ecology
  1982
 17. Gradišek Primož
  Fluid and elecrtolyte therapy and monitroing of the burned patient
  2012
 18. Anonymous ;
  Abstracts of the Instructional course on burns and fire disasters; 2012 June 28-30; Ljubljana
  2012
 19. Corbisier P; Vincent S; Schimmel H; Kortekaas A-M; Trapmann S; Burns M; Bushell C; Akgoz M; Milavec M; Žel J
  CCQM-K86/P113.1: Relative quantification of genomic DNA fragments extracted from a biological tissue
  2012
 20. Corbisier P; Vincent S; Schimmel H; Kortekaas A-M; Trapmann S; Burns M; Bushell C; Akgoz M; Milavec M; Žel J
  CCQM-K86/P113.1: Relative qunatification of genomic DNA fragments extracted from a biological tissue: final report
  2012
 21. Poredoš Peter; Gradišek P; Testen C; Derganc M
  Severe methemoglobinaemia due to benzocaine-containing 'burn cream': two case reports in an adult and in a child
  2011
 22. Ahčan Uroš; Podobnik Anja; Testen Cvetka
  Ambulatno zdravljenje opeklinskih ran
  [Outpatient treatment of burns]
  2010
 23. Kampič Petra
  Nizkoenergijska polarizirana svetlobna terapija
  [Low-energy polarised light therapy]
  2010
 24. Brvar Miran; Jamšek Marija; Možina Martin
  Prva in nujna medicinska pomoč pri politjih s fluorovodikovo kislino
  [First aid and emergency treatment after hydrofluoric acid splash]
  2010
 25. Arnež ZM; Papa G; Pangos M
  Utilizzo di Versajet hydrosurgery system nella ricostruzione post traumatica dell'arto inferiore
  2008
 26. Arnež ZM; Toffanetti F; Papa G; Ramella V; Renzi N; Panizzo N
  Sostituti cutanei e tessuti omologhi negli ustionati
  2007
 27. Šervicl-Kuchler Darja; Zupan Igor; Geršak Borut
  Kirurška obravnava bolnikov z vstavljenimi srčnimi spodbujevalniki in vsadnimi defibrilatorji
  [Surgery management of patients with implanted pacemakers and cardiocerter defibrillators]
  2009
 28. Košutić Damir; Kisner Karel
  Second-degree chemical burns of the scrotum caused by application of home-made ointment for relief of epididymal pain
  2008
 29. Košutić Damir
  Reply to letter to the editor
  2008
 30. Kermavnar N
  Nurses' role in admission of a child with burns
  2008
 31. Derganc M; Grosek Š; Šarec K; Testen C
  Toxic methemoglobinemia after application of beezocaine countaining cream in a 4.5-y-old boy with 44% TBSA flame burn
  2007
 32. Anonymous ;
  Final programme, abstract book of the ECPB workshop 2007; 2007 Sep 23-25; Castle Seggau, Austria
  2007
 33. Vrabič Erik
  Življenjsko ogrožen pacient zaradi opeklin
  2008
 34. Pavlović Miloš D; Zečević Radoš D
  Cutaneous small-vessel vasculitis with unexpected circulating and in situ bound pemphigus autoantibodies
  2005
 35. Ahčan Uroš
  Poškodbe z električnim tokom in električne opekline - pogled kirurga
  [Electrical injuries and electrical burns - a surgeons perspective]
  2007
 36. Cerović Ognjen
  Opeklina dihal
  [Burns of respiratory tract]
  2007
 37. Kermavnar Nataša; Gros Tina
  Vloga medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri sprejemu poškodovanca z opeklinsko rano in prvi oskrbi opeklinske rane
  [Nurses' role in admission of patients with burns and in initial management of burns]
  2007
 38. Vlahović Dušan
  Oskrba opekline v urgentnem oddelu bolnišnice
  [Management of burns in emergency department]
  2007
 39. Kovač Miha
  Transport poškodovanca z opeklinsko rano
  [Transport of a patient with burn injuries]
  2007
 40. Ahčan Uroš; Zorman Peter; Rogelj Klemen
  Celostna obravnava opeklinskih poškodb
  [Integral management of burns]
  2007
 41. Hermann Dejan
  Poškodbe mehkih tkiv zgornje okončine
  [Soft tissue injuries of the upper limb]
  2007
 42. Planinšek Franc; Jedlovčnik Teja; Višnar Igor
  Zdravljenje obsežnih opeklin in nekaterih drugih kožnih bolezni s keratinociti vzgojenimi "in vitro"
  [Treatment of severe burns and some other skin diseases with keratinocytes cultured "in vitro"]
  2007
 43. Trapmann S; Burns M; Broll H; Macarthur R; Wood R; Žel J
  Guidance document on measurement uncertainty for GMO testing laboratories
  2007
 44. Mohar Janez; Ahčan Uroš
  Epidemiologija opeklinskih poškodb pri otrocih in pomen sodobnega opeklinskega centra
  [The epidemiology of burn injuries of children and the importance of a modern burn centre]
  2007
 45. Derganc M; Lazar I
  Oligoelementi in vitamini pri kritično bolnih otrocih
  [Trace elements and vitamins in critically ill children]
  2006
 46. Roškar Zdravko; Čretnik Andrej
  Opekline, utopitve in poškodbe z električnim tokom pri otrocih
  2006
 47. Golub Mirjam
  Opekline
  2006
 48. Ahčan Uroš G
  Celostna obravnava opeklinskih poškodb
  2006
 49. Cvenkel Barbara
  Nujna stanja v oftalmologiji
  2006
 50. Rok-Simon Mateja
  Epidemiološki podatki o poškodbah, zastrupitvah in drugih nujnih stanjih
  2006
 51. Urlep-Šalinović Vera
  Patofiziologija, diagnostika in terapija diseminirane intravaskularne koagulacije
  [Pathophysiology, diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagulation]
  2006
 52. Ahčan Uroš; Derganc Metka
  Opeklinske rane pri otrocih
  2005
 53. Gubina Marija
  Mikrobiologov pogled na akutno in kronično rano
  [View of microbiologists to acute and cronical wounds]
  2006
 54. Ehrenreich M; Ruszczak Z
  Tissue-engineered temporary wound coverings. Important options for the clinician
  2006
 55. Jesenšek-Papež Breda; Turk Zmago; Sužnik Zvezdana; Javornik Renata
  Rehabilitacija bolnikov z opeklinami
  [Rehabilitation of patients with burns]
  2005
 56. Štumberger Ida
  Zdravstvena nega bolnika z obsežno opeklino: negovalna diagnoza - boljša kakovost v procesu zdravstvene nege
  [Nursing care of patients with extensive burns: nursing diagnosis - better quality in the nursing care process]
  2005
 57. Borovšak Zvonko; Pogorevc Matejka Barbara
  Intenzivno zdravljenje opeklin, ki presegajo več kot 20 odstotkov telesne površine, v obdobju od leta 2000-2005
  2005
 58. Janežič Tomaž
  Zdravljenje poškodovancev z obsežnimi opeklinami s kulturami lastnih epitelijskih presadkov
  [Treatment of critically ill burned patients by cultures epithelial autografts]
  2005
 59. Šparaš Karel; Šparaš Bojan
  Kirurško zdravljenje opečencev z globoko dermalnimi in subdermalnimi opeklinami po metodi prof. Z. Janžekovič - naše 40-letne izkušnje
  2005
 60. Vrabič Erik
  Pol stoletja Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v Mariboru
  [The department of plastic and reconstructive surgery in Maribor - in celebration of its 50th anniversary]
  2005
 61. Kobal-Petrišič Mojca
  Izdelava kompresijskih rokavic in skrb za brazgotine
  2005
 62. Gračner Bojan
  Poškodbe očesa
  [Eye injuries]
  2005
 63. Drnovšek-Olup Brigita; Novinec Eva
  Zdravljenje kemičnih poškodb očesa
  [Treatment of chemical burns of the eye]
  2005
 64. Golob Mirjam
  Opekline
  [Burns]
  2005
 65. Arnež Zoran M
  Rekonstrukcije dojke po mastektomiji na Kliničnem oddelku za plastično kirurgijo in opekline Kliničnega centra Ljubljana v letu 2004
  [Breast reconstructions following mastectomy in University department for plastic surgery and burns of the Ljubljana University medical centre in the year 2004]
  2005
 66. Herman Simon
  Indikacije za travmatološko oskrbo poškodovancev
  [Indications for treatment by trauma surgeon]
  2005
 67. Papuga Vesna
  Okužbe kože in mehkih tkiv
  2003
 68. Jelatancev Alina
  Poškodbe očesa
  2005
 69. Špindler Mateja
  Specifičnost oskrbe poškodb pri nosečnici
  2005
 70. Crnjac Anton
  Poškodbe požiralnika pri starostniku
  2004
 71. Čretnik Andrej
  Poškodbe mehkih tkiv pri starostniku
  2004
 72. Krašna Metka
  Razvoj in priprava gojenja človeških avtolognih keratinocitov v ex-vivo za kritje tkivnih vrzeli pri opeklinah
  [Development and preparation of ex-vivo cultivation of human autologous keratinocytes in treatmen of burns]
  2005
 73. Trkaj Tinkara; Zbašnik Tina
  Nemotorični vidiki izklopa pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
  2004
 74. Ahčan Uroš
  Tujega nočemo, svojega ne damo: (ob poskusih zmanjšanja in ukinitve opeklinskega oddelka v 1. nadstropju KC)
  2005
 75. Kalan K; Spindler-Vesel A; Diallo-Renko D; Starc B
  Regional anaesthesia for hand surgery at the Clinical department for plastic surgery and burns at the University medical centre in Ljubljana
  2001
 76. Hribar Primož
  Intenzivno zdravljenje opeklin
  2004
 77. Ahčan Uroš; Arnež Zoran M; Trpin Eva; Sancin kristijan Demian
  Nepravilna oskrba amputiranih prstov
  [Incorrent preservation of amputated digits]
  2004
 78. Ključevšek Darinka
  Oskrba bolnika z opeklino ob sprejemu v opeklinski center
  2004
 79. Gros Tina
  Sprejem in oskrba poškodovancev z opeklinami v Urgentnem kirurškem bloku
  2004
 80. Prešern Rozana
  Priprava bolnika z opeklino na transport v drugi zdravstveni center
  2004
 81. Leskovšek Aleš
  Opeklinske poškodbe in začetno zdravljenje
  2004
 82. Božikov Krešimir; Arnež Zoran M
  Zdravljenje kritično opečenega otroka
  2004
 83. Roškar Z; Meglič D; Miksič M; Pogorevc R
  Zaužitve jedkovin pri otrocih
  [Caustic ingestion in children]
  2004
 84. Arnež Zoran
  Možakar je imel "dobre prijatelje"
  2004
 85. Battelino Saba; Gros Anton
  Vpliv pnevmatizacije mastoida na funkcionalni izid timpanoplastik tipa I
  [Influence of mastoid pneumatization on functional result of type I tympanoplasty]
  2004
 86. Scheithauer W; McKendrick J; Begbie S; Borner M; Burns WI; Burris HA; Cassidy J; Jodrell D; Koralewski P; Štabuc B
  Oral capecitabine as an alternative to i.v. 5-fluorouracil-based adjuvant therapy for colon cancer: safety results of a randomized, phase III trial
  2003
 87. Vindišar Franci; Vlaović Miodrag
  Zunanji fiksator pri otroških zlomih
  [External fixator by children's fractures]
  2003
 88. Hočevar Mojca
  Prva pomoč: doma, na delu in v prostem času
  1993
 89. Vlaović Miodrag; Vindišar Franci; Komadina Radko
  Zunanji fiksator v otroški travmatologiji
  [External fixation in children's trauma]
  2001
 90. Majaron Boris; Verkruysse Wim; Kelly Kristen M; Nelson J Stuart
  Er:YAG laser skin resurfacing using repetitive long-pulse exposure and cryogen spray cooling: 2. theoretical analysis
  2001
 91. Majaron Boris; Kelly Kristen M; Hyle B Park; Verkruysse Wim; Nelson J Stuart
  Er:YAG laser skin resurfacing using repetitive long-pulse exposure and cryogen spray cooling: 1. histological study
  2001
 92. Radovanović Mirjana
  Uporabnost hitre mikroskopske kvantitativne preiskave v napovedi nastanka sepse iz opeklinske rane
  1991
 93. Janežič Tomaž
  Zdravljenje poškodovancev z obsežnimi opeklinami s kulturami lastnih epitelijskih presadkov
  2003
 94. Derganc Metka
  Novosti pri podpornem zdravljenju hudo opečenih otrok
  2003
 95. Išgum Velimir; Deletis Vedran
  Dangerous high frequency current leakage during neurophysiological intraoperative monitoring
  2003
 96. Journee H Louis
  Electrical safety in intraoperative monitoring
  2003
 97. Fuchs Erika
  Opekline
  2003
 98. Grmec Štefek; Špindler Mateja
  Dihalna stiska pri električnem udaru
  [Respiratory distress due to electrocution]
  2003
 99. Krizmanić Tatjana
  Heterotopne osifikacije in smernice za fizioterapevtsko obravnavo pri poškodovancih po nezgodni poškodbi možganov
  [Heterotopic ossification and instruction of physiotherapy in adults with traumatic head injuries]
  2003
 100. Kovačič Nace; Godina Marko; Bajec J; Baraga A; Šolinc M; Brecelj A; Eder E; Kersnič M; Arnež Z; Rott T; Geršak B; Gračner R; Mueller D; Videčnik V; Kosin Miro; Jezernik-Leskovšek J; Brčić A; Koželj Tomaž
  Srce in ožilje: kirurgija srca in ožilja: poročilo o delu za leto 1984.
  1984

1 101 201  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics