biomedicina slovenica


"CALLUS" : 43

 1. Bratanič Nevenka; Dzodan Bojana; Trebušak Podkrajšek Katarina; Bertok Sara; Ostanek Barbara; Marc Janja; Battelino Tadej; Avbelj Magdalena
  Childhood osteoporosis and presentation of two cases with osteogenesis imperfecta type V
  [Osteoporoza v otroški dobi in predstavitev dveh bolnikov z osteogenesis imperfecta tipa V]
  2015
 2. Gubina Borut; Rožman Primož; Bišćević Mirza; Domanovič Dragoslav; Smrke Dragica
  The influence of allogeneic platelet gel on the morphology of human long bones
  [Utjecaj gela pripravljenog od alogenskih trombocita na oblik dugih kostiju čovjeka]
  2014
 3. Erra Carmen; Podnar Simon
  Ultrasound diagnosis of bony nerve entrapment
  2013
 4. Ambrožič-Dolinšek Jana; Ravnikar Maja; Žel Jana; Demšar Tina; Camloh Marjana; Cankar Katarina; Dreo Tanja
  Tissue culture of Pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium) and associated microbial contamination
  [Tkivna kultura bolhača (Tanacetum cinerariifolium) in z njo povezana okužba z mikroorganizmi]
  2010
 5. Prosenc Uršula; Ferant Nataša
  Regeneracija hmelja (Humulus lupulus L.) sort savinjski golding in bobek iz kalusne kulture
  [Regeneration of hop (Humulus lupulus L.) cv. Savinjski golding and bobek from the callus culture]
  2004
 6. Rečnik Gregor
  Biologija celjenja zlomov kosti v naravi in v kirurgiji
  [Biological basis of fracture healing in vivo in surgery]
  2006
 7. Kristan Anže
  Zdravljenje zlomov kosti
  [Treatment of bone fractures]
  2006
 8. Bergant M; Ambrožič-Dolinšek J; Demšar T; Dreo T; Ravnikar M; Žel J; Camloh M
  Effects of antibiotics on contaminated callus cultures of pyrethrum
  2005
 9. Baebler Špela; Hren Matjaž; Camloh Marjana; Ravnikar Maja; Bohanec Borut; Plaper Igor; Ucman Robert; Žel Jana
  Establishment of cell suspension cultures of yew (Taxus x media rehd.) and assessment of their genomic stability
  2005
 10. Črnivec Rajko
  Assessment of health risks in musicians of the Slovene philharmonic orchestra, Ljubljana, Slovenia
  2004
 11. Lamovec Janez; Možina Eva; Baebler Boštjan
  Hyperplastic callus formation in osteogenesis imperfecta
  2003
 12. Dolenc Igor; Koglot Franci; Kavčič Benjamin; Polanc Jordan; Hlede Saša
  Metoda "Monorail" - možnost elongacije kosti in kostnega transporta - prikaz primera zdravljenja nepravilno zaraslega preloma femurja
  ["Monorail" method - possibility for bone elongation and segmental bone transport - case report of malunion femoral fracture]
  2003
 13. Tumova Lenka; Brancuzka Renata; Tuma Jiri
  The effects of salicylic acid on flavonoid production in Ononis arvensis tissue culture
  [Vpliv salicilne kisline na biosintezo flavonoidov v tkivnih kulturah njivskega gladeža (Ononis arvensis)]
  2001
 14. Mihaljević Snježana; Bjedov Ivana; Kovač Maja; Leljak-Levanić Dunja; Jelaska Sibila
  Effect of explant source and growth regulators on in vitro callus growth of Taxus baccata L. Washingtonii
  2002
 15. Smrkolj Vladimir
  Fiziologija intramedularne učvrstitve zlomov
  [Physiological principles of intramedullary nailing]
  2002
 16. Bergant Martina; Ambrožič-Dolinšek Jana; Demšar Tina; Dreo Tanja; Ravnikar Maja; Rupnik Maja; Žel Jana; Camloh Marjana
  Effects of three antibiotics on contaminated callus cultures of pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Schultz-Bip)
  2002
 17. Baebler Špela; Camloh Marjana; Kovač Maja; Ravnikar Maja; Žel Jana
  Jasmonic acid stimulates taxane production in cell suspension culture of yew (Taxus x media)
  2002
 18. Aleš A; Krkovič M
  Internal fixation of the femoral shaft fractures in children by titanium semiflexible rods
  1999
 19. Čretnik Andrej; Pandurovič Dean
  Pregled razvoja in biomehanične osnove intramedularne učvrstitve zlomov
  [Overwiev of the development and biomechanical basis of intramedullary nailing]
  2001
 20. Smrkolj Vladimir
  Celjenje zlomov in perspektive intramedularne učvrstitve
  [Fracture healing and perspectives of intramedullary nailing]
  2001
 21. Grdin M
  Priprava kalusnih in suspenzijskih kultur rastline Solanum laciniatum za biotehnološko pridobivanje steroidnih alkaloidov
  [Development of callus and suspension cultures of Solanum laciniatum for biotechnological production of steroidal alkaloids]
  2001
 22. Turk Zmago
  Knochenbruchheilung und biochemische Blutparameter bei Kaninchen nach kuenstlicher Femurosteotomie im schwachen niederfrequenten Magnetfeld
  [Bone healing and biochemical blood parameters after arteficial osteotomy of rabbits' femur treated by low-frequency magnetic filed]
  2001
 23. Ferk Jože
  Intramedularna učvrstitev zlomov trohanternega področja stegnenice
  [Intramedullary stabilization of the femur fractures in the trochanteric region]
  2000
 24. Čretnik Andrej; Pandurovič Dean
  Pregled razvoja in biomehanične osnove intramedularne učvrstitve zlomov
  [Overview of the development and biomechanical basis of intramedullary nailing]
  2000
 25. Smrkolj Vladimir
  Celjenje zlomov in perspektive intramedularne učvrstitve
  [Fracture healing and perspectives of intramedullary nailing]
  2000
 26. Ambrožič-Dolinšek J; Camloh M; Kovač M; Žel J
  Rastlinske tkivne kulture za proizvodnjo sekundarnih metabolitov
  2000
 27. Perissinotto A; Komadina R; Brilej D; Giovetti F; Dovesi A
  Biomechanical stability and periosteal callus formation in intramedullary nailing
  2000
 28. Perissinotto Andrea
  Biomechanics, ultrasound scanning and strain recording in external fixation: current state of the art
  2000
 29. Žel Jana; Mlakar-Medved Manja
  The efficient regeneration of the potato (Solanum tuberosum L.) cv. Igor in vitro
  1999
 30. Svetek Jelka; Kirn Borut; Vilhar Barbara; Schara Milan
  Lateral domain diversity in membranes of callus and root cells of potato as revealed by EPR spectroscopy
  1999
 31. Ucman Robert; Žel Jana; Ravnikar Maja
  Thermotherapy in virus elimination from garlic: influences on shoot multiplication from meristems and bulb formation in vitro
  1998
 32. Vilhar Barbara
  Vloga rastlinskega rastnega regulatorja jasmonske kisline pri regeneraciji celične stene protoplastov
  [The role of the plant growth regulator jasmonic acid in protoplast cell wall regeneration]
  1990
 33. Benedičič Desimira; Ravnikar Maja; Gogala Nada
  The regeneration of bean plants from meristem culture
  1997
 34. Bitenc Marjana
  Uvajanje maka Papaver Bracteatum v tkivno kulturo
  [Mass propagation in vitro of opium poppy papaver bracteatum]
  1990
 35. Turk Z; Barovič J; Fischer G; Jeglič A; Mičetić-Turk D
  The influence of low-frequency-pulsed magnetic fields on biologic systems
  1997
 36. Urbančič-Rovan Vilma
  Diabetična noga
  [The diabetic foot]
  1997
 37. Žel Jana; Debeljak Nika; Ucman Robert; Ravnikar Maja
  The effect of jasmonic acid, sucrose and darkness on garlic (Allium sativum L. ev. Ptujski jesenski) bulb formation in vitro
  1997
 38. Ocvirk A; Vilhar B; Žel J
  Callus regeneration from leaf protoplasts of the potato, Solanum tuberosum L. cv. Desiree
  1995
 39. Turk Z; Flis I; Kolenc M
  Vpliv magnetoterapije na klinični potek Sudeckovega sindroma (SS)
  [The influence of magnetic fields on the clinical course of Sudeck's syndrome]
  1995
 40. Golouh R; Bračko M
  False-positive diagnosis of pelvic chondrosarcoma in a patient with a healing iliac bone fracture: a case report
  1994
 41. Katavić V; Jelaska S
  The influence of plant growth regulators on callus induction in pumpkin (Cucurbita pepo L.) hairy roots
  1991
 42. Basendorfer V; Kolevska-Pletikapić B; Papeš D; Krsnik-Rasol M
  Plant regeneration in the root callus of Betula pendula Roth
  1989
 43. Štraus I; Prinčič J
  Motnje zaraščanja po operativnem zdravljenju zlomov
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics