biomedicina slovenica


"CALORIMETRY" : 53

 1. Gosenca Mirjam; Gašperlin Mirjana
  Tekoči kristali v farmaciji: struktura in metode za fizikalno-kemijsko vrednotenje
  [Liquid crystals in pharmacy: structure and physicochemical characterization]
  2011
 2. Roškar Robert; Kmetec Vojko
  Use of isothermal microcalorimetry for evaluation of methionine stability
  2008
 3. Pečlin Polona; Bizjak Milan; Ribarič Samo; Rozman Janez
  Structural characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes
  2014
 4. Kucharczyk Pavel; Sedlarik Vladimir; Junkar Ita; Kreuh Darij; Saha Petr
  Enhancement of molecular weight of L-lactic acid polycondensates under vacuum in solid state
  [Povečanje molekularne teže polikondenzatov L-laktične kisline v trdnem stanju z vakuumom]
  2012
 5. Kubyshkina G; Zupančič B; Štukelj M; Grošelj D; Marion L; Emri I
  Sterilization effect on structure, thermal and time-dependent properties of polyamides
  2011
 6. Drobnak Igor; Korenčič Anja; Loris Remy; Marianovsky Irina; Glaser Gag; Jamnik Andrej; Vesnaver Gorazd; Lah Jurij
  Energetics of MazG unfolding in correlation with its structural features
  2009
 7. Khan SA; Mulvaney RL; Strle K; Horgan BP
  Evaluation of diffusion for inorganic-nitrogen analysis of natural water and wastewater
  2000
 8. Koren Anton
  Fiziologija prehrane in šport
  2005
 9. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2001
 10. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2002
 11. Gajšek Peter
  Electromagnetic field dosimetry
  [Elektromagnetna dozimetrija]
  2004
 12. Zajc N
  Proučevanje strukture trdnih disperzij nifedipina z metodo temperaturno modulirane diferenčne dinamične kalorimetrije
  [Investigation of nifedipine solid dispersion structure using modulated temperature differential scanning calorimetry]
  2004
 13. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2003
 14. Podlogar F; Bešter-Rogač M; Gašperlin M
  Structural characterization of water - Tween 40/Imwitor 308 - isopropyl myristate microemulsions by DSC and SAXS
  2003
 15. Kotar-Jordan B; Grčman M; Ograjšek N; Vrečer F
  Solid state characterization of new pantoprazole sodium hydrate forms and its amorphous form
  2003
 16. Zajc N; Obreza A; Srčič S
  Physical stability of nifedipine solid dispersions prepared by hot melt method - a DSC and MTDSC study
  2003
 17. Vajs A; Smrkolj M; Sitar-Čurin A; Grčman M
  Study of polymorphism of 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-metoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
  2003
 18. Planinšek O; Bele M; Kunaver M; Zadnik J; Srčič S
  Influence of particle formation route on lactose physicochemical properties
  2003
 19. Parežnik Roman
  Vpliv pojemanja učinka morfija na porabo kisika celega telesa pri nezapletenem akutnem miokardnem infarktu
  2003
 20. Podbregar Matej
  Spremembe presnove v mirovanju pri zdravljenju kroničnega srčnega popuščanja z zaviralci adrenergičnih receptorjev beta
  [Effects of beta blockers on resting energy production rate and total body substrate oxidation rate in chronic heart failure]
  2003
 21. Pokorn Dražigost; Cerar Anton; Hlastan-Ribič Cirila
  The role of various diets and colon tumours experimentally induced by 1,2-dimethylhydrazine on the gastric content in rats
  [Vpliv različnega režima prehrane in eksperimentalno povzročenih tumorjev debelega črevesa z 1,2-dimetilhidrazinom na želodčno vsebino podgan]
  2002
 22. Bregar Renata
  Dezinfekcija pitnih vod: dezinfekcijska sredstva in kemizem delovanja
  2002
 23. Gobec Lidija
  Železo
  2000
 24. Jerala Roman; Almeida Paulo F; Biltonen Rodney L
  Simulation of the gel-fluid transition in a membrane composed of lipids with two connected acyl chains: application of a dimer-move step
  1996
 25. Žerovnik Eva; Lohner K; Jerala Roman; Lagnner R; Turk Vito
  Calorimetric measurements of thermal denaturation of stefins A and B: comparison to predicted thermodynamics of stefin B unfolding
  1992
 26. Hlastan-Ribič Cirila
  Vpliv nekaterih živil na spremembe skeletnih mišic podgan
  [The influence of some foods on changes in skeletal muscles of rats]
  2001
 27. Mihelič Igor; Krajnc Matjaž; Koloini Tine; Podgornik Aleš
  Kinetic model of a methacrylate-based monolith polymerization
  2001
 28. Žerovnik E; Jerala R; Kroon-Žitko L; Turk V; Lohner K
  Characterization of the equilibrium intermediates in acid denaturation of human stefin B
  1997
 29. Zajc Natalija; Planinšek Odon; Srčič Stane
  Diferenčna dinamična kalorimetrija z modulacijo temperature
  [Modulated temperature differential scanning calorimetry]
  2001
 30. Planinšek Odon; Zajc Natalija; Srčič Stane
  Uporaba diferenčne dinamične kalorimetrije v farmaciji
  [Differential scanning calorimetry used in pharmacy]
  2001
 31. Fidler N; Sauerwald T; Demmelmair H; Pohl A; Koletzko B
  Oxidation of an oil rich in docosahexaenoic acid compared to linoleic acid in lactating women
  1999
 32. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Bojan
  Vaje iz biofizike
  1999
 33. Božič Bojan; Derganc Jure; Gomišček Gregor; Kralj-Iglič Vera; Majhenc Janja; Peterlin Primož; Svetina Saša; Žekš Boštjan
  Vaje iz biofizike
  2000
 34. Pogorelc-Erjavec A; Derganc M; Gostiša A
  Novosti v prehrani kritično bolnega otroka
  [Recent findings on the nutrition of critically ill child]
  2000
 35. Arko Barbara
  Telesne tekočine in elektroliti: kloridi
  1998
 36. Poklar Nataša; Fritz Jure; Maček Peter; Vesnaver Gorazd; Chalikian TV
  Interaction of the pore-forming protein equinatoxin II with model lipid membranes: a calorimetric and spectroscopic study
  1999
 37. Rupnik Mateja
  Adsorpcija piroksikama na silicijeve diokside v odvisnosti od časa in temperature
  1991
 38. Bostič-Verstovšek Darja
  Proučevanje vpliva celuloznih etrov na zadržano sproščanje pentoksifilina iz hidrofilnih ogrodnih sistemov
  [Study of influence of cellulose ethers on susteined release of pentoxyfylline from hydrophilic matrices]
  1996
 39. Hojs Ana
  Energijska gostota hitre hrane
  [Energy density in fast food]
  1998
 40. Kalan G; Pogorelc-Erjavec A; Grosek Š; Derganc M; Primožič J
  Indirektna kalorimetrija pri otroku
  [Indirect calometry in children]
  1998
 41. Poklar Nataša; Lah Jurij; Salobir Mateja; Maček Peter; Vesnaver Gorazd
  pH and temperature-induced molten globule-like denatured states of equinatoxin II: a study by UV-melting, DSC, far- and near-UV CD spectroscopy, and ANS fluorescence
  1997
 42. Kranjc Zdenka; Lapanje Savo; Poklar Nataša
  Circular dichroic studies of thermal denaturation and denaturation by urea and alkylureas of human serum albumin
  1994
 43. Šuštar B; Filipčič M; Vrečer F
  Study of antioxidant activity using thermal analysis
  1994
 44. Grčman M; Sitar-Čurin A; Šuštar B; Vrečer F
  Study of polymorphism of 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-((2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl)-piperazine monomethanesulfonate
  1997
 45. Žerovnik Eva; Cimerman Nina; Kos Janko; Turk Vito; Lohner Karl
  Thermal denaturation of human cystatin C and two of its variants; comparison to chicken cystatin
  1997
 46. Cerović O
  Monitoring presnove
  1995
 47. Kakitsuba N; Mekjavić IB
  Determining the rate of body heat storage by incorporating body composition
  1987
 48. Gašperlin M; Šmid-Korbar J; Kristl J
  Influence of hydrocolloids on the physical properties of semi solid emulsion systems containing silicone surfactant
  1995
 49. Gašperlin M; Šmid-Korbar J
  Fizikalna stabilnost emulzijskih sistemov
  [Physical stability of emulsion systems]
  1994
 50. Herak JN; Pifat G; Brnjas-Kraljević J; Lipka G; Muller K; Knipping G
  Causal relationship between the transitions in the core and the surface in porcine low-density lipoproteins
  1988
 51. Grdinić V; Bezjak A; Janeković A; Cetina-Čižmek B; Briški D
  Kompjutorska podrška u kontroli kakvoće lijekova. 3. Ispitivanje čistoće metodom DMK
  1991
 52. Vrečer F; Kristl J; Korbar-Šmid J
  Uporaba dinamične diferenčne kalorimetrije (DSC) za ugotavljanje porazdelitve paracetamola v svečkah
  [The use of differential scanning calorimetry (DSC) for assessment of paracetamol distribution in suppositories]
  1989
 53. Egorov B; Milinčić S
  Mogućnosti kompleksnog ispitivanja funkcionalnog stanja kod bolesnika sa ortopedskim oboljenjima donjih ekstremiteta
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics