biomedicina slovenica


"CARDIOTOCOGRAPHY" : 54

 1. Reif P.; Kavšek Gorazd
  Does knowledge of fetal outcome influence retrospective interpretation of intrapartum cardiotocography?
  2014
 2. Soltirovska Šalamon Aneta; Neubauer David; Paro Panjan Darja
  Risk factors for developing epilepsy after neonatal seizures
  2014
 3. Marin Erika
  Zgodovina poslušanja plodovih srčnih utripov in CTG zapis
  2010
 4. Bregant T; Rutherford M; Cowan F; Neubauer D
  Poškodba bele možganovine pri donošenih novorojenčkih z neonatalno encefalopatijo: korelacija med izsledki magnetnoresonančnega slikanja in razvojnim izidom
  2006
 5. Cerar Vasilij Matko
  Zgodovinski razvoj vodenja poroda pri medenični vstavi ploda
  2006
 6. Cerar Vasilij
  Kardiotokografija
  2004
 7. Pajntar Marjan
  Fetalni distres v nosečnosti in med porodom
  2004
 8. Premru-Sršen Tanja
  Odkrivanje bakterijskih okužb pri plodu
  2004
 9. Panzitt T
  Assessment of fetal wellbeing using CTG and fetal ECG
  2003
 10. Molnar BG
  Actual aspect of maternal, fetal and neonatal well-being assessment
  2003
 11. Veingerl Anton; Drnovšček Marjan; Japelj Igor
  Kardiotokografija pred porodom in med njim
  [Cardiotocography before and during the delivery]
  1973
 12. Domazet-Fink Jadranka; Pestevšek Maja; Novak-Antolič Živa
  Fetomaternalna krvavitev - diferencialna diagnostika ob prikazu primera
  [Fetomaternal haemorrhage - differential diagnosis - case report]
  2002
 13. Završnik Tončka
  Kardiotokografija med porodom
  2002
 14. Marin Erika; Kamničar Zdenka
  Zdravstvena nega nosečnice v eklamptičnem stanju
  [Nursing care of pregnent women in eclamptic condition]
  2000
 15. Krištofelc Frenk
  Vrednotenje meritev pretoka v popkovnični arteriji pri nosečnicah s hipertenzijo
  [Evaluation of umbilical blood flow measurement in pregnancy hypertension]
  2000
 16. Krištofelc Frenk
  Vrednotenje meritev pretoka v popkovnični arteriji v ogroženi nosečnosti
  1999
 17. Pleško-Mlakar Alenka
  Obporodni in poporodni nadzor matere ter oskrba novorojenčka z osnovnimi postopki oživljanja
  [Peri and postpartum maternal monitoring and newborn resuscitation in the delivery room]
  1998
 18. Šajina-Stritar Barbara; Pajntar Marjan
  Postopki pri predčasnem razpoku plodovih ovojev pred 37. tednom nosečnosti - porodniški vidik
  1998
 19. Premru-Sršen Tanja
  Hipoksija ploda in porod v medenični vstavi
  1998
 20. Premru-Sršen T; Pajntar M
  Poor perinatal outcome
  1997
 21. Verdenik Ivan
  Uporaba kardiotokografije in pH-metrije v Sloveniji: časovni in krajevni presek
  1997
 22. Cerar Vasilij
  Artefakti in najpogostejše napake pri razlagi kardiotokografskega zapisa
  1997
 23. Premru-Sršen Tanja
  Porod v medenični vstavi, kardiotokografija in pH-metrija
  1997
 24. Assejev Vladimira
  Nadzor plodovega stanja po pričakovanem dnevu poroda
  1997
 25. Guzej Zdenka
  Nadzor plodovega stanja v ogrožujočih razmerah v nosečnosti
  1997
 26. Šajina-Stritar Barbara
  Pomen Dopplerja za nadzor ploda
  1997
 27. Meglič Leon
  Fetalni biofizični profil ali samo CTG in količina plodovnice
  1997
 28. Završnik Tončka
  Vpliv zdravil na kardiotokografski zapis
  1997
 29. Sketelj Alenka
  Motnje ritma pri plodu
  1997
 30. Pajntar Marjan
  Kardiotokografija in pH-metrija med porodom
  1997
 31. Gradecki Mirjam
  Sprejemni kardiotokografski zapis
  1997
 32. Drnovšček Marjan; Japelj Igor
  Kardiotokografski nadzor v nosečnosti
  1997
 33. Cerar Vasilij
  Fiziologija in patofiziologija kardiotokografskega zapisa in terminologija
  1997
 34. Pušenjak Stanko
  Kardiotokograf, tipala in njihova uporaba
  1997
 35. Cerar Vasilij
  Razvoj, pomen in uporabnost kardiotokografije
  1997
 36. Novak-Antolič Živa
  Protislovje mediko-legalne vrednosti kardiotokografije
  1997
 37. Cerar Vasili; Novak-Antolič Živa; Pajntar Marjan; Premru-Sršen Tanja
  Priporočila združenja za perinatalno medicino
  1997
 38. Cerar Vasilij; Novak-Antolič Živa; Premru-Sršen Tanja
  Zbornik prispevkov 3. Kardiotokografija in druge metode za nadzor plodovega stanja v nosečnosti in med porodom; 1997 apr 17-19; Portorož
  1997
 39. Meglič Leon
  Vrednotenje testov plodovega stanja v ogroženi nosečnosti
  1995
 40. Novak-Antolič Ž; Merlo A
  Upotreba fetalnog biofizikalnog profila u dijagnostici ugroženog fetusa
  1986
 41. Japelj I
  Kardiotokografija
  1995
 42. Kolenc M
  Aktivnost uterusa u trudnoći
  1995
 43. Cerar V
  Kardiotokografija
  1994
 44. Pajntar M
  Fetalni distres v nosečnosti in med porodom
  1994
 45. Blejec T
  Preiskave med porodom
  1993
 46. Pušenjak S
  Elektromiografija uterusa v latentni in v aktivni fazi poroda
  1993
 47. Čuk J
  Zanesljivost kardiotokografije v nosečnosti
  1992
 48. Babušku J; Adamova G; Badžakov N; Stojovski M; Bejtović O
  Važnost prijemne cardiotokografije u proceni aktuelnog stanja fetoplacentarne jedinice i planiranje porodjajnog postupka kod predterminskih porodžaja
  1990
 49. Avramovska-Cukrov A; Banović I; Tadin I
  Adaptacioni period intrapartalno hipoksične novorođenčadi uz dovršenje poroda carskim rezom
  1990
 50. Dimitrov V
  Uticaj količine i dinamike plodove vode na postpartalni Apgar i acidobazni scor ploda
  1990
 51. Badžakov N; Adamova G; Dimitrov V; Babušku G; Bidikov I; Stojovski M; Dimitrov G
  Mesto subpartalne tokolize u preveniranju i reduciranju intrapartalne acidoze fetusa
  1990
 52. Vasiljević M; Škapur S; Smailbegović A; Nogo S
  Produženi porođaj i stanje novorođenčeta
  1990
 53. Dizdarević-Stojkanović J; Cico B; Softić ; Šator-Kulić Z
  Indikatori perinatalne asfiksije
  1990
 54. Kuvačić I; Fudurić I; Škrablin S; Hodžić D; Župić T; Čorušić A; Vidjak V
  Nadzor fetusa u produljenom porođaju
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics