biomedicina slovenica


"CARNITINE" : 13

 1. Šmon Andraž; Grošelj Urh; Debeljak Maruša; Žerjav-Tanšek Mojca; Bertok Sara; Avbelj Magdalena; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej; Repič-Lampret Barbka
  Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency
  2018
 2. Vouk Katja; Ribič-Pucelj Martina; Adamski Jerzy; Lanišnik-Rižner Tea
  Altered levels of acylcarnitines, phosphatidylcholines, and sphingomyelins in peritoneal fluid from ovarian endometriosis patients
  2016
 3. Šmon Andraž; Murko Simona; Repič-Lampret Barbka; Battelino Tadej
  Pilot research on expanding Slovenian newborn screening programme for inherited metabolic disorders detectable by tandem mass spectrometry
  2014
 4. Rotovnik-Kozjek Nada
  Sredstva za premislek
  2011
 5. Horvat-Ledinek Alenka; Rot Uroš
  Vpliv nootropičnih zdravil na zdravljenje utrudljivosti in vnetne parametre pri bolnikih z multiplo sklerozo
  2014
 6. Horvat-Ledinek Alenka; Čižek-Sajko Mojca; Rot Uroš
  Evaluating the effects of amantadin, modafinil and acetyl-l-carnitine on fatigue in multiple sclerosis result of a pilot randomized, blind study
  2013
 7. Vouk K; Hevir N; Ribič-Pucelj M; Haarpainter G; Scherb H; Osredkar J; Moeller G; Prehn C; Lanišnik-Rižner T; Adamski J
  Discovery of phosphatidylcholines and sphingomyelins as biomarkers for ovarian endometriosis
  2012
 8. Rogač M; Rener-Primec Z; Frelih J; Meznarič-Petruša M; Neubauer D
  Is L-carnitine treatment important in mitochondrial DNA depletion syndrome due to mutation in the tymidine kinase 2 gene
  2008
 9. Rener-Primec Zvonka; Frelih Jana; Meznarič-Petruša Mija; Neubauer David
  L-carnitine dependency in a chold with mitochondrial DNA depletion due to mutation in the tymidine kinase 2 gene
  2007
 10. Lukacs Z
  Tandem madd spectrometry (MS/MS) in neonatal screening - potential, problems and prospects
  [Tandemska masna spektrometrija (MS/MS) v presejalnem testiranju novorojencev - možnosti, problemi in pričakovanja]
  2003
 11. Guarnieri G; Biolo G; Ciocchi B; Situlin R; Toigo G; Iscra F; Gullo A
  Pharmacologic modulation of protein metabolism in trauma patients
  1996
 12. Hoefferle-Felc Alenka
  Morbus Sudeck ali komleksni regionalni bolečinski sindrom
  [Morbus Sudeck or compex regional pain syndrome]
  2000
 13. Grosek Š; Derganc M; Gostiša A; Primožič J; Briški A; Bratož S; Arhar F
  L-carnitine deficiency in critically ill children
  1997New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics