biomedicina slovenica


"CARNIVORA" : 48

 1. Majić Aleksandra; Bath Alistair J
  Changes in attitudes toward wolves in Croatia
  2010
 2. Molinari-Jobin Anja; Kos Ivan; Marboutin Eric; Molinari Paolo; Woelfl Sybille; Fasel Michael; Blažič Mateja; Breitenmoser Christine; Fuxjaeger Christian; Huber Thomas; Koren Iztok
  Expansion of lynx in the Alps
  2010
 3. Potočnik Hubert; Skrbinšek Tomaž; Kos Ivan
  The reintroduced Dinaric linx population in PVA simulation: the 30 years retrospection and the future viability
  [Modeli razvoja in analiza viabilnosti re-introducirane dinarske populacije risa: 30-letni pogled nazaj ter mo nosti pre ivetja v prihodnosti]
  2009
 4. Krofel Miha
  Survey of golden jackals (Canis aureus L.) in northern Dalmatia, Croatia: preliminary results
  [Istraživanje čaglja (Canis aureus L.) na području sjeverne Dalmacije, Hravtska: preliminarni rezultati]
  2008
 5. Krofel Miha; Potočnik Hubert
  First record of a golden jackal (Canis aureus) in the Savinja Valley (Northern Slovenia)
  [Prvi podatek o pojavljanju šakala (Canis aureus) v Savinjski dolini (S Slovenia)]
  2008
 6. Fasel Michael
  The lynx in Liechenstein
  [Ris v Liechensteinu]
  2006
 7. Woelfl Manfred
  Present status and distribution of the lynx in the German Alps 2000-2004
  [Status in razširjenost risa v Nemških Alpah 200-2004]
  2006
 8. Laass J; Fuxjaeger C; Huber T; Gerstl N
  Lynx in the Austrian Alps 2000 to 2004
  [Ris v Avstrijskih Alpah v obdobju 2000-2004]
  2006
 9. Marboutin E; Duchamp C; Rouland P; Leonard Y; Boyer J; Michallet D; Catusse M; Migot P; Vandel M; Stahl P
  Survey of the Lynx distribution in the French Alps: 2000-2004 population status analysis
  [Pregled razširjenosti risa v Francoskih Alpah: analiza statusa populacije za obdobje 2000-2004]
  2006
 10. Molinari Paolo; Bionda Radames; Carmignola Giorgio; Catello Marco; Cetto Ermanno; Filacorda Stefano; Gavagnin Patrizia; Mingozzi Toni; Rodolfi Massimiliano; Molinari-Jobin Anja
  Status of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Italian Alps: an overview 2000-2004
  [Status risa (Lynx lynx) v Italijanskih Alpah: pregled za obdobje 2000-2004]
  2006
 11. Molinari-Jobin A; Zimmermann F; Angst C; Breitenmoser-Wuersten C; Capt S; Breitenmoser U
  Status and distribution of the lynx in the Swiss Alps 2000-2004
  [Status in razširjenost risa v Švicarskih Alpah 2000-2004]
  2006
 12. Štrbenac Ana; Huber Ðuro; Kusak Josip; Martinko Jasna; Desnica Sonja; Majić Aleksandra; Skroza Nikica; Šarić Dragan; Štrbenac Petra
  Bilten projekta Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj
  2004
 13. Krofel M; Potočnik H; Kos I
  Topographical and vegetational characteristics of lynx kill sites in Slovenian Dinaric mountains
  [Topografske in vegetacijske značilnosti mest, kjer so risi uplenili svoj plen v Dinaridih v Sloveniji]
  2007
 14. Koren Iztok; Jonozovič Marko; Kos Ivan
  Status and distribution of the Eurasian lynx (Lynx lynx L.) in Slovenia in 2000-2004 and comparison with the years 1995-1999
  [Status in razširjenost risa (Lynx linx L.) v Sloveniji med leti 2000-2004 in primerjava z obdobjem 1995-1999]
  2006
 15. Krofel Miha
  A find of Panthera leo speleae goldfuss (Felidae, Mammalia) from unknown stratigraphic position of Potočka zijalka (Slovenia)
  2004
 16. Krofel Miha
  Pleistocenske mačke (Felidae) na območju Slovenije
  [Pleistocene felids (Felidae) from Slovenia]
  2001
 17. Krofel Miha
  Jamski lev Panthera leo spelaea (goldfuss) - največja pleistocenska mačka v Sloveniji
  2002
 18. Krofel Miha; Potočnik Hubert; Kos Ivan
  Ris in njegov vpliv na divjad
  2006
 19. Kos Ivan; Potočnik Hubert; Skrbinšek Tomaž; Majić-Skrbinšek Aleksandra; Jonozovič Marko; Krofel Miha
  Ris v Sloveniji: strokovna izhodišča za varstvo in upravljanje
  [The Lynx in Slovenia: background documents for protection and management]
  2005
 20. Krofel Miha
  Ali risu v Sloveniji grozi ponovno izumrtje?
  2005
 21. Krofel Miha; Pohar Vida; Kos Ivan
  O domnevni prisotnosti iberskega risa (Lynx pardinus (Temminck, 1872)) v mlajšem pleistocenu na območju Slovenije
  [On the presumed presence of the Iberian lynx (Lynx pardinus (Temminck, 1872)) during the upper pleistocene in the territory of Slovenia]
  2005
 22. Krofel Miha
  Pogled v življenje risinje
  2006
 23. Krofel Miha
  Iz življenja risov
  2006
 24. Krofel M; Potočnik H; Skrbinšek T; Kos I
  Spremljanje gibanja in predacije risa (Lynx lynx) na območju Menišije in Logaške planote
  [Movement and predation patterns of Eurasian Lynx (Lynx lynx) on Menišija and Logatec plateau (Slovenia)]
  2006
 25. Kos Ivan
  Strokovno mnenje o vplivu gradnje in obratovanja vetrnih elektrarn na Volovji rebri na velike zveri
  2005
 26. Kos Ivan; Potočnik Hubert; Skrbinšek Tomaž; Majić-Skrbinšek Aleksandra; Jonozovič Marko; Krofel Miha
  Strokovne podlage za upravljanje z risom v Sloveniji: zaključno poročilo
  2004
 27. Skrbinšek Tomaž; Potočnik Hubert; Jonozovič Marko; Kos Ivan
  Prostorska analiza škod (2001-2003) v Sloveniji, ki jih je ris (Lynx lynx) povzročil in prostorski model verjetnosti napadov risa na ovce
  [Spatial analysis of damages (2001-2003) caused by Lynx (Lynx lynx) on sheep and a model of areas, where the attacks of Lynx on sheep are more likely to occur]
  2005
 28. Krofel Miha; Potočnik Hubert; Skrbinšek Tomaž; Kos Ivan
  Spremljanje gibanja in predacije risa (Lynx lynx) na območju Menišije in Logaške planote
  [Movement and predation patterns od eurasian lynx (Lynx lynx) on Menišija and Logatec plateau (Slovenia)]
  2005
 29. Potočnik H; Skrbinšek T; Kljun F; Kos I
  Wildcats' habitat utilization in the region of the Dinaric mountains (Slovenia)
  2005
 30. Skrbinšek T; Račnik J; Potočnik H; Kljun F; Kos I
  Trapping, handling and anaesthesia of free living wildcats in the dinaric part of Slovenia
  2005
 31. Anonymous ;
  Abstracts of the symposium biology and conservation of the European wildcat (Felis silvestris silvestris); 2005 Jan 21-23; Germany
  2005
 32. Potočnik Hubert; Skrbinšek Tomaž; Kljun Franc; Kos Ivan
  Habitat utilization and social interactions of wildcats (Felis silvestris) in Dinaric mountains (Slovenia)
  2005
 33. Potočnik Hubert; Kos Ivan
  Wildcats - their activity patterns and habitat use
  [Divje mačke - dnevna aktivnost in habitatna izraba]
  2004
 34. Kryštufek Boris
  Sesalci - Mammalia
  2003
 35. Potočnik Hubert; Kljun Franc; Račnik Jožko; Skrbinšek Tomaž; Adamič Miha; Kos Ivan
  Experience obtained from box trapping and handling wildcats in Slovenia
  2002
 36. Potočnik Hubert; Kos Ivan
  Divja mačka - skrivna vrsta gozdov
  2001
 37. Potočnik Hubert; Kos Ivan; Polanc Primož; Trontelj Peter
  Ali slovenski ris še živi? (2)
  2001
 38. Potočnik Hubert; Kos Ivan; Trontelj Peter; Polanc Primož
  Ali slovenski ris še živi?
  2001
 39. Rebzelj Zlatka
  Žival meseca februarja: divja mačka (Felis silvestris)
  [The creature of the month in February: the wildcat (Felis silvestris)]
  2000
 40. Lovrec Milan
  Kuna belica - zgodba o uspehu neke vrste
  1999
 41. Albayrak Irfan; Kryštufek Boris
  Notes on the wild cat Felis silvestris in Turkey (Mammalia, Carnivora)
  [Zapiski o divji mački Felis silvestris v Turčiji (Mammalia, Carnivora)]
  1997
 42. Zdovc Irena; Brglez Ivanka
  Malassezia pachydermatis pri mesojedih v Sloveniji
  [Malassezia pachydermatis isolated from carnivora in Slovenia]
  1997
 43. Kryštufek Boris
  Žival meseca decembra: volk (Canis lupus)
  [The creature of the month in December: the volf (Canis lupus)]
  1997
 44. Brglez I; Zdovc I
  Pasterele pri domačih mesojedih in njihov pomen
  [Pasteurellae and their importance in domestic carnivora]
  1996
 45. Korenjak A
  Odnos človeka do velikih zveri: anketa o medvedu, volku in risu
  [Man and predators: a questionnaire on the bear, wolf, and lynx]
  1996
 46. Brglez I; Mehle J; Železnik Z
  Živalske kužne bolezni v Sloveniji: pregled stanja v zadnjem obdobju
  [Animal infectious diseases in Slovenia: a survey of the situation in the last period]
  1993
 47. Polak S
  Prehrana kune belice (Martes foina Erxleben, 1777) v okolici Knežaka
  [Feeding habits of the stone marten (Martes foina Erxleben, 1777) in surrounding of Knežak]
  1994
 48. Brglez J
  Nekateri endohelminti pri jazbecu, Meles meles L., v Sloveniji
  [Some endohelminths in badger, Meles meles L., in Slovenia]
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics