biomedicina slovenica


"CARTICAINE" : 2

 1. Potočnik Igor
  Učinek lokalnega anestetika na prevajanje po senzoričnem živcu podgane v različnih poskusnih razmerah
  [Effect of local anesthetic solution on rat sensory nerve conduction in different experimental conditions]
  2003
 2. Viceić M; Dražančić A; Kučić-Škrablin S
  Naše izkušnje s segmentalno epiduralno porodno analgezijo
  [Segmental epidural analgesia in labour - our experiences]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics