biomedicina slovenica


"CATALASE" : 47

 1. Esih Katarina; Goričar Katja; Dolžan Vita; Rener-Primec Zvonka
  Antioxidant polymorphisms do not influence the risk of epilepsy or its drug resistance after neonatal hypoxic-ischemic brain injury
  2017
 2. Dolžan Vita; Dodič-Fikfak Metoda; Franko Alenka
  Gene-environment interactions
  2017
 3. Franko Alenka; Arnerić Niko; Dodič-Fikfak Metoda; Dolžan Vita
  Genetic polymorphism of manganese superoxide dismutase and catalase in asbestosis
  2008
 4. Plemenitaš Anja; Kastelic Matej; Porcelli Stefano; Serretti Alessandro; Rus-Makovec Maja; Kores-Plesničar Blanka; Dolžan Vita
  Genetic variability in CYP2E1 and catalase gene among currently and formerly alcohol-dependent male subjects
  2014
 5. Mlakar Polona; Gužič-Salobir Barbara; Čobo Nusret; Prezelj Marija; Terčelj-Zorman Marjeta; Šabovič Mišo
  Influence of short-term cardiacrehabilitation on oxidative stress inmen after myocardial infarction depends upon smoking status
  2013
 6. Petrovič Danijel
  Association of the -262C/T polymorphism in the catalase gene promoter and the C242T polymorphism of the NADPH oxidase P22phox gene with essential arterial hypertension in patients with diabetes mellitus type 2
  2013
 7. Jurković Mlakar Simona; Osredkar Joško; Preželj Janez; Marc Janja
  Antioxidant enzymes GSR, SOD1, SOD2, and CAT gene variants and bone mineral density values in postmenopausal women: a genetic association analysis
  2012
 8. Kralj-Kunčič M; Jaklič D; Lapanje A; Gunde-Cimerman N
  Antibacterial and antimycotic activities of Slovenian honeys
  2012
 9. Rajić Vladan; Aplenc Richard; Debeljak Maruša; Velenšek Prestor Veronika; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Jazbec Janez
  Influence of polymorphism in candidate genes on late cardiac damage in patients treated due to acute leukemia in childhood
  2009
 10. Letonja Mitja; Nikolajević-Starčević Jovana; Šantl-Letonja Marija; Petrovič Danijel
  Association of the -262C/T polymorphism in the catalase gene promoter with carotid atherosclerosis in Slovenian patients with type 2 diabetes
  2011
 11. Petković Jana; Žegura Bojana; Filipič Metka
  Influence of TiO2 nanoparticles on cellular antioxidant defense and its involvement in genotoxicity in HepG2 cells
  2011
 12. Šarc Lucija; Wraber Branka; Lipnik-Štangelj Metoda
  Ethanol and acetaldehyde disturb TNF-alpha and IL-6 production in cultured astrocytes
  2011
 13. Aly DG; Shahin RS
  Oxidative stress in lichen planus
  2010
 14. Šarc Lucija; Lipnik-Štangelj Metoda
  Comparison of ethanol and acetaldehyde toxicity in rat astrocytes in primary culture
  2009
 15. Knap Bojan; Prezelj Marija; Buturović-Ponikvar Jadranka; Ponikvar Rafael; Bren Andrej F
  Antioxidant enzymes show adaptation to oxidative stress in athletes and increased stress in hemodialysis patients
  2009
 16. Franko Alenka; Dodič-Fikfak Metoda; Arnerić Niko; Dolžan Vita
  Superoxide dismutase and catalase genetic polymorphisms and risk of asbestosis
  2009
 17. Bonfoco Emanuela; Krainc Dimitri; Ankarcrona Maria; Nicotera Pierluigi; Lipton Stuart A
  Apoptosis and necrosis: two distinct events induced, respectively, by mild and intense insults with N-methyl-D-aspartate or nitric oxide/superoxide in cortical cell cultures
  1995
 18. Bohanec-Grabar Petra; Logar Dušan; Tomšič Matija; Rozman Blaž; Dolžan Vita
  Genetic polymorphisms modifying oxidative stress are associated with disease activity in rheumatoid arthritis patients
  2009
 19. Franko A; Dolžan V; Arnerić N; Dodič-Fikfak M
  Managese superoxide dismutase and catalase polymorphisms and risk of asbestosis
  2008
 20. Franko Alenka; Dolžan Vita; Arnerić Niko; Dodič-Fikfak Metoda
  Asbestosis and catalase genetic polymorphism
  2008
 21. Šarc Lucija; Lipnik-Štangelj Metoda
  Vpliv etanola in njegovega metabolita acetaldehida na osrednji živčni sistem
  [Influence of ethanol and its first methabolite acetaldehyde on the central nervous system]
  2009
 22. Injac Rade; Perše Martina; Obermajer Nataša; Djordjević -Milić Vukosava; Prijatelj Matevž; Djordjević Aleksandar; Cerar Anton; Štrukelj Borut
  Potential hepatoprotective effects of fullerenol C60(OH)24 in doxorubicin-induced hepatotoxicity in rats with mammary carcinomas
  2008
 23. Arican O; Kurutas EB
  Oxidative stress in the blood of patients with active localized vitiligo
  2008
 24. Jemec Anita; Drobne Damjana; Sepčić Kristina; Tišler Tatjana
  Uporaba biomarkerjev za določanje vplivov nanodelcev
  [The use of biomarkers for assessing effects of nanoparticles]
  2007
 25. Razinger Jaka; Dermastia Marina; Drinovec Luka; Drobne Damjana; Zrimec Alexis; Dolenc-Koce Jasna
  Antioxidative responses of Duckweed (Lemna minor L:) to short-term copper exposure
  2007
 26. Razinger Jaka; Drinovec Luka; Pongrac Paula; Tratnik Janja; Vogel-Mikuš Katarina; Zrimec Alexis; Regvar Marjana
  Oksidativni stres pri hiperakumulacijski vrsti Thlaspi praecox in nehiperakumulacijski vrsti Thlaspi arvense kot posledica izpostavitve Cd
  2007
 27. Vodopija Nado; Ovčak Zdenka; Zupančič Marko; Koršič Ljubo; Kramer Franc; Krstanoski Zoran; Parać Ivan; Kolenc Alojz; Drinovec Jože
  Laparoscopic radical prostatectomy does not cause significant tissue ischemia
  [Laparoskopska radikalna prostatektomija ne povzroča pomembne ishemične okvare]
  2006
 28. Feužer T; Žitnik T; Pavlica Z; Nemec A; Eržen D; Skalerič U; Petelin M
  Raven antioksidacijskih encimov v gingivalni tekočini in serumu pred začetnim zdravljenjem paradontalne bolezni in po njem
  [Antioxidant enzyme levels in gingival fluid and serum before and after scaling and root planing]
  2006
 29. Rozman Branka; Gašperlin Mirjana; Kristl Julijana
  Preventivno delovanje naravnih antioksidantov na nastanek kožnega raka pod vplivom ultravijoličnih žarkov
  [Preventive effects of natural antioxidants on ultraviolet-induced skin cancer]
  2006
 30. Pompe-Novak Maruša; Gruden Kristina; Baebler Špela; Krečič-Stres Hana; Kovač Maja; Jongsma Maarten; Ravnikar Maja
  Potato virus Y induced changes in the gene expression of potato (Solanum tuberosum L.)
  2006
 31. Grubič Zoran
  Patofiziologija staranja
  [Pathophysiology of aging]
  2005
 32. Vodopija Nado
  Ishemija tkiva kod laparoskopske radikalne prostatektomije
  2004
 33. Frahm M; Krsnik M
  Določanje katalaze (CAT) z reagentom proizvajalca OXIS
  [Catalase (CAT) determination with OXIS reagent]
  2004
 34. Baebler Š; Krečič-Stres H; Pompe-Novak M; Gruden K; Kovač M; Žel J; Ravnikar M
  Differential gene expression of aminocyclopropanecarboxylate oxidase and catalase I in healthy and potato virus YNTN infected potato (Solanum tuberosum L.) plants
  2003
 35. Kobal AB; Osredkar J; Horvat M; Prezelj M; Sešek-Briški A; Krsnik M; Dizdarević T; Fajon V; Gibicar D; Falnoga I; Stibilj V; Arnerić N; Kobal D
  Uticaj dugotrajne prošle ekspozicije elementarnoj živi na antioksidativni kapacitet i lipidnu peroksidaciju u rudara žive
  [The impact of long-term past exposure to elemental mercury on antioxidative capacity and lipid peroxidation in mercury miners]
  2003
 36. Baebler Špela; Krečič-Stres Hana; Pompe-Novak Maruša; Gruden Kristina; Kovač Maja; Jongsma Maarten; Ravnikar Maja
  Differential expression of aminocyclopropanecarboxylate oxidase and catalase 1 genes in healthy and potato virus Yntn infected potato (Solanum tuberosum L.) plants
  2003
 37. Petelin M; Pavlica Z; Toplak M; Skalerič U
  Treatment of experimental periodontitis with superoxide dismutase and catalase
  1997
 38. Manček Bronja; Pečar Slavko
  Radikali in zaščita pred poškodbami z radikali v bioloških sistemih
  [Radicals and protection against radical damage in biological systems]
  2001
 39. Krsnik M; Prezelj M
  Določevanje katalaze v eritrocitih
  2000
 40. Petelin M; Pavlica Z; Ivanuša T; Šentjurc M; Skalerič U
  Local delivery of liposome-encapsulated superoxide dismutase and catalase suppress periodontal inflammation in beagles
  2000
 41. Kobal AB; Horvat M; Hieng NR; Stegnar P
  Catalase activity in the blood of workers exposed to elemental mercury
  1999
 42. Petelin Milan
  Učinek superoksidne dismutaze in katalaze na zdravljenje vnetja in obnovo obzobnih tkiv pri psih pasme beagle
  1999
 43. Petelin Milan; Ivanuša Teodora; Babič Ankica; Pavlica Zlatko; Skalerič Uroš
  Regeneration of periodontal tissues after local delivery of antioxidants
  [Obnova obzobnih tkiv po lokalnem dovajanju antioksidantov]
  1998
 44. Petelin M; Pavlica Z; Toplak M; Skalerič U
  Vpliv encimov superoksidne dismutaze in katalaze na obzobna tkiva
  [Affect of enzymes superoxide dismutase and catalase on periodontal tissues]
  1996
 45. Skalerič U; Allen JB; Smith PD; Mergenhagen SE; Wahl SM
  Inhibitors of reactive oxygen intermediates suppress bacterial cell wall-induced arthritis
  1991
 46. Kobal AB
  Poklicna izpostavljenost elementarnemu živemu srebru in vsebnost živega srebra v krvi, eritrocitih, plazmi, izdihanemu zraku in urinu ter aktivnost katalaze v eritrocitih
  [Occupational exposure to elemental mercuty and its influence on mercury content in blood, erythrocytes, plasma, exhaled breath, and urine, and catalase activity in erythrocytes]
  1991
 47. Gogala N; Kovač M; Žel J; Pohleven F; Ravnikar M
  Fiziologija rasti in razvoja
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics