biomedicina slovenica


"CATALOGS" : 18

 1. Oberč Božislava
  Vloga Centralne medicinske knjižnice v izobraževanju uporabnikov
  1997
 2. Oberč Božislava
  Izobraževanje uporabnikov za delo s katalogom CMK (COBISS/OPAC)
  2000
 3. Rožić-Hristovski Anamarija
  Iskanje znanstvenih informacij na področju biomedicine
  2000
 4. Urbanc-Berčič Olga; Kosi Gorazd
  Katalog limnoflore in limnofavne Slovenije
  [Catalogue of limnoflora and limnofauna of Slovenia]
  1997
 5. Zupanič-Slavec Zvonka
  Aids ne pozna meja: katalog k vzgojno-izobraževalni razstavi
  1997
 6. Verčkovnik T; Vrščaj D; Zupan A
  Predmetni izpitni katalog za maturo 1997: biologija z ekologijo
  1995
 7. Brancelj A
  Katalog limnoflore in limnofavne Slovenije: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na temeljnem-raziskovalnem projektu v letu 1995
  1995
 8. Frankič D; Pečar-Čad S; Milovanovič M; Oražem A
  Register zdravil R Slovenije. 1.
  1994
 9. Brancelj A; Kosi G; Krušnik C; Urbanc-Berčič O
  Catalogus limnoflorae and limnofaunae Sloveniae
  1995
 10. Brancelj A
  Katalog limnoflore in limnofavne Slovenije
  1994
 11. Rožić A
  Vsebinska obdelava biomedicinskega gradiva za vzajemni katalog
  1993
 12. Južnič P; Hudomalj E
  Wide-area network applications for libraries in Slovenia
  1992
 13. Južnič P; Paar H
  Cooperative cataloging in Yugoslavia and the development of the OPAC
  1992
 14. Južnič P
  Usklajevanje dela knjižnice in dela z bibliografskimi zbirkami. (Izkušnje v svetu in pri nas)
  1991
 15. Južnič P
  Interlibrary lending in Yugoslavia: with special reference to the Central medical librarty in Ljubljana
  1991
 16. Južnič P
  Automatizacija Centralne medicinske knjižnice u Ljubljani
  1990
 17. Južnič P
  Uporaba online javno dostopnih knjižničnih katalogov (OPAC)
  [The use of online public accessible catalogues (OPAC)]
  1991
 18. Južnič P
  Avtomatizacija Centralne medicinske knjižnice in njeno vključevanje v računalniško omrežje Slovenije
  [Central Medical Library automation system and its integration into the computer network of Slovenia]
  1990New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics