biomedicina slovenica


"CAUSALITY" : 33

 1. Muhič Neža; Mrhar Aleš; Brvar Miran
  Comparative analysis of three drug-drug interaction screening systems against probable clinically relevant drug-drug interactions
  2017
 2. Učakar Veronika; Grgič-Vitek Marta; Pibernik Tjaša
  Ocenjevanje vzročnosti neželenih dogodkov po cepljenju
  [Causality assessment of adverse events following immunization]
  2016
 3. Iles Mark M.; Hočevar Marko; Novaković Srdjan
  The effect on melanoma risk of genes previously associated with telomere length
  2014
 4. Stegenga Bauke T; Nazareth Irwin; Torres-Gonzalez Francisco; Švab Igor
  Depression, anxiety and physical function: exploring the strength of causality
  2012
 5. Grosek Štefan; Soban Martina; Kuštrin-Samba Alenka; Primožič Janez; Grabnar Iztok
  Probable association of neonatal death with the use of tramadol to treat labour pain
  2012
 6. Agusti Alvar; Edwards Lisa D; Rennard Stephen I; Košnik Mitja
  Persistent systemic inflammation is associated with poor clinical outcomes in COPD: a novel phenotype
  2012
 7. Dovč Klemen; Zakotnik Breda; Krajnc Natalija; Grgič-Vitek Marta; Čižman Milan
  Sistem odškodnin v primeru neželenih učinkov obveznih cepljenj: izkušnje Nacionalne komisije
  [No-fault compensation of adverse effects of campulsory vaccinations: experiences of Slovenian Committee on Causality Assessment]
  2012
 8. Lovrečič Mercedes; Lovrečič Barbara
  Najpogostejša psihopatologija, povezana z uporabo 3,4-metilendioksimetamfetamina (MDMA), pri iskalcih zdravstvene pomoči: vzročnost ali naključje?
  [The most frequent psychopathology related to the use of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) of medical help seekers ecausality or coincidence?]
  2011
 9. Brvar Miran; Fokter Nina; Bunc Matjaž; Možina Martin
  The frequency of adverse drug reaction related admissions according to method of detection, admission urgency and medical department specialty
  2009
 10. Gupta S; Mishra P; Palaian S; Prabhu S; Bista D; Prabhu M
  Probable cutaneous allergic response to subcutaneous heparin - a case report
  2006
 11. Bilban Marjan
  Ekonomski vidik poškodb pri delu. 1. del
  2006
 12. Thomas Robert H
  Sindromi hiperkoagulabilnosti
  [Hypercoagulability syndromes]
  2003
 13. Tepeš Bojan
  Atipični simptomi in znaki gastroezofagealne refluksne bolezni
  [Extraoesophageal symtoms and signs of gastroesophageal reflux disease]
  2006
 14. Bilban Marjan
  Ekonomski vidik poškodb pri delu s poudarkom na gradbeništvu
  [Occupational injuries with emphasis on construction - economic point of view]
  2005
 15. Pernat Cvetka
  Etiopatogeneza kroničnih vnetnih črevesnih bolezni
  [Etiopathogenesis of inflammatory bowel disease]
  2003
 16. Schara Karin; Herman S
  Heterotopic bone formation in total hip arthroplasty: predisposing factors, classification and the significance for clinical outcome
  2001
 17. Koželj Mirta
  Stanja, ki pogojujejo nastanek atrijske fibrilacije
  [Predisposing conditions for atrial fibrillation]
  2000
 18. Radonjič-Miholič Vesna
  Razmerje med psihosocialnim in medicinskim vidikom v rehabilitaciji v prihodnosti
  1999
 19. Rosegger H
  Sexually transmitted diseases in perinatology - pediatic aspects
  1998
 20. Skok Pavel
  The epidemiology of hemorrhage from the upper gastrointestinal tract in the mid-nineties - has anything changed?
  1998
 21. Črne-Finderle Neva
  Kancerogeneza
  1998
 22. Jevšnik Mojca
  Problemi in epidemiološke značilnosti anoreksije in bulimije nervoze v Sloveniji
  [Problems and epidemiological characteristics of anorexia and bulimia nervosa in Slovenia]
  1998
 23. Mrevlje Gorazd V
  Sodobni pogledi na možnosti preprečevanja, vzročnost, dinamiko in zdravljenje motenj hranjenja
  [Contemporary views on possibilities of prevention, causality, dynamics and treatment of eating disorders]
  1997
 24. Merc B
  Vloga izvedenca medicinske stroke pri ugotavljanju vzročne zveze med nastalo posledico kot objektivnim pogojem kaznivosti in storilčevo povzročitvijo nevarne situacije
  [The role of the medical expert in ascertaining the causality between the proceed consequence as the objective condition of the culpable act against the public traffic security and the dangerous situation caused by the deliquent]
  1993
 25. Kirar-Fazarinc I
  Incidenca zunajmaterničnih nosečnosti v Sloveniji - kritični pregled
  [The incidence of ectopic pregnancy in Slovenia: a critical review]
  1995
 26. Brecelj-Kobe M
  Anoreksija nervoza pri mlajših - novejša spoznanja ter zdravljenje
  [Early-onset anorexia nervosa - recent findings and therapy]
  1995
 27. Stirn-Kranjc B; Zupan M; Boljka-Kolar M; Logar P
  Malignant glaucoma as a complication after glaucoma filtering surgery: a retrospective study
  1991
 28. Lejko T; Radšel A; Janc M
  Clinical course of infection with Campylobacter jejuni and Campylobacter coli
  1990
 29. Dežman Z
  Evaluation of driving under the influence of alcohol from the view-point of criminal law
  1993
 30. Kobal AB
  Ocenjevanje delovne zmožnosti na invalidskih komisijah v Sloveniji v obdobju od leta 1980 do 1990
  1991
 31. Pečar J
  Ogrožanje človekovega življenja z nasiljem
  [Threatening of human life with violence]
  1993
 32. Žerdoner D
  Vpliv vnetja obnosnih votlin na pnevmatizacijo lobanjskih kosti
  1990
 33. Piciga D
  Povezave med razvojem fizične kavzalnosti, socialne kavzalnosti in logično-matematičnih operacij subjekta
  [Relationships between the development of physical causality, social causality and logico-matematical operations of the subject]
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics