biomedicina slovenica


"CAUSTICS" : 5

 1. Roškar Z; Meglič D; Miksič M; Pogorevc R
  Zaužitve jedkovin pri otrocih
  [Caustic ingestion in children]
  2004
 2. Žura Matjaž
  Zastrupitev z jedkovinami
  2002
 3. Brecelj J; Sedmak M; Eržen J
  Zožitev požiralnika po zaužitju jedke snovi - prikaz primera
  [Oesophageal stenosis after caustic ingestion - case report]
  2000
 4. Berčič J
  Rezultati zdravljenja korozivnih okvar požiralnika na Oddelku za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Mariboru (1947-1991): retrospektivna in prospektivna študija
  [The results of caustic esophageal lesions treatment at the Maribor ear, nose and throat department (1947-1991): a retrospective and partly prospective study]
  1994
 5. Možina M; Krejči F; Jamšek M; Pance I
  Snovi, ki povzročajo najpogostejše zastrupitve
  1993New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics