biomedicina slovenica


"CEFOTAXIME" : 40

 1. Plankar Srovin Tina; Seme Katja; Blagus Rok; Tomazin Rok; Čižman Milan
  Risk factors for colonization with ampicillin and high-level aminoglycoside-resistant enterococci during hospitalization in the ICU and the impact of prior antimicrobial exposure definition
  2013
 2. Godič Torkar K; Seme K
  Antimicrobial susceptibility, beta-lactamase and enterotoxin production in Bacillus cereus isolates from clinical and food samples
  2009
 3. Godič-Torkar Karmen
  Prisotnost bakterije Bacillus cereus v bolniškem oddelku in kužninah, tvorba enterotoksinov ter njena občutljivost za antibiotike
  [The presence of the bacterium Bacillus cereus in the clinical department and in the infectious samples, its enterotoxin production and susceptibility to antibiotics]
  2009
 4. Ribič Helena; Dermota Urška; Grmek-Košnik Irena; Rus Igor
  Občutljivost bakterij za antibiotike pri bolnikih Splošne bolnišnice Jesenice v obdobju od leta 2004 do 2006
  [Antimicrobial susceptibility of bacteria, isolated from patienmts treated at Jesenice general hospital in the period between 2004 and 2006]
  2007
 5. Seme Katja; Štrumbelj Iztok; Ribič Helena; Tomič Viktorija; Kancler Franko; Zdolšek Barbara; Božanić Vinko; Naveržnik-Troha Breda; Dermota Urška; Sarjanović Ljudmila; Fišer Jerneja; Kavčič Martina; Harlander Tatjana; Vrabič Verica; Sodja Eva
  Občutljivost povzročiteljev okužb dihal na antibiotike v Sloveniji
  [Antimicrbial susceptibility of common respiratory tract pathogens in Slovenia]
  2006
 6. Jereb Matjaž; Lainščak Mitja; Marin Jožica; Popović Mara
  Herpes simplex virus infection limited to the brainstem
  2005
 7. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Franko-Kancler Tatjana; Žohar-Čretnik Tjaša; Sarjanović Ljudmila; Grmek-Košnik Irena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Nacionalno spremljanje odpornosti pri sevih bakterije Haemophilus influenzae iz dihal v Sloveniji v letu 2003
  [Nation-wide surveillance of antimicrobial resistance of haemophilus influenzae strains from respiratory tract, Slovenia, 2003]
  2005
 8. Ribič Helena; Štrumbelj Iztok; Franko-Kancler Tatjana; Žohar-Čretnik Tjaša; Sarjanović Ljudmila; Grmek-Košnik Irena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana
  Spremljanje odpornosti proti antibiotikom pri sevih Haemophilus influenzae iz dihal v Sloveniji v letu 2002
  [Surveillance of antimicrobial resistance in strains of Haemophilus influenzae from respiratory tract in Slovenia in 2002]
  2004
 9. Seme Katja; Mueller-Premru Manica
  Spremljanje občutljivosti izolatov Streptococcus pyogenes in Streptococcus pneumoniae, osamljenih na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani od leta 1994 do 2002
  [Monitoring of antimicrobial susceptibility of Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae isolated at the Institute of microbiology and immunology of the Ljubljana Medical faculty between 1994 and 2002]
  2003
 10. Čižman Milan
  Zdravljenje okužb v času povečane odpornosti pnevmokokov na antibiotike
  [Treatment of infections during increased resistance of pneumococci to antibiotics]
  2001
 11. Rakovec P; Gubina M
  Amikacin and cefotaxime in treatment of surgical infections with Ps. aeruginosa
  1985
 12. Rakovec S; Schoss-Videnšek Z
  Cefotaxime and metronidazole prophylaxis in colorectal surgery
  1985
 13. Rakovec S; Gubina M
  Amikacin and cefotaxime in teatment of surgical infections with Ps. aeruginosa
  1985
 14. Rakovec S; Gubina M
  Efficacy of cefotaxime in treatment of surgical infections
  1983
 15. Gubina M
  In vitro activity of cefotaxime and some other cephalosporins
  1983
 16. Kralj M
  The treatment of the urinary infections by cefotaxime
  1981
 17. Gubina M
  Sensitivity of cefotaxime and some other cephalosporins
  1982
 18. Okršlar V; Rebec A; Stanič-Racman D; Jenes B; Bohanec B; Plaper I; Žel J
  Transformation of Primula Veris L.
  2000
 19. Čižman Milan; Paragi Metka; Gubina Marija; Mueller-Premru Manica; Tomič Viktorija; Mušič Ema; Kraigher Alenka; Fišer Jerneja; Kolman Jana; Novak Dušan; Drinovec Bojan; Harlander Tatjana; Sabotin Davorin; Božanić Vinko; Kunstelj Lučka; Meštrovič Ana; Jazbec Janez; Lešničar Gorazd; Grosek Štefan; Špegelj Milan; Černelč Peter; Gorišek Jelka; Verovnik Franc; Strojan Milan; Košiček Dana; Bedernjak Jože; Zafred-Remec Tatjana; Tobias Miroslav; Kolarič Dušan; Markež Jernej; Šinigoj Martin; Cetin-Lovšin Irena; Mesec Anton
  Epidemiologija invazivnih pnevmokoknih okužb v Sloveniji, 1997-1998
  [Epidemiology of invasive infections with Streptococcus pneumoniae in Slovenia, 1997-1998]
  2000
 20. Mueller-Premru Manica; Križan-Hergouth Veronika; Gubina Marija
  Naše izkušnje z beta-laktamazami razširjenega spektra
  1999
 21. Čižman Milan; Paragi Metka; Jovan-Kuhar Nadja; Gubina Marija; Oražem Andreja; Pokorn Marko; et al ;
  Antimicrobial resistance of invasive streptococcus pneumoniae in Slovenia, 1993-1995
  1997
 22. Rakovec S
  Antibiotska profilaksa u gastroduodenalnoj kirurgiji
  1989
 23. Muzlovič Igor; Jereb Matjaž; Beović Bojana; Tomažič Janez; Pikelj Franjo
  Primerjava učinkovitosti cefpiramida (tamicin) in cefotaksima pri zdravljenju hudih bolnišničnih in izvenbolnišničnih okužb
  [Treatment of serious hospital and community acquired infection: cefpiramide (tamicin) versus cefotaxime]
  1997
 24. Preac-Muršič V; Marget W; Busch U; Pleterski-Rigler D; Hagl S
  Kill kinetics of Borrelia burgdorferi and bacterial findings in relation to the treatment of Lyme borreliosis
  1996
 25. Ribnikar Mojca; Štepec Srečko; Križman Igor
  Spontani bakterijski peritonitis - pogost in večkrat neprepoznan zaplet pri bolnikih z dekompenzirano jetrno cirozo
  [Spontaneus bacterial peritonitis - frequent and often unidentified complication in patients with decompensated liver cirrhosis]
  1996
 26. Markovič Saša
  Jetrna ciroza
  1995
 27. Malešič M; Krbavčič A
  Imunomodulatorno delovanje protibakterijskih učinkovin
  [Immunomodulation by antibacterial agents]
  1995
 28. Rakovec S
  Antimicrobial prophylaxis in emergency gastroduodenal surgery
  1989
 29. Valenčič M; Japelj M
  The synthesis and antibacterial activity of 3-heteroarylthiomethyl substituted aminothiazole cephalosporin antibiotics
  1994
 30. Nelson J; Strle F
  Managing the cardiovascular and neurologic complications of Lyme disease: how to recognize the severe sequelae of B. burgdorferi infection
  1993
 31. Levin JM; Nelson JA; Segreti J; Harrison B; Benson CA; Strle F
  In vitro susceptibility of Borrelia burgdorferi to 11 antimicrobial agents
  1993
 32. Gubina M; Komel R; Dragaš AZ; Derganc M; Primožič J; Kremžar B
  Significance of Serratia marcescens typing for hospital infection detection
  1993
 33. Marolt-Gomišček M
  Antibiotiki
  1992
 34. Tambić T
  Poročilo o biološki aktivnosti netilmicina proti različnim sojem bakterij, izoliranih pri bolnikih
  1987
 35. Palka E; Cvitković L; Čuk Z; Vodopivec P
  Cefotaxime and desacetylcefotaxime pharmacokinetics in beagle dogs
  1989
 36. Marolt-Gomišček M; Žargi R; Derganc M; Smrkolj A; Gubina M; Gomišček S; Kozjek F; Weber A; Masel J; Zalokar V; Radšel-Medvešček A
  Določanje faktorjev, ki vplivajo na diagnozo in potek bakterijskega infekta
  1986
 37. Zupet P; Vitezić N; Praznik M; Jakovljević A; Bukovec V
  Sinteze betalaktamskih antibiotikov
  1987
 38. Pavlica R; Sarić A; Tomić K
  Racionalna terapija - jedina mogućnost u lečenju infekcija izazvanih multi-rezistentnim bakterijama
  1987
 39. Konstantinović S; Tričković S; Ranković Ž; Stanišić S; Konstantinović S
  Komparativni rezultati lečenja bakterijskih meningitisa cefotaksimom i kombinovanim antibioterapijom
  1987
 40. Rakovec S; Gubina M
  Antibiotsko lečenje hirurških infekcija izazvanih rezistentnim sojevima Pseudomonas aeruginosa
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics