biomedicina slovenica


"CELLULOSE" : 73

 1. Naseri Narges; Poirier Jean-Michel; Girandon Lenart; Fröhlich Mirjam; Oksman Niska Kristiina; Mathew Aji P.
  3-Dimensional porous nanocomposite scaffolds based on cellulose nanofibers for cartilage tissue engineering
  2016
 2. Rošic Romana; Kristl Julijana; Baumgartner Saša
  Hidrogelne obloge za vlažno celjenje ran s proteinsko učinkovino
  [Protein loaded hydrogels as dressing for moist wound healing]
  2010
 3. Joksimović Tatjana; Baumgartner Saša
  Tabletiranje snovi, občutljivih na povišan tlak
  [Tabletting of pressure-sensitive materials]
  2008
 4. Vodovnik Maša
  Celulolitični sistem sevov 007C in 007S bakterije Ruminococcus flavefaciens: doktorska disertacija
  [Cellulolytic system of bacterium Ruminococcus flavefaciens strains 007C and 007S: doctoral thesis]
  2012
 5. Martinčič Anže; Milačič Radmila; Čemažar Maja; Serša Gregor; Ščančar Janez
  The use of CIM-DEAE monolithic chromatography coupled to ICP-MS to study the distribution of cisplatin in human serum
  2012
 6. Bandmann Vera; Kreft Marko; Homann Ulrike
  Modes of exocytotic and endocytotic events in tobacco BY-2 protoplasts
  2011
 7. Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Harlander Matevž; Rylander Ragnar
  Fungal exposure in homes of patients with sarcoidosis - an environmental exposure study
  2011
 8. Margni Ricardo A; Malan-Borel Ileana; Kapović Miljenko; Angelucci Juana; Miranda Silvia; Kinsky Radoslav; Chaouat Gerard
  The proportion of symmetric and asymmetric IgG antibody molecules synthesized by a cellular clone (hybridoma) can be regulated by placental culture supernatants
  1992
 9. Peyrega Charles; Jeulin Dominique; Delisee Christine; Malvestio Jerome
  3D morphological modelling of a random fibrous network
  2009
 10. Knecht Wolfang; Petersen Gitte Ebert; Sandrini Michael P; Sondergaard Leif; Munch-Petersen Birgitte; Piškur Jure
  Mosquito has a single multisubstrate deoxyribonucleoside kinase characterized by unique substrate specificity
  2003
 11. Jeulin Dominique; Moreaud Maxime
  Segmentation of 2D and 3D textures from estimates of the local orientation
  2008
 12. Jeraj Nataša; Kunič Barbara; Lenasi Helena; Breskvar Katja
  Purification and molecular characterization of chitin deacetylase from Rhizopus nigricans
  2006
 13. Glaser Marjana
  Growth characteristics of circulating hematopoietic progenitors in terminal renal failure
  2006
 14. Čučnik S; Kveder T; Rozman B; Božič B
  Binding of high-avidity anti-beta2-glycoprotein I antibodies
  2004
 15. Glaser Marjana
  Rastne lastnosti cirkulirajočih krvotvornih matičnih celic pri kronični ledvični odpovedi
  [Proliferation of circulating hematopoietic stem cells in chronic renal failure]
  2004
 16. Baumgartner S; Slameršek V; Kristl J
  Controlled drug delivery of hydrophilic drugs from cellulose ether matrix tablets: the influence of the drug molecule size on its release mechanism and kinetics
  2003
 17. Jaćimović R; Stibilj V; Benedik L; Smodiš B
  Characterization of the neutron flux gradients in typical irradiation channels of a TRIGA Mark II reactor
  2003
 18. Kolar Jana; Strlič Matija; Marinček Marko
  IR pulsed laser light interaction with soiled cellulose and paper
  2002
 19. Kokol Vanja; Šostar-Turk Sonja; Schneider Reinhold
  Influence of different guar thickeners on interactions with monoreactive dyes and cellulose fibres
  2002
 20. Baumgartner Saša; Lahajnar Gojmir; Sepe Ana; Kristl Julijana
  Investigation of the state and dynamics of water in hydrogels of cellulose ethers by 1H NMR spectroscopy
  2002
 21. Delisee Christine; Jeulin Dominique; Michaud Franck; Bos Frederic; Castera Patrick
  Models of random networks for simulating cellulosic fibrous materials
  2001
 22. Smolar-Žvanut Nataša; Burja Darko; Muck Peter; Vrhovšek Danijel; Kosi Gorazd; Anzeljc Darko; Rebolj Dušan
  Določitev ekološko sprejemljivega pretoka za Sopoto na področju odvzema vode za Radeče papir, d.d.: poročilo
  2002
 23. Kočar Drago; Strlič Matija; Kolar Jana; Pilhar Boris
  A new method for determination of hydroperoxides in cellulose
  2002
 24. Strlič Matija; Kolar Jana; Pilhar Boris
  Size exclusion chromatography of cellulose: use and misuse
  2002
 25. Mihelič Igor; Koloini Tine; Podgornik Aleš; Štrancar Aleš
  Dynamic capacity studies of CIM (convective interaction media) monolithic columns
  2000
 26. Branović K; Buchacher A; Barut M; Štrancar A; Josić D
  Application of monoliths for downstream processing of clotting factor IX
  2000
 27. Baumgartner Saša; Tivadar Andrijana; Vrečer Franc; Kristl Julijana
  Development of floating tablets as a new approach to the treatment of Helicobacter pylori infections
  [Razvoj plavajočih tablet kot nov pristop za zdravljenje infekcij s Helicobacter pylori]
  2001
 28. Cencič Avrelija; Koren Srečko; Filipič Bratko; Stropnik Črtomir
  Porcine blood cell separation by porous cellulose acetate membranes
  1998
 29. Gomez-Carracedo A; Martinez-Pacheco R; Souto C; Concheiro A; Gomez-Amoza JL
  Compaction and drug release properties of freeze dried and oven dried carbopol 934p-microcrystalline cellulose pellets
  1999
 30. Remunan-Lopez C; Portero A; Vila-Jato JL; Alonso MJ
  Chitosan devices for buccal administration of insulin
  1999
 31. Bernkop-Schnuerch A
  Thiolated polymers: a new generation of mucoadhesive polymers
  1999
 32. Fidler Nataša
  Vpliv viskoznosti črevesne vsebine na absorpcijo hranil
  [The influence of viscosity of intestinal content on nutrient absorption]
  1995
 33. Bavec Aljoša; Podgornik Aleš; Zorko Matjaž
  Purification of GTPgammaS binding proteins from membranes of porcine brain using convective interaction media (CIM) supports
  [Čiščenje proteinov, ki vežejo GTPgamaS, iz membran prašičjih možgan z uporabo CIM nosilcev]
  2000
 34. Battelino Tadej
  Zdrava prehrana dojenčkov, otrok in mladostnikov
  2000
 35. Ribitsch Volker; Stana-Kleinschek Karin; Jeler Slava
  The influence of classical and enzymatic treatment on the surface charge of cellulose fibres
  1996
 36. Bostič-Verstovšek Darja
  Proučevanje vpliva celuloznih etrov na zadržano sproščanje pentoksifilina iz hidrofilnih ogrodnih sistemov
  [Study of influence of cellulose ethers on susteined release of pentoxyfylline from hydrophilic matrices]
  1996
 37. Mlekuž Saša; Kristl Julijana
  Ogrodne tablete z zadržanim sproščanjem
  [Sustained release matrix tablets]
  1996
 38. Kuret Jošt
  Morfologija in ultrastruktura bakterije Borrelia burgdorferi s.l. in njene spremembe po delovanju nekaterih antibiotikov
  1999
 39. Bogataj M; Mrhar A; Korošec L
  Influence of physicochemical and biological parameters on drug release from microspheres adhered on vesical and intestinal mucosa
  1999
 40. Vrečer Franc; Kramar Andrejka
  Study of the influence of hydrophilic cellulose ethers on pentoxifylline release from sustained-release matrix tablets
  [Študij vpliva hidrofilnih celuloznih etrov na sproščanje pentoksifilina iz ogrodnih tablet z zadržanim sproščanjem]
  1998
 41. Vrečer Franc; Kramar Andrejka
  Zdravilni pripravki s kontroliranim sproščanjem
  1994
 42. Vrečer Franc; Kramar Andrejka
  Zdravilni pripravki s kontroliranim sproščanjem učinkovin: železov (II) sulfat monohidrat
  1995
 43. Mrhar Aleš; Karba Rihard; Bogataj Marija
  Computer aided design, formulation and evaluation of hydroxypropylmethylcellulose phthalate microspheres containing nicardipine
  1996
 44. Marinšek-Logar Romana; Gasparič A; Nekrep FV
  Ksilanolitični encimski kompleks vampne bakterije Prevotella bryantii B1 4
  [Xylanolytic enzyme complex of rumen bacterium Prevotella bryantii B1 4]
  1998
 45. Pucelj Brigita
  Prenos tehnologije izdelave suspenzije
  [Scale up technology of suspensions]
  1995
 46. Vrečer F; Kramar A
  Study of pentoxifylline release from matrix tablets based on cellulose ethers
  1995
 47. Siaan M; Pintye-Hodi K; Szabo-Revesz P; Kasa P Jr; Eroes I
  Study of the compressibility of avicel PH 301 and avicel PH 302
  1997
 48. Bozdag S; Calis S; Sumnu M
  Formulation and in vitro evaluation of enteric coated omeprazole tablets
  1997
 49. Rodin V; Kurjaković N; Tomaić J
  The influence of excipients on the dissolution behavior of glibenclamide tablets
  1997
 50. Vitkova M; Rabiškova M; Vetchky D; Rak J; Dvorakova J
  Preparing of pellets containing diltiazem and their dissolution profile
  1997
 51. Kucharovič B; Rak J; Magulova D
  Influence of the technological process on the liberation of theophylline matrix systems with low HPMC contents
  1997
 52. Kristl J; Baumgartner S; Vrečer F; Rotar A
  Formulation and evaluation of hydrodynamically balanced matrix systems
  1997
 53. Chicco D; Vojnović D; Rubessa F; Maurich V; Zanchetta A
  Melt granulation in ROTO J high shear mixer
  1997
 54. Popovič Tatjana; Puizdar Vida; Ritonja Anka; Brzin Jože
  Simultaneous isolation of human kidney cathepsins B, H, L and C and their characterisation
  1996
 55. Babnik D
  Some environmental effects on relationships between in sacco degradability of protein and dry matter and chemical composition of Italian ryegrass
  1995
 56. Gabrijelčič V; Šentjurc M
  Influence of hydrogels on liposome stability and on the transport of liposome entrapped substances into the skin
  1995
 57. Mlekuž S; Kristl J; Šmid-Korbar J; Vrečer F; Rotar A
  Swelling behaviour of HPMC, HPC and HEC peroral matrix systems
  1995
 58. Gregorc K; Kristl J; Gabrijelčič V; Šentjurc M; Šmid-Korbar J
  Physical stability of liposomes studied by EPR method
  [Proučevanje fizikalne stabilnosti liposomov z EPR metodo]
  1995
 59. Lenarčič B; Ritonja A; Turk B; Dolenc I; Turk V
  Characterization and structure of pineapple stem inhibitor of cysteine proteinases
  1992
 60. Turk B; Križaj I; Kralj B; Dolenc I; Popovič T; Bieth JG; Turk V
  Bovine stefin C, a new member of the stefin family
  1993
 61. Turk B; Križaj I; Turk V
  Isolation and characterization of bovine stefin B
  1992
 62. Gašperlin M; Šmid-Korbar J; Kristl J
  Influence of hydrocolloids on the physical properties of semi solid emulsion systems containing silicone surfactant
  1995
 63. Buturović J; Žemva Ž; Ponikvar R
  Filling a dialysis circuit with albumin does not prevent platelet activation during hemodialysis: in vivo study
  1994
 64. Kandus A; Benedik M; Bren AF; Drinovec J; Fliser D; Knap B; Kladnik S; Ivanovich P
  Inhibition of complement activation with EDTA in vivo during sham hemodialysis
  1991
 65. Abletshauser C; Rupprecht H
  Self supporting polymer films crosslinked "in situ" by simultaneous spraying of component solutions. 1. Characterization and drug diffusion
  1994
 66. Marinšek-Logar R; Nekrep FV
  Mikrobna razgradnja ksilana
  [Microbial degradation of xylane]
  1993
 67. Bogataj M; Mrhar A; Korošec L
  In vitro evaluation of bioadhesive properties of hydroxypropylcellulose and carboxymethylcellulose films and microspheres
  1994
 68. Meden-Vrtovec H; Hren-Božič M
  Vagifem - zdravljenje urogenitalnih atrofičnih sprememb
  [Vagifem - the treatment of urogenital atrophic changes]
  1991
 69. Jesenovec N
  Određivanje koncentracije albumina u krvnom serumu: pomoću elektroforeze na acetatnoj foliji i na celogelu
  1990
 70. Zalokar V
  Određivanje lipoproteinskih frakcija u krvnom serumu: razdvajanjem metodom elektroforeze na acetatceluloznoj foliji
  1990
 71. Hudnik-Plevnik T; Breskvar K
  Purification and characterization of cytochrome P-450 from the filamentous fungus Rhizopus nigricans
  1989
 72. Janković S; Slipčević J; Ðekić-Čado M
  Ugroženost zdravlja u procesu izrade celuloze
  [A threat of health in the production of cellulose]
  1989
 73. Sunčič S; Hrašovec B; Verhovnik B; Sabadin A
  Vpliv smradu na počutje občanov v Krškem
  1988New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics