biomedicina slovenica


"CEREALS" : 49

 1. Glišovič Maša; Mršnik Marina; Zupanič Slavec Zvonka
  Celiakija - spoznavanje bolezni v svetu in pri Slovencih
  [The evolution of coeliac disease]
  2015
 2. Kirinčič Stanislava; Škrjanc Barbara; Kos Nataša; Kozolc Brigita; Pirnat Nina; Tavčar-Kalcher Gabrijela
  Mycotoxins in cereals and cereal products in Slovenia - official control of foods in the years 2008-2012
  2015
 3. Tavčar-Kalcher Gabrijela; Pavšič Vrtač Katarina; Ujčič Vrhovnik Igor; Jakovac-Strajn Breda; Vengušt Anton
  Kontaminacija žit v primarni proizvodnji s trihoteceni v Sloveniji
  2011
 4. Simončič Andrej
  Spremljanje vpliva različnih rokov uporabe herbicidov na zapleveljenost in pridelek ozimnih žit v letih med 1992 in 2010
  [The comparison of different herbicide application time on weed control and yield of winter cereals between 1992 and 2010]
  2011
 5. Poličnik Rok; Hlastan-Ribič Cirila; Pokorn Dražigost
  Prehranjevalne navade predšolskih otrok v Ljubljani in okolici
  [Nutritional habits of pre-school children in Ljubljana and its surroundings]
  2009
 6. Tadina N; Germ M; Kreft I; Breznik B; Gaberščik A
  Effects of water deficit and selenium on common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plants
  2007
 7. Germ Mateja
  The effect of UV-B radiation and selenium on respiratory potential in common buckwheat (Fagopyrum esculentum)
  2006
 8. Kladnik Aleš; Chourey Prem S; Pring Darly R; Dermastia Marina
  Development of the endosperm of Sorghum bicolor during the endoreduplication-associated growth phase
  2006
 9. Homšak Matjaž
  Pšenica najlepši cvet in alergija na ta cvet
  2005
 10. Breznik B; Germ M; Gaberščik A; Kreft I
  Combined effects of elevated UV-B radiation and the addition of selenium on common (Fagopyrum esculentum Moench) and tartary (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) buckwheat
  2005
 11. Fatur Tanja; Perharič Lucija
  Toksikološka ocena fitofarmacevtskega pripravka Amistar extra, azoksistrobin in ciprokonazol, Syngenta crop protection AG
  2005
 12. Breznik Barbara; Gaberščik Alenka; Germ Mateja; Kreft Ivan
  The combined effects of enhanced UV-B radiation and selenium on common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) habitus
  2005
 13. Pokorn Dražigost
  Vegetarijanska prehrana in dojenje
  [Vegetarian diet and breastfeeding]
  2005
 14. Germ Mateja
  Enhanced UV-B radiation affects the synthesis of protective compounds in common and bitter (tartary) buckwheat
  2005
 15. Anonymous ;
  International symposium on buckwheat and the dietary culture; 2005 Aug 8-12; Xichang, China
  2005
 16. Mlakar-Mastnak Denis
  Uravnotežena varovalna prehrana
  2004
 17. Volfand J; Furlan J
  Ovrednotenje atopijskih krpičnih testov v diagnostiki alergijske preobčutljivosti za žita v prebavilih
  2004
 18. Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan
  Regionalne razlike v zdravju in dejavnikih tveganja za nenalezljive bolezni: dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije: rezultati raziskave. 3. del. Prehrana
  2002
 19. Zaletel-Kragelj Lijana
  Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije (z zdravjem povezan vedenjski slog): pogostost pojavov: prehranske navade. 3. del. Pogostost uživanja živil
  2002
 20. Širca-Čampa Andreja
  Žita - sestavljeni ogljikovi hidrati. (2. del)
  2003
 21. Širca-Čampa Andreja
  Žita - sestavljeni ogljikovi hidrati. (1. del)
  2003
 22. Žagar Bernarda
  Prehrana bolnikov s celiakijo
  2003
 23. Širca-Čampa Andreja
  Prehrana pri preobčutljivosti organizma na določena živila
  2001
 24. Perharič L; Družina B; Perc A
  "Ajda pa znova zori"
  2003
 25. Trematerra Pasquale
  Bromuro di metile: situazione attuale e metodi alternativi nella disinfestazione di derrate e industrie alimentari
  [Methyl bromide: current status and alternatives]
  2003
 26. Mozzaffarian Dariush; Kumanyika Shiriki K; Lemaitre Rozenn N; Olson Jean L; Burke Gregory L; Siscovick David S
  Uživanje žit, sadja in rastlinskih vlaknin ter tveganje za srčno-žilne bolezni pri starostnikih
  [Cereal, fruit and vegetable fiber intake and the risk of cardiovascular disease in elderly individuals]
  2003
 27. Koch Verena
  Gluten - sestavina živil in industrijskih proizvodov
  2002
 28. Vouk-Grbac Lilijana
  Morska hrana kot funkcionalno živilo
  [Seafoods as functional foods]
  2001
 29. Kreft Samo; Kreft Marko
  Localization and morphology of the buckwheat embryo
  2000
 30. Kreft M; Kreft S
  Histolocalisation and computer aided reconstruction of polyphenol distribution in seeds
  2001
 31. Pokorn Dražigost
  Maščobe in alkohol kot dejavnik tveganja pri nastanku raka na debelem črevesju
  [Dietary fat and alcohol as risk factor of incidence of colon cancer]
  2000
 32. Gaberščik Alenka; Vončina Meta; Trost Tadeja; Germ Mateja; Mazej Zdenka; Bjoern Lars Olof
  Growth and production of buckwheat (Fagopyrum esculentum) treated with anhanced UV-B radiation
  2000
 33. Adamič Maruša; Borštnar Mija; Polak Pavel; Erjavec Mojca; Malneršič Stojan; Šek Stane; Gradišar Mojca; Jerak Srečka
  Monitoring na prisotnost nekaterih kritičnih kemičnih kontaminantov v živilih rastlinskega izvora z ljubljanskih tržnic
  1998
 34. Korunić Zlatko
  Novine u fumigaciji
  1999
 35. Regvar Marjana; Gogala Nada; Vodnik Dominik; Gabrovšek Karin; Likar Matevž; Bavcon Jože; Kugonič Nives; Gros Milena; Vogel Katarina; Golobinek Vanda
  Biotehnološka uporaba arbuskularne mikorize: letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta za leto 2000
  2000
 36. Korunić Zlatko
  Suzbijanje štetnika uskladištenih poljoprivrednih proizvoda uporabom insekticida
  2000
 37. Kreft Ivan
  Rastlina meseca septembra: ajda - znanilka prihajajoče jeseni
  [The plant of the month in September: the buckwheat - the harbinger of the coming autumn]
  1999
 38. Paradiž Jasna; Lovka Milan
  Pollen grain bioassay for environmental pollution screening
  1999
 39. Jež Martina; Maučec-Zakotnik Jožica
  Prehrana in debelost
  1999
 40. Kreft Marko; Kreft Samo
  Computer aided three-dimensional reconstruction of the buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seed morphology
  1999
 41. Turk Josip
  Prehrana v strategiji proti boleznim srca in ožilja
  [The role of nutrition in the strategy of cardiovascular disease prevention]
  1997
 42. Horvat Andrej
  Falcon 460 EC in impuls 500 EC - specialista proti pepelovkam iz nove skupine aktivnih snovi
  [Falcon 460 EC und Impuls 500 EC - Mehltauspecialisten aus der neuen Wirkstoffgruppe]
  1999
 43. Groznik Katarina; Knapič Vlasta; Perme Simona; Urek Gregor; Jerman-Cvelbar Joži; Miklič-Lautar Irena; Ravnikar Maja
  Aide memoire for TAIEX advisory visits to the associated countries concerning plant health and plant protection products
  1999
 44. Horvat Andrej
  FALCON 460 EC in IMPULS 500 EC - specialista proti pepelovkam iz nove skupine aktivnih snovi
  1999
 45. Pušenjak Stanko; Salobir-Gajšek Uršula; Novak-Antolič Živa; Tul Nataša
  Preprečevanje nepravilnosti v razvoju nevralne cevi pri plodu
  [Preventing of fetal neural tube defects]
  1998
 46. Radolli L
  Dohranjevanje - zakaj, kdaj in kaj?
  [Solid food introduction - why, when and what?]
  1998
 47. Kramar-Perovnik Katja
  Vegetarijanska prehrana med študenti
  [Vegetarian food among students]
  1998
 48. Pavčič Maruša
  Osnovne vrste živil
  1997
 49. Šturm M
  Bogastvo žitnega zrna v zdravi prehrani
  [Wealthy cereal grain in healthy food]
  1991New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics