biomedicina slovenica


"CETYLPYRIDINIUM" : 4

 1. Mirtič Janja; Kogej Ksenija; Baumgartner Saša; Smistad Gro; Kristl Julijana; Hiorth Marianne
  Development of cetylpyridinium-alginate nanoparticles
  2016
 2. Košir Primož
  Primerjalna raziskava terapevtske enakovrednosti med testnim in referenčnim zdravilom fiksne kombinacije 3 miligramov benzidaminijevega klorida in 1 miligrama cetilpiridinijevega klorida pri preiskovancih z vnetim žrelom, povezanim z okužbami zgornjih dihal
  [A comparison of therapeutic equivalence between test and reference formulations of the fixed combination of 3 milligrams benzydamine hydrochloride and 1 milligram cetylpyridinium chloride in the treatment of sore throat associated with upper respiratory tract infections]
  2015
 3. Arrigler Vesna; Kogej Ksenija; Majhenc Janja; Svetina Saša
  Interaction of cetylpiridinium chloride with giant lipid vesicles
  2005
 4. Arrigler Vesna; Kogej Ksenija; Majhenc Janja; Svetina Saša
  Incorporation of cetylpyridinium chloride into giant phospholipid vesicles
  2005New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics