biomedicina slovenica


"CHARCOAL" : 24

 1. Brvar Miran
  Klinično pomembne razlike, prepoznava in ukrepi pri predoziranju benzodiazepinov
  [Clinical features, diagnosis and treatment of benzodiapine overdose]
  2014
 2. Sinkovič Andreja; Vrbnjak Matej; Svenšek Franc; Kirbiš Simona
  Lithium and venlafaxine poisoning - a case report
  2013
 3. Letonja Mitja; Petrovič Danijel
  Kardiotoksičnost in več-organska odpoved zaradi zastrupitve z valproatom
  [Cardiotoxicity and multiorgan system failure caused by valporate poisoning: case report and review of the literature]
  2009
 4. Možina Martin; Grenc Damjan
  Antidoti
  [Antidotes]
  2009
 5. Možina Martin; Jamšek Marija
  Dekontaminacija in eliminacija strupov
  [Decontamination and elimination of poisons]
  2009
 6. Brvar Miran; Možina Martin
  Zastrupitve z zdravili v Sloveniji
  [Drug poisoning in Slovenia]
  2008
 7. Jamšek Marija; Šarc Lucija
  Primarna dekontaminacija prebavil - ali je na tem področju kaj novega?
  [Primary digestive tract decontamination - is there anything new in this field?]
  2006
 8. Jamšek M; Kamenik B
  Primarna odstranitev pri zastrupitvah
  2006
 9. Brvar Miran; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Prolonged psychosis after Amanita muscaria ingestion
  2006
 10. Bunc M; Pezdir T; Možina H; Možina M; Brvar M
  Butanol ingestion in an airpost hangar
  2006
 11. Brvar Miran; Možina Hugon; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Zastrupitve z zaviralci kalcijevih kanalčkov
  [Calcium channel blocker poisoning]
  2005
 12. Brvar Miran; Koželj Gordana; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Acute poisoning with autumn crocus (Colchicum autumnale L.)
  2004
 13. Drev Darko
  Čiščenje pitne vode s površinsko aktivnimi snovmi
  1999
 14. Petrinić Irena; Šostar-Turk Sonja; Simonič Marjana
  Pročišćavanje otpadnih voda u praonicama rublja pomoću aktivnog ugljena
  2002
 15. Brvar Miran; Grenc Damjan; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom, gama-butirolaktonom in 1,4-butandiolom
  [Poisoning with gamma-hydroxybutyrate, gamma-butyrolactone and 1,4-butandiol]
  2002
 16. Rozman Blaž
  Clinical pharmacokinetics of leflunomide
  2002
 17. Brvar Miran; Grenc Damjan; Jamšek Marija; Možina Martin; Bunc Matjaž
  Zastrupitev z gama-hidroksibutiratom
  [Poisoning with gamma-hydroxybutyrate]
  2002
 18. Ponikvar R; Buturović-Ponikvar J
  Blood purification in septic shock
  2000
 19. Sinkovič A
  Zastrupitev z organofosfornim insekticidom
  [Acute intoxication with organophosphorous insecticides]
  1993
 20. Lenasi H; Hudnik-Plevnik T
  Identification and partial characterization of cytosolic progesterone-binding sites in the filamentous fungus Rhizopus nigricans
  1996
 21. Cotič M
  Lavaža želodca
  [Gastric lavage]
  1995
 22. Šušterčič D; Gašpirc B; Skalerič U; Funduk N; Lukač M; Cencič S; Nemeš K
  Saturation effects in ablation of hard dental tissues by Er:YAG
  1993
 23. Jan J; Zupančič-Kralj L; Žigon D
  Residue profile of PCB, PCN and Cbz in fish, algae, moss and sediment from the polluted river Krupa (Slovenia)
  1994
 24. Alebić-Kolbah T; Plavšić F; Wolf-Čoporda A
  Determination of serum atenolol using HPLC with fluorescence detection following isolation with activated charcoal
  1989New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics