biomedicina slovenica


"CHEMOPREVENTION" : 63

 1. Saba Nabil F.; Haigentz Missak; Vermorken Jan; Strojan Primož; Bossi Paolo; Rinaldo Alessandra; Takes Robert P.; Ferlito Alfio
  Prevention of head and neck squamous cell carcinoma
  2015
 2. Amin Amr; Filipič Metka; Chen Su S.; Schneider-Stock Regine
  Cancer chemoprevention
  2012
 3. Hajdinjak Tine
  Rak prostate
  2012
 4. Tomšič Matija; Rotar Žiga
  The frequency of tuberculosis chemoprophylaxis prior to TNF-alpha inhibitor treatment, and the incidence tuberculosis infection using a two-step screening algorithm for latent tuberculosis infection: data from the BioRx.si registry
  2012
 5. Tudor-Car Lorainne; Van Velthoven Michelle; Brusamento Serena; Elmoniry Hoda; Car Josip; Majeed Azeem; Tugwell Peter; Welch Vivian; Marušič Ana; Atun Rifat
  Integrating prevention of mother-to-child HIV transmission programs to improve uptake: a systematic review
  2012
 6. Beović Bojana; Strle Franc; Tomažič Janez
  Novosti v infektologiji, Preprečevanje okužb: imunoprofilaksa in kemoprofilaksa. Infektološki simpozij 2012; 2012 mar; Ljubljana
  2012
 7. Antolič Rok; Polič Marko; Stanovnik Lovro; Novak-Antolič Živa
  Medication interest in pregnant women
  [Interes za zdravljenje z zdravili pri nosečnicah]
  2011
 8. Čufer Tanja; Južnič Šetina Tanja; Šeruga Boštjan; Turnšek Nina; Gregorič Brigita; Matičič Mojca
  Presejanje na okužbo z virusom hepatitisa B in preprečevanje reaktivacije hepatitisa B
  2011
 9. Matičič Mojca; Poljak Mario
  Slovenske nacionalne usmeritve za preprečevanje reaktivacije hepatitisa B pri bolnikih, ki potrebujejo imunosupresivno zdravljenje
  [Slovene national guidelines for the prevention of hepatitis B reactivation in patients undergoing immunosuppressive therapy]
  2010
 10. Filipič Metka
  Dietary factors in prevention of cancer and mechanisms of chemoprevention
  2010
 11. Crnčević-Orlić Željka; Ružić Alen; Rajković Koraljka; Kapović Miljenko
  The effectiveness of a 40-year long iodine prophylaxis in endemic goitre region of Grobnik, Croatia
  2005
 12. Arnež M
  Gripa pri otrocih
  [Influenza in children]
  2008
 13. Saletinger Rajko; Baklan Zvonko
  Status febrilis in meningizem
  [Febrile state and meningism]
  2007
 14. Bokal Urška; Skralovnik Ajda; Pikelj Franjo
  Učinkovitost protimalarične kemoprofilakse - analiza obolevanja študentov medicine Sekcije za tropsko in potovalno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani na humanitarnih odpravah v trope v letih 1990-2005
  [Efficiency of antimalarial chemoprophylaxis - an analysis of malaria morbidity among members of Section for tropical medicine, Medical faculty of Ljubljana on electives in third world countries 1990-2005]
  2007
 15. Eržen Damijan
  Zdravljenje latentne okužbe s tuberkulozo
  2006
 16. Serša Gregor
  Osnovni mehanizmi kemoprevencije pred rakom
  [Basic mechanisms of cancer preventing agents]
  2006
 17. Bokal Urška; Skarlovnik Ajda
  Analiza obolevanja študentov Medicinske fakultete v Ljubljani za malarijo na strokovno-humanitarnih odpravah v dežele tretjega sveta
  2005
 18. Borinc-Beden Andreja; Maček Vasilija
  Obravnava otroka ob stiku s tuberkuloznim bolnikom
  [Management of children exposed to a patient with tuberculosis]
  2006
 19. Kšela Juš; Trampuž Andrej
  Novosti v preprečevanju, diagnostiki in zdravljenju malarije
  [New developments in prophylaxis, diagnosis and treatment of malaria]
  2006
 20. Primic-Žakelj Maja
  Epidemiology of breast cancer: incidence and mortality trends, prevention and control
  2005
 21. Zakotnik Breda
  Cepljenje proti gripi, imunoprofilaksa in zdravljenje akutnih virusnih okužb dihal
  [Influence vaccination, immunoprophylaxis and therapy of acute viral respiratory infections]
  2005
 22. Kotar Tadeja; Pikelj Franjo
  Potovalna medicina - medicina v divjini
  [Travel medicine - wilderness medicine]
  2005
 23. Ahčan Jerneja; Čižman Milan; Novljan Gregor; Rus Rina; Sedmak Marjeta; Maček Vasilija; Kopriva Silvester
  Okužbe po presaditvi čvrstih organov pri otrocih
  [Infections after solid organ transplantation in children]
  2005
 24. Lejko-Zupanc Tatjana; Gabrijelčič Tone; Zorman Darko; Vrtovec Bojan
  Posebnosti okužb po presaditvi srca
  [Risks and epidemiology of infections after heart transplantation]
  2005
 25. Cerar Daša; Beović Bojana
  Preprečevanje okužb pri bolnikih s presajenimi organi in tkivi: kemoprofilaksa in svetovanje
  [Prevention of infections in solid organ and tissue transplant recipients: chemoprophylaxis and counseling]
  2005
 26. Unuk Sibila; Gorišek-Miksić Nina; Melink Alenka; Turk Karel
  Pristop k otroku pred potovanjem - priporočila in ukrepi
  [Childrens traveling]
  2005
 27. Hočevar-Grom Ada
  Preprečevanje malarije pri potnikih
  [Prevention of malaria in travellers]
  2005
 28. Arko Jasna
  Na potovanje nikakor brez majhne priročne lekarne
  2004
 29. Marušič Andrej; Kraigher Alenka; Sočan Maja; Grgič-Vitek Marta; Šmon Lučka; Imenšek Ivana; Sevljak-Jurjevec Maja; Vrbanc Alenka; Plevelj Bojana; Jeruc Marjan; Polak Jurij
  Analiza izvajanja imunizacijskega programa in drugih ukrepov za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi v Sloveniji v letu
  2004
 30. Almeda J; Casabona J; Simon B; Gerard M; Rey D; Puro V; Thomas T; Tomažič Janez
  Proposed recommendations for the management of HIV post-exposure prophylaxis after sexual, injecting drug or other exposured in Europe
  2004
 31. Lužnik-Bufon Tatjana
  Ukrepi ob izpostavljenosti nekaterim nalezljivim boleznim
  1996
 32. Sočan Maja; Lužnik-Bufon Tatjana; Prosenc-Trilar Katarina
  Ukrepi ob pojavu visokopatogenega virusa influence H5N1 in možnost prenosa na človeka
  [The management of highly pathogenic influenza H5N1 virus with possible interhuman transmission]
  2005
 33. Tomažič Janez
  Splošni nasveti popotnikom in potovalna lekarna
  [General advice to travellers and traveller pharmacy]
  2004
 34. Čufar Andreja
  Potovalna lekarna: posvet v lekarni - mesto farmacevta, sodelovanje zdravnika in farmacevta v postopku zdravljenja
  2004
 35. Tomažič Janez; Matičič Mojca; Kotar Tadeja
  Potovalna medicina - zaščita pred okužbami in splošni nasveti
  [Travel medicine: infection prevention and general advice]
  2004
 36. Pokorn Marko; Gros Anton
  Vnetje zunanjega in srednjega ušesa
  [Inflammation of the external and middle ear]
  2004
 37. Kotar Tadeja
  Potovalna torba in imunoprofilaksa
  2004
 38. Terčelj-Zorman Marjeta; Aleš Andreja; Turel Matjaž; Salobir Barbara
  Zgodnje odkrivanje pljučnega raka
  [Early detection of lung cancer]
  2003
 39. Pirnat Nina; Grilc Eva
  Svetovanje potnikom pred odhodom v tujino
  2003
 40. Eržen Damijan; Žolnir-Dovč Marija; Zalokar Polona; Šorli Jurij
  Ukrepi uspešnega nadzora nad tuberkulozo v Sloveniji
  2003
 41. Červek Jožica
  Kemopreventiva raka dojke: izsledki najnovejših raziskav
  2002
 42. Čižman Milan; Beović Bojana
  Priročnik za ambulantno predpisovanje protimikrobnih zdravil
  2002
 43. Pokrajac Tatjana; Gorenšek Milan; Stefanovič Milan; Juteršek Albert; Pegan Vladislav; Drenovec Miran; Bratina Radislav; Ljepovič Liljana
  Dedne adenomatozne polipoze
  [Hereditary adenomatous polyposis]
  2001
 44. Lanišnik-Rižner Tea; Kristan Katja; Stojan Jure; Adamski Jerzy
  Site directed mutagenesis of 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase from fungus Cochliobolus lunatus
  2001
 45. Zwitter Matjaž
  Kemopreventiva raka dojke: druga plat medalje
  2001
 46. Žgajnar Janez
  Kemopreventiva raka dojke
  2001
 47. Stuerchler Matius P
  Prevention and therapy of malaria
  [Preprečevanje in zdravljenje malarije]
  2000
 48. Brecelj Jernej
  Potovanje z otroki
  [Traveling with children]
  2000
 49. Kotar Tadeja
  Potovalna lekarna
  [Travel medical kit]
  2000
 50. Petrič Primož; Škraba Anja
  Potovalna driska: preprečevanje in zdravljenje
  [Traveler's diarrhoea: prevention and treatment]
  2000
 51. Trampuž Andrej; Pikelj Franjo
  Driske, povezane s potovanjem
  [Travel-related diarrhea]
  2000
 52. Turk K
  Izvajanje imunizacijskega programa v Sloveniji
  [Implementation of immunization programme in Slovenia]
  2000
 53. Tomažič Janez; Vidmar Ludvik
  HIV-1 v nosečnosti in med porodom
  1998
 54. Stuerchler Matius P
  Preprečevanje in zdravljenje malarije
  [Prevention and therapy of malaria]
  1999
 55. Brecelj Jernej
  Svetovanje posebnim skupinam popotnikov (otroci, ostareli, imunsko pomanjkljive osebe)
  [Health advice for special groups of travellers (children, aged, immunocompromised)]
  1999
 56. Podbregar Matej; Černelč Peter
  Zapleti in zdravljenje bolnikov z esencialno trombocitemijo
  [Complications and treatment of essential thrombocythemia]
  1999
 57. Gradecki Iztok
  Prevencija bolezni srca in ožilja v specialistični ambulanti
  1998
 58. Primic-Žakelj Maja; Pompe-Kirn Vera
  Kemopreventiva raka dojk in presejanje
  1998
 59. Kraigher Alenka; Šmon Lučka; Imenšek Ivana; Gaberšek Ana; Vrbanc Alenka; Plevelj Bojana
  Analiza izvajanja imunizacijskega programa in drugih ukrepov za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi v Sloveniji v letu 1997
  1998
 60. Mazić Uroš
  Novosti pri preprečevanju infekcijskega endokarditisa
  [Novelties in the prevention of infective endocarditis]
  1998
 61. Trampuž Andrej; Turk Karl
  Preprečevanje in zdravljenje potovalne driske
  [Prevention and treatment of traveler's diarrhea]
  1997
 62. Kraigher Alenka; Šmon Lučka; Imenšek Ivana; Gaberšek Ana; Vrbanc Alenka; Plevelj Bojana
  Analiza izvajanja imunizacijskega programa in drugih ukrepov za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi v Sloveniji v letu 1996
  1997
 63. Mirt D
  Praktična upotreba praška piritel u svinja
  [Practical use of the piritel powder in pigs]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics