biomedicina slovenica


"CHILD" : 9554

 1. Homan Matjaž
  Autoimmune liver disease and therapy in childhood
  [Avtoimunske bolezni jeter pri otrocih in zdravljenje]
  2013
 2. Rener-Primec Zvonka; Grmek Marko; Perković-Benedik Mirjana; Kržan Matevž
  FDG-PET/CT with EEG recording in children with frequent daily seizures
  2013
 3. Sturm Gunter; Varga Eva-Maria; Robertson Graham; Mosbech Holger; Bilò M. Beatrice; Akdis Cezmi A.; Antolín-Amérigo Darío; Cichocka-Jarosz Eva; Gawlik Radoslaw; Košnik Mitja
  EAACI guidelines on allergen immunotherapy
  2017
 4. Poljak Mario
  Vaccination against HPV
  [Cijepljenje protiv HPV]
  2017
 5. Knjiga sažetaka
  [Book of abstracts]
  2017
 6. Rener-Primec Zvonka
  Ischemic stroke in children
  2016
 7. Rener-Primec Zvonka
  Headache in childhood
  2016
 8. Završnik Jernej; Pišot Rado; Šimunič Boštjan; Kokol Peter; Blažun Helena
  Biomechanical characteristics of skeletal muscles and associations between running speed and contraction time in 8- to 13-year-old children
  2017
 9. Marčun-Varda Nataša; Nikolić Sara; Močnik Mirjam
  Subendocardial viability ratio and ejection duration as parameters of early cardiovascular risk in children
  2017
 10. Rades Dirk; Janssen Stefan; Conde-Moreno Antonio J.; Cacicedo Jon; Metz Michaela; Veninga Theo; Šegedin Barbara; Rudat Volker; Schild Steven E.
  Role of the overall treatment time of radiotherapy with 10 x 3 Gy for outcomes in patients with metastatic spinal cord compression
  2017
 11. Bertok Sara; Dolžan Vita; Goričar Katja; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej; Rener-Primec Zvonka
  The association of SCN1A p.Thr1067Ala polymorphism with epilepsy risk and the response to antiepileptic drugs in Slovenian children and adolescents with epilepsy
  2017
 12. Butenko Tita; Jeverica Samo; Orel Rok; Homan Matjaž
  Antibacterial resistance and the success of tailored triple therapy in Helicobacter pylori strains isolated from Slovenian children
  2015
 13. Praprotnik Marina; Županić Melanija; Lozej Tina; Krivec Uroš
  Kašelj pri otrocih
  [Cough in children]
  2017
 14. Badiu Corin; Bonomi Marco; Borshchevsky Ivan; Cools Martine; Craen Margarita; Ghervan Cristina; Hauschild Michael; Hershkovitz Eli; Hrabovszky Erik; Juul Anders; Avbelj Magdalena
  Developing and evaluating rare disease educational materials co-created by expert clinicians and patients
  2017
 15. Jevnikar Kristina; Starbek Zorko Mateja; Dragoš Vlasta
  Prikrita glivična okužba kože obraza pri otroku - prikaz primera
  [Tinea incognito in children - a case report]
  2017
 16. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 17. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 18. Grosek Marija; Lučovnik Miha
  Oxytocin for labour induction or augmentation as a risk factor for autism
  [Povezava med uporabo oksitocina za sprožitev ali pospeševanje poroda in avtizmom]
  2017
 19. Pavlič Jerneja; Lešer Vladka
  Obveščenost staršev o preprečevanju okužb s hrano
  [Awareness of parents about preventing foodborne]
  2017
 20. Fekonja Anita
  Prevalence of dental developmental anomalies of permanent teeth in children and their influence on esthetics
  2017
 21. Kučan Rok; Hostnik Tadeja; Perković-Benedik Mirjana; Osredkar Damjan
  Pineal cysts in a cohort of 143 children
  2017
 22. Unuk Sibila
  Okužbe pri otrocih, ki jih ne smemo spregledati
  [Infections in children which shoud not be overlooked]
  2017
 23. Rochette Claire; Jullien Nicolas; Saveanu Alexandru; Caldagues Emmanuelle; Bergada Ignacio; Braslavsky Debora; Pfeifer Marija; Reynaud Rachel; Herman Jean-Paul; Barlier Anne
  Identifying the deleterious effect of rare LHX4 allelic variants, a challenging issue
  2015
 24. Battelino Tadej; Nimri Revital; Dovč Klemen; Phillip Moshe; Bratina Nataša
  Prevention of hypoglycemia with predictive low glucose insulin suspension in children with type 1 diabetes
  2017
 25. Kandolf Sekulović Lidija; Peris Ketty; Hauschild Axel; Stratigos A.; Grob J. J.; Nathan Paul D.; Dummer R.; Forsea A.-M.; Hoeller C.; Ocvirk Janja
  More than 5000 patients with metastatic melanoma in Europe per year do not have access to recommended first-line innovative treatments
  2017
 26. Korošec Barbara; Logar Svetlana; Groleger Sršen Katja
  Stopenjski oralno-senzorni pristop k učenju hranjenja pri otrocih z motnjami hranjenja
  [Sensory oral stimulation approach for children with feeding disorders]
  2017
 27. Novak Zala; Groleger Sršen Katja
  Metode ocenjevanja dinamičnega ploskega stopala
  [Functional flatfoot evaluation methods]
  2017
 28. Bizovičar Nataša
  Uporaba transkranialne stimulacije z direktnim električnim tokom pri otrocih in mladostnikih
  [The use of transcranial direct current stimulation in children and adolescents]
  2017
 29. Bizjak Neli; Osredkar Damjan; Pečarič-Meglič Nuška; Perković-Benedik Mirjana
  Incidence of tonic spasms as the initial presentation of pediatric multiple sclerosis in Slovenia
  2017
 30. Mahnič Katja; Marušič Vita
  Uporaba šolske torbe kot dejavnik tveganja za pojav bolečine pri otrocih
  [Use of school bag as a risk factor for pain in children]
  2017
 31. Ključevšek Damjana; Emeršič Nina; Toplak Nataša; Avčin Tadej
  Clinical and MRI outcome of cervical spine lesions in children with juvenile idiopathic arthritis treated with anti-TNF[alpha] drugs early in disease course
  2017
 32. Rener-Primec Zvonka
  Vagus nerve stimulation in children
  2017
 33. Slemnik Mojca; Krivec Uroš; Kotnik Pirš Ana
  Učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev
  [The effectiveness of treatment with leukotriene receptor antagonists in children with asthma]
  2016
 34. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 35. Zorman Andrea; Meštrovič Popovič Katarina; Vande Walle J.; Meglič Anamarija
  Monosimptomatsko nočno močenje pri otrocih
  [Monosymptomatic nocturnal enuresis in children]
  2016
 36. Vodopivec Sara; Kotnik Primož
  Debelost pri otrocih
  [Childhood obesity]
  2016
 37. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 38. Battelino Saba
  Rehabilitation after cochlear implantation
  2016
 39. Liberman Alon; Drobnič Radobuljac Maja
  Diabetes technology and the human factor
  2017
 40. Snoj Tratnik Janja; Falnoga Ingrid; Trdin Ajda; Mazej Darja; Fajon Vesna; Miklavčič Višnjevec Ana; Kobal Alfred Bogomir; Osredkar Joško; Sešek-Briški Alenka; Krsnik Mladen; Neubauer David; Kodrič Jana; Stropnik Staša; Gosar David; Lešnik Musek Petra; Marc Janja; Jurković Mlakar Simona; Horvat Milena
  Prenatal mercury exposure, neurodevelopment and apolipoprotein E genetic polymorphism
  2017
 41. Štuhec Matej; Locatelli Igor
  Age-related pharmacotherapy of attention deficit hyperactivity disorder in Slovenia in children and adolescents
  2017
 42. Kukec Andreja; Zaletel-Kragelj Lijana; Eržen Ivan; Dodič-Fikfak Metoda; Bizjak Mirko
  An environmental model for the relationship between air pollution and respiratory diseases in children - the Zasavje case
  2013
 43. Kladnik Stabej Katja; Šmid Alojz
  Bralne sposobnosti in zaznavanje glasbe pri od rojstva gluhih otrocih s polževim vsadkom
  2017
 44. Pokorn Marko; Čižman Milan
  Vpliv virusnih okužb na pojav vročinskih krčev
  [Influence of viral infections on the occurrence of febrile seizures]
  2016
 45. Petrovic Marija; Zhao Bihong; Thangam Manoj; Loyalka Pranav; Buja L. Maximilian; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  Ewing sarcoma in the right ventricle
  2016
 46. Thangam Manoj; Nathan Sriram; Kar Biswajit; Petrovic Marija; Loyalka Pranav; Buja L. Maximilian; Gregorič Igor
  Primary cardiac sarcoidosis with syncope and refractory atrial arrhythmia
  2016
 47. Loyalka Pranav; Schechter Michael; Nascimbene Angelo; Sundara Raman Ajay; Ilieascu Cezar A.; Gregorič Igor; Kar Biswajit
  Transcatheter pulmonary valve replacement in a carcinoid heart
  2016
 48. Briceño David F.; Fernando Rajeev; Nathan Sriram; Loyalka Pranav; Kar Biswajit; Gregorič Igor
  TandemHeart as a bridge to recovery in legionella myocarditis
  2015
 49. Vettorazzi Renata; Bertoncelj Tina; Grosek Štefan
  Komunikacija s starši otrok sprejetih v pediatrično intenzivno enoto kot dejavnik stresa
  [Communication with parents of children admitted to pediatric intensive care unit as stressor]
  2016
 50. Tomec Urška; Bratina Nataša
  Presnovna urejenost sladkorne bolezni tipa 1 med otroki s sladkorno boleznijo tipa 1, starimi največ 7 let
  2016
 51. Žiberna Eva; Neubauer David
  Stresni dejavniki pri starših ob ugotavljanju motnje avtističnega spektra pri njihovem otroku
  2016
 52. Bovha Katja; Kersnik-Levart Tanja
  Vpliv trajanja ambulantnega merjenja krvnega tlaka z avtomatskim merilnikom na vrednosti meritev pri otrocih
  2016
 53. Posega-Devetak Sonja; Orel Rok
  Vpliv obolenj zgornjih prebavil in zdravljenja z zaviralci izločanja želodčne kisline na koncentracijo kalprotektina v blatu pri otrocih
  2016
 54. Koršič Marjan; Denišlič Miro
  Somatosenzorni izvabljeni odziv pri otroku s hidrocefalusom
  2016
 55. Pokorn Marko; Plankar Srovin Tina
  Novosti pri preprečevanju in zdravljenju okužb pri otrocih z okrnjeno imunostjo
  [Recent developments in the prevention and treatment of infections in children with impaired immunity]
  2014
 56. Smarrazzo Andrea; Mišak Zrinjka; Costa Stefano; Mičetić-Turk Dušanka; Abu-Zekry Mona; Kansu Aydan; Abkari Abdelhak; Bouziane-Nedjadi Karim; Hariz M. Ben; Roma Eleftheria; Velmishi Virtut; Legarda Tamara Maria; Attard Thomas; Djurisic Veselinka; Greco Luigi; Magazzu Giuseppe
  Diagnosis of celiac disease and applicability of ESPGHAN guidelines in Mediterranean countries: a real life prospective study
  2017
 57. Avčin Simona; Rajić Vladan; Jazbec Janez
  Presaditev krvotvornih matičnih celic pri otrocih v Sloveniji
  [Stem cell transplantation in children in Slovenia]
  2014
 58. Kržan Mojca
  Zdravila za lajšanje bolečine pri otroku
  [Analgesic drugs in children]
  2017
 59. Berce Vojko; Pinto Kozmus Carina; Potočnik Uroš
  CTLA4 expression in childhood asthma and the effect of treatment with inhaled corticosteroid and leukotriene receptor antagonist
  2016
 60. Kopilović Boris; Keš Tadeja; Goriup Jasmina; Colarič Marko
  Izbruh norovirusov v otroškem letovišču
  [Norovirus outbreak in children summer resort]
  2016
 61. Ključevšek Damjana
  Ultrazvočne preiskave z ultrazvočnim kontrastnim sredstvom v otroškem obdobju
  [Contrast-enhanced ultrasonography in children]
  2016
 62. Šabič Igor; Sirnik Andrej; Ključevšek Damjana
  Funkcijska MR-urografija pri prirojenih napakah sečil
  [Functional MR urography in congenital urinary tract anomalies in children]
  2016
 63. Rus Rina; Battelino Nina; Ponikvar Rafael; Premru Vladimir; Novljan Gregor
  Does guidewire exchange influence infection rate related to catheters used for vascular access in children on chronic hemodialysis?
  2017
 64. Ključevšek Damjana
  Lung ultrasonography
  2016
 65. Kovač Jernej; Šutuš Temovski Tamara; Rozmarič Tomaž; Horvat Simon; Beltram Jasmina; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej; Kotnik Primož
  DEPTOR promoter genetic variants and insulin resistance in obese children and adolescents
  2017
 66. Rades Dirk; Seidl Daniel; Janssen Stefan; Strojan Primož; Karner Katarina Barbara; Bajrovic Amira; Hakim Samer G.; Wollenberg Barbara; Schild Steven E.
  Comparing two lower-dose cisplatin programs for radiochemotherapy of locally advanced head-and-neck cancers
  2017
 67. Radivo Manica; Pucer Patrik; Poklar Vatovec Tamara
  Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije
  [Dietary habits and physical activity of students in the Primorska-Notranjska region]
  2016
 68. Šterbenc Anja; Seme Katja; Lah Liza L.; Točkova Olga; Kamhi Tina; Švent-Kučina Nataša; Pirš Mateja
  Microbiological characteristics of perianal streptococcal dermatitis
  2016
 69. Koželj E.; Malok S.; Marčun-Varda Nataša; Kordič Robert; Ključevšek Damjana; Vande Walle J.; Meglič Anamarija
  Dnevne motnje mikcije pri otrocih
  [Daytime voiding disorders in children]
  2016
 70. Rok-Simon Mateja; Korošec Aleš; Bilban Marjan
  The influence of parental education and other socio-economic factors on child car seat use
  [Vpliv izobrazbe staršev in drugih socialno-ekonomskih dejavnikov na uporabo otroškega avtomobilskega sedeža]
  2017
 71. Kovač Boris; Knific Maja
  The perception of low-salt bread among preschool children and the role of educational personnel in creating a positive attitude towards reformulated food
  [Percepcija manj slanega kruha pri predšolskih otrocih in vloga vzgojnega osebja pri kreiranju odnosa do preoblikovanega živila]
  2017
 72. Esih Katarina; Fister Petja; Rener-Primec Zvonka
  Farmakologija protiepileptičnih zdravil v obdobju novorojenčka in dojenčka
  [Pharmacology of antiepileptic drugs in the neonatal period and early childhood]
  2016
 73. Hojsak Iva; Colomb Virginie; Braegger Christian P.; Bronsky Jiri; Campoy Cristina; Domellöf Magnus; Embleton Nicholas; Fidler Mis Nataša; Hulst Jessie; Indrio Flavia; Lapillonne Alexandre; Mihatsch Walter; Molgaard Christian; van Goudoever Johannes; Fewtrell Mary
  ESPGHAN Committee on Nutrition Position Paper
  Intravenous lipid emulsions and risk of hepatotoxicity in infants and children
  2016
 74. Fischer Posovszky Pamela; Roos Julian; Kotnik Primož; Battelino Tadej; Inzaghi Elena; Nobili Valerio; Cianfarani Valerio; Wabitsch Martin
  Functional significance and predictive value of microRNAs in pediatric obesity
  2016
 75. Attarbaschi Andishe; Carraro Elisa; Abla Oussama; Barzilai-Birenboim Shlomit; Bomken Simon; Brugieres Laurence; Bubanska Eva; Burkhardt Birgit; Chiang Alan K.S.; Csoka Monika; Jazbec Janez
  Non-Hodgkin's lymphoma and pre-existing conditions
  2016
 76. Pirkko Lepola; Needham Allison; Mendum Jo; Sallabank Peter; Neubauer David; Wildt Saskia de
  Informed consent for paediatric clinical trials in Europe
  2016
 77. Praprotnik Marina
  Treatment of early pseudomonas aeruginosa infection in children with cystic fibrosis
  2015
 78. Bernot Jerneja; Deželan Tjaša; Rajzman Anja; Skenderovič Sanela; Šuc Lea; Groleger Sršen Katja
  Primerjava izidov med ocenjevalnima instrumentoma lestvica funkcijske neodvisnosti za otroke (weefim) in vprašalnik za oceno funkcijskih sposobnosti otrok (pedi) pri predšolskih kronično bolnih otrocih
  [Outcome comparison between functional independence measure for children (weefim) and paediatric evaluation of disability inventory (pedi) in pre-schooled children with chronic diseases]
  2016
 79. Hošnjak Lea; Fujs Komloš Kristina; Kocjan Boštjan; Seme Katja; Poljak Mario
  Development of a novel multiplex type-specific quantitative realtime PCR for detection and differentiation of infections with human papillomavirus types HPV2, HPV27, and HPV57
  2016
 80. Andoljšek Matej
  Zlomi gležnja pri otrocih in mladostnikih
  [Ankle fractures in children and youths]
  2016
 81. Martinčič Maja; Uršič Simona; Zupan Marko; Juričič Mojca; Eržen Ivan; Perharič Lucija
  Uporaba biomonitoringa za oceno izpostavljenosti otrok arzenu na onesnaženem področju v Zasavju
  [Exposure assessment to arsenic in children using biomonitoring in a contaminated area in Zasavje]
  2016
 82. Gianini Ana; Bratina Nataša
  Pomen neprekinjenega rednega izobraževanja za otroke in mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove družine
  [The Importance of regular continuous education for children and adolescents with type 1 diabetes and their families]
  2016
 83. Lešnik Musek Petra
  Otrokovo razumevanje in doživljanje obravnav v zdravstvenih ustanovah v različnih razvojnih obdobjih
  [Children¼s understanding and experience of medical procedures in healthcare institutions in different developmental stages]
  2016
 84. Medved Tina; Mihevc Ponikvar Barbara
  Implementacija preventivnega programa preprečevanja spolne zlorabe otrok
  [Implementing programme for prevention of sexual violence against children]
  2016
 85. Kotnik Pirš Ana; Krivec Uroš; Simčič Saša; Seme Katja
  Assessment of serology and spirometry and the combination of both to complement microbiological isolation for earlier detection of Pseudomonas aeruginosa infection in children with cystic fibrosis
  2016
 86. Krischock Leah A.; Stralen Karlijn J. von; Verrina Enrico; Tizard E. Jane; Bonthuis Marjolein; Reusz György; Hussain Farida K; Jankauskiene Augustina; Novljan Gregor; Spasojević-Dimitrijeva Brankica
  Anemia in children following renal transplantation-results from the ESPN/ERA-EDTA Registry
  2016
 87. Novljan Gregor; Rus Rina; Premru Vladimir; Ponikvar Rafael; Battelino Nina
  Chronic hemodialysis in small children
  2016
 88. Battelino Nina; Arnol Miha; Kandus Aljoša; Ponikvar Rafael; Novljan Gregor
  Post-transplant recurrence of focal segmental glomerulosclerosis in a child with heterozygous mutations in NPHS1 and NPHS2
  2016
 89. Stefanović Milica; Jazbec Janez; Lindgren Fredrik; Bulajić Milutin; Löhr Matthias
  Acute pancreatitis as a complication of childhood cancer treatment
  2016
 90. Potočnik Uroš; Jazbec Janez; Tomaževič Tanja
  Preprečevanje vnetja ustne sluznice pri otrocih, ki prejemajo kemoterapijo
  [Prevention of oral mucositis in children receiving chemotherapy]
  2013
 91. Chlibek Roman; Anca Ioana; Bernabeu Andreu Francisco A.; Čižman Milan; Ivaskeviciene Inga; Mangarov Atanas; Mészner Zsófia; Perenovska Penka; Pokorn Marko
  Adult vaccination in 11 Central European countries
  2012
 92. Žerjav-Tanšek Mojca; Battelino Tadej; Grošelj Urh; Kelvišar Matic; Kobe Helena; Repič-Lampret Barbka
  Long-term BH4 (sapropterin) treatment of children with hyperphenylalaninemia-effect on median Phe/Tyr ratios
  2016
 93. Ključevšek Damjana; Vidmar Dubravka; Urlep Žužej Darja; Dežman Rok
  Dynamic contrast-enhanced ultrasound of the bowel wall with quantitative assessment of Crohn's disease activity in childhood
  2016
 94. Balestrini Simona; Milh Mathieu; Castiglioni Claudia; Lüthy Kevin; Finelli Mattea J.; Verstreken Patrik; Cardon Aaron; Gnidovec Stražišar Barbara; Holder J. Lloyd; Lesca Gaetan
  TBC1D24 genotype-phenotype correlation
  2016
 95. International journal of child health and human development
  2008
 96. Škrlec Martin; Perez de Ascanio Gallego Eduardo; Battelino Saba
  Gluhi otroci
  [Deaf children]
  2016
 97. Uršič Tina; Kozjek Marko; Sagadin Martin; Jevšnik Monika; Krivec Uroš; Pokorn Marko; Petrovec Miroslav
  Kako pomemben je virus parainfluence 4 pri otrocih v Sloveniji?
  [How important is parainfluenza virus 4 in Slovene children?]
  2016
 98. Andoljšek Matej; Rupar Petra
  Zlomi gležnja pri otrocih in mladostnikih
  [Injuries of the ankle epiphyses]
  2016
 99. Vrbič Vitomir; Vrbič Martina
  Epidemiology of caries in 12-year-olds in Slovenia 1987-2013
  2016
 100. Farkas Henrik; Martinez-Saguer I.; Bork K.; Bowen T.; Craig T.; Frank M.; Germenis A. E.; Grumach A. S.; Luczay Andrea; Varga L.; Zanichelli A.; Košnik Mitja
  International consensus on the diagnosis and management of pediatric patients with hereditary angioedema with C1 inhibitor deficiency
  2016

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics