biomedicina slovenica


"CHILD" : 9613

 1. Brulc Urban
  Razkrivanje podatkov o otrocih med zdravstvenimi in vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter otrokovimi starši
  [Disclosure of data on children among health care institutions, educational institutions and children's parents]
  2017
 2. Lavriša Živa; Pravst Igor
  Television food advertising to children in Slovenia
  2016
 3. Pirš Mateja; Štrumbelj Iztok; Lorenčič Robnik Slavica; Zdolšek Barbara; Ribič Helena; Kavčič Martina; Harlander Tatjana; Berce Ingrid; Fišer Jerneja
  Občutljivost bakterij za antibiotike pri starostnikih in drugih starostnih skupinah
  [Antimicrobial susceptibility of common bacterial isolates in adults over 64 years of age and other age groups]
  2017
 4. Kardoš N.; Jurak Gregor; Starc Gregor; Djomba Janet Klara
  Family associated factors influencing physical activity in 5th-9th grade school children in Slovenia
  2017
 5. Berginc Nataša; Prosenc Katarina
  Estimating the burden of respiratory syncytial virus in infants, joung children and the elderly at National Influenza Centre in Slovenia
  2017
 6. Gričar Nevenka; Irgolič Ines; Kumer Neža; Slana Jožica; Preinšperger Janja; Žgajnar Gabrijela
  Življenjski slog osnovnošolskih otrok in senzorna integracija
  [The lifestyle of primary school children and sensory integration]
  2017
 7. Groot Noortje; Graeff Nienke de; Avčin Tadej; Bader-Meunier Brigitte; Dolezalovà Pavla; Feldman Brian; Kenet Gili; Kone-Paut Isabelle; Lahdenne Pekka; Marks Stephen D
  European evidence-based recommendations for diagnosis and treatment of paediatric antiphospholipid syndrome
  2017
 8. Groot Noortje; Graeff Nienke de; Marks Stephen D; Brogan Paul; Avčin Tadej; Bader-Meunier Brigitte; Dolezalovà Pavla; Feldman Brian; Kone-Paut Isabelle; Lahdenne Pekka
  European evidence-based recommendations for the diagnosis and treatment of childhood-onset lupus nephritis
  2017
 9. Groot Noortje; Graeff Nienke de; Avčin Tadej; Bader-Meunier Brigitte; Brogan Paul; Dolezalovà Pavla; Feldman Brian; Kone-Paut Isabelle; Lahdenne Pekka; Marks Stephen D
  European evidence-based recommendations for diagnosis and treatment of childhood-onset systemic lupus erythematosus
  2017
 10. Fidler Mis Nataša; Braegger Christian P.; Bronsky Jiri; Campoy Cristina; Domellöf Magnus; Embleton Nicholas; Hojsak Iva; Hulst Jessie; Indrio Flavia; Lapillonne Alexandre; Mihatsch Walter; Molgaard Christian; Vora Rakesh; Fewtrell Mary
  Sugar in infants, children and adolescents:
  2017
 11. Feijen Elisabeth A. M.; Font-Gonzalez Anna; Reulen Raoul C.; Winter David L.; Kuehni Claudia E.; Haupt Riccardo; Alessi Daniela; Byrne Julianne; Bárdi Edit; Zadravec-Zaletel Lorna
  Late cardiac events after childhood cancer
  2016
 12. Fidler Miranda M.; Reulen Raoul C.; Winter David L.; Allodji Rodrigue S.; Bagnasco Francesca; Bárdi Edit; Bautz Andrea; Bright Chloe J.; Byrne Julianne; Zadravec-Zaletel Lorna
  Risk of subsequent bone cancers among 69 460 five-year survivors of childhood and adolescent cancer in Europe
  2018
 13. Tacer Monika; Kegl Barbara; Završnik Jernej
  Poučenost staršev o cepljenju in nalezljivih boleznih v predšolskem obdobju
  [Knowledge of parents about vaccination and infectious diseases in the preschool period]
  2017
 14. Balog Tina; Mažič Matej; Nežmah Jure
  Predbolnišnična obravnava življenjsko ogroženih otrok v Celju
  [Prehospital management of seriously injured or ill children in Celje]
  2017
 15. Dolinšek Jernej; Marčun-Varda Nataša; Baš Denis; Burja Silva; Donik Barbara; Koban Breda; Reberšek Gorišek Jelka; Završnik Jernej
  Smotrna uporaba antibiotikov
  Nevrooftalmologija
  Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov
  2017
 16. Orel Anija; Homan Matjaž; Blagus Rok; Benedik Evgen; Orel Rok; Fidler Mis Nataša
  Nutrition of patients with severe neurologic impairment
  2017
 17. Ovsenik Maja; Zhurov Alexei; Richmond Stephen; Primožič Jasmina; Farčnik Franc
  The effect of tongue posture on jaw morphology in pre-pubertal class III children
  2017
 18. Politakis Vida Ana; Pregelj Peter; Videtič Paska Alja; Zupanc Tomaž
  Association between alcohol abuse, childhood adverse events and suicide
  [Povezava med zlorabo alkohola, stresnimi dogodki v otroštvu in samomorom]
  2017
 19. Banzer Raphaela; Haring Christian; Buchheim Anna; Öhler Stefan; Carli Vladimir; Wasserman Camilla; Hoven Christina W.; Sarchiapone Marco; Poštuvan Vita; Podlogar Tina
  Factors associated with different smoking status in European adolescents: results of the SEYLE study
  2017
 20. Krajnc Natalija; Vrhovec Levin
  Motnje vida pri otrocih: pogled otroškega nevrologa
  [Visual disturbance in a child: the viewpoint of a child neurologist]
  2017
 21. Mlakar Mira; Turnšek Vesna
  Snemanje EEG pri otroku z glavobolom
  [Recording an EEG in a child with headache]
  2017
 22. Slemenjak Petra
  Zdravstvena nega otroka s parezo obraznega živca (Bellova pareza) - prikaz primera
  [Nursing care of a child with facial palsy (Bell's palsy) - case report]
  2017
 23. Krstnik Nataša; Kojc Breda
  Obravnava otroka s strabizmom z vidika medicinske sestre
  [Management of children with strabismus from the nurse's perspective]
  2017
 24. Osterc Koprivšek Andreja
  Nistagmus v otroštvu
  [Nystagmus in childhood]
  2017
 25. Gradišnik Peter
  Anizokorija v otroštvu
  [Anisocoria in childhood]
  2017
 26. Obrenović Vojislav; Triplat Maja; Pahor Dušica
  Slabovidnost pri otrocih
  [Amblyopia in children]
  2017
 27. Berce Vojko; Koren Brigita; Tomazin Maja
  Smotrna raba antibiotikov pri okužbah spodnjih dihal
  [Rational antibiotic therapy in lower respiratory tract infections]
  2017
 28. Unuk Sibila; Drofenik Polonca; Lorenčič Robnik Slavica
  Predpisovanje makrolidnih antibiotikov pri otrocih
  [Use of macrolide antibiotics in children]
  2017
 29. Kapus Jernej; Mekjavić Igor B.; McDonnell Adam; Ušaj Anton; Vodičar Janez; Najdenov Peter; Jakovljević Miroljub; Jaki Polona; Žvan Milan; Debevec Tadej
  Cardiorespiratory responses of adults and children during normoxic and hypoxic exercise
  2017
 30. Crawley Francis P.; Hoyer Peter; Mazur Artur; Siderius Liesbeth; Grosek Štefan; Stiris Tom; Neubauer David
  Health, integrity, and doping in sports for children and young adults
  2017
 31. Wambach Jennifer A.; Stettner Georg M.; Haack Tobias B.; Writzl Karin; Škofljanec Andreja; Maver Aleš; Munell Francina; Ossowski Stephan; Bosio Mattia
  Survival among children with lethal congenital contracture syndrome 11 caused by novel mutations in the gliomedin gene (GLDN)
  2017
 32. Božič Marjana; Kragelj Ksenija; Prosen Mirko
  Retrospective and experiental perception of physical activit during pregnancy on childbirth and postpartum period
  2017
 33. Kukec Andreja
  Effects of outdoor air pollution on children's health in Zasavje region, Slovenia
  2017
 34. Bizjak Neli; Osredkar Damjan; Perković-Benedik Mirjana; Šega Saša
  Epidemiological and clinical characteristics of multiple sclerosis in paediatric population in Slovenia
  2017
 35. Rus Rina; Novljan Gregor; Kojc Nika; Ključevšek Damjana; Kenig Tone
  Retrospective analysis of ultrasound-guided percutaneous renal biopsies in children
  2013
 36. Mejak Vesna; Kastelic Andrej
  The experience of pregnancy, childbirth and motherhood of drug-using women
  2016
 37. Glinšek Urška; Jevšnik Monika; Steyer Andrej; Pokorn Marko; Mrvič Tatjana; Grosek Štefan; Strle Franc; Petrovec Miroslav
  Genotypisation of adenovirus in simultaneusly collected nasopharyngeal swabs and stool samples from children hospitalized for acute bronchiolitis, acute gastroenteritis, and febrile seizures
  2017
 38. Uršič Tina; Kozjek Marko; Sagadin Martin; Jevšnik Monika; Krivec Uroš; Pokorn Marko; Petrovec Miroslav
  Parainfluenza virus 4 in Slovene children
  2017
 39. Koletzko Sybylle; Auricchio Renata; Dolinšek Jernej; Gillett Peter; Korponay-Szabo Ilma; Kurppa Kalle; Manrique Maria Luisa Mearin; Mäki Markkku; Popp Alina; Ribes Koninckx Carmen
  No need for routine endoscopy in children with celiac disease on a gluten-free diet
  2017
 40. Jug Došler Anita; Mivšek Ana Polona; Petročnik Petra; Zakšek Teja; Kusterle Mateja
  Experience of sexual intercourse in the first year after childbirth
  2017
 41. Lučovnik Miha; Kuon Ruben J.; Garfield Robert
  Assessment of parturition with cervical light-induced fluorescence and uterine electromyography
  2013
 42. Korenčan Simona; Pinter Bojana; Grebenc Mojca; Verdenik Ivan
  The outcomes of pregnancy and childbirth in adolescents in Slovenia
  [Izidi nosečnosti in poroda pri mladostnicah v Sloveniji]
  2017
 43. Jones Nicola L.; Koletzko Sybylle; Goodman Karen; Bontems Patrick; Cadranel Samy; Casswall Thomas; Czinn Steve; Gold Benjamin D.; Guarner Jeannette; Elitsur Yoram; Homan Matjaž
  Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016)
  2017
 44. Rener-Primec Zvonka
  Periodični sindromi v otroštvu
  [Periodic syndromes in childhood]
  2017
 45. Zadnik Vesna; Primic-Žakelj Maja; Žagar Tina
  Cancer survival in children and adolescents in last 50 years in Slovenia
  2017
 46. Marot Valerija; Korošec Barbara; Majdič Neža; Groleger Sršen Katja
  Zanesljivost ocenjevanja hranjenja in požiranja s slovenskim prevodom standardiziranega testa
  [Reliability of the slovenian translation of dysphagia disorder survey]
  2017
 47. Oražem Jasna; Kodrič Jana; Osredkar Damjan; Neubauer David
  Effect of personal characteristics on semiology of the first tic episode in children with Tourette syndrome
  2017
 48. Drobnič Radobuljac Maja
  Non-suicidal self-injurious behavior on a general adolescent inpatient unit
  2017
 49. Abstract book
  2017
 50. Jeličič Aleksandra; Drobnič Radobuljac Maja
  Analysis of adolescent patients referred to psychological evaluations for autism spectrum disorder
  2017
 51. Šegula Barbara; Planinc Domen; Kirič Barbara; Drobnič Radobuljac Maja
  Cannabis and other illegal drug use in adolescent p sychiatric inpatients
  2017
 52. Poster presentations
  2017
 53. Štuhec Matej
  Pharmacotherapy of ADHD in Slovenia
  2016
 54. Drobnič Radobuljac Maja; Hudoklin Mateja; Potočnik Dajčman Nataša; Gregorič Kumperščak Hojka
  Architecture and functioning of child and adolescent mental health services
  2017
 55. Plemen Tjaša; Mivšek Ana Polona
  Prvo srečanje s porodom med študenti babištva
  [The first encounter with childbirth among midwifery students]
  2017
 56. Kek Tina; Karas Kuželički Nataša; Mlinarič-Raščan Irena; Geršak Ksenija
  Characteristics of health behaviours and health status indicators among pregnant women in Slovenia
  [Navade, povezane z zdravjem in socialno demografske značilnosti nosečnic v Sloveniji]
  2017
 57. Romano Claudio; Wynckel Myriam van; Hulst Jessie; Broekaert Ilse; Bronsky Jiri; Dall'Oglio Luigi; Fidler Mis Nataša; Orel Rok; Papadopolou Alexandra; Schaeppi Michela; Thapar Nikhil; Wilschanski Michael; Sullivan Peter; Gottrand Frederic
  European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with neurological impairment
  2017
 58. Štuhec Matej
  Pregled zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
  [A review of medications used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder]
  2013
 59. Groleger Sršen Katja; Korelc Simona; Dolinar Monika
  Ali uporaba ortoze za kolk z medenično košaro pri otrocih s cerebralno paralizo vpliva na zmožnosti sedenja in funkcijo rok?
  [Does the use of sitting, walking and standing orthosis in children with cerebral palsy affect sitting and hand function?]
  2017
 60. Homan Matjaž
  Autoimmune liver disease and therapy in childhood
  [Avtoimunske bolezni jeter pri otrocih in zdravljenje]
  2013
 61. Rener-Primec Zvonka; Grmek Marko; Perković-Benedik Mirjana; Kržan Matevž
  FDG-PET/CT with EEG recording in children with frequent daily seizures
  2013
 62. Sturm Gunter; Varga Eva-Maria; Robertson Graham; Mosbech Holger; Bilò M. Beatrice; Akdis Cezmi A.; Antolín-Amérigo Darío; Cichocka-Jarosz Eva; Gawlik Radoslaw; Košnik Mitja
  EAACI guidelines on allergen immunotherapy
  2017
 63. Poljak Mario
  Vaccination against HPV
  [Cijepljenje protiv HPV]
  2017
 64. Knjiga sažetaka
  [Book of abstracts]
  2017
 65. Rener-Primec Zvonka
  Ischemic stroke in children
  2016
 66. Rener-Primec Zvonka
  Headache in childhood
  2016
 67. Završnik Jernej; Pišot Rado; Šimunič Boštjan; Kokol Peter; Blažun Helena
  Biomechanical characteristics of skeletal muscles and associations between running speed and contraction time in 8- to 13-year-old children
  2017
 68. Marčun-Varda Nataša; Nikolić Sara; Močnik Mirjam
  Subendocardial viability ratio and ejection duration as parameters of early cardiovascular risk in children
  2017
 69. Rades Dirk; Janssen Stefan; Conde-Moreno Antonio J.; Cacicedo Jon; Metz Michaela; Veninga Theo; Šegedin Barbara; Rudat Volker; Schild Steven E.
  Role of the overall treatment time of radiotherapy with 10 x 3 Gy for outcomes in patients with metastatic spinal cord compression
  2017
 70. Bertok Sara; Dolžan Vita; Goričar Katja; Trebušak Podkrajšek Katarina; Battelino Tadej; Rener-Primec Zvonka
  The association of SCN1A p.Thr1067Ala polymorphism with epilepsy risk and the response to antiepileptic drugs in Slovenian children and adolescents with epilepsy
  2017
 71. Butenko Tita; Jeverica Samo; Orel Rok; Homan Matjaž
  Antibacterial resistance and the success of tailored triple therapy in Helicobacter pylori strains isolated from Slovenian children
  2015
 72. Praprotnik Marina; Županić Melanija; Lozej Tina; Krivec Uroš
  Kašelj pri otrocih
  [Cough in children]
  2017
 73. Badiu Corin; Bonomi Marco; Borshchevsky Ivan; Cools Martine; Craen Margarita; Ghervan Cristina; Hauschild Michael; Hershkovitz Eli; Hrabovszky Erik; Juul Anders; Avbelj Magdalena
  Developing and evaluating rare disease educational materials co-created by expert clinicians and patients
  2017
 74. Jevnikar Kristina; Starbek Zorko Mateja; Dragoš Vlasta
  Prikrita glivična okužba kože obraza pri otroku - prikaz primera
  [Tinea incognito in children - a case report]
  2017
 75. Arnejšek Lev; Kasumović Benjamina
  Zajtrkovanje in gibanje osnovnošolskih otrok v Tržiški regiji
  [Breakfast and physical activity among elementary school children in Tržič]
  2017
 76. Arnež Maruša; Badić Nina
  Ozaveščenost otročnic o pojavu poporodne depresije
  [Awareness of mothers after childbirth about the occurrence of the postpartum depression]
  2017
 77. Grosek Marija; Lučovnik Miha
  Oxytocin for labour induction or augmentation as a risk factor for autism
  [Povezava med uporabo oksitocina za sprožitev ali pospeševanje poroda in avtizmom]
  2017
 78. Pavlič Jerneja; Lešer Vladka
  Obveščenost staršev o preprečevanju okužb s hrano
  [Awareness of parents about preventing foodborne]
  2017
 79. Fekonja Anita
  Prevalence of dental developmental anomalies of permanent teeth in children and their influence on esthetics
  2017
 80. Kučan Rok; Hostnik Tadeja; Perković-Benedik Mirjana; Osredkar Damjan
  Pineal cysts in a cohort of 143 children
  2017
 81. Unuk Sibila
  Okužbe pri otrocih, ki jih ne smemo spregledati
  [Infections in children which shoud not be overlooked]
  2017
 82. Rochette Claire; Jullien Nicolas; Saveanu Alexandru; Caldagues Emmanuelle; Bergada Ignacio; Braslavsky Debora; Pfeifer Marija; Reynaud Rachel; Herman Jean-Paul; Barlier Anne
  Identifying the deleterious effect of rare LHX4 allelic variants, a challenging issue
  2015
 83. Battelino Tadej; Nimri Revital; Dovč Klemen; Phillip Moshe; Bratina Nataša
  Prevention of hypoglycemia with predictive low glucose insulin suspension in children with type 1 diabetes
  2017
 84. Kandolf Sekulović Lidija; Peris Ketty; Hauschild Axel; Stratigos A.; Grob J. J.; Nathan Paul D.; Dummer R.; Forsea A.-M.; Hoeller C.; Ocvirk Janja
  More than 5000 patients with metastatic melanoma in Europe per year do not have access to recommended first-line innovative treatments
  2017
 85. Korošec Barbara; Logar Svetlana; Groleger Sršen Katja
  Stopenjski oralno-senzorni pristop k učenju hranjenja pri otrocih z motnjami hranjenja
  [Sensory oral stimulation approach for children with feeding disorders]
  2017
 86. Novak Zala; Groleger Sršen Katja
  Metode ocenjevanja dinamičnega ploskega stopala
  [Functional flatfoot evaluation methods]
  2017
 87. Bizovičar Nataša
  Uporaba transkranialne stimulacije z direktnim električnim tokom pri otrocih in mladostnikih
  [The use of transcranial direct current stimulation in children and adolescents]
  2017
 88. Bizjak Neli; Osredkar Damjan; Pečarič-Meglič Nuška; Perković-Benedik Mirjana
  Incidence of tonic spasms as the initial presentation of pediatric multiple sclerosis in Slovenia
  2017
 89. Mahnič Katja; Marušič Vita
  Uporaba šolske torbe kot dejavnik tveganja za pojav bolečine pri otrocih
  [Use of school bag as a risk factor for pain in children]
  2017
 90. Ključevšek Damjana; Emeršič Nina; Toplak Nataša; Avčin Tadej
  Clinical and MRI outcome of cervical spine lesions in children with juvenile idiopathic arthritis treated with anti-TNF[alpha] drugs early in disease course
  2017
 91. Rener-Primec Zvonka
  Vagus nerve stimulation in children
  2017
 92. Slemnik Mojca; Krivec Uroš; Kotnik Pirš Ana
  Učinkovitost zdravljenja otrok z astmo z antagonisti levkotrienskih receptorjev
  [The effectiveness of treatment with leukotriene receptor antagonists in children with asthma]
  2016
 93. Klanjšek Petra; Kegl Barbara; Stričević Jadranka; Pajnkihar Majda
  Učinkovitost očesnih vaj pri otrocih z različnimi motnjami vida
  [The efficacy of eye exercises in children with various disorders of vision]
  2017
 94. Zorman Andrea; Meštrovič Popovič Katarina; Vande Walle J.; Meglič Anamarija
  Monosimptomatsko nočno močenje pri otrocih
  [Monosymptomatic nocturnal enuresis in children]
  2016
 95. Vodopivec Sara; Kotnik Primož
  Debelost pri otrocih
  [Childhood obesity]
  2016
 96. Kacjan Žgajnar Katarina; Bilban Marjan; Čudina Mirko; Dodič-Fikfak Metoda; Tomori Martina; Polič Marko
  Vpliv hrupa v vrtcu na stres pri vzgojnem osebju v predšolskih oddelkih
  2016
 97. Battelino Saba
  Rehabilitation after cochlear implantation
  2016
 98. Liberman Alon; Drobnič Radobuljac Maja
  Diabetes technology and the human factor
  2017
 99. Snoj Tratnik Janja; Falnoga Ingrid; Trdin Ajda; Mazej Darja; Fajon Vesna; Miklavčič Višnjevec Ana; Kobal Alfred Bogomir; Osredkar Joško; Sešek-Briški Alenka; Krsnik Mladen; Neubauer David; Kodrič Jana; Stropnik Staša; Gosar David; Lešnik Musek Petra; Marc Janja; Jurković Mlakar Simona; Horvat Milena
  Prenatal mercury exposure, neurodevelopment and apolipoprotein E genetic polymorphism
  2017
 100. Štuhec Matej; Locatelli Igor
  Age-related pharmacotherapy of attention deficit hyperactivity disorder in Slovenia in children and adolescents
  2017

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics