biomedicina slovenica


"CHIROPRACTIC" : 26

 1. Zaloker Ante; Zaloker Urška
  Komplementarna in integrativna medicina
  [Complementary and integrative medicine]
  2011
 2. Turk Zmago
  Integrativna medicina - da ali ne?
  2011
 3. Šarman Robert; Turk Zmago
  Osnove ortopedske medicine Cyriax in njena uporaba pri obravnavi kolena
  2008
 4. Šuškovič Stanislav
  Kratek komentar o koristih in škodljivostih zdravilstva
  [A brief comment on the benfits and harms of complementary and alternative therapies]
  2006
 5. Turk Zmago; Komar-Cesar Marija
  Možnosti nekonvencionalne oblike zdravljenja otrok z boleznijo dihal, kašljem in motnjami dihanja
  [Possibile use of complementary and alternative medicine in children with respiratory diseases, cough and breathing difficulties]
  2006
 6. Turk Zmago
  Nekonvencionalne oblike terapije v slovenski medicini s poudarkom zdravljenja bolečine
  [Methods of complementar therapy particularly for pain treatment in Slovenian medical practice]
  2005
 7. Šuškovič Stanislav; Škrgat Sabina; Ravnikar Ljubica
  Zdravilstvo, astma in alergija
  2005
 8. Turk Zmago
  Manipulacijske tehnike pri zdravljenju bolečine na gibalnem sistemu
  2004
 9. Turk Zmago
  Ali ima slovenska medicina alternativo?
  2004
 10. Šuškovič Stanislav; Škrgat Sabina; Ravnikar Ljubica
  Zdravilstvo, astma in alergija
  2004
 11. Šuškovič Stanislav
  O homeopatih, zdravilcih in zdravnikih
  2003
 12. Todo Yasuhiro
  Kiropraktika v Sloveniji
  [Chiropractic in Slovenia]
  2002
 13. de Leonni-Stanonik Mateja
  Ameriški izobraževalni sistem v medicini: razmišljanje ob ustanavljanju nove medicinske fakultete
  2002
 14. Šuškovič Stanislav; Škrgat Sabina
  Zdravilstvo, astma in alergija
  2001
 15. Travnik Ludvik
  Manipulativno zdravljenje pri bolečinah v vratni hrbtenici
  1999
 16. Dolenc Anton; Ermenc Branko
  Mazaštvo in alternativna medicina
  1999
 17. Lutman Samo; Ažman Tamara
  Ortopedska manipulacija hrbtenice
  [Orthopaedic manipulation of the spine]
  1999
 18. Turk Zmago
  Kiropraktika - da ali ne?
  1999
 19. Homola Samuel
  Kako najti dobrega kiropraktika
  [Finding a good chiropractar]
  1998
 20. Travnik Ludvik
  Kiropraktika da ali ne?
  1998
 21. Turk Zmago
  Hiropraktika del sodobnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
  1996
 22. Turk Zmago
  Manuelna medicina del sodobnega zdravstvenega varstva v SLoveniji
  1997
 23. Todo Yasuhiro
  Kiropraktika v Sloveniji
  1997
 24. Turk Zmago
  Kiropraktika - manualna medicina del sodobnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
  1997
 25. Matoic Branka
  Manipulacija in mobilizacija
  1996
 26. Turk Z
  Možnosti zdravljenja športnih poškodb z nekonvencionalnimi oblikami medicinskega tretmana
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics