biomedicina slovenica


"CHITIN" : 18

 1. Filippi Antonio; Petrussa Elisa; Rajčević Uroš; Čurin-Šerbec Vladka; Passamonti Sabina; Renzone Giovanni; Scaloni Andrea; Zancani Marco; Vianello Angelo; Braidot Enrico
  Flavonoid interaction with a chitinase from grape berry skin
  2016
 2. Mrak Polona; Žnidaršič Nada; Štrus Jasna; Bizjak-Mali Lilijana; Erdani-Kreft Mateja; Chowdhury Haque Helena
  Funkcionalna ultrastruktura epidermisa in zunajceličnih matriksov med razvojem kopenskega raka Porcellio scaber (Crustacea. isopoda)
  [Functional ultrastructure of epidermis and extracellular matrices during development of a terrestrial crustacean Porcellio scaber (Crustacea: isopoda)]
  2015
 3. Terčelj M; Stopinšek S; Ihan A; Salobir B; Simčič S; Wraber B; Rylander R
  In vitro and in vivo reactivity to fungal cell wall agents in sarcoidosis
  2011
 4. Erman Andreja
  Hitosan in možna uporaba v medicini
  [Chitosan and its possible use in medicine]
  2011
 5. Maver Aleš; Medica Igor; Salobir Barbara; Terčelj-Zorman Marjeta; Peterlin Borut
  The role of chitotriosidase duplication gene polymorphism in the susceptibility to sarcoidosis
  [Vloga duplikacijskega polimorfizma v genu za hitotriozidazo pri sarkoidozi]
  2010
 6. Stopinšek Sanja; Terčelj Marjeta; Salobir Barbara; Wraber Branka; Ihan Alojz; Rylander Ragnar; Simčič Saša
  Effects of fungal cell wall polysaccharides and lipopolysaccharide on in vitro tumour necrosis factor alpha production by peripheral blood mononuclear cells of sarcoidosis patients
  [Učinki polisaharidov iz celične stene gliv in lipopolisaharidana in vitro sintezo tumorskega nekroznega dejavnika alfa v mononuklearnih celicah iz periferne krvi bolnikov s sarkoidozo]
  2010
 7. Matsko N; Žnidaršič N; Štrus J; Grogger W; Hofer F
  Structural mechanical characterization of chitin using correlative AFM-TEM microscopy and spectroscopy
  2009
 8. Jeraj Nataša; Kunič Barbara; Lenasi Helena; Breskvar Katja
  Purification and molecular characterization of chitin deacetylase from Rhizopus nigricans
  2006
 9. Jeraj N; Kunič B; Lenasi H; Breskvar K
  Purification and molecular characterization of chitin deacetylase from Rhizopus nigricans
  2004
 10. Jeraj N; Žigon U; Abram V; Lenasi H; Breskvar K
  Bioconversion of chitin to chitosan: purification and characterization of chitin deacetylase from Rhizopus nigricans
  2003
 11. Todorić Ljiljana
  Analiza dela gena z zapisom za hitinazo glive Rhizopus nigricans
  [Analysis of a part of the gene encoding a chitinase from the fungus Rhizopus nigricans]
  2003
 12. Simčič Tatjana; Brancelj Anton
  Estimation of the proportion of metabolically active mass in the amphipod Gammarus fossarum
  2003
 13. Kozinc Boris
  Analiza ostankov plena iz gnezda škrjančarja Falco subbuteo
  [Analysis of the remains of prey taken from hobby's Falco subbuteo nest]
  1999
 14. Regvar Marjana; Kugonič Nives; Ferant Nataša; Likar Matevž; Brzin Jernej; Gros Milena; Golobinek Vanda
  Uporaba arbuskularno mikoriznih gliv za izboljšanje kvalitete zemlje in izboljšanje zdravja rastlin v kmetijstvu: letno poročilo za leto 1999
  [Managing arbuscular mycorrhizal fungi for improving soil quality and plant health agriculture]
  1999
 15. Compere P
  Lectin labelling of carbohydrates in mineralised exoskeletons
  1997
 16. Valenta C; Christen B; Bernkop-Schnuerch A
  Chitosan-EDTA conjugate: a novel polymer for topical used gels
  1997
 17. Filipović-Grčić Jelena; Bećirević-Laćan Mira; Jalšenjak Ivan
  Chitosan microspheres with hydrocortisone: improvement of dissolution rate
  1997
 18. Žnidaršič P; Pavko A; Komel R
  The growth form of the inducing microorganism and chitin eddition affect mycolytic enzyme production by Trichoderma harzianum
  1995New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics