biomedicina slovenica


"CHLORAMBUCIL" : 11

 1. Glaser Marjana; Glaser Andrej; Skalicky Marjan
  Long lasting remission by rituximab in a patient with primary cold agglutinin autoimmune haemolytic anaemia
  2011
 2. Kraut Aleksandra
  Epidemiološke in klinične značilnosti Behcetove bolezni v Sloveniji
  [Epidemiological and clinical features of Behcet disease in Slovenia]
  2005
 3. Zver Samo; Kokalj-Vokač Nadja; Zagradišnik Boris; Erjavec Alenka; Zagorac Andreja; Preložnik-Zupan Irena; Černelč Peter
  T cell prolymphocytic leukemia with new chromosome rearrangements
  2004
 4. Kveder Radoslav
  Therapy-resistant focal and segmental glomerulosclerosis
  2003
 5. Kovač Damjan
  Imunosupresijsko zdravljenje ledvičnih bolezni: neželeni učinki in sodelovanje internist - družinski zdravnik
  2003
 6. Polenaković M
  Natural history and treatment of membranous nephropathy
  2000
 7. Bervar Mojca; Černelč Peter
  Zdravljenje čiste aplastične anemije pri bolniku s kronično limfocitno levkemijo
  [Treatment of pure red cell aplastic anemia in patient with chronic lymphocytic leukemia]
  1998
 8. Černelč Peter
  Zdravljenje napredovale kronične limfocitne levkemije s fludarabinom
  [Treatment of advanced-stage chronic lymphocytic leukaemia with fludarabine]
  1998
 9. Rozman Ciril
  Treatment of chronic lymphocytic leukaemia and low-grade non Hodgkin's lymphomas with fludarabine
  [Zdravljenje kronične limfocitne levkemije in ne-Hodgkinovih limfomov s fludarabinom]
  1998
 10. Jakšić B; Brugiatelli M
  High dose continous chlorambucil vs intermittent chlorambucil plus prednisone for treatment of B-CLL--IGCI CLL-01 trial
  1988
 11. Krajnc I
  Zdravljenje revmatoidnega artritisa (RA0 in drugih avtoimunskih bolezni vezivnega tkiva z imunomodulatorji
  [Treatment of rheumatoid arthritis (RA) and other autoimmune connective tissue diseases with immunomodulators]
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics