biomedicina slovenica


"CHLORINE" : 70

 1. Bitenc Katarina; Gale Ivanka; Petrovič Aleš
  Koncentracije trihalometanov v bazenski kopalni vodi v Sloveniji
  [Trihalomethane concentrations in swimming pool water in Slovenia]
  2009
 2. Jan Janja; Uršič Matjaž; Vrecl Milka
  Levels and distribution of organochlorine pollutants in primary dental tissues and bone of lamb
  2013
 3. Jan J
  Organochlorine pollutants in deciduous dentine and enamel of children
  2012
 4. Jan J; Zorko M
  Bioconcentration of organochlorine pollutants in deciduous enamel of children from a PCB-polluted area
  2012
 5. Sollner Dolenc Marija
  Zastrupitve s kemičnimi bojnimi strupi
  [Poisoning by chemical warfare agents]
  2011
 6. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Zorko M
  Distribution of organochlorine pollutants in deciduous dental tissues of lambs
  2010
 7. Markota Andrej; Sinkovič Andreja
  Zastrupitev s pesticidi
  [Intoxication with Pesticides]
  2009
 8. Stanek Katja; Drobne Damjana; Trebše Polonca
  Linkage of biomarkers along levels of biological complexity in juvenile and adult diazinon fed terrestrial isopod (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea)
  2006
 9. Petrovič Aleš; Gale Ivanka; Bitenc Katarina; Uršič Simona; Furlan Neva; Pohar majda; Druškovič Miloš; Ambrož Bosiljka; Aladič Smiljana; Šimac Nataša; Miljavac Bonia; Horvat Metka
  Kakovost bazenskih kopalnih voda v Sloveniji, v letu 2005
  2006
 10. Jan Janja; Vrecl Milka; Pogačnik Azra; Gašperšič Dominik; Zorko Matjaž
  Distribution of organochlorine pollutants in ovine dental tissues and bone
  2006
 11. Bregar Renata
  Dezinfekcija pitne vode - dobre in slabe strani
  2005
 12. Bregar Renata
  Organska onesnaževala v pitni vodi
  2005
 13. Kuhar Milan
  Vpliv plastičnih premazov na de/remineralizacijo zobne sklenine ter na površinske lastnosti baznega akrilata zobnih protez
  2005
 14. Dobeic Martin
  Dezinfekcija v veterinarski stroki
  2002
 15. Otorepec P; Bregar R; Gregorič M
  Dezinfekcija pitne vode
  2002
 16. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Zorko M
  Bioconcentration of organochlorine pollutants in enamel of permanent and deciduous teeth of sheep and lambs
  2003
 17. Nečemer Marijan; Kump Peter; Rajčevič Marija; Jaćimović Radojko; Budič Bojan; Ponikvar Maja
  Determination of sulfur and chlorine in fodder by X-ray fluorescence spectral analysis and comparison with other analytical methods
  2003
 18. Lužnik-Bufon Tatjana; Škerl Marjetica
  Legionela kot vodni vir okužbe v bolnišnici
  [Hospital-acquired Legionella infections arise from the presence in hospital water system]
  2002
 19. Bregar Renata
  Dezinfekcija pitnih vod: dezinfekcijska sredstva in kemizem delovanja
  2002
 20. Perc Andrej
  Dezinfekcija pitne vode
  2002
 21. Jan Janja
  Biokoncentracija lipofilnih organoklornih onesnaževalcev v zobnih tkivih ovac in ljudi
  [Bioconcentration of lipophilic organochlorine pollutants in ovine and human dental tissues]
  2002
 22. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Zorko M; Gašperšič D
  Distribution of organoschlorine pollutants in ovine dental tissues
  2002
 23. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Gašperšič D
  Bioconcentration of lipophilic organochlorines in ovine dentine
  2001
 24. Perc Andrej
  Onesnaževanje okolja zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti - pomen za okolje in človeka
  2002
 25. Bregar Renata
  Dezinfekcija bazenskih vod - dezinfekcijska sredstva in kemizem delovanja
  2002
 26. Bregar Renata
  Kemizem reakcij pri dezinfekciji pitne vode
  2001
 27. Cerkvenik Vesna; Komar Marina
  Ostanki organoklornih pesticidov v uvoženih živilih živalskega izvora v obdobju 1996-1997
  1998
 28. Vončina Ernest; Šolmajer Tomaž
  Termoliza 2-klorofenola kot primer površinsko katalizirane reakcije pri nastanku predhodnikov polikloriranih dibenzodioksinov in dibenzofuranov
  1998
 29. Jan Jurij; Zupančič-Kralj Lucija; Kralj Bogdan; Marsel Jože
  The influence of exposure time and transportation routes on the pattern of organochlorines in plants from polluted region
  1994
 30. Medved Igor
  Mikrobiološka in fizikalno kemijska kvaliteta bazenskih kopalnih vod v Celjski regiji
  2000
 31. Perdih A; Jan J
  Polychlorobiphenyls formed from chlorobenzenes and dibenzoyl peroxides
  1999
 32. Molan-Štiglic Milojka
  Acidobazni i elektrolitski status u djece tijekom perioperativnog razdoblja
  1999
 33. Grebenc S
  The sensitivity of the bacteria Campylobacter jejuni and Campylobacter coli to the quick variations of temperature
  [Občutljivost bakterij Campylobacter jejuni in Campylobacter coli za hitre temperaturne spremembe]
  2000
 34. Družina Branko; Perc Andrej
  Kaj vse je lahko v vodi in kako postane voda pitna (2. del)
  [What all water might contain and how water becomes drinkable (part 2)]
  2000
 35. Jan J; Vrecl M; Pogačnik A; Bavdek SV
  Tissue distribution of planar and non-planar chlorobiphenyls, 4,4'DDE and hexachlorobenzene in sheep and lambs
  1999
 36. Jan J; Vrbič V; Gašperšič D
  Bioconcentration of organochlorine pollutants in ovine dentin
  2000
 37. Družina Branko; Perc Andrej
  Kaj vse je lahko v vodi in kako postane voda pitna (1. del)
  [What all water might contain and how water becomes drinkable]
  2000
 38. Arko Barbara
  Telesne tekočine in elektroliti: kloridi
  1998
 39. Cerkvenik V; Komar M
  Ostanki organskih pesticidov v uvoženih živilih živalskega izvora v odobju 1996-1997
  [Organochlorine pesticide residues in imported food of animal origin from 1996 to 1997]
  1999
 40. Brunčko A
  Kravje mleko v prehrani dojenčka
  [Cow's milk in food intake of infants]
  1998
 41. Ramšak Ana; Horvat Andrej
  Confidor SL 200 - izkušnje iz leta 1998 in razširitev registracije
  1999
 42. Gaberščik Alenka
  Fizikalne in kemijske lastnosti vode v gorskih jezerih Triglavskega narodnega parka
  [Physical and chemical characteristics of the water in the mountain lakes of the Triglav national park]
  1998
 43. Anonymous ;
  Forum book of the 5th international HCH and pesticides forum; 1998 Jun 25-27; Basque country
  1999
 44. Bregar Renata
  Kemijske spremembe v sestavi mineralnih vod
  1996
 45. Zupan Martina; Čokl Andrej; Lapajne Slavko; Bonač Marija; Dobnikar-Tehovnik Mojca; Grbović Jasna; Kozak-Legiša Špela; Krajnc Marjeta; Mihorko Polonca; Pečnik Natalija; Saradjen Jana; Brlan Ljuba; Hrovat Karla; Zakrajšek Irena; Krašovec Dragica; Radinja Jana; Šerjak Slavica; Tratnik Slavica; Kosi Gorazd; Brumen Stanko; Cenčič-Kodba Zdenka; Štajnbaher Darinka; Rep Pija; Lobnik Snežana; Drev Janez
  Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 1996
  1997
 46. Milošev I; Metikoš-Huković M
  The behaviour of Cu-xNi (x=10 to 40 wt %) alloys in alkaline solutions containing chlorine ions
  1997
 47. Godić Dobrivoje
  The distribution of chlorinated pesticides in mother's serum and milk as well as in the serum of their new-born children in the region of Prekmurje - Slovenia
  [Distribucija kloriranih pesticidov v materinem serumu in mleku ter serumu novorojenčkov v regiji Prekmurje]
  1997
 48. Perc Andrej; Družina Branko
  Varnostni ukrepi pri uporabi nekaterih opisanih dezinfekcijskih sredstev. (2)
  1997
 49. Perc Andrej; Družina Branko
  Dezinfekcija pitne vode v nekaterih slovenskih vodovodnih sistemih (1)
  1996
 50. Perc Andrej; Družina Branko
  Disinfection of drinking water in certain Slovenian water systems
  1997
 51. Barregard L; Horvat M; Schutz A
  No indication of in vivo methylation of inorganic mercury in chloralkali workers
  1994
 52. Vrecl M; Jan J; Pogačnik A; Bavdek SV
  Transfer of planar and non-planar chlorobiphenyls, 4,4'-DDE and hexachlorobenzene from blood to milk and to suckling infants
  1996
 53. Jan J; Logar B; Jan J
  Tissue distribution of co-planar and non-planar tetra- and hexa- chlorobiphenyl isomers in guinea pigs after oral ingestion
  1996
 54. Rupnik M; Zorec R
  Intracellular Cl- modulates Ca2+-induced exocytosis from rat melanotrophs through GTP-binding proteins
  1995
 55. Otorepec P
  Nekateri higienski vidiki kvalitete pitne vode v Ljubljani in Kopru, posledične razlike v navadah uživanja tekočin ter možni vplivi in zdravje
  [Some hygienic aspects of water quality in Ljubljana and Koper (R Slovenia), consecutive differences in drinking habits and possible influence on health]
  1995
 56. Dermelj M; Šlejkovec Z; Stegnar P; Čoh V; Čuješ K; Novič M
  Rapid radiochemical separation and determination of chlorine, bromine and iodine in water samples using ion exchange
  1992
 57. Jan J; Zupančič-Kralj L; Žigon D
  Residue profile of PCB, PCN and Cbz in fish, algae, moss and sediment from the polluted river Krupa (Slovenia)
  1994
 58. Jan J; Černe K
  Distribution of some organochlorine compounds (PCB, CBz, and DDE) in beeswax and honey
  1993
 59. Balažic J
  Postmortalne spremembe elektrolitov očesne tekočine in čas nastopa smrti
  1992
 60. Jesenovec N
  Određivanje koncentracije ili aktivnosti klorida u krvnom serumu
  1988
 61. Kraševec J
  Balneokemična in balneološka ocena vode vrtine B-3 Gabrovlje pri Zrečah (Primerjava uporabe z B-2 Radena vas v balneološke in rekreacijske namene)
  1989
 62. Šušković T; Kes P
  Učinkovitost peroralne uporabe velikih odmerkov furosemida
  [Efficiency of the peroral use of high doses of furosemide]
  1989
 63. Floegel M; Hočevar D
  Strukturne i fizikalno-kemijske osobitosti alfa-amilaze - temelj za definiranje pri određivanju enzimske aktivnosti
  [Structural and physico-chemical properties of alpha-amylase to define the reaction conditions for the determination of enzyme activity]
  1987
 64. Tudorić N; Pavlović M
  Sindrom neprimjerene sekrecije antidiuretskog hormona u bolesnika sa mikrocelularnim karcinomom bronha
  [Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in patients with small cell carcinoma of the lung]
  1988
 65. Brumen S; Lobnik S; Medved M; Vončina E; Perdih A
  Organische Hlogenverbindungen im Badewasser: eine analytische Studie in Slowenien
  1987
 66. Brumen S; Lobnik S; Medved M; Vončina E; Perdih A
  Organische Halogenverbindungen im Badewasser: eine analytische Studie in Slowenien
  1988
 67. Hudnik V; Vučko H; Grilc V; Husić M; Medved M; Lapajne S; Lobnik S; Vončina E; Osvald A
  Analitika posebnih odpadkov iz ljubljanske regije
  1987
 68. Žust J; Svetlin T; Vengust A; Vospernik P; Pestevšek U
  Vpliv vsebnosti anionov in kationov v krmi na acidobazično ravnotežje in rast pri piščancih
  [The effect of dietary anion and cation content on the growth and acidobaze balance of chickens]
  1987
 69. Bricelj M
  Vpliv kloroorganskih insekticidov na mikroorganizme
  1987
 70. Brumen S; Lapajne S; Zidarič M; Sikošek J; Vončina E; Pogačar A
  Kemijske preiskave vod in celodnevnih obrokov prehrane v vzgojno varstvenih zavodih in osnovnih šolah
  1986New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics