biomedicina slovenica


"CHOLELITHIASIS" : 118

 1. Tomažič Aleš; Grosek Jan
  Akutni abdomen
  [Acute abdomen]
  2011
 2. Vračko J; Wiechel K-L
  Early endoscopic sphincterotomy in acute cholecystitis in elderly patients with high surgical risk: reply to S.V. Murugesan, C.B. Babbs
  2007
 3. Golobinek Rajko
  Visoki ileus, povzročen z žolčnim kamnom (Bouveretov sindrom) - prikaz primera
  [High gallstone ileus (Bouveret's syndrome) - a case report]
  2006
 4. Godec Manca; Skalicky Marjan
  Uporaba endoskopskega ultrazvoka pri bolnikih z dispepsijo
  [Usefulness of endoscopic ultrasound in patients with dyspepsia]
  2006
 5. Urlep Dejan
  Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP), ne več diagnostična, temveč terapevtska metoda
  2006
 6. Mlinarič Vladimir
  Akutni biliarni pankreatitits in holangitis
  [The acute biliary pancreatitis and cholangitis]
  2006
 7. Vračko J; Markovič S; Wiechel K-L
  Conservative treatment versus endoscopic sphincterotomy in the initial management of acute cholecystitis in elderly patients at high surgical risk
  2006
 8. Vidmar Dubravka
  Ultrazvok v diagnostiki bolečine v trebuhu
  [Ultrasonography in diagnostics of the abdominal pain]
  2006
 9. Mlinarič Vladimir
  Diagnostični in terapevtski posegi na biliarnem traktu
  [Diagnostic and therapeutic procedures in biliary tract diseases]
  2006
 10. Dajčman Davorin; Pocajt Maksimiljan
  Vloga gastrointestinalne endoskopije v diagnostiki in zdravljenju holedoholitijaze - organizacijska shema dela v endoskopski enoti
  2005
 11. Mijovski Gordan
  Use of S-ketamine in an emergency abdominal operation
  2005
 12. Pospihalj Boris; Kadiš Peter; Zupančič Marko
  Zanesljivost makroskopske opredelitve tumorskega procesa v steni žolčnika: ali naj na patohistološko preiskavo pošiljamo tudi vse na tumorsko patologijo nesumljive žolčnike?
  [Accuracy of macroscopical assessment of gallbladder pathology: should we send all macroscopically benign gallbladders on pathological examination?]
  2005
 13. Južnič-Sotlar Maja
  Kamnolom v žolčniku: žolčni kamni
  2004
 14. Škapin Stojan
  Zasevek prikritega karcinoma žolčnika v epigastrični brazgotini po laparoskopski holecistektomiji - prikaz primera
  [Epigastric scar metastasis following laparoscopic cholecystectomy for an occult gallbladder carcinoma - case report]
  2004
 15. Vračko Jože
  Sodobno zdravljenje bolnikov s simptomatsko holecistolitiazo in holedoholitiazo je - laparoskopsko
  [The modern treatment of patients with symptomatic gallbladder and common bile duct stones is laparoscopical]
  2004
 16. Brenčič Erika; Glušič Mojca; Popovič Peter
  Diagnostični ERCP v času MRCP
  2004
 17. Gruden Andrej
  Endoskopski ultrazvok in akutni biliarni pankreatitis
  2004
 18. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin
  Vloga endoskopskega ultrazvoka pri obravnavi bolnikov z boleznimi prebavil
  2004
 19. Mlinarič Vladimir
  Pravilen pristop k bolniku z zaporno zlatenico
  2004
 20. Benedik Stanislav
  Diferencialna diagnoza dispeptičnih težav
  2004
 21. Kovač Damjan; Lindič Jelka; Kandus Aljoša
  Priprava bolnika na presaditev kadavrske ledvice
  2004
 22. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin; Skok Pavel; Pernat Cvetka; Čeranič Davorin; Urlep Dejan; Pocajt Maksimiljan
  Vloga endoskopskega ultrazvoka v diagnostiki in zdravljenju bolezni zgornjih prebavil
  [The role of endoscopic ultrasound in diagnostic and therapy of upper gastrointestinal diseases]
  2004
 23. Benedik Tomaž
  Metode varne laparoskopske holecistektomije - prikaz primera
  [Principles of safety in laparoscopic cholecystectomy - case report]
  2003
 24. Pernat Cvetka
  Endoskopski ultrazvok žolčnih izvodil
  [Endoscopic ultrasonography of biliary ducts]
  2003
 25. Vračko Jože
  Sodobna laparoskopska obravnava bolnikov s kamni v žolčniku in žolčevodih
  [One-stage laparoscopic treatment of patients harbouring gallbladder and bile duct stones]
  2003
 26. Mischinger HJ; Werkgartner G
  Robotically assisted laparoscopic cholecystectomy
  2003
 27. Godina M; Tasinato R; Bragato N; Bettineschi F; Menegon P; Griggio I
  Laparoscopic cholecystectomy utilizing a harmonic scalpel
  2003
 28. Odobašić A; Agić M; Odobašić AD; Iljazović E; Mešić D
  The incidence of gallbladder cancer
  2003
 29. Benedik Tomaž
  Pomen laparoskopske operacijske metode "okna" pri preprečevanju poškodb žolčevodov pri laparoskopski holecistektomiji - prikaz primera
  [The role of "window" laparoscopic operative technique in prevention of biliary injuries during laparoscopic cholecystectomy - case report]
  2003
 30. Jelenc Franc
  Operacije žolčnih kamnov v letu 2002 - primerjava rezultatov desetih kirurških oddelkov v Sloveniji
  2003
 31. Bricelj Marko; Moračič Andjelo; Kostanjevec Borut; Bočič Zlatan; Skender Veliu; Pevec Teodor; Jazbec Darko
  Operacije žolčnega sistema v Splošni bolnišnici Ptuj skozi optiko projekta "Kakovost v zdravstvu Slovenije"
  2003
 32. Benedik Tomaž
  Rezultati operacijskega zdravljenja žolčnih kamnov na Kliničnem oddelku za obdominalno kirurgijo v Bolnišnici Petra Držaja v letu 2002
  [Cholecystolythiasis - results of operative treatment at the Department of abdominal surgery BPD in 2002]
  2003
 33. Tomažič Aleš; Kogovšek Urška
  Žolčni kamni - rezultati operacijskega zdravljenja na Kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo Kliničnega centra v letu 2002
  [Cholecystolithiasis - results of operative treatment at the Department of abdominal surgery UMC in 2002]
  2003
 34. Štor Zdravko
  Vloga ERCP pri reševanju zapletov po laparoskopski holecistektomiji - naše izkušnje
  [The role of ERCP in resolving complications after LH - our experience]
  2003
 35. Sever Marko
  Biliarni ileus
  [Gallstone ileus]
  2003
 36. Vračko Jože
  Eksploracija duktusa holedohusa med laparoskopsko holecistektomijo
  [Common bile duct exploration during laparoscopic cholecystectomy]
  2003
 37. Pleskovič Alojz
  Laparoskopska holecistektomija
  [Laparoscopic cholecystectomy]
  2003
 38. Repše Stane; Juvan Robert
  Klasična holecistektomija in eksploracija žolčnih vodov
  [Traditional open cholecystectomy and exploration of the main bile duct]
  2003
 39. Mlinarič Vladimir
  Diagnostični in terapevtski posegi na biliarnem traktu
  [Diagnostic and therapeutic procedures on the biliary tract]
  2003
 40. Brenčič Erika; Glušič Mojca; Popovič Peter
  Računalniška tomografija in magnetna resonanca žolčnih poti in žolčnika
  [Computed tomography and magnetic resonance imaging of biliary system and gallbaldder]
  2003
 41. Višnar-Perovič Alenka
  Ultrazvočna diagnostika žočnika in žolčevodov
  [Ultrasound diagnostics of the gallbladder and the biliary tree]
  2003
 42. Sketelj Janez
  Patogeneza holesterolnih žolčnih kamnov
  [Pathogenesis of cholesterol gallstones]
  2003
 43. Kropfl Jasmina; Zorko Olga
  Priprava bolnika na abdominalno operacijo (laparoskopska holecistektomija): (načrtovan sprejem, učinek operacije, priprava po metodi PZN)
  2003
 44. Bricelj Marko
  Laparoskopsko zdravljenje žolčnih kamnov
  2003
 45. Černi Igor; Fludernik Bogdan
  Laparoskopska holecistektomija zaradi akutnega vnetja žolčnika s kamni pri bolnici z medsebojno obrnjenim položajem notranjih organov - prikaz primera
  [Laparoscopic cholecystectomy a patient with acute calculose cholecystitis and reciprocally transposed internal organs - case presentation]
  2003
 46. Potrč Stojan
  Bolezni žolčnih vodov
  2003
 47. Benedik Tomaž
  Metode varne laparoskopske holecistektomije
  [Principles of safety in laparoscopic cholecystectomy]
  2003
 48. Zajec M; Breznikar B; Cesar-Komar M
  Žolčni kamni pri otrocih
  2003
 49. Vračko J
  Laparoskopsko zdravljenje bolnikov s simptomatsko holecistolitiazo in holedoholitiazo
  2003
 50. Samardžić J; Jerković V; Hrečkovski B; Kraljik D; Raguž K; Pehar D
  ERCP on Surgical department in Slavonski Brod
  2003
 51. Kocman I; Stare R; Skorjanec S; Strlek D
  The treatment of common bile duct stones (CBDS) - our experience
  2003
 52. Horžić M; Kopljar M; Židak M; Begović M
  Combined surgical treatment for cholecysto-choledocholithiasis
  2003
 53. Benedik T; Glavič A
  Obravnava bolnikov z akutnim vnetjem žolčnika
  2003
 54. Ferkolj Ivan
  Zgodnji ERCP in EST pri bolnikih z akutnim biliarnim pankreatitisom
  [Early ERCP and EST in acute biliary pancreatitis]
  2002
 55. Sever Marko
  Intra- in ekstracelularni vzroki za razvoj akutnega vnetja trebušne slinavke in regeneracija
  [Intra- and extracellular causes initiating acute pancreatitis and regeneration]
  2002
 56. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin; Hojs Radovan
  Effect of cholecystectomy for gallstones on surface of the papilla of Valter and the diameter of the common bile duct
  2002
 57. Gajzer Borut; Koželj Miran; Andromako Nikica
  Spontano predrtje žolčnika: prikaz primera
  [Spontaneous gallbladder perforation: a case report]
  2000
 58. Jagić Vjekoslav
  Enzimske promjene u želučanom soku i krvi - moguće dijagnostičko značenje u različitim nozološkim entitetima
  [Enzymatic changes in gastric juice and blood - possible diagnostic significance in various nosologic entities]
  1998
 59. Vračko Jožef; Wicchel Karl-Ludvig
  The laparoscopic finding of pericholedochitis at cholecystectomy predicts the presence of unsuspected bile duct stones
  2000
 60. Pegan Vladislav
  Abscesi in peritonitis po laparoskopskih posegih
  2001
 61. Vračko Jože
  Akutni holecistitis in holangitis
  2001
 62. Huis Marijan; Balija Milivoj; Knezović Ivanka; Štulhofer Mladen
  Laparoscopic cholecystectomy: our experience 1994-1999
  [Laparoskopska holecistektomija - naše izkušnje v obdobju od 1994 do 1999]
  2000
 63. Skalicky Marjan; Dajčman Davorin
  Bolezni požiralnika
  2000
 64. Lincender Lidija; Sadagić Ermina; Vrčić Dunja; Vegar Sandra; Stević Nataša
  Magnetic resonance cholangiography in patients with bile duct obstruction
  [Magnetnoresonančna holangiografija (MRH) pri bolnikih z zaporo žolčnih vodov]
  2000
 65. Skalicky Marjan
  Istraživanje promjena papile Vateri i širine glavnog žučovoda u kolecistektomiranih osoba
  1999
 66. Benedik Tomaž; Vračko Jože
  Vloga laparoskopske operativne metode "okna" pri preprečevanju poškodb žolčevodov med holecistektomijo
  [The role of "window" laparoscopic operative technique in the prevention of bile duct injuries associated with cholecystectomy]
  2000
 67. Pegan Vladislav; Gvardijančič Diana
  Laparoskopska holecistektomija pri otrocih
  [Laparoscopic cholecystectomy in children]
  2000
 68. Vračko Jožef; Wiechel Karl-Ludvig
  Trypsin level in gallbladder bile and ductitis and width of the cystic duct
  2000
 69. Leitzmann Michael F; Willett Walter C; Rimm Eric B; Stampfer Meir J; Spiegelman Donna; Colditz Graham A; Giovannucci Edward
  Prospektivna raziskava vpliva uživanja kave na tveganje za nastanek simptomatskih žolčnih kamnov pri moških
  [A prospective study of coffee consumption and the risk of symptomatic gallstone disease in men]
  1999
 70. Vidmar Dubravka; Repše Stane
  Ultrasound diagnosis of gallstone ileus - a case report
  [Ultrazvočno diagnosticiran biliarni ileus - prikaz primera]
  1999
 71. Vračko Jožef; Wiechel Karl-Ludvig
  Why is it necessary to retrieve small bile duct stones at cholecystectomy?
  1999
 72. Rifel Marko; Guna Tadej; Jazbec Ladislav
  Laparoskopsko holecistektomirani bolniki v Splošni bolnišnici Trbovlje
  [Laparoscopic cholecystectomy in the Trbovlje general hospital]
  1999
 73. Cotirlet A; Ivan I; Ghius D; Cotirlet M
  Indications and value of bilio-digestive anastomoses in the surgery of biliary lithiasis
  1997
 74. Wiechel K-L
  Percutaneous transhepatic procedures for biliary drainage in extrahepatic biliary obstruction
  1997
 75. Pernat Cvetka
  Bolezni prebavil
  1998
 76. Hafner M
  Posebne oblike kronične vnetne črevesne bolezni
  1998
 77. Rems Miran; Lah Tone; Grubišič Aleksander; Bahun Jaka
  Katera holecistektomija pri bolnikih starejših od 75 let?
  [Which cholecystectomy for patients older than 75 years?]
  1998
 78. Vračko Jože
  Laparoskopski transcistični pregled žolčevodov in odstranjevanje žolčevodnih kamnov
  [Laparoscopic transcystic common bile duct exploration and bile duct stones extraction]
  1998
 79. Včev Aleksandar; Barbić Jerko; Včev Andrijana; Kovačić Damir; Vegar Miroslav
  Obstruction of the duodenum due to a biliary calculus (Bouveret's syndrome)
  [Zapora dvanajstnika z žolčnimi kamni (Bouveretov sindrom)]
  1998
 80. Vračko J; Wiechel KL
  How often might a trans-cystic-duct stone extraction be feasible?
  1998
 81. Mlinarič Vladimir
  Žolčni kamni
  1998
 82. Pavčnik Dušan; Šurlan Miloš
  Percutaneous biliary interventions
  1993
 83. Vračko Jože
  Med laparoskopsko holecistektomijo se kamnom v žolčnih izvodilih ne kaže izmikati
  [There is no reason to avoid bile duct stone retrieval during laparoscopic cholecystectomy]
  1997
 84. Košorok Pavle
  Bouveretov sindrom - visoki biliarni ileus
  [Gallstone ileus - Bouveret's syndrome]
  1996
 85. Hojs R
  Cholecystolithiasis in patients with end-stage renal disease treated with haemodialysis: a study of prevalence
  1995
 86. Pegan V; Strlič M
  Žolčnik in žolčni vodi
  1995
 87. Vračko J
  Bolniki s simptomatskimi žolčnimi kamni: klasična ali laparoskopska holecistektomija?
  [Patients with symptomatic gallstone disease: open or laparoscopic cholecystectomy?]
  1995
 88. Kasnik D; Rus-Vaupot V
  Total intravenous anaesthesia for laparoscopic cholecystectomy
  1995
 89. Flis V; Koželj M
  Are iatrogenic lesions of extrahepatic bile ducts decreasing with initiation of prospective studies?
  1995
 90. Saražin-Klemenčič K
  Pilot study on use of DRGs in Slovenia
  1994
 91. Pegan VJ; Gorenšek M; Istenič V; Sever Marko
  ESWL prior to laparoscopic colecystectomy
  1993
 92. Vračko J; Žemva Z; Pegan V; Wiechel KL
  Sphincter of Oddi function studied by radioimmunoassay of biliary trypsin in patients with bile duct stones and in controls
  1994
 93. Švab I; Petrin J; Žmavc A; Kersnik J
  Kirurgija
  1994
 94. Bellentani S
  Epidemiology of gallstone disease
  1994
 95. Wiechel KL
  Extrahepatic biliary obstruction: gallstones
  1994
 96. Pleskovič A; Jelenc F
  Extracorporeal shock-wave lithotripsy in the management of bile duct stones
  1994
 97. Ivaniš N; Kraus I; Sever-Prebilić M; Brnčić-Dabo N; Perić R; Včev A
  Ultrasonogram of gallbladder perforation
  1994
 98. Repše S
  Zdravljenje žolčnih kamnov pri sladkornih bolnikih: slovenski komentar
  1994
 99. Aucott JN; Cooper GS; Bloom AD; Aron DC
  Zdravljenje žolčnih kamnov pri sladkornih bolnikih
  [Management of gallstones in diabetic patients]
  1994
 100. Mlinarič V
  Žolčni kamni
  1993

1 101  New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics