biomedicina slovenica


"CHRONOLOGY" : 16

 1. Španinger Klemen; Košir Rok; Fink Martina; Debeljak Nataša; Rozman Damijana
  Cirkadiani ritem pri ljudeh
  [Circadian rhythm in humans]
  2009
 2. Vidmar Gaj; Leskošek Branimir; Rudel Drago
  Visualizing time-course and efficacy of in-vivo measurements of uterine EMG signals in sheep
  2007
 3. Švigelj Barbara
  Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu
  2005
 4. Dreo Tanja; Janse Jaap D; Seljak Gabrijel; Ravnikar Maja
  Laboratorijsko določanje počasi rastoče bakterije Xylophilus ampelinus na vinski trti
  [Laboratory detection of a slow-growing bacterium of grapevine, Xylophilus ampelinus]
  2005
 5. Seljak Gabrijel; Dreo Tanja; Ravnikar Maja; Janse Jaap D
  Bakterijski ožig vinske trte (Xylophilus ampelinus) - nova ali že stara bolezen v Sloveniji?
  [Bacterial blight of grapevine (Xylophilus ampelinus) - a new or an old disease in Slovenia?]
  2005
 6. Florjančič Alojzij Pavel
  Zgodovina raziskav jedrskih surovin in proizvodnje uranovega koncentrata v Sloveniji
  [History of nuclear raw material research and of production of uranium concentrate in Slovenia]
  2002
 7. Grabljevec Klemen
  Fizikalna terapija lažjih poškodb
  [Physical therapy of minor injuries]
  2002
 8. Papler Breda
  Zgodovina bronhoskopije in vloga medicinske sestre
  [History of bronchoscopy and the role of the nurse]
  2002
 9. Posel Franci
  Onesnaženost zraka z abestom v delovnem in bivalnem okolju
  [Air pollution with asbestos in workplace and residential environment]
  2001
 10. Zupanič-Slavec Zvonka
  Identifikacija in identiteta lobanj, ki bi naj pripadale celjskim grofom
  [Identification and identity of the skulls presumptively assigned to the counts of Celje]
  2001
 11. Kocijančič Borut
  Kronologija neke diagnostične zmote
  [Chronology of a diagnostic error]
  2001
 12. Covelli S; Faganeli J; Horvat M; Brambati A; Biester H
  Distribution, partitioning and geochronology of Hg in coastal sediments of the Gulf of Trieste
  2001
 13. Belicza Biserka
  Počeci rentgenoterapije u Hrvatskoj
  [The early stages of X-ray therapy in Croatia]
  1998
 14. Premik Andrea
  Kronologija izraščanja stalnih zob pri slovenskih otrocih
  [Chronology of permanent teeth dentition with Slovenian children]
  1997
 15. Premik Marjan
  Nastanek, razvoj in dosežki mladinskega zobozdravstva v Sloveniji
  [The beginning, development and achievements of dental care for youth in Slovenia]
  1996
 16. Krampač Igor
  7. april 1966 - svetovni dan zdravja, posvečen projektu zdravih mest svetovne zdravstvene organizacije
  [7 April - world health day dedicated to the WHO healthy cities project]
  1996New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics