biomedicina slovenica


"CIMETIDINE" : 26

 1. Osredkar D; Burnik-Papler T; Pečavar B; Kralj-Iglič V; Kržan M
  Kinetic and pharmacological properties of [(3)H]-histamine transport into cultured type 1 astrocytes from neonatal rats
  2009
 2. Lipnik-Štangelj M; Čarman-Kržan M
  The influence of histamine H1-, H2- and H3-receptor antagonists on histamine stimulated NGF release from cultured astrocytes
  2001
 3. Cvelbar P; Kopitar Z; Lenardič A; Jakovljević V; Stanulović M
  BIOAVAILABILITY STUDY OF A CIMETIDINE PREPARATION IN VOLUNTEERS
  1982
 4. Lenardič A; Cvelbar P; Kopitar Z; Kozjek F
  KINETICS OF CIMETIDINE (ALTRAMENT) AFTER ORAL AND PARENTERAL APPLICATION
  1982
 5. Kač M; Uvodić F
  STABILITY OF CIMETIDINE IN PARENTERAL SOLUTION
  1981
 6. Lipnik-Štangelj Metoda
  Vpliv histamina na sproščanje živčnega rastnega dejavnika iz astrocitov možganske skorje
  [The influence of histamine on nerve growth factor release from cortical astrocytes]
  1999
 7. Ivanuša Marijan
  Zdravljenje ulkusne bolezni z zdravili
  [Drug treatment of ulcer disease]
  1995
 8. Lipnik-Štangelj M; Jurič DM; Čarman-Kržan M
  Histamine-induced synthesis and secretion of nerve growth factor from astrocytes
  1998
 9. Kržan M
  Razporeditev, značilnosti, pomen in vloga histaminskih H1 in H2 receptorjev v srcu
  1995
 10. Štalc A
  Drugs for peptic ulcers: a short overview
  1987
 11. Nikodijević B; Štalc A
  Clinical trial of cimetidine in duodenal ulcer patients in Yugoslavia
  1987
 12. Ivanuša M
  Farmakologija famotidina
  [Pharmacology of famotidine]
  1994
 13. Grošelj J; Srčič S; Humar V; Platner P
  Vpliv pogojev tabletiranja na fizikalno-tehnološko kakovost tablet s cimetidinom
  [The influence of compression conditions on physico chemical quality of tablets with cimetidine]
  1994
 14. Mičetić-Turk D
  Medikamentozno zdravljenje acido-peptične bolezni v otroški dobi
  [Drug therapy of acid-peptic disease in childhood]
  1994
 15. Borčić Z; Baršić B; Schoenwald S; Car V; Davila D; Brlić V
  H2 receptor antagonists' influence on the clinical course of infectious mononucleosis
  1987
 16. Mrhar A; Kozjek F; Karba R
  Farmakokinetika antiulkusnih zdravil
  1991
 17. Krbavčič A
  Zdravila v zdravljenju bolezni prebavil
  1991
 18. Korošec L; Erjavec F
  The effects of histamine antagonists and calcium slow channel blockers on isolated guinea-pig trachea, a study of the role of respiratory epithelium
  1989
 19. Filipović D; Elaković M
  Ulkusna bolezen - sodobna diagnostika in zdravljenje
  1989
 20. Kozjek F; Mrhar A
  Stranski učinki zdravil v prebavilih
  1990
 21. Mrhar A; Kozjek F; Karba R
  Farmakokinetika antiulkusnih zdravil
  1990
 22. Korošec L; Erjavec F
  The effects of histamine, H1 and H2 receptor antagonists and verapamil on the isolated guinea-pig trachea
  1989
 23. Kozjek F
  Farmakokinetika antagonista H2-receptora
  1988
 24. Filipović D
  Lečenje duodenalnog ulkusa u dece
  1988
 25. Zalar Stanislav; Uhan Darinka; Zupančič Pavla
  Preprečevanje čira, povzročenega s cisteamiom, na dvanajstniku podgan s H2-antagonisti in s sukralfatom
  [Gastroprotective action of H2-receptor antagonists and sucralfate in cysteamineinduced duodenal ulcers in rats]
  1988
 26. Girma D
  Pharmacological evaluation of the effects of calcium antagonists on stimulus-secretion coupling on the isolated stomach of the mouse
  1987New search      Comments      Top of page Institute for Biostatistics and Medical Informatics